Υπηρεσίες - 370107-2016

Εμφάνιση σύντομης επισκόπησης

22/10/2016    S205    Oργανισμοί - Υπηρεσίες - Συμπληρωματικά στοιχεία - Ανοικτή διαδικασία 

Βέλγιο-Βρυξέλλες: 16.CAT.OP.078 — Αρχιτεκτονική στόχου και απαιτήσεις συστήματος για καλύτερη επίγνωση της κατάστασης στον κυβερνοχώρο

2016/S 205-370107

Διορθωτική προκήρυξη

(Συμπλήρωμα στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 30.8.2016, 2016/S 166-298472)

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας, rue des Drapiers 17–23, 1050 Brussels, ΒΕΛΓΙΟ. Contact: Procurement and Contract Unit. Fax +32 25042975. E-mail: procurement@eda.europa.eu

Αντί 

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:

27.10.2016 (17:00), τοπική ώρα.

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών:

28.10.2016 (11:00), τοπική ώρα.

[...]

Διάβαζε 

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:

4.11.2016 (17:00), τοπική ώρα.

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών:

7.11.2016 (11:00), τοπική ώρα.

[...]