Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Diensten - 370107-2016

Beknopt weergeven

22/10/2016    S205    Agentschappen - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

België-Brussel: 16.CAT.OP.078 — Doelarchitectuur en systeemvereisten voor een beter bewustzijn inzake de cybersituatie

2016/S 205-370107

Rectificatie

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 30.8.2016, 2016/S 166-298472)

Europees Defensieagentschap, Lakenweversstraat 17-23, 1050 Brussel, BELGIË. Contactpersoon: Procurement and Contract Unit. Fax: +32 25042975. E-mail: procurement@eda.europa.eu

In plaats van 

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

27.10.2016 (17:00), plaatselijke tijd.

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

28.10.2016 (11:00), plaatselijke tijd.

[...]

Te lezen 

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

4.11.2016 (17:00), plaatselijke tijd.

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

7.11.2016 (11:00), plaatselijke tijd.

[...]