Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 369742-2019

06/08/2019    S150

Netherlands-Utrecht: Computer-related equipment

2019/S 150-369742

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2019/S 099-239098)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Stichting R.K. Basisscholen Vleuten, De Meern, Haarzuilens
National registration number: 422385294
Postal address: Savannahweg 50
Town: Utrecht
NUTS code: NL NEDERLAND
Postal code: 3542 AW
Country: Netherlands
Contact person: DAS makkelijk
E-mail: bestuur@rksvdmh.nl
Telephone: +31 307371237
Internet address(es):
Main address: http://www.rkscholenvdmh.nl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

DAS ICT hardware – chromebooks

II.1.2)Main CPV code
30230000 Computer-related equipment
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Welkom op het DAS voor de levering van ICT hardware – chromebooks voor Stichting R.K. Basisscholen Vleuten, De Meern, Haarzuilens. Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse producten ingekocht op het gebied van chromebooks en toebehoren. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen.

Dit DAS wordt gepubliceerd op grond van de aanbestedingswet 2012 en valt hiermee onder de Europese richtlijn 2014/24/EU.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
01/08/2019
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2019/S 099-239098

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: II.2.4)
Place of text to be modified: Beschrijving van de aanbesteding
Instead of:

Het is niet duidelijk wat de omvang van de opdracht gaat zijn. Het betreft alle chromebooks voor Stichting R.K. Basisscholen Vleuten, De Meern, Haarzuilens. Hier kan echter geen financiële waarde aan gekoppeld worden.

Read:

De omvang van de opdracht is financieel niet uit te drukken. De opdracht omvat alle chromebooks die nodig zijn voor een organisatie als Stichting R.K Basisscholen Vleuten, de Meern, Haarzuilens met 3 785 leerlingen en 83 medewerkers (2018).

Section number: II.2.5)
Place of text to be modified: Gunningscriteria
Instead of:

Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit

Kwaliteitscriterium - Weging: 30

Kostencriterium - Naam: Prijs

Kostencriterium - Weging: 70

Read:

Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit

Kwaliteitscriterium - Weging: 30

Prijs - Weging: 70

Section number: II.2.7)
Place of text to be modified: Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Instead of:

Aanvang: 21.5.2019

Einde: 13.12.2099

Read:

Aanvang: 21.5.2019

Einde: 1.8.2029

Section number: IV.2.2)
Place of text to be modified: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Instead of:
Date: 13/12/2099
Local time: 13:00
Read:
Date: 01/08/2029
Local time: 13:00
VII.2)Other additional information: