Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

Aufgrund von Störungen werden eForms- Mitteilungen derzeit fehlerhaft angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Bis dahin konsultieren Sie bitte unsere Hilfsseite.

Jetzt registrieren: 4. Workshop für Weiterverwender von TED-Daten am 14. Dezember 2023

Lieferungen - 37040-2017

01/02/2017    S22

Česká republika-Pardubice: Trolejbusy

2017/S 022-037040

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Dodávky

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Dopravní podnik města Pardubic a.s.
Národní identifikační číslo: 63217066
Poštovní adresa: Teplého 2141
Obec: Pardubice
Kód NUTS: CZ053 Pardubický kraj
PSČ: 532 20
Země: Česko
Kontaktní osoba: Mgr. Monika Šplíchalová, MBA
E-mail: info@zadavaciservis.cz
Tel.: +420 607832375
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.dpmp.cz/
Adresa profilu zadavatele: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilDPMP
I.3)Komunikace
Přístup k zadávací dokumentaci je omezen. Další informace lze získat na: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilDPMP
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na následující adresu:
Úřední název: Dopravní podnik města Pardubic a.s.
Národní identifikační číslo: 63217066
Poštovní adresa: Teplého 2141
Obec: Pardubice
PSČ: 532 20
Země: Česko
Kontaktní osoba: Ing. Mgr. Martin Slezák
E-mail: martins@dpmp.cz
Kód NUTS: CZ053 Pardubický kraj
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.dpmp.cz/
I.4)Druh veřejného zadavatele
Jiný druh: akciová společnost
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Dodávka 4 parciálních trolejbusů.

II.1.2)Hlavní kód CPV
34622300 Trolejbusy
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 4 trolejbusů s alternativním bateriovým pohonem v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 50 600 000.00 CZK
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ053 Pardubický kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Pardubice.

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 4 trolejbusů s alternativním bateriovým pohonem v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Cena
II.2.6)Předpokládaná hodnota
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Začátek: 01/03/2018
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt: IROP.
II.2.14)Další informace

K zajištění splnění povinností účastníka zadávacího řízení vyplývajících z jeho účasti v zadávacím řízení je požadována jistota ve výši 900 000 CZK. Forma poskytnutí jistoty musí být v souladu s ustanovením § 41 zákona. Údaje potřebné pro poskytnutí peněžní jistoty: Číslo účtu zadavatele: 19-2372930267; Kód banky: 0100; Název banky: Komerční banka, a.s. Blíže ZD.

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Dodavatel prokazuje dle § 77, odst. 1 zákona splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje. Dále dodavatel dle § 77, odst. 2 zákona prokáže splnění profesní způsobilosti předložením dokladu, že je: oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují. Doklady k prokázání splnění profesní způsobilosti dodavatel nemusí předložit, pokud právní předpisy v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují. Blíže ZD.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 13/03/2017
Místní čas: 14:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Ceština
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 13/03/2017
Místní čas: 15:00
Místo:

V sídle zadavatele.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: třída Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 602 00
Země: Česko
E-mail: posta@compet.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: http://www.compet.cz
VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Zadávací servis s.r.o.
Poštovní adresa: Purkyňova 648/125
Obec: Brno
PSČ: 612 00
Země: Česko
E-mail: info@zadavaciservis.cz
Tel.: +420 607832375
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
29/01/2017