TED-sivustolla otetaan tänään 2.11.2022 käyttöön sähköiset lomakkeet (eForms). Hakutoimintoon on tehty muutoksia. Muokkaa siis valmiiksi tallentamiasi erikoishakuja. Tutustu muutoksiin sivuston Ajankohtaista-osiossa ja uudistetuilla ohjesivuilla

Tavarat - 369932-2017

21/09/2017    S181

Puola-Varsova: Puitesopimus kädessä pidettävien laitteiden toimittamisesta rajavartiointia ja rajatarkastuksia varten

2017/S 181-369932

Hankintailmoitus

Tavarahankinnat

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan raja- ja merivartiovirasto – Frontex
Postiosoite: Plac Europejski 6
Postitoimipaikka: Warsaw
NUTS-koodi: PL911 Not specified
Postinumero: 00-844
Maa: Puola
Yhteyshenkilö: Frontex Procurement Team
Sähköpostiosoite: procurement@frontex.europa.eu
Puhelin: +48 222059500
Faksi: +48 222059501
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2906
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2906
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Puitesopimus kädessä pidettävien laitteiden toimittamisesta rajavartiointia ja rajatarkastuksia varten

Viitenumero: Frontex/OP/796/2017/AH.
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
35120000 Valvonta- ja turvajärjestelmät ja -laitteet
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Tarjous on jaettu seuraaviin 5 erään laitetyyppien mukaisesti:

erä 1: kädessä pidettävät lämpökamerat,

erä 2: pimeänäkölasit,

erä 3: pimeänäkökiikarit,

erä 4: hiilidioksiditunnistimet,

erä 5: sydämenlyöntitunnistimet (heart beat detector – HBD).

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 2 500 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea kaikkia osia
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Kädessä pidettävät lämpökamerat

Osa nro: 1
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
35125300 Turvakamerat
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: PL911 Not specified
Pääasiallinen suorituspaikka:

Frontexin toimitilat, Plac Europejski 6, 00-855 Warsaw, PUOLA.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

— Vaadittujen lämpökameroiden on oltava kädessä pidettäviä, jäähdyttämättömiä lämpökuvauslaitteita varustettuna tuloksena saatavan kuvan binokulaarisella projektorilla, jota käytetään käyttäjän molemmilla silmillä nähtävän kuvan tuottamiseen.

— Kameroilla on mahdollistettava keskipitkän matkan vartiointivalmiudet jalka- tai ajoneuvopartioinnin aikana Euroopan ilmasto-olosuhteissa.

— Kamerat on toimitettava sarjan muodossa seuraavasti: kamerarunko, 2 akkusarjaa, akun virtalähde, huolto-/puhdistussarja, kuljetuskotelo.

— Lämpökameroiden on oltava pienimassaisia ja ergonomisesti suunniteltuja kädessä pitäen käyttöä varten.

— Arvioitu työaika takuuajan aikana on noin 4 tuntia päivässä.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Hinta
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 1 250 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 24
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

puitesopimuksen alkuperäisen 2 vuoden kestoajan jälkeen sopimus uusitaan automaattisesti ja samoin ehdoin enintään 1 kerran 2 vuoden lisäajanjaksoksi.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1268/2012 (annettu 29.10.2012) (soveltamissäännöt (rules of application – RAP)) 134 artiklan 1 kohdan e alakohdan nojalla Frontex varaa oikeuden käyttää poikkeuksellista neuvottelumenettelyä nostaakseen rahoituskattoa, mikäli siihen on tarvetta.

II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Pimeänäkölasit

Osa nro: 2
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
35120000 Valvonta- ja turvajärjestelmät ja -laitteet
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: PL911 Not specified
Pääasiallinen suorituspaikka:

Frontexin toimitilat, Plac Europejski 6, 00-855 Warsaw, PUOLA.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

— Vaadittujen pimeänäkölaitteiden on oltava monokulaariset pimeänäkölasit varustettuna laajalla, yli 38 asteen näkökentällä (field of view – FOV), ja niissä on oltava yksittäinen optinen objektiivi ja yksittäinen kuvanvahvistin mutta 2 okulaaria. Laseilla on mahdollistettava lyhyen matkan vartiointivalmiudet jalka- tai ajoneuvopartioinnin aikana Euroopan ilmasto-olosuhteissa.

— Pimeänäkölaseilla (night vision goggles –NVG) on toimitettava korkealaatuinen kuva maisemasta EU:ssa tyypillisissä yöolosuhteissa, ja kuvan on vastattava paljaalla silmällä päiväolosuhteissa saadun kuvan laatua.

— Pimeänäkölaseissa on oltava sisäänrakennetut kuvanvahvistinputket, jotka ovat mekaaniselta ulottuvuudeltaan standardinmukaisia ja joiden sähkönsyöttöjärjestelmä on standardinmukainen. Sellaisia putkia ei hyväksytä, jotka eivät ole ulottuvuudeltaan/jännitteeltään standardinmukaisia.

— Pimeänäkölasien on oltava pienimassaiset ja ergonomisesti suunnitellut, ja ne on voitava kiinnittää päähän. Kasvomaski vaaditaan.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Hinta
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 500 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 24
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

puitesopimuksen alkuperäisen 2 vuoden kestoajan jälkeen sopimus uusitaan automaattisesti ja samoin ehdoin enintään 1 kerran 2 vuoden lisäajanjaksoksi.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1268/2012 (annettu 29.10.2012) (soveltamissäännöt) 134 artiklan 1 kohdan e alakohdan nojalla Frontex varaa oikeuden käyttää poikkeuksellista neuvottelumenettelyä nostaakseen rahoituskattoa, mikäli siihen on tarvetta.

II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Pimeänäkökiikarit

Osa nro: 3
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
35120000 Valvonta- ja turvajärjestelmät ja -laitteet
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: PL911 Not specified
Pääasiallinen suorituspaikka:

Frontexin toimitilat, Plac Europejski 6, 00-855 Warsaw, PUOLA.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

— Vaadittujen pimeänäkökiikarien on oltava monokulaarisia pimeänäkölaitteita, joissa on yksittäinen optinen objektiivi ja yksittäinen kuvanvahvistin mutta 2 okulaaria. Kiikareilla on mahdollistettava lyhyen ja keskipitkän matkan vartiointivalmiudet jalka- tai ajoneuvopartioinnin aikana Euroopan ilmasto-olosuhteissa.

— Pimeänäkökiikareilla on toimitettava korkealaatuinen kuva maisemasta EU:ssa tyypillisissä yöolosuhteissa, ja kuvan on vastattava paljaalla silmällä päiväolosuhteissa saadun kuvan laatua.

— Pimeänäkölasit on rakennettava käyttämällä kuvanvahvistinputkia, jotka ovat mekaaniselta ulottuvuudeltaan standardinmukaisia ja joiden sähkösyöttöjärjestelmä on standardinmukainen. Sellaisia putkia ei hyväksytä, jotka eivät ole ulottuvuudeltaan/jännitteeltään standardinmukaisia.

— Pimeänäkökiikarien on oltava pienimassaisia ja ergonomisesti suunniteltuja, ja ne on voitava kiinnittää päähän.

— Käytännöllisesti katsoen pimeänäkölaseja koskevia kaikkia teknisiä, toiminnallisia ja ympäristönsuojeluun liittyviä vaatimuksia sovelletaan kiikareihin. Kuitenkin pimeänäkölasisarjan lisäksi tarjoajaa vaaditaan toimittamaan kantokoteloon sisällytettävä ylimääräinen objektiivi kolminkertaisella (x3) suurennuksella.

— x3-objektiivin on oltava nopeasti ja helposti kiinnitettävissä pimeänäkölasien runkoon kenttäympäristössä.

— Laitteen, johon on kiinnitetty objektiivi, on oltava ympäristönsuojelun mukainen tämän asiakirjan kohdassa 5.3.5 määritetyn mukaisesti.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Hinta
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 400 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 24
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

puitesopimuksen alkuperäisen 2 vuoden kestoajan jälkeen sopimus uusitaan automaattisesti ja samoin ehdoin enintään 1 kerran 2 vuoden lisäajanjaksoksi.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1268/2012 (annettu 29.10.2012) (soveltamissäännöt) 134 artiklan 1 kohdan e alakohdan nojalla Frontex varaa oikeuden käyttää poikkeuksellista neuvottelumenettelyä nostaakseen rahoituskattoa, mikäli siihen on tarvetta.

II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Hiilidioksiditunnistimet

Osa nro: 4
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
35120000 Valvonta- ja turvajärjestelmät ja -laitteet
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: PL911 Not specified
Pääasiallinen suorituspaikka:

Frontexin toimitilat, Plac Europejski 6, 00-855 Warsaw, PUOLA.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hiilidioksiditunnistimia on käytettävä olemassa olevan hiilidioksipitoisuuden mittaamiseen suljetussa tilavuudessa pienissä tiloissa (kuten perävaunut, huoneet ja ajoneuvot) piileskelevien ihmisten havaitsemista varten (ihmisten uloshengitysilman hiilidioksidipitoisuuden seuranta).

Hiilidioksiditunnistinsarjaan on kuuluttava seuraavat lisävarusteet:

— kestävä kantokotelo,

— kantohihna,

— kumista valmistettu iskuilta suojaava kotelo,

— kuulokesarja,

— auton latauskaapeli (ainoastaan 12 volttia tasavirtaa),

— adapteri (220 volttia vaihtovirtaa),

— tietokoneen infrapunarajapinta ja tiedonsiirtokaapeli,

— PM-COM-ohjelmisto tallennettujen tietojen katselua varten, mukaan luettuna CD,

— näytteenotin (letku): mahdolliset muunnelmat: a) jäykkä tanko varustettuna liittimellä tai b) letku suojattuna jäykillä, irrotettavilla osilla (osat on kiinnitettävä yhteen sen estämiseksi, että ne löystyvät tai lukkiutuvat käytön aikana); pituus: vähintään 1,5 metriä,

— suodatin pöly- ja vesiletkulla,

— lukuteline ja asennuskiinnitin,

— kalibrointi-/näytteenottoadapteri.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Hinta
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 250 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 24
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

puitesopimuksen alkuperäisen 2 vuoden kestoajan jälkeen sopimus uusitaan automaattisesti ja samoin ehdoin enintään 1 kerran 2 vuoden lisäajanjaksoksi.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1268/2012 (annettu 29.10.2012) (soveltamissäännöt) 134 artiklan 1 kohdan e alakohdan nojalla Frontex varaa oikeuden käyttää poikkeuksellista neuvottelumenettelyä nostaakseen rahoituskattoa, mikäli siihen on tarvetta.

II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Sydämenlyöntitunnistimet

Osa nro: 5
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
35120000 Valvonta- ja turvajärjestelmät ja -laitteet
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: PL911 Not specified
Pääasiallinen suorituspaikka:

Frontexin toimitilat, Plac Europejski 6, 00-855 Warsaw, PUOLA.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Sydämenlyöntitunnistimella on mahdollistettava paikallaan olevissa ajoneuvoissa (niiden kokonaispainosta riippumatta) piileskelevien ihmisten havaitseminen rajanylitysolosuhteissa, joissa ajoneuvoja kulkee jatkuvasti (rajan ylittävistä ajoneuvoista johtuvat pohjan värähtelyt), millä ei ole vaikutusta operaatioon ja sydämenlyöntitunnistimen tuottamien tulosten tarkkuuteen.

Sydämenlyöntitunnistinsarjaan (järjestelmä) on sisällyttävä seuraavat:

— lujatekoinen kannettava tietokone (mekaanisia iskuja kestävä), johon on asennettu etukäteen erikoissovelluksia (ohjelmisto sydämenlyöntien tunnistamista varten), jossa on kosketusvärinäyttö ja jonka koko diagonaalisesti on vähintään 12 tuumaa,

— kannettavan tietokoneen kantokotelo ja ladattava kaapeli,

— järjestelmäanturit (suojattuna ympäristötekijöiltä – pakkanen, sade, rakeet jne.) ja asiaankuuluvat lisävarusteet ajoneuvon metalli- tai muoviosiin asentamista varten,

— asiaankuuluvat kaapelit, 2 USB-liitintä ja sopivat liittimet 4:ää anturia varten (tarvittaessa mukaan luettuna anturin hallintamoduuli) sekä mahdollisuus näppäimistön ja hiiren liitäntään,

— laite ladattaville akuille,

— järjestelmän kantokotelo, jossa erotetut kotelot järjestelmän osien säilyttämistä ja kuljetusta varten. Kantokotelon on oltava iskun- ja kosteudenkestävä sekä tarpeeksi suuri sydämenlyöntisarjan ja kaikkien sen osien säilyttämistä varten,

— täydelliset asiakirjat ja käsikirja käyttöä varten digitaalisessa ja painetussa muodossa vähintään englannin kielellä,

— 4 (seismistä) tärinäanturia ja 1 ylimääräinen vara-anturi:

• vähintään IP 54 -luokan suojaus,

• vesitiiviit sähköliittimet (vähintään IP 5 -luokan suojaus vettä vastaan),

• anturi–tietokone liitinkaapelit, jotka soveltuvat ulkotyöhön. Pituus vähintään 15 metriä.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Hinta
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 24
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

puitesopimuksen alkuperäisen 2 vuoden kestoajan jälkeen sopimus uusitaan automaattisesti ja samoin ehdoin enintään 1 kerran 2 vuoden lisäajanjaksoksi.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1268/2012 (annettu 29.10.2012) (soveltamissäännöt) 134 artiklan 1 kohdan e alakohdan nojalla Frontex varaa oikeuden käyttää poikkeuksellista neuvottelumenettelyä nostaakseen rahoituskattoa, mikäli siihen on tarvetta.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoajaa pyydetään todistamaan, että sillä on kansallisen lainsäädännön mukaiset valtuudet suorittaa sopimus. Osoituksena voidaan toimittaa todistus kirjoittautumisesta kauppa- tai ammattirekisteriin tai valaehtoinen ilmoitus tai todistus, osoitus kuulumisesta alan järjestöön tai nimenomainen valtuutus tai todistus kuulumisesta alv-rekisteriin.

Vaaditut todisteet:

tarjoajan on toimitettava asianmukaisesti täytetty ja allekirjoitettu oikeushenkilölomake (katso jäljempänä oleva internetosoite), jonka liitteenä toimitetaan lomakkeessa vaaditut asiakirjat.

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal-entities_en.cfm

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Puitejärjestely yhden toimijan kanssa
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 23/10/2017
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Bulgaria, Tšekki, Tanska, Saksa, Kreikka, Englanti, Espanja, Viro, Suomi, Ranska, Iiri, Kroatia, Unkari, Italia, Liettua, Latvia, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Ruotsi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 3 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 30/10/2017
Paikallinen aika: 11:00
Paikka:

Frontexin päätoimipaikka, Plac Europejski 6, 00-844 Warsaw, PUOLA.

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjoajien edustajat ovat tervetulleita (enintään 1 henkilö kultakin tarjoajalta). Tarjoajia pyydetään ilmoittamaan osallistumisestaan Frontexille sähköpostitse osoitteeseen procurement@frontex.europa.eu

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: 2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: cfi.registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Faksi: +352 4303-2100
Internetosoite: http://www.curia.europa.eu
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
11/09/2017