Services - 370284-2022

08/07/2022    S130

Sverige-Eslöv: Snöröjning

2022/S 130-370284

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Eslövs Bostads AB
Nationellt registreringsnummer: 556095-2391
Postadress: Box 225
Ort: ESLÖV
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Postnummer: 24123
Land: Sverige
Kontaktperson: Mona Petersson Upphandlingsansvarig
E-post: mona.petersson@ebo.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.ebo.se
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Partnering snö- och halkbekämpning

Referensnummer: 22/6
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
90620000 Snöröjning
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

De föränderliga förutsättningarna för snö- och halkbekämpningsentreprenader väcker behovet av hitta nya former för upphandling som gör det enklare att hitta rätt entreprenadutformning och en rättvis riskfördelning mellan parterna. Eslövs Bostads AB genomför därför en partneringupphandling avseende snö- och halkbekämpning i syfte att åstadkomma en samverkansentreprenad som ger parterna förutsättningar att gemensamt utforma hur arbetet ska bedrivas under en sjuårsperiod.

För ytterligare information om B hänvisas till bolagets hemsida www.ebo.se

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45233141 Väghållning
90630000 Isröjning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Eslöv

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

B vill genom samverkan med lämplig L genomföra en entreprenad för snö- och halkbekämpning med en arbetsprocess benämnd ”partnering”. Målsättningen är att samlad kompetens, kreativitet och engagemang ska åstadkomma kvalitativa och prisvärda tjänster.

B kommer att skriva kontrakt med en (1) L.

B:s budget per år för snö- och halkbekämpning har historiskt varit ca 1-1,5 Mkr.

Det är endast möjligt att lämna anbud som omfattar hela entreprenaden.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2022/S 068-180494
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1)Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:

Motivering för avbrytande

Inga anbud inkom.

Mercell annons: https://opic.com/id/afdpzpgawy

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Malmö
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
04/07/2022