Szolgáltatások - 370547-2021

21/07/2021    S139

Magyarország-Budapest: Őrzési szolgáltatások

2021/S 139-370547

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: EXPO 2020 MAGYARORSZÁG Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosító szám: 26742832241
Postai cím: Kacsa utca 15–23.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gyurcsán Judit
E-mail: judit.gyurcsan@hungaryexpo2020.hu
Telefon: +36 305652593
Fax: +36 17896943
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://hungaryexpo2020.hu/
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Magyar Pavilon üzemeltetési feladatainak ellátása

Hivatkozási szám: EKR000276582021
II.1.2)Fő CPV-kód
79713000 Őrzési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Magyar Pavilon üzemeltetési feladatainak ellátása a Dubaji Világkiállításon.

Feladatok:

— Őrzés- védelmi szolgáltatás biztosítása az objektum – a Pavilon egy 1 828 m2-es telken helyezkedik el – látogatók és személyzet biztonságának védelméhez, Ajánlattevő köteles minden, a feladat ellátásához szükséges egyenruhát, cipőt és eszközt biztosítani, melyek költségét az ajánlati ár tartalmazza,

— Üzemeltetési feladatok ellátása

O vendéglátás

O takarítás

O tisztítási szolgáltatás

O kertészeti szolgáltatás

O személyszállítási szolgáltatás

— Elvárt nyelvismeret: angol nyelv társalgási szint,

— Nyitvatartás: A magyar Pavilon kiállítótere a Rendezvény nyitásától zárásáig minden nap, helyi idő szerint 10.00 órától 22.00 óráig tart nyitva,

— A Pavilon 3 szinten, mintegy 2 000 m2-en helyezkedik el,

— Ajánlattevő feladata a Működési engedély megszerzéséhez szükséges és további, Ajánlattevő tevékenységéhez kapcsolódó tervek elkészítése is, az alábbiak szerint:

1. Fenntarthatóság (Sustainability)

2. Működési tervek, a Működési terv főbb alkotóelemei – többek között:

a. a biztonsági menedzsment terv (Security management plan),

b. a Pavilonban dolgozók tréningterve (Staff training information),

c. a munkavédelemre, egészségre, biztonságra és a környezet védelmére vonatkozó terv (HSE) és

d. a Havária terv (Emergency action plan) elkészítése, mely tartalmazza többek között a kiürítési tervet (Evacuation plan)

— Ajánlattevő(k) feladata, megnevezi a kiürítési felelősöket (fire wardens) és elsősegély nyújtókat (first aid trained staff) is.

Nyertes Ajánlattevőnek a szerződéskötéskor rendelkeznie kell minden szükséges engedéllyel, jogosítvánnyal, különös tekintettel a Dubaji Hatóság és az Expó Dubai 2020 LLC. által előírtakra. Nyertes Ajánlattevőnek a szerződéskötéskor rendelkeznie kell dubaji működési engedéllyel.

Ajánlattevőnek a benyújtandó ajánlatban nevesítenie kell a szükséges engedélyekkel rendelkező céget, képviselőjét és kapcsolattartóját. A nyertes Ajánlattevő felelőssége minden jogszabály és Expó szabályzat, valamennyi vonatkozó előírás, Irányelv betartása.

Nyertes Ajánlattevő szolgáltatásának teljesítési szintjét Ajánlatkérő rendszeresen ellenőrzi. Az ellenőrzésre vonatkozó információkat a szolgáltatások Szolgáltatási szint ellenőrzése, mérése fejezet tartalmazza részletesen.

Opciós szolgáltatások – a fix szolgáltatások értékének legfeljebb 30 %-a:

— minden a fix szolgáltatási terjedelemben szereplő szolgáltatás

— hoszteszek rendelkezésre állására, a Pavilon és különböző egységeinek nyitvatartási idejéhez igazodva, angol, arab, kínai, orosz nyelvtudással,

— dedikált kapcsolattartó

— magasabb kategóriájú járművek rendelkezésre állása

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 1 085 892.00 USD
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
55000000 Szállodaipari, éttermi és kiskereskedelmi szolgáltatások
77300000 Kertészeti szolgáltatások
79713000 Őrzési szolgáltatások
90900000 Takarítási és higiéniai szolgáltatások
98310000 Mosodai és vegytisztító szolgáltatások
98341140 Gondnoki szolgáltatások
79993000 Épület- és létesítménykezelési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: AE United Arab Emirates
A teljesítés fő helyszíne:

EGYESÜLT ARAB EMÍRSÉGEK, Dubaj

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Magyar Pavilon üzemeltetési feladatainak ellátása a Dubaji Világkiállításon.

Feladatok:

— Őrzés- védelmi szolgáltatás biztosítása az objektum– a Pavilon egy 1 828 m2-es telken helyezkedik el –, látogatók és személyzet biztonságának védelméhez, Ajánlattevő köteles minden, a feladat ellátásához szükséges egyenruhát, cipőt és eszközt biztosítani, melyek költségét az ajánlati ár tartalmazza,

— Üzemeltetési feladatok ellátása

O vendéglátás

O takarítás

O tisztítási szolgáltatás

O kertészeti szolgáltatás

O személyszállítási szolgáltatás

— Elvárt nyelvismeret: angol nyelv társalgási szint,

— Nyitvatartás: A magyar Pavilon kiállítótere a Rendezvény nyitásától zárásáig minden nap, helyi idő szerint 10.00 órától 22.00 óráig tart nyitva,

— A Pavilon 3 szinten, mintegy 2 000 m2-en helyezkedik el,

— Ajánlattevő feladata a Működési engedély megszerzéséhez szükséges és további, Ajánlattevő tevékenységéhez kapcsolódó tervek elkészítése is, az alábbiak szerint:

1. Fenntarthatóság (Sustainability)

2. Működési tervek, a Működési terv főbb alkotóelemei – többek között:

a. a biztonsági menedzsment terv (Security management plan),

b. a Pavilonban dolgozók tréningterve (Staff training information),

c. a munkavédelemre, egészségre, biztonságra és a környezet védelmére vonatkozó terv (HSE) és

d. a Havária terv (Emergency action plan) elkészítése, mely tartalmazza többek között a kiürítési tervet (Evacuation plan)

— Ajánlattevő(k) feladata, megnevezi a kiürítési felelősöket (fire wardens) és elsősegély nyújtókat (first aid trained staff) is.

Nyertes Ajánlattevőnek a szerződéskötéskor rendelkeznie kell minden szükséges engedéllyel, jogosítvánnyal, különös tekintettel a Dubaji Hatóság és az Expó Dubai 2020 LLC. által előírtakra. Nyertes Ajánlattevőnek a szerződéskötéskor rendelkeznie kell dubaji működési engedéllyel.

Ajánlattevőnek a benyújtandó ajánlatban nevesítenie kell a szükséges engedélyekkel rendelkező céget, képviselőjét és kapcsolattartóját. A nyertes Ajánlattevő felelőssége minden jogszabály és Expó szabályzat, valamennyi vonatkozó előírás, Irányelv betartása.

Nyertes Ajánlattevő szolgáltatásának teljesítési szintjét Ajánlatkérő rendszeresen ellenőrzi. Az ellenőrzésre vonatkozó információkat a szolgáltatások Szolgáltatási szint ellenőrzése, mérése fejezet tartalmazza részletesen.

Opciós szolgáltatások – a fix szolgáltatások értékének legfeljebb 30 %-a:

— minden a fix szolgáltatási terjedelemben szereplő szolgáltatás

— hoszteszek rendelkezésre állására, a Pavilon és különböző egységeinek nyitvatartási idejéhez igazodva, angol, arab, kínai, orosz nyelvtudással,

— dedikált kapcsolattartó

— magasabb kategóriájú járművek rendelkezésre állása

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Opciós szolgáltatások – a fix szolgáltatások értékének 30 %-a:

— minden a fix szolgáltatási terjedelemben szereplő szolgáltatás

— hoszteszek rendelkezésre állására, a Pavilon és különböző egységeinek nyitvatartási idejéhez igazodva,, angol, arab, kínai, orosz nyelvtudással,

— dedikált kapcsolattartó

— magasabb kategóriájú járművek rendelkezésre állása

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A II.2.7) pontban szereplő kezdő dátum csak technikai okok miatt került megadásra. Felhívjuk ajánlattevők figyelmét arra, hogy a kezdő időpont az eljárás befejezésének változó időpontjára tekintettel módosulhat, mely nem minősül a Kbt. 141. §-a szerinti szerződésmódosításnak.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  • Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Magyarázat:

Ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást kíván lefolytatni, tekintettel arra, hogy a 81/2021. (II.23.) Korm. rendelet 1., illetve 2. §-a alapján a 2020. évi Dubaji Világkiállításon történő magyar megjelenés sikeres megvalósításához, továbbá egyes nemzetközi nagyeseményekhez kapcsolódó rendelkezésekről szóló 2019. évi XIV. törvény (a továbbiakban: Világkiállítás törvény) az 1. § b) pontja szerinti közbeszerzési eljárásokban a beruházással, a rendezvények lebonyolításával és szervezésével, valamint a Projekttel összefüggésben lebonyolítandó közbeszerzési eljárások tekintetében az Ajánlatkérő minden esetben jogosult a közbeszerzésekről szóló törvény szerinti, rendkívüli sürgősségre alapított hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazására a Kbt. 98. § (2) bekezdés e) pontja alapján.

A Világkiállítás törvény 1. § b) pontja alapján a 2020. évi Dubaji Világkiállításon (a továbbiakban: Világkiállítás) történő sikeres magyar megjelenéshez szükséges, a világkiállítási pavilon (a továbbiakban: Pavilon) tervezésével, kialakításával, összeszerelésével, a Világkiállítás dubaji programját szolgáló beruházásokkal és szolgáltatásokkal, valamint a Kormány rendeletében megjelölt további, a Világkiállítással és a Pavilonnal kapcsolatos ügyekkel (a továbbiakban együtt: Projekt) összefüggő beszerzésekre, közigazgatási hatósági eljárásokra, vámigazgatási eljárásokra, valamint MAGYARORSZÁG Világkiállításon történő megjelenésének szervezésével összefüggő egyéb beszerzésekre terjed ki a törvény hatálya.

A jelen közbeszerzési eljárás a Világkiállítás törvény hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárásnak minősül, tekintettel arra, hogy az a Világkiállítás dubaji lebonyolításához szükséges szolgáltatások beszerzésére irányul, hiszen annak tárgya „Magyar Pavilon üzemeltetési feladatainak ellátása”.

A Világkiállítás törvény 2. §-a értelmében a Projekt megvalósítása, a Világkiállításon történő magyar megjelenés, a rendezvények lebonyolítása és szervezése kiemelkedően fontos közérdek, amelyek érdekében kötendő szerződések halasztást nem tűrő, kiemelkedően fontos közérdek célját szolgáló szerződésnek tekintendők, teljesítésükhöz kiemelkedően fontos közérdek fűződik.

A Világkiállítás törvény 4. § (1) bekezdése értelmében a Projekt irányítója és lebonyolítója (a továbbiakban: projektlebonyolító szerv) a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. (továbbiakban: MTÜ) A Kormány rendeletében kijelölt gazdasági társaság (a továbbiakban: Ajánlatkérő), a projektlebonyolító szerv feladatait a Kormány rendeletében meghatározottak szerint részben vagy egészben az MTÜ helyett elláthatja, e feladatok ellátása során Ajánlatkérőt a projektlebonyolító szervnek kell tekinteni.

Az 51/2019. (III. 14.) Korm. rendelet 1. §-a kimondja, hogy a Világkiállítás törvény 4. § (1) bekezdése szerinti vállalatként az EXPO 2020 MAGYARORSZÁG Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot jelöli ki.

Ajánlatkérő a Világkiállítás törvény 4. § (2) bekezdése alapján jogosult a Projekt megvalósításához szükséges feladatok részletes meghatározására és azok végrehajtása érdekében beszerzési és szükség szerint egyéb tárgyú szerződések megkötésére.

Jelen eljárásra a Kbt., a 81/2021. kormányrendelet, és a Világkiállítás törvény rendelkezései együttesen alkalmazandók, így az eljárás jogalapjának vizsgálata során a vizsgálat tárgyává kell tenni a Világkiállítás törvényt, valamint a 81/2021. kormányrendelet is, mely feljogosítja Ajánlatkérőt ezen jogalap alkalmazására.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Magyar Pavilon üzemeltetési feladatainak ellátása

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
08/07/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Kraftwerk Design And Production L.L.C
Nemzeti azonosító szám: Tax Registration Number: 100319333900003
Postai cím: Detroit House Office No. 404.
Város: Dubai
NUTS-kód: AE United Arab Emirates
Postai irányítószám: Motor City
Ország: Egyesült Arab Emírségek
E-mail: nikolett.zika@speceffect.com
Telefon: +36 307300600
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 085 892.00 USD
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Biztonsági őrzés, Vendéglátás, Takarítási és tisztítási szolgáltatások, Kertészeti szolgáltatások, Személyszállítási szolgáltatások

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Nyertes ajánlattevő:

Neve: Kraftwerk Design And Production L.L.C,

Székhelye: EGYESÜLT ARAB EMÍRSÉGEK Motor City Dubai, Detroit House Office No 404.

Adószáma: 100319333900003

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
16/07/2021