Teenused - 37089-2015

03/02/2015    S23    Euroopa Liidu Kohus - Teenused - Hankelepingu sõlmimise teade - Avatud menetlus 

Luksemburg-Luxembourg: Infotehnoloogia- ja telekommunikatsioonitaristu käitamine ja arendamine, 1. ja 2. osa

2015/S 023-037089

Hankelepingu sõlmimise teade

Teenused

Direktiiv 2004/18/EÜ

I osa: Hankija

I.1)Nimi, aadressid ja kontaktandmed

Euroopa Liidu Kohus, infrastruktuuride peadirektoraat
Kontaktandmed: infotehnoloogiadirektoraat
Kontaktisik: IT-korralduse ja ressursside üksus
2925 Luxembourg
Luksemburg
E-post: dti-ori@curia.europa.eu

Internetiaadress(id):

Hankija üldaadress: http://www.curia.europa.eu

I.2)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.3)Hankija põhitegevus
Üldised avalikud teenused
I.4)Hankeleping sõlmitakse teiste hankijate nimel

Hankija teostab hanget teiste hankijate nimel: jah

Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus
12E, rue Guillaume Kroll, Drosbachi hoone
1882 Luxembourg
Luksemburg

Euroopa Kontrollikoda
12, rue Alcide de Gasperi
1615 Luxembourg
Luksemburg

II osa: Hankelepingu objekt

II.1)Kirjeldus
II.1.1)Hankelepingule antud nimetus
Infotehnoloogia- ja telekommunikatsioonitaristu käitamine ja arendamine, 1. ja 2. osa
II.1.2)Hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht
Teenused
Teenuse kategooria nr 7: Arvutiteenused ja nendega seotud teenused

NUTS kood LU

II.1.3)Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi (DPS) kohta
Teatega kaasneb raamlepingu sõlmimine
II.1.4)Hankelepingu või hanke/hangete lühikirjeldus
Infotehnoloogia- ja telekommunikatsioonitaristu käitamine ja arendamine.
1. osa: IT-infrastruktuuri käitamine.
2. osa: IT-infrastruktuuri arendamise projektid.
II.1.5)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV)

72500000

II.1.6)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepingu (GPA) kohta
Hankeleping on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepinguga (GPA): ei
II.2)Hankelepingu(te) lõplik kogumaksumus
II.2.1)Hankelepingu(te) lõplik kogumaksumus
Maksumus: 26 000 000 EUR
Käibemaksuta

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Hankemenetluse liik
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud
IV.2)Hindamiskriteeriumid
IV.2.1)Hindamiskriteeriumid
majanduslikult soodsaim pakkumus
1. 1. osa: korraldus. Osakaal 30
2. 1. osa: kvaliteedikava. Osakaal 30
3. 1. osa: teenustaseme leping. Osakaal 40
4. 2. osa: korraldus. Osakaal 10
5. 2. osa: kvaliteedikava. Osakaal 20
6. 2. osa: teenustaseme leping. Osakaal 30
7. 2. osa: reaktsioonid stsenaariumidele. Osakaal 40
IV.2.2)Teave elektroonilise oksjoni kohta
Kasutatud on elektroonilist oksjonit: ei
IV.3)Haldusalane teave
IV.3.1)Hankija poolt toimikule antud viitenumber
CJ02/2014.
IV.3.2)Sama hankelepingu kohta on varem avaldatud teade/teated

Hanketeade

Teate number ELTs: 2014/S 102-177715 , 28.5.2014

V osa: Hankelepingu sõlmimine

Hankelepingu nr: CJ 02/2014 Osa nr: 1 - Osa nimetus: IT-infrastruktuuri käitamine
V.1)Hankelepingu sõlmimise otsuse kuupäev:
11.12.2014
V.2)Teave pakkumuste kohta
Esitatud pakkumuste arv: 5
V.3)Sellise pakkuja nimi ja aadress, kelle kasuks hankelepingu sõlmimise otsus tehti

Consortium SogHal, keda esindab Sogeti Luxembourg SA
36, route de Longwy
8080 Bertrange
Luksemburg

V.4)Andmed hankelepingu maksumuse kohta
Hankelepingu esialgne eeldatav kogumaksumus:
Maksumus: 20 000 000 EUR
Hankelepingu lõplik kogumaksumus:
Maksumus: 20 000 000 EUR
V.5)Teave allhangete kohta
Hankelepinguga kaasnevad tõenäoliselt allhanked: jah
Hankelepingu maksumus või osa, mida tõenäoliselt täidavad kolmandad isikud allhangetena:
Teadmata
Hankelepingu nr: CJ 02/2014 Osa nr: 2 - Osa nimetus: IT-infrastruktuuri arendamise projektid
V.1)Hankelepingu sõlmimise otsuse kuupäev:
11.12.2014
V.2)Teave pakkumuste kohta
Esitatud pakkumuste arv: 4
V.3)Sellise pakkuja nimi ja aadress, kelle kasuks hankelepingu sõlmimise otsus tehti

Consortium SogHal, keda esindab Sogeti Luxembourg SA
36, route de Longwy
8080 Bertrange
Luksemburg

V.4)Andmed hankelepingu maksumuse kohta
Hankelepingu esialgne eeldatav kogumaksumus:
Maksumus: 6 000 000 EUR
Käibemaksuta
Hankelepingu lõplik kogumaksumus:
Maksumus: 6 000 000 EUR
Käibemaksuta
V.5)Teave allhangete kohta
Hankelepinguga kaasnevad tõenäoliselt allhanked: jah
Hankelepingu maksumus või osa, mida tõenäoliselt täidavad kolmandad isikud allhangetena:
Teadmata

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
VI.2)Lisateave:
Kooskõlas Euroopa Komisjoni 29.10.2012 delegeeritud määruse (EÜ) nr 1268/2012 artikli 134 lõike 1 punkti f ja lõike 3 kohaselt võib Euroopa Liidu Kohus kasutada läbirääkimistega hankemenetlust, kui ta soovib sõlmida lepinguid uute teenuste/ehitustööde kohta, mis koosnevad samalaadsete teenuste/ehitustööde kordamisest, mida teeb ettevõtja, kellega sama hankija on algse lepingu sõlminud. Sellist menetlust võib kasutada üksnes 3 aasta jooksul alates algse lepingu sõlmimisest.
VI.3)Vaidlustusmenetlus
VI.3.1)Vaidlustusmenetluse eest vastutav organ

Euroopa Liidu Üldkohus
rue du Fort Niedergrünewald
2925 Luxembourg
Luksemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Internetiaadress: http://www.curia.europa.eu
Faks: +352 4303-2100

VI.3.2)Vaidlustuse esitamine
VI.3.3)Vaidlustuse esitamise kohta teavet pakkuv asutus
VI.4)Teate lähetamise kuupäev:
22.1.2015