Služby - 370107-2016

Zobraziť úsporné zobrazenie

22/10/2016    S205    Agentúry - Služby - Dodatočné informácie - Verejná súťaž 

Belgicko-Brusel: 16.CAT.OP.078 – Cieľová architektúra a systémové požiadavky na zvýšenie povedomia o kybernetickej situácii

2016/S 205-370107

Korigendum

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 30.8.2016, 2016/S 166-298472)

Európska obranná agentúra, rue des Drapiers 17–23, 1050 Brussels, BELGICKO. Kontakt: Procurement and Contract Unit. Fax +32 25042975. E-mail: procurement@eda.europa.eu

Namiesto 

IV.2.2) Lehota na doručenie ponúk alebo žiadostí o účasť:

27.10.2016 (17:00) miestneho času.

IV.2.7) Podmienky otvárania obálok s ponukami:

28.10.2016 (11:00) miestneho času.

[...]

Viď 

IV.2.2) Lehota na doručenie ponúk alebo žiadostí o účasť:

4.11.2016 (17:00) miestneho času.

IV.2.7) Podmienky otvárania obálok s ponukami:

7.11.2016 (11:00) miestneho času.

[...]