Services - 370665-2022

08/07/2022    S130

Magyarország-Paks: IT-szoftverfejlesztési szolgáltatások

2022/S 130-370665

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: MVM Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_79228174
Postai cím: Vasút Utca 1
Város: Paks
NUTS-kód: HU233 Tolna
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Darnai András
E-mail: kozbeszerzes@mvmi.hu
Telefon: +36 13280630
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mvm-informatika.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Gazdasági társaság
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Informatikai szolgáltatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Fejlesztés MVMI MS Dynamics CRM2011 rendszerében

Hivatkozási szám: EKR000190222020
II.1.2)Fő CPV-kód
72212517 IT-szoftverfejlesztési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Az MVMI Zrt. Microsoft Dynamics CRM2011-es rendszerében az üzlet igényeiből adódó fejlesztések elvégzése a Vállalkozótól történő

tervezői, fejlesztői, tesztelői, valamint információtechnológiai szakértői kompetencia bevonásával.

Az MVMI Zrt. Microsoft Dynamics CRM2011-es rendszerében az üzlet igényeiből adódó fejlesztések elvégzése a Vállalkozótól történő

tervezői, fejlesztői, tesztelői, valamint információtechnológiai szakértői kompetencia bevonásával.

A szolgáltatással kapcsolatos részletes műszaki követelményeket a műszaki leírás tartalmazza. A műszaki leírás alapján elvégzendő

konkrét feladat a keretmegállapodás második részében a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja alapján egy nyertes ajánlattevőtől

közvetlen megrendelésben kerül rögzítésre. Ajánlatkérőnek előre vállalt megrendelési kötelezettsége nincs.

A keretmegállapodás keretösszege: 161 000 000 forint

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 6 420 370.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Kiemelt kampányidőszaki támogatás

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
72212517 IT-szoftverfejlesztési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU233 Tolna
A teljesítés fő helyszíne:

7030 Paks, Vasút utca 1.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Kiemelt kampányidőszaki támogatás

- Kiemelt támogatás kampányidőszakban

- Bejelentések priorizált kezelése

- Fejlesztést igénylő adatmanipulációs feladatok elvégzése

- Adathibák javítása

- A kampányidőszakban jelentkező problémák azonnali elhárítása

- A kampányidőszakban felmerülő egyéb feladatok támogatása

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

MVMI CRM rendszer FPR modul továbbfejlesztése

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
72212517 IT-szoftverfejlesztési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU233 Tolna
A teljesítés fő helyszíne:

7030 Paks, Vasút utca 1.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

MVMI CRM rendszer FPR modul továbbfejlesztése

MVMI CRM rendszer FPR modulban:

I. fázis - 3. sprint

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 103-248665
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 4000571785
Rész száma: 1
Elnevezés:

Kiemelt kampányidőszaki támogatás

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
30/05/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Nolimit CRM Solutions Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_81432824
Postai cím: Váci út 76. 7. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
E-mail: zoltan.szabo@nolimitcrm.hu
Telefon: +36 304440076
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1 407 495.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 407 495.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 4000574093
Rész száma: 2
Elnevezés:

MVMI CRM rendszer FPR modul továbbfejlesztése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
30/05/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Nolimit CRM Solutions Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_81432824
Postai cím: Váci út 76. 7. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
E-mail: zoltan.szabo@nolimitcrm.hu
Telefon: +36 304440076
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 5 012 875.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 5 012 875.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Arány: 13 %

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Jelen hirdetmény közzétételére a Kbt. 37. § (4) bekezdésében előírt negyedéves közzétételi kötelezettségre tekintettel kerül sor.

Nyertes ajánlattevő adószáma: 25592263-2-41

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
05/07/2022