Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

Figyelem: programozási hibák miatt az e-hirdetmények megjelenítése jelenleg nem tökéletes. Már dolgozunk a probléma megoldásán. További tudnivalókért és útmutatásért kérjük, látogasson el erre az oldalra.

Már lehet regisztrálni a TED-adatok továbbfelhasználóinak szóló 4. műhelytalálkozóra, amelyre 2023. december 14-én kerül sor.

Árubeszerzések - 37067-2017

01/02/2017    S22

Magyarország-Budapest: Töltőberendezések

2017/S 022-037067

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Nemzeti azonosító szám: AK04357
Postai cím: Andor utca 47–49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság, Közbeszerzési Igazgatóság, Üzemeltetés-technológiai Osztály
E-mail: kozbeszerzes@kef.gov.hu
Telefon: +36 17955225
Fax: +36 17950432
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kef.gov.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.kozbeszerzes.gov.hu
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://www.kozbeszerzes.gov.hu/tenders
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság, Közbeszerzési Igazgatóság, Üzemeltetés-technológiai Osztály
Nemzeti azonosító szám: AK04357
Postai cím: Andor u. 47-49. IV. emelet 433.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság, Közbeszerzési Igazgatóság, Üzemeltetés-technológiai Osztály
E-mail: kozbeszerzes@kef.gov.hu
Telefon: +36 17955221
Fax: +36 17950432
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kef.gov.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.kozbeszerzes.gov.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Kbt. 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján a Kormány által kijelölt központi beszerző szerv
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: központosított közbeszerzés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Elektromos üzemű gépjárművek töltésére szolgáló berendezések beszerzése a 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére.

II.1.2)Fő CPV-kód
31158000 Töltőberendezések
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Keretmegállapodás (KM) -elektromos üzemű gépjárművek töltésére szolgáló berendezések beszerzésére.

KM megkötése a 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet (Kr.) hatálya alá tartozó intézmények részére az alábbiak szerint:

1. rész: Elektromos üzemű gépjárművek töltésére szolgáló min. 50kW teljesítményű DC töltők beszerzése.

2. rész: Elektromos üzemű gépjárművek töltésére szolgáló min. 22kW teljesítményű DC töltők beszerzése.

3. rész: Elektromos üzemű gépjárművek töltésére szolgáló min. 22kW teljesítményű AC töltők beszerzése.

Jelen eljárás alapján megkötött KM-ok terhére – az elektromobilitás elterjedésének ösztönzése érdekében a NGM által közzétett pályázati kiírás(ok) szerint, az elektromobilitás elterjesztését és továbbfejlesztését segítő más pályázati konstrukciókkal párhuzamosan – a 168/2004. (V.25.) Kr. hatálya alá tartozó intézmények az elektromos gépjármű töltésére szolgáló berendezéseik beszerzését tudják lebonyolítani.

Részletes feltételeket a KD 6. fejezete tartalmazza.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 4 700 000 000.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Elektromos üzemű gépjárművek töltésére szolgáló minimum 50kW teljesítményű DC töltők beszerzése a 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó intézmények részére

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
31158000 Töltőberendezések
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország egész területe. A 168/2004. (V.25.) Kr. hatálya alá tartozó, és az önként csatlakozó intézmények által a keretmegállapodásból történő megrendeléseknél megadott teljesítési helyek.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Elektromos üzemű gépjárművek töltésére szolgáló minimum 50kW teljesítményű DC töltők beszerzése a 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó intézmények részére legfeljebb nettó 2 000 000 000 HUF keretösszeg erejéig.

A beszerzés magában foglalja a töltőberendezéseknek a kötelezett vagy önként csatlakozó intézmény által biztosított és előkészített helyszínre történő szállítását, felállítását, beüzemelését, tesztelését, ellenőrzését is.

A töltőberendezések helyének kialakítása, közmű kiépítése, a szükséges (építései, műemlékvédelmi, stb.) engedélyek beszerzése a kötelezett vagy önként csatlakozó intézmény kötelezettsége és költsége.

A közbeszerzés részletes ismertetése közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: KD) 6. fejezetében található.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Kiterjesztett jótállás / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: Kiszállási idő / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 75
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 2 000 000 000.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Intézményi igénytől függően a megkötésre kerülő keretmegállapodásból az Európai Unióból származó forrásból támogatott elektromos töltő beszerzésre is sor kerülhet.
II.2.14)További információk

1. AK gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind AT, mind közös AT vonatkozásában.

2. AK ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.

3. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglaltakat.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Elektromos üzemű gépjárművek töltésére szolgáló minimum 22kW teljesítményű DC töltők beszerzése a 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó intézmények részére

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
31158000 Töltőberendezések
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország egész területe. A 168/2004. (V.25.) Kr. hatálya alá tartozó, és az önként csatlakozó intézmények által a keretmegállapodásból történő megrendeléseknél megadott teljesítési helyek.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Elektromos üzemű gépjárművek töltésére szolgáló minimum 22kW teljesítményű DC töltők beszerzése a 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó intézmények részére legfeljebb nettó 800 000 000 HUF keretösszeg erejéig.

A beszerzés magában foglalja a töltőberendezéseknek a kötelezett vagy önként csatlakozó intézmény által biztosított és előkészített helyszínre történő szállítását, felállítását, beüzemelését, tesztelését, ellenőrzését is.

A töltőberendezések helyének kialakítása, közmű kiépítése, a szükséges (építései, műemlékvédelmi, stb.) engedélyek beszerzése a kötelezett vagy önként csatlakozó intézmény kötelezettsége és költsége.

A közbeszerzés részletes ismertetése közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: KD) 6. fejezetében található.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Kiterjesztett jótállás / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: Kiszállási idő / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 75
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 800 000 000.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Intézményi igénytől függően a megkötésre kerülő keretmegállapodásból az Európai Unióból származó forrásból támogatott elektromos töltő beszerzésre is sor kerülhet.
II.2.14)További információk

1. AK gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind AT, mind közös AT vonatkozásában.

2. AK ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.

3. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglaltakat.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Elektromos üzemű gépjárművek töltésére szolgáló minimum 22kW teljesítményű AC töltők beszerzése a 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó intézmények részére

Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
31158000 Töltőberendezések
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország egész területe. A 168/2004. (V.25.) Kr. hatálya alá tartozó, és az önként csatlakozó intézmények által a keretmegállapodásból történő megrendeléseknél megadott teljesítési helyek.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Elektromos üzemű gépjárművek töltésére szolgáló minimum 22kW teljesítményű AC töltők beszerzése a 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó intézmények részére legfeljebb nettó 1 900 000 000 HUF keretösszeg erejéig.

A beszerzés magában foglalja a töltőberendezéseknek a kötelezett vagy önként csatlakozó intézmény által biztosított és előkészített helyszínre történő szállítását, felállítását, beüzemelését, tesztelését, ellenőrzését is.

A töltőberendezések helyének kialakítása, közmű kiépítése, a szükséges (építései, műemlékvédelmi, stb.) engedélyek beszerzése a kötelezett vagy önként csatlakozó intézmény kötelezettsége és költsége.

A közbeszerzés részletes ismertetése közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: KD) 6. fejezetében található.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Kiterjesztett jótállás / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: Kiszállási idő / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 75
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1 900 000 000.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Intézményi igénytől függően a megkötésre kerülő keretmegállapodásból az Európai Unióból származó forrásból támogatott elektromos töltő beszerzésre is sor kerülhet.
II.2.14)További információk

1. AK gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind AT, mind közös AT vonatkozásában.

2. AK ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.

3. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglaltakat.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet AT, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok valamelyike fennáll. AK felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 74. § (1) bekezdésében előírtak alapján AK kizárja az eljárásból azt az AT-t, alvállalkozót, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki

— a kizáró okok hatálya alá tartozik;

— részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.

Öntisztázás: AK felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdésében előírtakra.

Igazolási mód: Irányadó: a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1-16. § (a továbbiakban: Kr.).

AT vonatkozásában:

Előzetes igazolás: a Kr. 1. § (1) bekezdése alapján AT-nek ajánlata benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében előírt kizáró okok hatálya alá. Közös AT-k mindegyike külön-külön ESPD-t köteles kitölteni és benyújtani a Kr. 3. § (3) bekezdés szerint. AT-nek az ajánlatában a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet (ideértve az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozót is) vonatkozásában:

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alkalmazása esetén az ajánlathoz csatolandó a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kr. II. fejezete szerint kitöltött és aláírt ESPD, mely igazolja, hogy a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében előírt kizáró okok hatálya alá.

AT-nek az ajánlatában a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

A Kr. 15. § (1) bek. alapján az AT az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az ESPD-t köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében. A Kr. 15. § (2) bek. szerint azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, az AT a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot nyújt be.

AT-nek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. Amennyiben igen, úgy a Kr. 13. §-a alapján ajánlatához csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A változásbejegyzési eljárás tekintetében cégszerű nyilatkozatot szükséges csatolni. A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is kérjük benyújtani.

Kizáró okok utólagos igazolása: A Kbt. 69.§ (4) bekezdés értelmében AT-nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala előtt, AK erről szóló felhívásától számított megfelelő határidőre a Kr. 8., 10., 12-16. § szerinti igazolások, nyilatkozatok benyújtásával kell igazolnia, hogy vele szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok.

Ha az elbírálás során AK-nek kétsége merül fel valamely nyilatkozat valóságtartalmával kapcsolatban, a Kbt. 69. § (7) bekezdésnek megfelelően bármikor öt munkanapos határidő kitűzésével kérheti az adott igazolás benyújtását.

A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatoknak, igazolásoknak, ESPD-nek a felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésűnek kell lenniük.

AK a Kr. 2. § (2) bekezdése szerint elfogadja az ESPD formanyomtatvány elektronikus úton, az Európai Bizottság által létrehozott webfelületen történő kitöltését is, mely az alábbi linken érhető el: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=hu. AK felhívja a figyelmet a KD 3. fejezetében található kitöltési útmutatóra.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlatkérő nem ír elő.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlatkérő nem ír elő.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 1. § (1) bekezdésére.

Előzetes igazolás:

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kr. 3. § alapján az ajánlatban elegendő az ESPD benyújtása az alkalmasság igazolására. A Kr. 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja, hogy az ESPD-ben a IV. rész α szakaszban elegendő az alkalmassági feltételeknek való megfelelőségről nyilatkozni, azokat a formanyomtatványban nem kell részletesen feltüntetni. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.

Az ESPD kitöltésével kapcsolatos tov. információkat a Kr. 2-7. § tartalmazzák.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (6)-(7) bekezdés, 67.§, 69.§ -ban foglaltak is irányadók.

Utólagos igazolás:

Ajánlattevőnek, (adott esetben) alkalmasság igazolásában résztvevő, kapacitásait biztosító szervezetnek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala előtt a Kbt. 69.§ (4) bekezdés szerint, az ajánlatkérő erről szóló felhívásától számított megfelelő határidőre kért igazolások benyújtásával kell igazolnia az alkalmassági követelménynek való megfelelést. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási móddal azonos módon igazolja az alkalmassági követelménynek való megfelelést és csak azon alkalmassági követelmény tekintetében kell az igazolásokat benyújtani, melynek tekintetében igénybe vették.

Amennyiben ajánlattevő ajánlatában – ajánlatkérő erre vonatkozó felhívása nélkül – benyújtja a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti igazolásokat, Ajánlatkérő figyelmen kívül hagyhatja azokat. Ajánlatkérő ez esetben nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be – és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér.

Ajánlatkérő a Kr. 30. § (4) bekezdése alapján felhívja a figyelmet, hogy a műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.

A Kr. 21.§ (1) bekezdés a) pont, ill. 22.§ alapján ajánlattevőnek ismertetni kell az ajánlati felhívás feladásától visszafele számított 3 év legjelentősebb „elektromos gépkocsik töltésére szolgáló új, üzembe helyezett berendezés szállítása” tárgyú referenciá(i)t, mely(ek)nek tartalmaznia kell legalább:

— teljesítés ideje (év, hónap, nap),

— szerződést kötő másik fél neve, címe,

— kapcsolattartó személy neve, elérhetősége, tel.száma, email,

— szállítás tárgya

— szállítás mennyisége

Közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az alkalmasság minimumkövetelménye adott részben több referenciával is teljesíthető. Az 1. és 2. részre történő ajánlattétel esetén Ajánlatkérő elfogadja ugyanazon referenciák benyújtását.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafele számított 3 évben összesen:

— 1. és 2. részben: legalább 5 db elektromos gépkocsik töltésére szolgáló új, üzembe helyezett DC töltő,

— 3. részben: legalább 5 db elektromos gépkocsik töltésére szolgáló új, üzembe helyezett, AC töltő.

berendezések szállítására vonatkozó, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával.

A referencia akkor tekinthető az eljárást megindító felhívás feladásától visszafele számított 3 éven belül teljesítettnek, ha a teljesítés időtartama (kezdési és befejezési időpontja naptári nap pontossággal megadva) erre az időszakra esik.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

AK a KM-os eljárás első részében 2 000 000 HUF összegű adatszolgáltatási biztosíték nyújtását írja elő részenként a közbeszerzési dokumentumban (KD) foglaltak szerint.

A nyertes AT-k a KM-os eljárás második része alapján feladott és visszaigazolt megrendelésekben késedelmi és hibás teljesítési kötbér, valamint meghiúsulási kötbér fizetését kötelesek vállalni a KD-ban található keretmegállapodás tervezete alapján.

Részletes feltételeket a KM tervezet tartalmazza.

Fő finanszírozási és fizetési feltételek:

A megkötendő KM hatálya alatti intézményi beszerzések finanszírozásához szükséges fedezet a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó intézmények költségvetésében áll rendelkezésre.

Vonatkozó jogszabályok különösen:

— Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 36/A. §,

— A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv.,

— Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv.,

— A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.,

— 2011. évi CXCV. tv. az államháztartásról.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 13/03/2017
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 13/03/2017
Helyi idő: 11:00
Hely:

1119 Budapest, Andor u. 47-49., IV. emelet, 445. tárgyaló.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok felbontásánál a Kbt. 68. § (3) bekezdése alapján csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek lehetnek jelen.

A bontási eljárás a Kbt. 68. § rendelkezései szerint történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

EHR karakterkorlát okán részletes kifejtés a KD-ban.

1. Felhívjuk AT-k figyelmét a Kbt. 35.§ és 36.§ (1) bek-ben és a Kbt. 44. § bek., 53.§ (5) bek.-ben foglaltakra.

2. Az eljárás nyelve magyar. A dokumentumok benyújtására a Kbt. 47.§ (2) bek. alkalmazandó.

3. A Kbt. 56.§ alapján kieg. táj. kérhető, KD 1.8 pontban foglaltak szerint.

4. AK által elkészített KD-t a Kbt. 57.§ szerint ajánlatonként legalább egy AT-nek vagy az ajánlatban megnev. alváll.-nak elektronikus úton el kell érnie. A KD (és a reg. lap) teljes terjedelmében, díjmentesen hozzáférhető a www.kozbeszerzes.gov.hu/tenders weboldalon. A reg. lapot a felhívás I.1) szerinti címre email-en vagy faxon kell megküldeni.

5. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 66-67.§-okban foglaltakra.

6. Az ajánlat benyújtandó egy papír alapú és egy elektronikus példányban. Kbt. 66.§ (1) bek. szerint az ajánlat formai követelményeinek részletes kifejtését a KD 1.5 pontja tartalmazza.

7. Az ajánlatba csatolandó:

— a Kbt. 66.§ (2) bek. szerinti nyilatkozat csatolandó a Kbt. 47.§ (2) bek. alapján eredeti példányban,

— a Kbt. 66.§ (4) bek. és 65.§ (7) bek. szerinti nyilatkozat csatolandó (nemleges válasz esetén is),

— a Kbt. 66.§ (5) bek. szerinti – a Kbt. 68.§ (4) bek. szerinti adatokat tartalmazó – felolvasólap, valamint az ártáblázat, mely a KD-ban „Ajánlati táblázatok.xlsx” nevű fájlban érhető el,

— a Kbt. 66.§ (6) bek. szerinti nyilatkozat csatolandó (nemleges válasz esetén is.), melyet az ESPD II. rész D) szakaszában kell megtenni,

— a Kbt. 67.§ szerint ESPD, AK a KD 3 fejezete szerinti útmutató alapján elektronikusan kitöltött ESDP-t is elfogadja,

— szakmai ajánlat.

8. Az ajánlathoz csatolandó szakmai ajánlatnak az alábbiakat kell tartalmaznia: a megajánlott töltőberendezés részletes gyári, vagy gyártó által hitelesített ismertetését, gyártó nyilatkozatát a forgalomba hozatalra és a keretmegállapodás hatálya alatti ellátás biztosítására, útmutatót a telepítés feltételeire vonatkozóan, nyilatkozatát a jótállási feltételekre, a műszaki megfelelőségre, vonatkozóan.

9. Hiánypótlás a Kbt. 71.§ szerint. A Kbt. 71. § (6) bekezdése esetén (korábban nem szereplő gazdasági szereplő bevonása) AK teljes körű hiánypótlási lehetőséget biztosít.

10. AK a Kbt. 76.§ (2) bekezdés c) pontja szerint értékeli az ajánlatokat. Részszempontok: 1. Ajánlati ár. Pontkiosztás módszere a fordított arányosítás. 2. Kiterjesztett jótállás. Pontkiosztás módszere az egyenes arányosítás. 3. Kiszállási idő. Pontkiosztás módszere a fordított arányosítás. A részszempontokra adható pontszám alsó és felső határa 1-100 pont. Értékelés részletei a KD-ban.

11. AK a Kbt. 81.§ (4) és (5) bekezdését alkalmazza.

12. Ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártának napjától számított 60 nap, azaz a IV.2.6) pontban megadott 2 hónap.[Kbt. 81.§ (11)]

13. Minden rész tekintetében: AK a Kbt. 104.§ (3) bek. szerint megjelöli, hogy a Kbt. 105.§ (1) bek. a) pontja szerinti keretmegállapodás (KM) megkötésére irányuló eljárást folytat le. Ennek eredményeképpen a KM-ban meghat. feltételek szerint az intézmények általi közvetlen megrendelés útján a központosított közbeszerzési portálon keresztül kerülhet sor az adott közbeszerzés megvalósítására.

14. A Kbt. 104.§ (4) bekezdésben foglalt több ezer adat a hirdetményfelvevő rendszer korlátaira tekintettel a KEF portálon, a https://www.kozbeszerzes.gov.hu/organizations linken ismerhető meg.

15. AF és KD közötti eltérés esetében az AF-ban foglaltak az irányadóak.

16. Irányadó időzóna: „Magyarország, Budapest, CET, GMT+1”.

17. Jelen eljárásban FAKSZ: Szendrei Gabriella, lajstromszám: 00926.

18. Irányadó Jog: AF-ben nem szab. kérdések vonatkozásában a közb. szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rend. előírásai szerint kell eljárni.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148.§ szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
30/01/2017