Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Tájékoztatjuk, hogy programozási hiba miatt az URL-címek nem megfelelően jelennek meg az e-hirdetményekben. Már dolgozunk a probléma megoldásán. Addig is azt javasoljuk, hogy távolítsa el az URL végén megjelenő vesszőt (vagy más különleges karaktert). Szíves elnézését kérjük a kellemetlenségért.

Árubeszerzések - 370212-2015

Normál nézet megjelenítése

21/10/2015    S204

Magyarország-Nyíregyháza: Alacsony padlójú buszok

2015/S 204-370212

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

2004/18/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: AK05766
Postai cím: Kossuth tér 1.
Város: Nyíregyháza
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Címzett: dr. Mester Enikő
E-mail: mester.eniko@nyiregyhaza.hu
Telefon: +36 42524524
Fax: +36 42311041

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: www.nyiregyhaza.hu

További információ a következő címen szerezhető be:
Hivatalos név: Provital Fejlesztési Tanácsadó Zrt.
Postai cím: Alkotás utca 53. E épület III. emelet
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1123
Ország: Magyarország
Címzett: dr. Balog Tímea
E-mail: balog.timea@provitalzrt.hu
Telefon: +36 17961020
Fax: +36 17961001

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
Hivatalos név: Provital Fejlesztési Tanácsadó Zrt.
Postai cím: Alkotás utca 53. E épület III. emelet
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1123
Ország: Magyarország
Címzett: dr. Balog Tímea
E-mail: balog.timea@provitalzrt.hu
Telefon: +36 17961020
Fax: +36 17961001

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
Hivatalos név: Provital Fejlesztési Tanácsadó Zrt.
Postai cím: Alkotás utca 53. E épület III. emelet
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1123
Ország: Magyarország
Címzett: dr. Balog Tímea
E-mail: balog.timea@provitalzrt.hu
Telefon: +36 17961020
Fax: +36 17961001

I.2)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
I.3)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
I.4)Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Adásvételi szerződés az IKOP azonosító jelű projekt keretében 36 db földgázmotor (CNG) (Euro 6) hajtású alacsonypadlós szóló, és 5 db azonos kivitelű, földgázmotor (CNG) (Euro 6) hajtású, a szóló autóbusszal azonos típuscsaládba tartozó alacsonypadlós csuklós autóbusz szállítása, üzembe helyezése tekintetében.
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Árubeszerzés
Adásvétel
A teljesítés helye: Nyíregyháza város közigazgatási területe.

NUTS-kód HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg

II.1.3)Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
II.1.4)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
II.1.5)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
Adásvételi szerződés az IKOP azonosító jelű projekt keretében 36 db földgázmotor (CNG) (Euro 6) hajtású alacsonypadlós szóló, és 5 db azonos kivitelű, földgázmotor (CNG) (Euro 6) hajtású, a szóló autóbusszal azonos típuscsaládba tartozó alacsonypadlós csuklós autóbusz szállítása, üzembe helyezése tekintetében.
II.1.6)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

34121400 Alacsony padlójú buszok, 34121200 Csuklós buszok, 34121000 Buszok és távolsági buszok, 34121100 Tömegközlekedési buszok

II.1.7)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.1.8)Részek
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.9)Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem
II.2)Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1)Teljes mennyiség:
Jelen közbeszerzési eljárás teljes mennyisége: „36 db földgázmotor (CNG) (Euro 6) hajtású alacsonypadlós szóló, és 5 db azonos kivitelű, földgázmotor (CNG) (Euro 6) hajtású, a szóló autóbusszal azonos típuscsaládba tartozó alacsonypadlós csuklós autóbusz szállítása, üzembe helyezése”
A szállítandó járműveknek meg kell felelniük a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben meghatározott műszaki feltételeknek, továbbá a következő minimumkövetelményeknek:
— 36 db földgázmotor (Euro 6) hajtású alacsonypadlós szóló, és 5 db, földgázmotor (Euro 6) hajtású azonos típuscsaládba tartozó alacsonypadlós, csuklós autóbusz,
— 3 db egyforma kétszárnyú ajtóval (szóló autóbusz esetén) ill. 4 db egyforma kétszárnyú ajtóval (csuklós autóbusz esetén ),
— rendelkezik EK típusbizonyítvánnyal,
— megfelel az Euro 6 követelményeknek,
— rendelkezik légkondicionálóval,
— rendelkezik CAN-BUS rendszerrel,
— rendelkezik ABS-ASR rendszerrel,
megfelel a jogszabály szerinti zajkibocsátási határértéknek és a jármű minimum 96 %-os rendelkezésre állása szükséges. (A rendelkezésre állási mutató a jármű elméleti (menetrend szerinti) teljes munkaidejének és valós munkaidejének aránya.)
A Járműveknek az alábbi, utas-kiszolgálással kapcsolatos üzemképes tartozékokkal kell rendelkezniük:
— forgalomirányítási eszközök,
— utas-tájékoztató berendezések és eszközök,
— ajtóműködtető-, le- és felszállásjelző rendszer
— kerekesszékkel a Járműre való fel- és leszállást elősegítő, kisegítő rámpa,
— elektronikus jegyrendszer előkészítése.
Oktatás:
A karbantartó-javító személyzet első oktatását nyertes ajánlattevőnek térítésmentesen kell elvégeznie. Ezen belül kettő főt kell olyan jellegű oktatásban részesíteni, hogy azok képesek legyenek a későbbiekben felvételre kerülő munkavállalók kioktatására. Az oktatásnak ajánlatkérő vagy az általa megbízásra kerülő üzemeltető telephelyén/fióktelepen a járművek szállítását követően kell megtörténnie. Ehhez a szükséges feltételeket ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő közösen biztosítja. Az oktatás a következő képzési tematika szerint történjen:
Oktatás és konzultáció fajtája Helye, jellege Az oktatás időtartama
Járművezetők részére: Ajánlatkérő vagy az általa megbízott üzemeltető telephelye.
Az oktatáson résztvevők pontos létszáma és beosztása a szerződéskötést követően kerül meghatározásra
Típusismeret, kezelés elmélet, gyakorlat 5 óra
Napi karbantartás, elmélet, gyakorlat 1 óra
Gazdaságos üzemeltetés,
vezetéstechnika elmélet, gyakorlat 2 óra
Összes óraszám (járművezetők részére): 8 óra
Karbantartó személyzet részére:
kötelezően előírt karbantartással kapcsolatos ismeretek Ajánlatkérő vagy az általa megbízott üzemeltető telephelye.
Az oktatáson résztvevők pontos létszáma és beosztása a későbbiekben kerül meghatározásra
Ismerkedés a járművel, általános bemutatás elmélet 1 óra
alapismeretek elmélet 1 óra
motor, motorvezérlés, generátor, tüzelőanyag rendszer, levegőbeszívás, szíjhajtás, hűtőrendszer, kipufogógáz utókezelő rendszer elmélet 6 óra
Első tengely elmélet 2 óra
Futóművek, kerekek elmélet 1 óra
Alternatív hajtás elmélet 2 óra
Légrugózás elmélet 1 óra
Fékrendszer elmélet 2 óra
Csuklórendszer elmélet 1 óra
Levegő ellátó rendszer elmélet 2 óra
Kormányzás elmélet 1 óra
Ajtóműködés elmélet 2 óra
Fűtés, hűtés, szellőzés elmélet 2 óra
Vészjelző berendezés elmélet 1 óra
Jármű elektromos rendszere, elektromos kapcsolási rajzok használata elmélet, gyakorlat 5 óra
Online műszaki dokumentációs rendszer ismertetése, használata elmélet, gyakorlat 3 óra
Speciális gyári diagnosztikai készülék használata, diagnosztika, hibakeresés, vezérlőegységek paraméterezése, szoftver letöltés elmélet, gyakorlat 6 óra
Beállítási-, ellenőrzési értékek,
meghúzási nyomatékok, feltöltési
mennyiségek, üzemeltetési anyagok ismertetése elmélet 1 óra
Célszerszámok áttekintése elmélet 1 óra
Összes óraszám (karbantartó személyzet részére): 40 óra
Speciális tanfolyamok:
a földgázüzemmel kapcsolatos speciális ismeretanyag átadása gyártó üzem Az oktatáson résztvevők pontos létszáma és beosztása a szerződéskötést követően kerül meghatározásra
Gázüzem bevezető tanfolyam elmélet 2 nap
Gyári szakképzés elmélet, gyakorlat 4 fő szakképesítéssel rendelkező személyzet részére, 3 nap
Szakképzés gázüzemű járművekhez elmélet, gyakorlat 4 fő szakképesítéssel rendelkező személyzet részére, 5 nap
Összes oktatási nap (speciális tanfolyamok): 10 nap
A nyertes ajánlattevő köteles az alábbi szolgáltatásokat a közbeszerzési eljárás keretében kiadott dokumentációban foglaltak szerint és a szerződésben foglaltak szerint biztosítani:
— gyártásközi ellenőrzés biztosítása;
— első forgalomba helyezés előtti gyári végátvétel;
— beüzemelés, próbaüzemeltetés;
— a leszállítandó autóbuszokhoz a szükséges dokumentációk biztosítása, legkésőbb a jármű átadásakor,
— az Ajánlattevő, vagy az általa kijelölt harmadik személy (Üzemeltető) szakemberei részére biztosított részletes oktatási-képzési rendszer,
— hatósági és egyéb engedélyek beszerzése, a járművek levizsgáztatása saját költségen (kivéve a vagyonszerzési illetéket és Kötelező Gépjármű Felelősségbiztosítás költségét);
— jótállási, szavatossági kötelezettségek teljesítése.
A beszerezni kívánt eszközök részletes leírását a dokumentáció tartalmazza.
II.2.2)Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): nem
II.2.3)Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.3)A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 6 (a szerződés megkötésétől számítva)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér: mértéke a késedelemmel érintett szerződéses mennyiség nettó ellenértékének 1 %-a késedelmes naptári naponta. A kötbér teljes mértéke legfeljebb a késedelemmel érintett eszköz(ök) nettó ellenértékének 20 %-a. Amennyiben a fizetendő kötbér összege eléri a késedelemmel érintett eszköz(ök) nettó ellenértékének 20 %-át, ajánlatkérő – a nyertes ajánlattevővel szembeni kártérítési kötelezettség nélkül – a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, vagy jogosult a szerződéstől azonnali hatállyal elállni (a Ptk.6:213. §-ban foglaltak alapján). Ajánlatkérő a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján késedelmi kötbérre jogosult, ha a nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést.
Meghiúsulási kötbér: mértéke a meghiúsulással érintett szerződéses mennyiségre vonatkozó nettó ellenszolgáltatás 20 %-a. Ajánlatkérő a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján a meghiúsulási kötbérre jogosult, ha a nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést.
Jótállási kötelezettség: mértéke 36 hónap teljes körű jótállás. A jótállás kezdő időpontja az ajánlatkérő által igazolt sikeres átadás-átvétel lezárulta.
Jólteljesítési biztosíték: A jótállási és szavatossági kötelezettség biztosítására ajánlatkérő jólteljesítési biztosíték nyújtását követeli meg a szerződés szerinti jótállás időtartamára, amelynek mértéke a járművenkénti nettó szerződéses ár 2 %-a. A jólteljesítési biztosítékot a nyertes ajánlattevőnek a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában kell ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania, és a jótállási időszak végétől számított 15. napig a biztosíték érvényességét fenntartania. A jólteljesítési biztosítékot a Kbt. 126. § (4) bekezdése szerinti határidőig kell teljesíteni a Kbt. 126. § (6) bekezdésének a) pontjában meghatározott módon.
Előleg-visszafizetési biztosíték: mértéke a 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet 119. § (2) bekezdése alapján a tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés elszámolható összegének 10 %-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összege.
A nyertes ajánlattevőnek a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja javára szóló előleg-visszafizetési biztosítékot a Kbt. 126. § (6) bekezdésének b) pontja alapján a 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet 119. § (2)–(4) bekezdésében meghatározott módon, legkésőbb az előlegbekérő levél benyújtásának időpontjáig rendelkezésre kell bocsátania, és az érvényességét az előleggel történő elszámolásáig fenn kell tartania.
— A nyertes ajánlattevőnek biztosítékot kell nyújtania, amennyiben előleget kíván igénybe venni. Az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint az előleg-visszafizetési biztosíték teljesíthető:
— Előleg-visszafizetési biztosítéknak megfelelő pénzösszegnek a Kedvezményezett bankszámlájára történő befizetésével,
— bankgarancia vagy banki készfizető kezesség biztosításával,
— biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel,
— ajánlattevő cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50 %-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosa, vagy együttesen legalább 50 %-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező természetes személy tulajdonosai kezességvállalásának biztosításával,
— garanciaszervezet által vállalt kezesség biztosításával
— az Áht. 92. § (1) bekezdése szerinti állami kezesség biztosításával
A biztosítékok határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a dokumentáció rögzíti.
III.1.2)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő a tárgyi projekt számára esetlegesen biztosított vissza nem térítendő európai uniós támogatásból kívánja az ellenszolgáltatást fedezni.
A támogatás intenzitása és az IKOP projekt azonosítószáma támogatói döntés hiányában még nem ismert.
Fizetésre vonatkozó főbb jogszabályi feltételek:
— 2011. évi CVIII. törvény,
— 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet,
— 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről.
Konkrét fizetési feltételek:
— Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF.
— Ajánlatkérő a szerződés elszámolható összege 30 %-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét biztosítja, feltétel nélküli előleg-visszafizetési biztosíték ellenében a nyertes ajánlattevő számára a 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet 119. § (1) bek. b) pontja alapján. [Előlegre vonatkozó konkrét rendelkezések: 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet 115.§, 118/A.§- 119. §] Az előleg a részszámlákban kerül elszámolásra, az első részszámlától kezdve folyamatosan. Az elszámolt előleg mértéke részszámlánként a számla értékének 30 %-a egészen addig, amíg az előleg teljes összege elszámolásra nem kerül.
— A nyertes ajánlattevő – a végszámlát ide nem értve – legfeljebb 3 db, részszámlát nyújthat be 1. részszámla a teljesítés 25 %-a, 2. részszámla a teljesítés 25 %-a, 3. részszámla a teljesítés 25 %-a.), minden esetben az igazolt teljesítést követően. A nyertes ajánlattevő a nettó ajánlati ár 25 %-ának megfelelő értékű végszámláját a szerződés tárgyát képező valamennyi eszköz leszállítása után, a sikeres átadás-átvételi eljárás lezárását követően, az ajánlatkérő által kiállított teljesítésigazolás birtokában nyújthatja be.
— A kifizetés során a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdése és a Kbt. 130. § (1), (4)–(6) bekezdései az irányadók.
A kifizetési szabályok a 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet XVII. Fejezetében foglalt szabályok szerint, szállítói finanszírozás keretében fog történni.
— A részletes fizetési feltételeket az ajánlati dokumentáció mellékletét képező Szerződés tervezet tartalmazza.
— Ajánlatkérő részszállításra, előteljesítésre lehetőséget biztosít.
Jelen közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződés és annak teljesítése esetén a kifizetés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § hatálya alá esik.
III.1.3)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő a Kbt. 27. § (1) bekezdésére figyelemmel sem az önálló, sem a közös ajánlattevők tekintetében nem teszi lehetővé (kizárja) a szerződés teljesítése érdekében gazdasági társaság, illetve jogi személy (projekttársaság) létrehozását.
III.1.4)Egyéb különleges feltételek
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem
III.2)Részvételi feltételek
III.2.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt nyilatkozatok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fennáll.
Igazolás módja:
Az ajánlattevőnek ajánlatában a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2–8. § szerint, valamint a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10–11. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
Az ajánlattevő az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 56. §-ában foglalt kizáró okok hiányáról.
A kizáró okok tekintetében az ajánlattevők, alvállalkozók, valamint az ajánlattevő által az alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet által tett nyilatkozatok keltezése nem lehet korábbi a jelen felhívás feladásának napjánál.
Az előírt kizáró okok igazolási módjairól ajánlattevők a Közbeszerzési Hatóság által 16.5.2014.-án közzétett, „a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56–57. §-ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2–3. §-ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” című útmutatóból, valamint a Közbeszerzési Hatóság által 1.6.2012. közzétett, „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” című útmutatóból tájékozódhatnak.
III.2.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P.1/ A Kbt. 55. § (1) bekezdésének d) pontja és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlattevő cégkivonatban szereplő valamennyi pénzforgalmi számlájáról szóló, a számlavezető pénzügyi intézménytől származó, a felhívás feladásának napjánál nem régebbi nyilatkozat az alábbi tartalommal, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak:
— pénzforgalmi számla száma,
— a pénzforgalmi számlán a felhívás feladásának napját megelőző 12 hónapban volt-e 15 napot meghaladó sorba állítás.
(Ajánlatkérő „sorba állítás/sorban állás” alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerinti fogalmat érti.)
P.2/ A Kbt. 55. § (1) bekezdés d) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének b) pontja alapján ajánlattevőnek a felhívás feladásának napját megelőző három, beszámolóval lezárt üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolója kiegészítő melléklet nélkül (ha az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, úgy nyilatkozat benyújtása a vonatkozó minimumkövetelmények tekintetében.
Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges.
Ha az ajánlattevő a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (autóbusz adásvétele és/vagy szállítása) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az esetben az ajánlattevő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételének el kell érnie vagy meg kell haladnia a 2 000 000 000 HUF-t.
P.3/ A Kbt. 55. § (1) bekezdésének d) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének c) pontja alapján ajánlattevő nyilatkozata a felhívás feladásának napját megelőző utolsó három üzleti év vonatkozásában a közbeszerzés tárgya szerinti (autóbusz adásvétele és/vagy szállítása) – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző teljes utolsó három üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell elérnie az előírt összeget (a nem teljes üzleti évet egy évnek tekintve).
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése szerint, ha az ajánlattevő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének b) vagy c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (5) bekezdése szerint azokban az esetekben, amelyekben a 18. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja – figyelemmel a 18. §-ban és 20. §-ban foglaltakra is, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni az (1) bekezdésben foglalt egyéb igazolási módok helyett.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1/ Alkalmatlan az ajánlattevő, ha bármelyik, cégkivonatban szereplő pénzforgalmi számláján a felhívás feladásának napját megelőző 12 hónapban 15 napot meghaladó sorba állítás fordult elő.
P.2/ Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a mérleg szerinti eredménye a felhívás feladásának napját megelőző három, beszámolóval lezárt üzleti évben egynél több üzleti évben negatív volt.
P.3/ Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben a közbeszerzés tárgyából (autóbusz adásvétele és/vagy szállítása) származó nettó árbevétele a felhívás feladásának napját megelőző utolsó három üzleti évben összesen nem éri el a 2 000 000 000 forintot.
A Kbt. 55. § (4) bekezdése alapján a P.3/ pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve a Kbt. 55. § (1) bekezdésének d) pontja szerint, a P.1/–P.2/ és pontban meghatározott követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg.
A fenti alkalmassági követelménynek ajánlattevő más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 55. § (4)–(5) bek. és (6) bek. a) és c) pontjaiban foglalt előírások szerint.
III.2.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M.1/ A Kbt. 55. § (1) bekezdésének a) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 3 év (36 hónap) legjelentősebb szállításainak ismertetése a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdésének a) pontja alapján:
a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 6. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolás;
b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolás vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatának csatolása szükséges.
Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (év/hó/nap), a szerződést kötő másik fél megnevezése, a szállítás tárgya, mennyisége, az ellenszolgáltatás összege, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben az ajánlattevő a referenciát közös ajánlattevőként teljesítette, úgy a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette.
A csatolt nyilatkozat(ok)ból, illetve igazolás(ok)ból derüljenek ki egyértelműen az előírt alkalmassági minimumkövetelmények.
M/2. A környezetkímélő és energiahatékony közúti járművek beszerzésének előmozdításáról szóló 48/2011. (III. 30.) Korm. rendelet 3.§ (4) bekezdés a) pontjára tekintettel Ajánlattevő csatolja a 310/2011. (XII. 3.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés d) pontja alapján a megajánlott egyes közúti járművek leírását.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése szerint azokban az esetekben, amelyekben a 18. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja – figyelemmel a 18. §-ban és 20. §-ban foglaltakra is -, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a 15. § (1)–(3) bekezdésében foglalt egyéb igazolási módok helyett.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M.1/ Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) összességében legalább 30 db földgázüzemű motorral hajtott autóbusz szállítására vonatkozó referenciával.
A fenti alkalmasság több referenciával is bemutatható.
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a megajánlott egyes közúti járművek környezetvédelmi besorolása nem felel meg az EURO 6 kibocsátási normának.
III.2.4)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.3)Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1)Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
III.3.2)A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.1.2)Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma
IV.1.3)Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok

1. Nettó ajánlati összár (nettó HUF). Súlyszám 200

2. Álló- és ülőhelyek száma szóló autóbusznál: darabonként az összes álló- és ülőhely tekintetében szóló autóbusznál minimum 78 fő, az ülőhelyek tekintetében szóló busznál 33 a minimális elvárás. Súlyszám 15

3. Álló- és ülőhelyek száma csuklós autóbusznál,: az összes álló- és ülőhely tekintetében csuklós autóbusznál 150 db, az ülőhelyek tekintetében csuklós busznál 36 db a minimális elvárás. Súlyszám 15

4. Gáztartály élettartama (év), minimum 8 év. Súlyszám 15

IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem
IV.3.3)A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje: 30.11.2015 - 11:00
A dokumentációért fizetni kell: nem
IV.3.4)Ajánlattételi vagy részvételi határidő
30.11.2015 - 11:00
IV.3.5)Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
IV.3.6)Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
magyar.
IV.3.7)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 30.11.2015 - 11:00

Hely:

Provital Fejlesztési Tanácsadó Zrt.,1123 Budapest, Alkotás utca 53. E épület III. emelet.

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen
További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 62. § (1)–(4) és (6)–(7) bekezdéseiben meghatározottak szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: Ajánlatkérő a tárgyi projekt számára esetlegesen biztosított vissza nem térítendő európai uniós támogatásból kívánja az ellenszolgáltatást fedezni.
A támogatás intenzitása és az IKOP projekt azonosítószáma támogatói döntés hiányában még nem ismert.
VI.3)További információk
1) Formai előírások: Az ajánlatot írásban, 1 papír alapú példányban, zárt csomagolásban, a jelen felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A cégszerűen aláírt ajánlatot, teljes terjedelmében, írásvédett (nem szerkeszthető) formátumban, egy elektronikus adathordozón (CD vagy DVD) – a papír alapú példányt tartalmazó zárt csomagolásban elhelyezve – is csatolni szükséges. A benyújtott ajánlati példányok közötti eltérés esetén a papír alapú példány az irányadó. A csomagoláson „ Ajánlat – Nyíregyháza – Busz”, illetve „Nem bontható fel az ajánlattételi határidő lejárta előtt!” megjelölést kell feltüntetni. Az ajánlat formai követelményeire egyebekben a dokumentáció előírásait kell alkalmazni.
2) Ajánlattevőnek a Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján az ajánlatban meg kell jelölnie:
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. (A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell!)
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a fentiekben rögzített nyilatkozatuk kitöltésekor vegyék figyelembe a Kbt. 26. § szakaszát, amelynek értelmében, ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen. (Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a jelen közbeszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből.)
3) Ajánlattevőnek, alvállalkozójának és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni:
— folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is,amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás,akkor erről kérjük Ajánlattevő nyilatkozatát csatolni
— ajánlatot aláírók aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját,
— a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást.
4) Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel. Az ajánlatban benyújtott dokumentumokat a Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján egyszerű másolatban is be lehet nyújtani. Az ajánlat Kbt. 61. § (1) bekezdése szerint benyújtott példányának a 60. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat (ajánlattételi nyilatkozat) eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia. Amennyiben a felhívás alapján valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgáló irat, igazolás, vagy nyilatkozatot szükséges becsatolni (pl. bankgarancia vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), úgy azt eredeti példányban kell becsatolni az ajánlatban.
5) Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást, amely tartalmazza az ajánlattevők között, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a közös ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet, továbbá tartalmazza valamennyi közös ajánlattevő tag nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges felelősséget vállalnak a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés szerződésszerű teljesítéséért. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 25. § (3) bekezdése alapján a közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy közös ajánlattétel esetén figyelembe kell venni a Kbt. 25. § szakaszának rendelkezéseit.
6) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költség az ajánlattevőt terheli.
7) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a dokumentáció és a Kbt. előír.
8) Ajánlatkérő az eljárásban a hiánypótlási lehetőséget a Kbt. 67. § szakaszában foglaltaknak megfelelően biztosítja.
9) Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő Kbt. 60. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő kifejezett, eredeti nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
10) Az ajánlatban továbbá az ajánlattevőnek a Kbt. 60. § (5) bekezdése alapján nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.
11) Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek a felhívás feladásának napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia az alábbiak kivételek figyelembevételével: Árbevétel tekintetében az érintett év, beszámolói évek tekintetében az üzleti év utolsó napján, referenciák esetében a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyam az irányadó. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban (HUF) megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot is csatolni szükséges az ajánlatban. Bármely okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. vonatkozásában csak az alkalmasság megállapításához szükséges sorok (adatok, információk) vonatkozásában szükséges az átszámítást tartalmazó iratot becsatolni.
12) A III.2.2) P.1/–P.3/ pontok, valamint a III.2.3) M.1/–M/2. pontok szerinti alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.

13) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: az ajánlatkérő képviselője a dokumentáció megküldésére vonatkozó kérelem fax (+36 17961001) és e-mail (balog.timea@provitalzrt.hu) útján történő megküldését követően gondoskodik a dokumentáció elektronikusan történő megküldéséről munkanapokon 10:00–15:00 óráig, az ajánlattételi határidő lejártának napján 9:00–11:00 óráig. Ha a dokumentáció megküldését kérik, az ajánlatkérő képviselője a Kbt. 50. § (3) bekezdése szerint jár el. Ajánlatkérő a Kbt. 49. § (6) bekezdés alapján előírja, hogy a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie. A dokumentáció másra át nem ruházható.

14) Jelen ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény, valamint a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet az irányadóak.
15) A Kbt. 60. § (6) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 62. § (3) bekezdése szerinti összes adatot.
16) A jelen felhívásban előírt biztosítékok Kbt. 126. § (4) bekezdése szerinti határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek a Kbt. 126. § (5) bekezdése alapján az ajánlatban nyilatkoznia kell.
17) Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Ajánlatkérő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 26. § (6) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.
18) Irányadó idő: Az ajánlati felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.
19) Ajánlatkérő a jelen eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti. Az ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke 30 000 000 HUF, azaz harmincmillió forint. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség idejére kell érvényesnek lennie. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy ebben az esetben az ajánlatkérő számlájára történő könyvelés dátuma minősül a biztosíték rendelkezésre bocsátása időpontjának Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 25. § (5) bekezdésére, illetve a Kbt. 74. § (2) bekezdés c) pontjára.
Az ajánlati biztosíték teljesíthető, az ajánlattevő választása szerint az alábbi módok egyikén:
— Az ajánlatkérő OTP Banknál vezetett, 11744003-15402006 számú számlájára az ajánlattételi határidő lejáratáig készpénz átutalási megbízással, vagy átutalással (Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy ebben az esetben az ajánlatkérő számlájára történő könyvelés dátuma minősül a biztosíték rendelkezésre bocsátása időpontjának);
— feltétel nélküli, visszavonhatatlan, bank vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával;
— biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.
Az ajánlati biztosíték teljesítésének igazolása:
— befizetést/átutalást igazoló dokumentum;
— garancia biztosításával való teljesítés esetén a garancia levél;
— biztosítási szerződéssel való teljesítés esetén a kötelezvény.
A befizetést/átutalást igazoló dokumentumot, a garancia-levél eredeti példányát vagy a biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvényt az ajánlattevő befűzés nélkül köteles az ajánlatához zárt borítékban csatolni. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 59. § (5) bekezdése szerint kerül visszafizetésre.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 59. § (4) bekezdésére.
20) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1–10, ahol 1 pont a legrosszabb, 10 pont a legjobb érték.
Ajánlatkérő a következő módszerekkel állapítja meg a ponthatárok közötti pontszámot:
1. ÁFA nélkül számított nettó ajánlati összár (súlyszám: 200).
A Közbeszerzési Hatóság útmutatója „az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról” (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június. 1.) III.A.1.ba) pontja szerinti arányosítás
A fordított arányosítás képlete:
P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10
Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 1
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
2.–3. Álló- és ülőhelyek száma súlyszám: 15-15)
Az állóhelyek megadásánál 1 m2-re6 személyt kell számítani, az álló- és ülőhelyek számát össze kell adni. Ajánlatkérő előírja üléselrendezési rajz és ahhoz kapcsolódó tengelyterhelési számításokat tartalmazó műszaki dokumentáció csatolását az ajánlatba, a megajánlott értéket ennek alapján értékeli. Ezen részszempont értékelését az egyenes arányosítás módszerével végzi az ajánlatkérő úgy, hogy a legtöbb álló- és ülőhely a maximális pontszámot kapja, a többire adandó pontszámok pedig a legjobbhoz, azaz a legtöbb álló- és ülőhelyhez viszonyított értékarányosítással kerülnek meghatározásra a dokumentációban megadott képlet szerint.
Álló- és ülőhelyek száma szóló autóbusznál: az összes álló- és ülőhely tekintetében szóló autóbusznál minimum 78 fő, az ülőhelyek tekintetében szóló busznál 33 a minimális elvárás.
Álló- és ülőhelyek száma csuklós autóbusznál: az összes álló- és ülőhely tekintetében csuklós autóbusznál 150 db, az ülőhelyek tekintetében csuklós busznál 36 db a minimális elvárás.
A Kbt. 71. § (7) bekezdésével összhangban a megajánlás azon szintje, melynél kedvezőtlenebbet Ajánlatkérő nem fogad el: az összes álló- és ülőhely tekintetében szóló autóbusznál 78 fő, ebből 33 db ülőhely, csuklós autóbusznál 150 fő, ebből 36 db ülőhely.
Az egyenes arányosítás képlete:
P = (Avizsgált / Alegjobb) x (Pmax – Pmin) + Pmin
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
A legrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;
4. Gáztartály élettartama (súlyszám:15)
Gáztartály élettartamán ajánlatkérő az alábbiakat érti: minden gáztartály rendelkezik a gyártója által meghatározott és vállalt élettartammal, ez a tartályok fontos műszaki paramétere, hivatalos adat. Minél hosszabb ez az időtartam, annál kedvezőbb ajánlatkérő részére az elbírálás során. A Kbt. 71. § (7) bekezdésével összhangban a megajánlás azon szintje, melynél kedvezőtlenebbet Ajánlatkérő nem fogad el: a 8 év.
Az egyenes arányosítás képlete:
P = (Avizsgált / Alegjobb) x (Pmax – Pmin) + Pmin
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10
Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 1
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
21) Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a támogatásra irányuló igényt nyújt be. Az ajánlatkérő a Kbt. 40. § (3) bekezdése alapján felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a támogatásra irányuló igény el nem fogadása, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadása olyan oknak, illetve körülménynek minősül, amely megalapozza a Kbt. 40. § (4) bekezdésében hivatkozott szakaszok alkalmazásának lehetőségét. A szerződés hatályba lépésének feltétele az érintett projekt támogatási szerződésének megkötése. Amennyiben a támogatási szerződés megkötésére a szerződéskötést követő 10 hónapon belül nem kerül sor, a szerződés a felek külön jognyilatkozata nélkül megszűnik
22)Ajánlattevőnek mellékelnie kell a megajánlott jármű műszaki dokumentációját. Az abban foglalt paraméterek a 48/2011. (III.30.) Korm. rendelet 4. § (6) bekezdése értelmében akkor fogadhatók el ha azok a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben meghatározott tüzelőanyag-fogyasztási, szennyezőanyag kibocsátási jellemzők mérésére akkreditált vizsgáló intézmény által végzett mérésen alapulnak. A vizsgáló intézmény akkreditációját hitelt érdemlő módon igazolni kell az ajánlatban, a megjelölt vizsgálatok elvégzésére vonatkozó engedély becsatolásával. A műszaki dokumentációból megállapíthatónak kell lennie, hogy a megajánlott eszköz(ök) a felhívásban és a dokumentációban meghatározott műszaki követelményeknek megfelel(nek).
23) Összár: Az ajánlati árat 36 db szóló és 5 db csuklós járműre, magyar forintban (HUF) kell megadni, ellenkező esetben az ajánlat érvénytelen. A nem magyar forintban megadott bármely egyéb pénzügyi adat átváltása a Magyar Nemzeti Banknak az ajánlati felhívás feladása napján érvényes devizaárfolyamán történik, az átváltásról szóló iratot közvetlenül az átváltott pénzügyi adatot tartalmazó irat után kell elhelyeznie az ajánlattevőnek.
24) Kbt. 55. § (5) bek. szerint az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül (a Kbt. 55. § (6) bek. szerinti esetekben). Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet, és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Ajánlattevőnek a Kbt. 55. § (6) bek. szerinti adatokat is ajánlatában kell szerepeltetnie.
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593

VI.4.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 137. §-a szerint.
VI.4.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593

VI.5)E hirdetmény feladásának időpontja:
16.10.2015