The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Supplies - 370438-2020

07/08/2020    S152

Slovakia-Bratislava: Specialist optical instruments

2020/S 152-370438

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
National registration number: 00151866
Postal address: Pribinova 2
Town: Bratislava-Staré Mesto
NUTS code: SK0 SLOVENSKO
Postal code: 812 72
Country: Slovakia
Contact person: Ing. Milan Varga
E-mail: milan.varga2@minv.sk
Telephone: +421 250944310
Fax: +421 250944569
Internet address(es):
Main address: http://www.minv.sk
Address of the buyer profile: http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/239
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/424192
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/1092
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Public order and safety

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Nákup špeciálnych zariadení na skúmanie a overenie dokladov - 3

Reference number: SE-VO2-2020/003147
II.1.2)Main CPV code
38636000 Specialist optical instruments
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Zariadenia spolu s príslušenstvom predstavujú komplexný systém určený na skúmanie dokumentov v laboratórnych podmienkach, ktoré bude v najrozsiahlejšej miere pokrývať možnosti analýzy dokumentov.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 702 260.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 4
II.2)Description
II.2.1)Title:

Stacionárne zariadenie

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
38636000 Specialist optical instruments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK0 SLOVENSKO
Main site or place of performance:

Kriminalistický a expertízny ústav PZ, Sklabinská 1, 812 72 Bratislava, SLOVENSKO.

II.2.4)Description of the procurement:

Stacionárne zariadenie spolu s príslušenstvom predstavuje komplexný systém určený na skúmanie dokumentov v laboratórnych podmienkach, ktoré bude v najrozsiahlejšej miere pokrývať možnosti analýzy dokumentov.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 130 500.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

SK 2017 ISF SC2/NC6/A2/P1

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Prenosné zariadenia.

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
38636000 Specialist optical instruments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK0 SLOVENSKO
Main site or place of performance:

Kriminalistický a expertízny ústav PZ, Sklabinská 1, 812 72 Bratislava, SLOVENSKO.

II.2.4)Description of the procurement:

Prenosné zariadenia spolu s príslušenstvom predstavujú komplexný systém určený na dôkladné skúmanie dokumentov, ktoré sú svojou konštrukciou spôsobilé na transport a použitie na inom mieste určenia.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 194 645.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

SK 2017 ISF SC2/NC6/A2/P1

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Forenzné databázy

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
48611000 Database software package
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK0 SLOVENSKO
Main site or place of performance:

Kriminalistický a expertízny ústav PZ, Sklabinská 1, 812 72 Bratislava, SLOVENSKO.

II.2.4)Description of the procurement:

Databáza obsahujúca informácie, popisy a zobrazenia dokladov krajín sveta cestovných pasov, ID dokladov a dokladov k motorovým vozidlám.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 7 115.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

SK 2017 ISF SC2/NC6/A2/P1

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Komparátory.

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
38636000 Specialist optical instruments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK0 SLOVENSKO
Main site or place of performance:

Uvedené v bode II.2.14) Doplňujúce informácie tohto oznámenia.

II.2.4)Description of the procurement:

Dodanie systémov ovládaných pomocou počítačovej stanice, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou systému vrátane softvérového vybavenia.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 370 000.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt SK 2017 ISF SC2/NC6/A2/P2

II.2.14)Additional information

Ďalšie miesta dodania:

1 ks OHK PZ BA Ružinov letisko RHCP BA, Ivánska cesta 2, Letisko M. R. Štefánika 820 16, Bratislava 216, SLOVENSKO,

1 ks OHK PZ PP letisko RHCP PO, Na letisko 100, 058 01 PP, SLOVENSKO,

1 ks Odd. analýzy cest. dokladov RHCP SO Štefánikova 10/41, 073 01 SO, SLOVENSKO,

1 ks OHK PZ Ubľa RHCP SO, Ubľa 374, 067 73, SLOVENSKO,

1 ks OHK PZ Veľké Slemence RHCP SO, Komlóssyho 222, 076 77 Veľké Slemence, SLOVENSKO,

1 ks OHK PZ Čierna nad Tisou RHCP SO, Dukelských hrdinov 140, 076 43 Čierna nad Tisou, SLOVENSKO.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Verejný obstarávateľ uvádza znenie príslušných podmienok účasti v prílohe č.5 v predmetných súťažných podkladoch.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Neuplatňuje sa.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Verejný obstarávateľ uvádza znenie príslušných podmienok účasti v prílohe č.5 v predmetných súťažných podkladoch.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/09/2020
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovak
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 12 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 08/09/2020
Local time: 13:30
Place:

Na adrese uvedenej podľa bodu 1. predmetných súťažných podkladov, v zasadacej miestnosti č. 420.

Information about authorised persons and opening procedure:

Otváranie ponúk vzhľadom na ustanovenia zákona vo vzťahu k elektronickej aukcii bude neverejné.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1. Verejná súťaž sa realizuje postupom podľa § 66 ods. 7 zákona prvej vety (tzv. reverzná verejná súťaž).

2. Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti, verejný obstarávateľ oznámi v súlade s § 48 zákona a v súlade so súťažnými podkladmi.

3. Verejný obstarávateľ/Objednávateľ pri zadávaní tejto nadlimitnej zákazky postupuje podľa § 20 zákona.

4. Predmetné verejné obstarávanie nie je:

a) zelené verejné obstarávanie

b) obstarávanie inovácií, ani

c) obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
04/08/2020