Services - 369831-2019

Submission deadline has been amended by:  474773-2019
06/08/2019    S150

Netherlands-Oldebroek: Refuse disposal and treatment

2019/S 150-369831

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Inkoopsamenwerking Noord-Veluwe
National registration number: 10485004 0000
Postal address: Raadhuisplein 1
Town: Oldebroek
NUTS code: NL NEDERLAND
Postal code: 8096 CP
Country: Netherlands
Contact person: Geert Lubbers
E-mail: aanbesteden@unitedquality.nl
Telephone: +31 851108216
Internet address(es):
Main address: www.unitedquality.nl
Address of the buyer profile: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=129184
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=129184
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Ontvangst, transport en verwerking van groenafval en biomassa

II.1.2)Main CPV code
90510000 Refuse disposal and treatment
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

De gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten gaan een opdracht aanbesteden voor het ontvangst, transport en verwerking van groenafval en biomassa. De opdrachtgever is in het kader van onderhavige aanbesteding voornemens overeenkomsten af te sluiten voor de levering van de volgende diensten:

— perceel 1 Noord: bulklocatie beschikbaar stellen, transport, verwerking en aftransport. Ca. 7 600 ton groenafval, per jaar,

— perceel 2 gemeente Nunspeet: transport, verwerking en aftransport. Ca. 2 300 ton groenafval, per jaar,

— perceel 3 Zuid: bulklocatie beschikbaar stellen, transport, verwerking en aftransport. Ca. 10 300 ton groenafval, per jaar.

De genoemde hoeveelheden zijn de hoeveelheden die daadwerkelijk in 2018 aan de gecontracteerde partij(en) aangeboden zijn. Dit is dus exclusief de hoeveelheden groen afval die als onderdeel van separate overeenkomsten voor verwerking aangeboden zijn.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Noord

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
90510000 Refuse disposal and treatment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL NEDERLAND
Main site or place of performance:

II.2.4)Description of the procurement:

— Noord: gemeente Elburg en gemeente Oldebroek,

— Scope: bulklocatie beschikbaar stellen, transport, verwerking en aftransport,

— Hoeveelheid: ca. 7 600 ton groenafval, per jaar.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kwaliteit / Weighting: 400
Price - Weighting: 600
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2020
End: 31/12/2021
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Er is een optie tot eenzijdige verlenging door de opdrachtgever van 1 maal maximaal 24 maanden en 1 maal maximaal 12 maanden. Aanvullend de optie tot 2-zijdige verlenging van 3 maal maximaal 12 maanden.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

II.2)Description
II.2.1)Title:

Gemeente Nunspeet

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
90510000 Refuse disposal and treatment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL NEDERLAND
Main site or place of performance:

II.2.4)Description of the procurement:

— Omschrijving: gemeente Nunspeet,

— Scope: transport, verwerking en aftransport,

— Hoeveelheid: ca. 2 300 ton groenafval, per jaar.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kwaliteit / Weighting: 400
Price - Weighting: 600
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2020
End: 31/12/2021
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Er is een optie tot eenzijdige verlenging door de opdrachtgever van 1 maal maximaal 24 maanden en 1 maal maximaal 12 maanden. Aanvullend de optie tot 2-zijdige verlenging van 3 maal maximaal 12 maanden.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

II.2)Description
II.2.1)Title:

Zuid

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
90510000 Refuse disposal and treatment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL NEDERLAND
Main site or place of performance:

II.2.4)Description of the procurement:

— Zuid: gemeente Ermelo, gemeente Harderwijk en gemeente Putten,

— Scope: bulklocatie beschikbaar stellen, transport, verwerking en aftransport,

— Hoeveelheid: ca. 10 300 ton groenafval, per jaar.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kwaliteit / Weighting: 400
Price - Weighting: 600
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2020
End: 31/12/2021
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Er is een optie tot eenzijdige verlenging door de opdrachtgever van 1 maal maximaal 24 maanden en 1 maal maximaal 12 maanden. Aanvullend de optie tot 2 zijdige verlenging van 3 maal maximaal 12 maanden.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Inschrijving Kamer van Koophandel: de inschrijver dient bij zijn inschrijving een recent (niet ouder dan 6 maanden op het tijdstip van indienen van de inschrijving) uittreksel uit het handelsregister in te dienen, waarin de actuele situatie van de organisatie weergegeven wordt. Uit dit uittreksel moet de tekeningsbevoegdheid blijken voor deze opdracht van degene die de inschrijving heeft getekend.​

Uitsluitingsgronden: de opdrachtgever zal een inschrijver die zich bevindt in 1 van de omstandigheden zoals beschreven in de Aanbestedingswet, artikel 2.86 en 2.87 (voor zover door opdrachtgever deze van toepassing zijn verklaard in het Uniform Europees Aanbestedingsdocument en met inachtneming van artikel 2.86a en 2.87a), uitsluiten van deelname aan de procedure met inachtneming van hetgeen is gesteld in artikel 2.88 en 2.89.

De inschrijver dient door invulling en ondertekening van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument te verklaren dat de betreffende omstandigheden niet op hem van toepassing zijn. Bij inschrijving door een combinatie geldt deze eis voor alle deelnemers aan de combinatie; ieder afzonderlijke deelnemer aan de combinatie dient daartoe het Uniform Europees Aanbestedingsdocument in te vullen en te ondertekenen.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Aansprakelijkheid en verzekering.

De inschrijver dient voor zijn onderneming en personeel verzekerd te zijn tegen wettelijke bedrijfsaansprakelijkheid voor een bedrag van minimaal 1 000 000,- EUR per gebeurtenis en minimaal 2 500 000,- EUR per jaar.

De inschrijver kan bij inschrijving volstaan met ondertekening van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument, waarmee hij verklaart dat hij adequaat verzekerd is. Op verzoek van de opdrachtgever moet de inschrijver een bewijs hiervan overleggen in de vorm van een kopie van de verzekeringspolis.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Technische bekwaamheid – kerncompetenties.

De inschrijver dient te beschikken over een aantal kerncompetenties. De inschrijver toont dat aan doormiddel van 1 of meer opdrachten die uitgevoerd zijn in de afgelopen 3 jaar. De kerncompetentie(s) mogen zowel zijn uitgevoerd binnen 1 en dezelfde opdracht als in verschillende opdrachten (een referentie mag dan ook meerdere malen worden opgevoerd, ter voldoening aan meerdere kerncompetenties).

Voor de omschrijving van de kerncompetenties wordt verwezen naar vragenlijsten in Perceel 1, Perceel 2 en Perceel 3.

Kwaliteit.

De inschrijver moet werken op basis van een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem. Middels dit gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem moet de inschrijver de kwaliteit van zijn bedrijfsvoering m.b.t. het transporteren en verwerken van groen waarborgen.

Het gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem moet geldig zijn op het moment van inschrijving en minimaal gelijkwaardig zijn aan ISO 9001. Als de inschrijver niet over een geldig ISO 9001 certificaat beschikt, moet de inschrijver aantonen dat hij werkt volgens een alternatief kwaliteitsmanagementsysteem. Het alternatief kwaliteitsmanagementsysteem kan een ander gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem of een intern kwaliteitsmanagementsysteem zijn. De inschrijver moet de gelijkwaardigheid van het alternatieve kwaliteitsmanagementsysteem aan ISO 9001 in zijn inschrijving aantonen en onderbouwen.

Werken in de openbare ruimte.

De inschrijver dient daarnaast te beschikken over een geldig VCA* certificaat (of gelijkwaardig).

De inschrijver dient een kopie van het ISO 9001 certificaat en het VCA* certificaat (of de onderbouwing van de gelijkwaardigheid aan deze certificaten) bij te voegen conform de in bijlage A vermelde checklist.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Social return.

De inschrijver is verplicht om minimaal 5 % van de loonsom (excl. btw) die hij als opdrachtnemer gedurende de gehele contractperiode inclusief eventuele verlengingen en/of onderhoudstermijnen uit deze opdracht genereert, aan te wenden om werkgelegenheid te creëren voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/10/2019
Local time: 13:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 07/10/2019
Local time: 13:15

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Gelderland locatie Arnhem
Town: Arnhem
Country: Netherlands
VI.5)Date of dispatch of this notice:
02/08/2019