Pakalpojumi - 369567-2015

Rādīt kompakto skatījumu

21/10/2015    S204    Aģentūras - Pakalpojumi - Paziņojums par līgumu - Atklāta procedūra 

Beļģija-Brisele: 15.CAT.OP.120 – "vairākkārtējas šifrēšanas vides" tehniski ekonomiskais pamatojums

2015/S 204-369567

Paziņojums par līgumu

Pakalpojumi

Direktīva 2004/18/EK

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums, adreses un kontaktpunkts(-i)

Pilns nosaukums: Eiropas Aizsardzības aģentūra
Pasta adrese: rue des Drapiers 17–23
Pilsēta: Brisele
Pasta indekss: 1050
Valsts: Beļģija
Kontaktpersona(-as): Līgumslēgšanas daļa
E-pasts: procurement@eda.europa.eu
Fakss: +32 25042975

Interneta adrese(-s):

Līgumslēdzējas iestādes galvenā adrese: http://www.eda.europa.eu

Elektroniska piekļuve informācijai: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1095

Papildu informāciju var saņemt:
Pilns nosaukums: Eiropas Aizsardzības aģentūra (EAA)
Pasta adrese: rue des Drapiers 17–23
Pilsēta: Brisele
Pasta indekss: 1050
Valsts: Beļģija
Kontaktpersona: EAA Iepirkumu daļa
E-pasts: procurement@eda.europa.eu
Fakss: +32 25042975
Interneta adrese: http://www.eda.europa.eu

Specifikācijas un papildu dokumentus (arī dokumentus attiecībā uz konkursa dialogu un dinamisko iepirkumu sistēmu) var saņemt:
iepriekš minētajā(-os) kontaktpunktā(-os)

Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta:
iepriekš minētajā(-os) kontaktpunktā(-os)

I.2)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.3)Galvenā darbības joma
Aizsardzība
I.4)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana citu līgumslēdzēju iestāžu vārdā
Līgumslēdzēja iestāde veic iepirkumu citu līgumslēdzēju iestāžu vārdā: nē

II iedaļa: Līguma priekšmets

II.1)Apraksts
II.1.1)Līgumslēdzējas iestādes piešķirtais līguma nosaukums:
15.CAT.OP.120 – "vairākkārtējas šifrēšanas vides" tehniski ekonomiskais pamatojums.
II.1.2)Līguma veids un būvdarbu veikšanas, piegādes vai pakalpojumu sniegšanas vieta
Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorija Nr. 11: Vadības konsultāciju pakalpojumi [6] un saistītie pakalpojumi
Galvenā būvdarbu veikšanas vieta, piegādes vai pakalpojumu sniegšanas vieta: izpildes vieta: darbuzņēmēja telpās.
Piegādes vieta: EAA telpas.
NUTS kods
II.1.3)Informācija par publisko iepirkumu līgumu, vispārīgo vienošanos vai dinamisko iepirkumu sistēmu (DIS)
Paziņojums paredz publiskā iepirkuma līgumu
II.1.4)Informācija par vispārīgo vienošanos
II.1.5)Īss līguma vai iepirkuma(-u) apraksts
Paredzētā tehniski ekonomiskā pamatojuma mērķis ir analizēt to, kā "vairākkārtējas šifrēšanas vides" ieviešana ietekmētu kopējās drošības un aizsardzības politikas (KDAP) darbības, ļaujot daudzējādiem drošības domēniem apmainīties ar informāciju drošā veidā. Šajā tehniski ekonomiskajā pamatojumā tiks apsvērti aspekti, kas noteikti situācijas izpētē, lai piedāvātu iespējas drošai informācijas apmaiņai starp KDAP dalībniekiem "vairākkārtējas šifrēšanas vidē", kā arī risināti uzņēmējdarbības daudznozaru aspekti. Šāda vide ir ļoti svarīga gan piegādes, gan inovācijas drošības ziņā.
"Vairākkārtējas šifrēšanas vidi" var raksturot kā darbības apstākļus, kuros daudzējādi un heterogēni drošības domēni mijiedarbojas un darbojas informācijas apmaiņas vajadzībām. Sarežģītība rodas no tā, ka var pastāvēt dažādi informācijas drošības klasifikācijas līmeņi un tādēļ katrā domēnā ir izveidoti atšķirīgi drošības mehānismi. Šifrēšanas pārvaldība ir būtiska, lai uzturētu KDAP telesakaru un informācijas sistēmu efektivitāti, robustumu un izturētspēju.
II.1.6)Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV)

75220000, 73210000, 75221000, 73400000, 64200000

II.1.7)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Līgums, uz kuru attiecas Valsts iepirkuma nolīgums (GPA): nē
II.1.8)Daļas
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.1.9)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2)Līguma daudzums vai apjoms
II.2.1)Kopējais daudzums vai apjoms:
Paredzamā vērtība bez PVN:
Diapazons robežās no 1 līdz 70 000 EUR
II.2.2)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.3)Informācija par atjaunošanu
Līgumu var atjaunot: nē
II.3)Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš
Ilgums mēnešos: 10 (no līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas dienas)

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.1.1)Prasītās iemaksas un garantijas:
Nav.
III.1.2)Galvenie finansēšanas nosacījumi un maksājumu kārtība un/vai atsauce uz attiecīgajiem noteikumiem, kas tos reglamentē:

Lūdzam skatīt konkursa dokumentus, kas pieejami tīmekļa vietnē "eTendering": https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1095

III.1.3)Juridiskā forma, kādā jāapvienojas uzņēmēju grupai, kurai paredzēts piešķirt līguma slēgšanas tiesības:

Lūdzam skatīt konkursa dokumentus, kas pieejami tīmekļa vietnē "eTendering": https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1095

III.1.4)Citi konkrēti nosacījumi
Uz līguma izpildi attiecas īpaši nosacījumi: nē
III.2)Dalības nosacījumi
III.2.1)Uzņēmēju personiskais stāvoklis, ieskaitot prasības attiecībā uz iekļaušanu profesionālajos vai amatniecības reģistros

Informācija un formalitātes, kas nepieciešamas, lai izvērtētu, vai prasības ir izpildītas: lūdzam skatīt konkursa dokumentus, kas pieejami tīmekļa vietnē "eTendering": https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1095

III.2.2)Saimnieciskās un finansiālās spējas

Informācija un formalitātes, kas nepieciešamas, lai izvērtētu, vai prasības ir izpildītas: lūdzam skatīt konkursa dokumentus, kas pieejami tīmekļa vietnē "eTendering": https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1095

III.2.3)Tehniskās spējas
Informācija un formalitātes, kas nepieciešamas, lai izvērtētu, vai prasības ir izpildītas:

lūdzam skatīt konkursa dokumentus, kas pieejami tīmekļa vietnē "eTendering": https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1095

III.2.4)Informācija par privileģēto tiesību līgumiem
III.3)Īpaši nosacījumi pakalpojumu līgumiem
III.3.1)Informācija par konkrēto profesiju
Pakalpojuma izpilde tiks nodota tikai konkrētās profesijas pārstāvjiem: nē
III.3.2)Personāls, kas atbildīgs par pakalpojuma izpildi
Juridiskām vienībām jānorāda par pakalpojuma izpildi atbildīgo darbinieku vārdi un profesionālā kvalifikācija: jā

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Procedūras veids
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta
IV.1.2)Ierobežojumi attiecībā uz uzņēmēju skaitu, ko uzaicinās iesniegt piedāvājumus vai piedalīties
IV.1.3)Uzņēmēju skaita samazināšana sarunu vai dialoga laikā
IV.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
IV.2.1)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums saskaņā ar kritērijiem, kas noteikti specifikācijās, uzaicinājumā iesniegt piedāvājumus vai uzsākt sarunas vai aprakstošā dokumentā
IV.2.2)Informācija par elektronisko izsoli
Tiks piemērota elektroniskā izsole: nē
IV.3)Administratīvā informācija
IV.3.1)Identifikācijas numurs, ko piešķīrusi līgumslēdzēja iestāde:
15.CAT.OP.120.
IV.3.2)Iepriekšēja(-as) publikācija(-as) par šo pašu līgumu

IV.3.3)Nosacījumi specifikāciju un papildu dokumentu vai aprakstošā dokumenta saņemšanai
Dokumenti ir par samaksu: nē
IV.3.4)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
30.11.2015 - 17:00
IV.3.5)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.3.6)Valoda(-as), kurā(-ās) var sagatavot projektu vai dalības pieteikumu
Jebkura ES oficiālā valoda
Cita: piedāvājumi jāsagatavo rakstiski kādā no Eiropas Savienības oficiālajām valodām. Līgums (un tā nodevumi) tiks izpildīts angļu valodā. Pretendenti tiek aicināti iesniegt sava tehniskā piedāvājuma kopiju angļu valodā.
IV.3.7)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Ilgums mēnešos: 6 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)
IV.3.8)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 1.12.2015

Vieta:

EAA telpas, rue des Drapiers 17–23, Brisele, BEĻĢIJA.

Personas, kurām ir atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā: jā

Papildu informācija par personām, kurām atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā, un par piedāvājumu atvēršanu: piedāvājumu atvēršanā var piedalīties 1 katra pretendenta pilnvarots pārstāvis. Uzņēmumiem, kas vēlas piedalīties, par to jāpaziņo vismaz 48 stundas iepriekš, nosūtot e-pastu uz procurement@eda.europa.eu Šis paziņojums jāparaksta pretendenta pilnvarotajam pārstāvim, un tajā jānorāda tās personas vārds, kas pretendenta vārdā piedalīsies piedāvājumu atvēršanā.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējais iepirkums: nē
VI.2)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
VI.3)Papildu informācija
Konkursa dokumenti būs pieejami lejupielādei I.1. iedaļā norādītajā adresē. Šī tīmekļa vietne tiks regulāri atjaunināta, un pretendentu pienākums konkursa norises laikā ir sekot līdzi precizējumiem un izmaiņām.
VI.4)Pārsūdzības procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārsūdzības procedūrām

Pilns nosaukums: Vispārējā tiesa
Pasta adrese: rue du Fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luksemburga
Pasta indekss: 2925
Valsts: Luksemburga
E-pasts: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tālrunis: +352 4303-1
Fakss: +352 4303-2100
Interneta adrese: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Pārsūdzību iesniegšana
Precīza informācija par pārsūdzību iesniegšanas termiņu(-iem): piezīmes par piešķiršanas procedūru var iesniegt I.1. iedaļā minētajai līgumslēdzējai iestādei.

Ja uzskatāt, ka pieļauta administratīva kļūme, varat iesniegt sūdzību Eiropas Ombudam 2 gadu laikā no dienas, kad esat uzzinājis par faktiem, uz kuriem balstīta sūdzība (sk. http://ombudsman.europa.eu). Šādas sūdzības iesniegšana nevar ne atlikt pārsūdzību iesniegšanas termiņu, ne arī noteikt jaunu periodu pārsūdzību iesniegšanai.

Pārsūdzību var iesniegt VI.4.1. iedaļā minētajai struktūrai 2 mēnešu laikā no piešķiršanas lēmuma paziņošanas.
VI.4.3)Iestāde, kur var saņemt informāciju par pārsūdzību iesniegšanu
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
9.10.2015