Meillä on ilo ilmoittaa, että TED-portaalin uusi versio otetaan käyttöön 29. tammikuuta 2024 (alustava päivä, vahvistetaan myöhemmin!). Haluatko tietää enemmän uusista toiminnoista ja tehdyistä parannuksista? Tutustu artikkeliimme, josta saat lisätietoa tärkeimmistä muutoksista ja uusista toiminnoista.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Uusi koulutustilaisuus TED-datan uudelleenkäyttäjille 14.12.2023 – ilmoittaudu mukaan!

Palvelut - 369922-2023

21/06/2023    S118

Suomi-Helsinki: Mainonta- ja markkinointipalvelut

2023/S 118-369922

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Hankintamenettelyn tulokset

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Senaatti-kiinteistöt
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 1503388-4
Postiosoite: Lintulahdenkatu 5 A , PL 237
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Postinumero: 00531
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: senaatti@senaatti.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://www.senaatti.fi
I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Puolustuskiinteistöt
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 3169414-8
Postitoimipaikka: Hamina
NUTS-koodi: FI1C4 Kymenlaakso
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: senaatti@senaatti.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://www.senaatti.fi/puolustuskiinteistot/
I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Senaatin Asema-alueet Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2956119-4
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: senaatti@senaatti.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://www.senaatti.fi/asema-alueet/
I.2)Tiedot yhteishankinnasta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Muu tyyppi: Valtion liikelaitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Muu toimiala: Kiinteistö- ja ympäristöpalvelut

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Senaatti-konserni - Luokka 1 - Viestintä- ja markkinointipalvelut 2020-2026 (DPS) - Mainostoimistopalvelut

Viitenumero: SEN/2047/2022
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
79340000 Mainonta- ja markkinointipalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohde on mainostoimistopalvelut: viestinnän, markkinoinnin ja asiakaskokemuksen kehittämisen toiminnot ja palvelut.

Kilpailutus koski kolmen (3) vuoden sopimuskautta ja enintään kahden (2) vuoden mahdollista optiokautta.

Hankinnan ilmoitettu kokonaisarvo kattaa viisi (5) vuotta.

II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7)Hankinnan kokonaisarvo (ilman alv:tä)
Arvo ilman alv:tä: 975 063.00 EUR
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
79413000 Markkinointijohdon konsulttipalvelut
79310000 Markkinatutkimuspalvelut
79342000 Markkinointi
79300000 Markkina- ja taloustutkimuspalvelut; mielipidetutkimukset ja tilastot
79341400 Mainoskampanjapalvelut
79430000 Kriisinhallintapalvelut
79800000 Painatus ja siihen liittyvät palvelut
79950000 Näyttelyjen, messujen ja kongressien järjestelypalvelut
92100000 Elokuva- ja videopalvelut
79632000 Henkilöstökoulutus
39294100 Viestintä- ja mainostuotteet
48500000 Viestintä- ja multimediaohjelmatuotteet
48000000 Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät
73110000 Tutkimuspalvelut
72000000 Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI Suomi / Finland
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Tarjouspyyntö perustui Hansel Oy:n Viestintä- ja markkinointipalvelut 2020-2026 (DPS) dynaamiseen hankintajärjestelmään. DPS:n sisäinen kilpailutus on tehty luokassa 1 "Kokonaispalvelu".

Asiakas valitsi dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisen kilpailutuksen perusteella yhden (1) toimittajan.

Hankinnan kohde on mainostoimistopalvelut: viestinnän, markkinoinnin ja asiakaskokemuksen kehittämisen toiminnot ja palvelut.

Kilpailutus koski kolmen (3) vuoden sopimuskautta ja enintään kahden (2) vuoden mahdollista optiokautta.

Hankinnan ilmoitettu kokonaisarvo kattaa viisi (5) vuotta.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Laatuperuste - Nimi: Laadullinen vertailuperuste: Asiantuntijoiden kokemuksen ja osaamisen arviointi vastaavien aiempien toimeksiantojen perusteella / Painotus: 70
Hinta - Painotus: 30
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Asiakkaalla on mahdollisuus jatkaa sopimuskautta enintään 24 kuukauden optiokaudella. Asiakas ilmoittaa option käyttöönotosta ja sen pituudesta Toimittajalle viimeistään (3) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä.

II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Rajoitettu menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2020/S 197-476104
IV.2.8)Tietoa dynaamisen hankintajärjestelmän päättämisestä
IV.2.9)Tietoa ennakkoilmoituksella esitetyn tarjouskilpailukutsun päättämisestä

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:

Viestintä- ja markkinointipalvelut 2020-2026 -dynaamisen hankintajärjestelmän sisäistä hankintaa koskeva hankintasopimus - Mainostoimistopalvelut

Sopimus/osa tehdään: kyllä
V.2)Sopimuksen tekeminen
V.2.1)Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
15/05/2023
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 9
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä: 5
Muiden EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä: 0
Muiden kuin EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä: 0
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä: 9
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Virallinen nimi: Source Creative Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: FI25017124
Postiosoite: Kiviaidankatu 2 h, 3. krs
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Postinumero: 00210
Maa: Suomi
Internetosoite: http://www.source.fi/
Urakoitsija on pk-yritys: ei
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 975 063.00 EUR
V.2.5)Tietoa alihankinnasta
Sopimukseen liittyy todennäköisesti alihankintaa

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
16/06/2023