Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 369840-2021

21/07/2021    S139

Poland-Płock: Disposable gloves

2021/S 139-369840

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 123-325464)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.
National registration number: PL
Postal address: ul. Kościuszki 28
Town: Płock
NUTS code: PL Polska
Postal code: 09-402
Country: Poland
Contact person: Marta Mikulska
E-mail: zamowienia_publiczne@plockizoz.pl
Telephone: +48 243645124
Fax: +48 243645249
Internet address(es):
Main address: https://pzoz.ezamawiajacy.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa rękawiczek medycznych

Reference number: PZOZ/DZP/382/10PN/21
II.1.2)Main CPV code
18424300 Disposable gloves
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa rękawiczek medycznych w podziale na 7 pakietów. Szczegółowy zakres zamówienia zawiera Załącznik nr 1, 2 i 5 do SWZ.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
16/07/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 123-325464

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: VI.3
Place of text to be modified: Informacje dodatkowe
Instead of:

b) wyniki badań potwierdzające, że produkty będące przedmiotem dostawy odpowiadają normom: PN-EN 455-1, PN EN 455-2, PN-EN 455-3, PN-EN 455-4 lub równoważnym normom; nie starsze niż 5 lat od daty składania ofert, wykonane przez Laboratorium Akredytowane lub Jednostkę Notyfikowaną lub jednostkę / laboratorium niezależne od producenta lub dokument równoważny potwierdzający wymagania i badania w zakresie poszczególnych norm – dot. pak. nr 1, 2, 3, 4, 6, 7.

Read:

b) wyniki badań potwierdzające, że produkty będące przedmiotem dostawy odpowiadają normom: PN-EN 455-1, PN EN 455-2, PN-EN 455-3, PN-EN 455-4 lub równoważnym normom; nie starsze niż 5 lat od daty składania ofert, wykonane przez laboratorium akredytowane lub jednostkę notyfikowaną lub jednostkę / laboratorium niezależne od producenta lub producenta z kraju pochodzenia rękawiczek lub dokument równoważny potwierdzający wymagania i badania w zakresie poszczególnych norm – dotyczy pakietów nr 1, 2, 3, 4, 6, 7.

Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 30/07/2021
Local time: 09:00
Read:
Date: 02/08/2021
Local time: 09:00
Section number: IV.2.6
Place of text to be modified: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Instead of:
Date: 21/09/2021
Read:
Date: 30/10/2021
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 30/07/2021
Local time: 10:00
Read:
Date: 02/08/2021
Local time: 10:00
VII.2)Other additional information: