Services - 370289-2022

08/07/2022    S130

Sverige-Göteborg: Personalförmedling

2022/S 130-370289

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Gryaab AB
Nationellt registreringsnummer: 556137-2177
Postadress: Box 8984
Ort: GÖTEBORG
Nuts-kod: SE232 Västra Götalands län
Postnummer: 40274
Land: Sverige
Kontaktperson: Christina Nilsson
E-post: christina.nilsson@gryaab.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.gryaab.se
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Miljö

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Bemanningstjänster

Referensnummer: 22/5
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79610000 Personalförmedling
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Gryaab har som ambition att ha fastanställd personal men vid sjukdom, föräldraledigheter eller när medarbetare byter jobb/pension, uppstår det ibland behov av att hyra in personal under en period, varför vi avser att teckna ett ramavtal.

Inhyrning kommer i huvudsak att ske till tjänster inom arbetarkollektivet. Då vi har behov av både administrativ och teknisk personal har vi för avsikt att teckna ramavtal med flera leverantörer.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 2 000 000.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE232 Västra Götalands län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Göteborg

Ryaverket, Norra Fågelrovägen 3, Göteborg

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Gryaab har som ambition att ha fastanställd personal men vid sjukdom, föräldraledigheter eller när medarbetare byter jobb/pension, uppstår det ibland behov av att hyra in personal under en period, varför vi avser att teckna ett ramavtal.

Inhyrning kommer i huvudsak att ske till tjänster inom arbetarkollektivet. Då vi har behov av både administrativ och teknisk personal har vi för avsikt att teckna ramavtal med flera leverantörer.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2022/S 072-192388
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
01/06/2022
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 16
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: vega HR
Nationellt registreringsnummer: 556809-3040
Postadress: Viktor Rydbergsgatan 14
Ort: Göteborg
Nuts-kod: SE232 Västra Götalands län
Postnummer: 411 32
Land: Sverige
E-post: john.norling@vegahr.se
Internetadress: http://www.vegahr.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 2 000 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
01/06/2022
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 16
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Today Consulting AB
Nationellt registreringsnummer: 559092-0640
Postadress: Nygatan 35 A
Ort: FALKENBERG
Nuts-kod: SE231 Hallands län
Postnummer: 31131
Land: Sverige
E-post: peter.kuzma@todayconsulting.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 2 000 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
01/06/2022
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 16
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Jurek Rekrytering & Bemanning AB
Nationellt registreringsnummer: 556694-5324
Postadress: Biblioteksgatan 11
Ort: STOCKHOLM
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Postnummer: 11146
Land: Sverige
E-post: avropa@jurek.se
Internetadress: http://www.jurekbemanning.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 2 000 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
01/06/2022
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 16
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Jovi Konsult AB
Nationellt registreringsnummer: 559082-6797
Postadress: Götalandsvägen 225 B
Ort: ÄLVSJÖ
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Postnummer: 12531
Land: Sverige
E-post: fuad.shidane@jovikonsult.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 2 000 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
01/06/2022
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 16
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: StudentConsulting Sweden AB (publ)
Nationellt registreringsnummer: 556674-7449
Postadress: Nordkalottvägen 1
Ort: LULEÅ
Nuts-kod: SE332 Norrbottens län
Postnummer: 97254
Land: Sverige
E-post: upphandlingar@studentconsulting.com
Internetadress: http://www.studentconsulting.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 2 000 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
01/06/2022
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 16
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Arena Personal Sverige AB
Nationellt registreringsnummer: 556606-1916
Postadress: Box 30117
Ort: STOCKHOLM
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Postnummer: 10425
Land: Sverige
E-post: avrop@arenapersonal.com
Internetadress: http://www.arenapersonal.com
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 2 000 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
01/06/2022
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 16
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Miljonbemanning AB
Nationellt registreringsnummer: 556959-9318
Postadress: ALBYVÄGEN, 2
Ort: NORSBORG
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Postnummer: 14559
Land: Sverige
E-post: info@miljonbemanning.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 2 000 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
01/06/2022
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 16
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Manpower Aktiebolag
Nationellt registreringsnummer: 556348-1588
Postadress: Box 4090
Ort: STOCKHOLM
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Postnummer: 10262
Land: Sverige
E-post: bidteam@manpower.se
Internetadress: http://www.manpower.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 2 000 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
01/06/2022
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 16
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Clevry
Nationellt registreringsnummer: 556723-0486
Postadress: Lindhagensgatan 74
Ort: Stockholm
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Postnummer: 112 18
Land: Sverige
E-post: bid@clevry.com
Internetadress: http://www.studentwork.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 2 000 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Göteborg
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
04/07/2022