TED-websitet er klar til eForms fra i dag den 2. november. Søgefunktionen er ændret – husk at tilpasse dine foruddefinerede ekspertsøgninger. Se ændringerne under sitets nyheder og på de opdaterede hjælpesider

Varer - 369932-2017

21/09/2017    S181

Polen-Warszawa: Rammekontrakt vedrørende levering af håndholdt udstyr til grænseovervågning og grænsekontrol

2017/S 181-369932

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning — Frontex
Postadresse: Plac Europejski 6
By: Warsaw
NUTS-kode: PL911 Not specified
Postnummer: 00-844
Land: Polen
Kontaktperson: Frontex Procurement Team
E-mail: procurement@frontex.europa.eu
Telefon: +48 222059500
Fax: +48 222059501
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2906
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2906
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rammekontrakt vedrørende levering af håndholdt udstyr til grænseovervågning og grænsekontrol.

Sagsnr.: Frontex/OP/796/2017/AH.
II.1.2)Hoved-CPV-kode
35120000 Overvågnings- og sikringssystemer og -anordninger
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet er opdelt i 5 partier efter udstyrstype:

parti 1: håndholdte termiske kameraer

parti 2: natbriller

parti 3: natkikkerter

parti 4: kuldioxid-detektorer (CO2)

parti 5: udstyr til sporing af hjertefrekvens.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 2 500 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Håndholdte termiske kameraer

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
35125300 Sikkerhedskameraer
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: PL911 Not specified
Hovedudførelsessted:

Frontex' bygning, Plac Europejski 6, 00-855 Warsaw, POLEN.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

— De efterspurgte termiske kameraer skal være håndholdte, ikke-kølede, termiske billeddannelsessystemer med en kikkertbilledefremviser, der anvendes til at producere et billede som set af brugerens 2 øjne.

— Kameraerne skal besidde overvågningskapaciteter på mellemlang rækkevidde under patruljer til fods eller i køretøj ved europæiske klimaforhold.

— Kameraerne skal leveres i form af et sæt: kamerahus, 2 batterisæt, batteristrømforsyning, service-/rengøringssæt og transportkuffert.

— De termiske kameraer skal have en lav masse og et ergonomisk design til håndholdt brug.

— Forventede arbejdstider i garantiperioden er ca. 4 timer om dagen.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 250 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Efter den indledende periode på 2 år forlænges rammekontrakten automatisk højst 1 gang for en yderligere periode på 2 år og på de samme vilkår.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Frontex forbeholder sig ret til at foretage en særlig procedure for udbud efter forhandling på grundlag af artikel 134, stk. 1, litra e), i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1268/2012 af 29.10.2012 (gennemførelsesbestemmelserne) for at hæve loftet, hvis et sådant behov opstår.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Natbriller

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
35120000 Overvågnings- og sikringssystemer og -anordninger
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: PL911 Not specified
Hovedudførelsessted:

Frontex' bygning, Plac Europejski 6, 00-855 Warsaw, POLEN.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

— Det efterspurgte natbrilleudstyr skal være monokulære natbriller med et synsfelt over 38° og en enkelt optisk linse med forstærkning af ét billede men med 2 okularer. Brillerne skal besidde overvågningskapaciteter på kort rækkevidde under patruljer til fods eller i køretøj ved europæiske klimaforhold.

— Natbrillerne skal vise et højkvalitetsbillede af omgivelser ved typiske europæiske natteforhold svarende til billedkvaliteten opnået ved det blotte øje under dagsbetingelser.

— Natbrillerne skal have indbyggede billedforstærkerrør med standard mekaniske dimensioner og standard strømforsyning. Rør af ikke-standard dimensioner/spænding godtages ikke.

— Natbrillerne skal have en lav masse og et ergonomisk design, så de kan sidde fast på hovedet. Ansigtsmasker påkræves.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 500 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Efter den indledende periode på 2 år forlænges rammekontrakten automatisk højst 1 gang for en yderligere periode på 2 år og på de samme vilkår.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Frontex forbeholder sig ret til at foretage en særlig procedure for udbud efter forhandling på grundlag af artikel 134, stk. 1, litra e), i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1268/2012 af 29.10.2012 (gennemførelsesbestemmelserne) for at hæve loftet, hvis et sådant behov opstår.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Natkikkerter

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
35120000 Overvågnings- og sikringssystemer og -anordninger
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: PL911 Not specified
Hovedudførelsessted:

Frontex' bygning, Plac Europejski 6, 00-855 Warsaw, POLEN.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

— Natkikkerter skal være monokulære natkikkerter med en enkelt optisk linse og forstærkning af ét billede, men med 2 okularer. Kikkerterne skal besidde overvågningskapaciteter på mellemlang rækkevidde under patruljer til fods eller i køretøj ved europæiske klimaforhold.

— Natkikkerterne skal vise et højkvalitetsbillede af omgivelser ved typiske europæiske natteforhold svarende til billedkvaliteten opnået ved det blotte øje under dagsbetingelser.

— Natkikkerter skal bygges ved hjælp af billedforstærkerrør med standard mekaniske dimensioner og standard strømforsyning. Rør af ikke-standard dimensioner/spænding godtages ikke.

— Natkikkerterne skal have en lav masse og et ergonomisk design, så de kan sidde fast på hovedet.

— Praktisk set er alle de tekniske, funktionelle og miljøbeskyttelsesmæssige krav til natbriller gældende for kikkerter, men tilbudsgiveren skal desuden levere yderligere linser med en forstørrelse på x3 i transporthylsteret.

— x3-linsen skal hurtigt og let kunne fastgøres til natkikkerten ude i felten.

— Anordninger med påsatte linser skal opfylde miljøbeskyttelseskravene fastsat i punkt 5.3.5 i dette dokument.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 400 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Efter den indledende periode på 2 år forlænges rammekontrakten automatisk højst 1 gang for en yderligere periode på 2 år og på de samme vilkår.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Frontex forbeholder sig ret til at foretage en særlig procedure for udbud efter forhandling på grundlag af artikel 134, stk. 1, litra e), i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1268/2012 af 29.10.2012 (gennemførelsesbestemmelserne) for at hæve loftet, hvis et sådant behov opstår.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Kuldioxid-detektorer (CO2)

Delkontraktnr.: 4
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
35120000 Overvågnings- og sikringssystemer og -anordninger
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: PL911 Not specified
Hovedudførelsessted:

Frontex' bygning, Plac Europejski 6, 00-855 Warsaw, POLEN.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Kuldioxid-detektorer (CO2) skal anvendes til måling af den eksisterende CO2-koncentration i et område under detektering af mennesker, der skjuler sig i aflukkede områder såsom påhængskøretøjer, lokaler og køretøjer (overvågning af CO2-koncentrationen i menneskelig udåndingsluft).

Kuldioxiddetektorsættet skal indeholde følgende dele:

— holdbart transporthylster

— bærerem

— stødbeskyttelseshylster af gummi

— hovedtelefoner

— kabel til billadning (12 V/kun jævnstrøm)

— adapter (220 V/vekselstrøm)

— infrarød computergrænseflade og datatransmissionskabel

— PM-COM-software til visning af lagrede data, herunder CD

— prøvetagningssonde (slange): mulige varianter: a) stiv stang med konnektor eller b) slange beskyttet af stive, aftagelige segmenter (segmenterne skal være sat sammen med gevind for at undgå, at de løsnes eller blokeres under brug), længde: mindst 1,5 m

— filter med støv- og vandslange

— læsestativ og montageklemme

— kalibrerings-/prøvetagningsadapter.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 250 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Efter den indledende periode på 2 år forlænges rammekontrakten automatisk højst 1 gang for en yderligere periode på 2 år og på de samme vilkår.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Frontex forbeholder sig ret til at foretage en særlig procedure for udbud efter forhandling på grundlag af artikel 134, stk. 1, litra e), i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1268/2012 af 29.10.2012 (gennemførelsesbestemmelserne) for at hæve loftet, hvis et sådant behov opstår.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Udstyr til sporing af hjertefrekvens

Delkontraktnr.: 5
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
35120000 Overvågnings- og sikringssystemer og -anordninger
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: PL911 Not specified
Hovedudførelsessted:

Frontex' bygning, Plac Europejski 6, 00-855 Warsaw, POLEN.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udstyret til sporing af hjertefrekvens skal muliggøre præcis sporing af mennesker skjult i stationære køretøjer (uanset deres tonnage) under grænsekontrolsforhold, hvor der er en konstant frekvens fra køretøjer (vibrationer i jorden grundet passerende køretøjer), hvilket ikke må påvirke driften og nøjagtigheden af resultaterne fra udstyret til overvågning af hjertefrekvens.

Udstyret til sporing af hjertefrekvens (system) skal omfatte:

— robust bærbar computer (resistent for mekaniske stød) med særlige, forudinstallerede applikationer (software til hjerteslagsdetektion), berøringsfarveskærm og en diagonal størrelse på mindst 12" (tommer)

— bærehylster til bærbar computer og genopladningskabel

— systemsensorer (beskyttet mod miljøpåvirkninger — frost, regn, hagl osv.) og tilbehør til montering på køretøjets metal- eller plastdele

— diverse kabler, 2 USB-konnektorer og passende konnektorer til 4 sensorer (herunder sensorkontrolmodulet, om nødvendigt) samt mulighed for at tilslutte tastatur og mus

— genopladelig akkumulatoranordning

— transporthylster til systemet inddelt med rum til opbevaring og transport af systemkomponenter. Transporthylsteret skal være modstandsdygtigt over for stød og fugt samt stort nok til at opbevare hjertefrekvensudstyret og samtlige komponenter

— fuldstændig dokumentation og brugsvejledning, multimedie og papirformat, på engelsk som minimum

— 4 vibrationssensorer (seismiske) og 1 yderligere reservesensor:

• som minimum IP 54-klassificering

• vandtætte elektriske konnektorer (som minimum IP 5 for vandbeskyttelse)

• sensor — computertilslutningskabler, som er egnede til udendørs arbejde. Minimumslængde på 15 m.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Efter den indledende periode på 2 år forlænges rammekontrakten automatisk højst 1 gang for en yderligere periode på 2 år og på de samme vilkår.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Frontex forbeholder sig ret til at foretage en særlig procedure for udbud efter forhandling på grundlag af artikel 134, stk. 1, litra e), i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1268/2012 af 29.10.2012 (gennemførelsesbestemmelserne) for at hæve loftet, hvis et sådant behov opstår.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

En tilbudsgiver skal bevise, at vedkommende er autoriseret til at udføre kontrakten i henhold til national lov, som godtgjort ved optagelse i et erhvervs- eller handelsregister eller en erklæring eller et certifikat afgivet under ed, medlemskab af en specifik organisation, udtrykkelig autorisation eller optagelse i momsregistret.

Krævet dokumentation:

Tilbudsgiveren skal fremlægge en korrekt udfyldt og underskrevet formular om retslig status (se nedenstående link) vedlagt de krævede dokumenter.

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal-entities_en.cfm

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 23/10/2017
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 30/10/2017
Tidspunkt: 11:00
Sted:

Frontex Headquarters, Plac Europejski 6, 00-844 Warsaw, POLEN.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Tilbudsgiveres repræsentanter er velkomne (maks. 1 person pr. tilbudsgiver). Meddel venligst Frontex pr. e-mail: procurement@frontex.europa.eu om Deres deltagelse.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://www.curia.europa.eu
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/09/2017