Pentru informații privind cererile de oferte referitoare la nevoile de echipamente medicale, consultați site-ul specific cu informații despre COVID-19.

Conferința privind viitorul Europei vă oferă șansa de a vă împărtăși ideile și de a modela viitorul Europei. Faceți-vă auzit!

Servicii - 370938-2021

21/07/2021    S139

România-Bucureşti: Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, analize

2021/S 139-370938

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Servicii

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2021/S 117-306527)

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.
Număr naţional de înregistrare: 16054368
Adresă: Str. Dinicu Golescu nr. 38
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 010873
Țară: România
Persoană de contact: D-nei Bărbulescu Ioana Silvia – șef Departament achiziții buget de stat și venituri proprii
E-mail: achizitiipublicebuget@andnet.ro
Telefon: +40 212643312
Fax: +40 212643417
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.cnadnr.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Asistență tehnică pentru implementarea și integrarea sistemelor ITS pe autostrada A1 Sibiu-Holdea

Număr de referinţă: 16054368/2020/1969/S/10
II.1.2)Cod CPV principal
71241000 Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, analize
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

„Asistență tehnică pentru implementarea și integrarea sistemelor ITS pe Autostrada A1 Sibiu Holdea.”

Descrierea serviciilor este disponibila in caietul de sarcini.

Anexat documentatiei de atribuire se regasesc toate documentele necesare pentru elaborarea ofertei.

Termene pentru depunerea/raspunsul la solicitarile de clarificari/informatii suplimentare:

A. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul-limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de maximum 22 de zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor;

B. In conformitate cu prevederile art. 161 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul-limita in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare este in a 11-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

Autoritatea contractantă menţionează că va răspunde la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici până la termenul-limită stabilit in anuntul de participare.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
16/07/2021
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2021/S 117-306527

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: IV.2.2)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
În loc de:
Data: 26/07/2021
A se citi:
Data: 03/08/2021
Numărul secţiunii: IV.2.7)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Condiții de deschidere a ofertelor
În loc de:
Data: 26/07/2021
A se citi:
Data: 03/08/2021
Numărul secţiunii: IV.2.6)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
În loc de:
Data: 26/11/2021
A se citi:
Data: 06/12/2021
VII.2)Alte informații suplimentare: