Services - 370977-2022

08/07/2022    S130

Lettonie-Riga: Services de conduite des travaux

2022/S 130-370977

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: VSIA Latvijas Valsts ceļi
Numéro national d'identification: 40003344207
Adresse postale: Gogoļa 3, Rīga, LV - 1050
Ville: Rīga
Code NUTS: LV00 Latvija
Code postal: LV - 1050
Pays: Lettonie
Point(s) de contact: Ilze Kazule projektu asistente
Courriel: ilze.kazule@lvceli.lv
Téléphone: +371 64229730
Fax: +371 67028171
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.lvceli.lv
Adresse du profil d’acheteur: http://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/557
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
I.5)Activité principale
Autre activité: Autoceļi

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Būvdarbu uzraudzība uz valsts autoceļiem (būvdarbu līgumiem, kuru līgumcena ir 1,5 milj. euro vai lielāka)

Numéro de référence: LVC 2019/117/AC
II.1.2)Code CPV principal
71520000 Services de conduite des travaux
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Būvdarbu uzraudzība uz valsts autoceļiem (būvdarbu līgumiem, kuru līgumcena ir 1,5 milj. eiro vai lielāka)

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 576 606.00 EUR
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

A/c P11 Kocēni–Limbaži–Tūja posma km 15,900-19,220, P14 Umurga–Cēsis–Līvi posma km 39,700-42,630 un P30 Cēsis–Vecpiebalga–Madona posma km 8,02-11,74 seguma atjaunošanas būvdarbu uzraudzība

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
71520000 Services de conduite des travaux
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: LV00 Latvija
Lieu principal d'exécution:

Latvija

II.2.4)Description des prestations:

A/c P11 Kocēni–Limbaži–Tūja posma km 15,900-19,220, P14 Umurga–Cēsis–Līvi posma km 39,700-42,630 un P30 Cēsis–Vecpiebalga–Madona posma km 8,02-11,74 seguma atjaunošanas būvdarbu uzraudzība

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Valsts reģionālā autoceļa P37 Pļaviņas – Madona – Gulbene (Madona – Cesvaine) posma km 42,787 – 60,140 pārbūves būvdarbu uzraudzība

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
71520000 Services de conduite des travaux
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: LV00 Latvija
Lieu principal d'exécution:

Latvija

II.2.4)Description des prestations:

Valsts reģionālā autoceļa P37 Pļaviņas – Madona – Gulbene (Madona – Cesvaine) posma km 42,787 – 60,140 pārbūves būvdarbu uzraudzība

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Valsts reģionālā autoceļa P32 Augšlīgatne – Skrīveri posma km 13,966-16,956, posma km 28,442-36,377 un posma km 41,896-47,157 seguma atjaunošanas būvdarbu uzraudzība

Lot nº: 3
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
71520000 Services de conduite des travaux
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: LV00 Latvija
Lieu principal d'exécution:

Latvija

II.2.4)Description des prestations:

Valsts reģionālā autoceļa P32 Augšlīgatne – Skrīveri posma km 13,966-16,956, posma km 28,442-36,377 un posma km 41,896-47,157 seguma atjaunošanas būvdarbu uzraudzība

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Valsts vietējo autoceļu V459 Pleševa – Čilipīne - Kudreva posma km 0,00 - 3,35 un V493 Ruskulova - Bērzpils posma km 17,18 - 31,51 seguma atjaunošanas būvdarbu uzraudzība

Lot nº: 4
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
71520000 Services de conduite des travaux
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: LV00 Latvija
Lieu principal d'exécution:

Latvija

II.2.4)Description des prestations:

Valsts vietējo autoceļu V459 Pleševa – Čilipīne - Kudreva posma km 0,00 - 3,35 un V493 Ruskulova - Bērzpils posma km 17,18 - 31,51 seguma atjaunošanas būvdarbu uzraudzība

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

A3 Inčukalns–Valmiera–Igaunijas robeža (Valka)km 48,478-60,205 un km 79,407-89,144, V182 Cempi-Brenguļi-Trikāta-Vijciems km 6.92-15.70, V213 Valmiera-Mujāni km 4.24-8.10 seg. atj. būvdarbu uzraudzība

Lot nº: 5
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
71520000 Services de conduite des travaux
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: LV00 Latvija
Lieu principal d'exécution:

Latvija

II.2.4)Description des prestations:

A3 Inčukalns–Valmiera–Igaunijas robeža (Valka) km 48,478-60,205 un km 79,407-89,144, V182 Cempi-Brenguļi-Trikāta-Vijciems km 6.92-15.70, V213 Valmiera-Mujāni km 4.24-8.10 seg. atj. būvdarbu uzraudzība

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Valsts galvenā autoceļa A7 Rīga – Bauska – Lietuvas robeža (Grenctāle) posma 44,796 – 65,450 km seguma atjaunošanas būvdarbu uzraudzība

Lot nº: 6
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
71520000 Services de conduite des travaux
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: LV00 Latvija
Lieu principal d'exécution:

Latvija

II.2.4)Description des prestations:

Valsts galvenā autoceļa A7 Rīga – Bauska – Lietuvas robeža (Grenctāle) posma 44,796 – 65,450 km seguma atjaunošanas būvdarbu uzraudzība

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Valsts reģionālā autoceļa P111 Ventspils (Leči) - Grobiņa posma km 10.610 - 33.850 seguma atjaunošanas būvdarbu uzraudzība

Lot nº: 7
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
71520000 Services de conduite des travaux
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: LV00 Latvija
Lieu principal d'exécution:

Latvija

II.2.4)Description des prestations:

Valsts reģionālā autoceļa P111 Ventspils (Leči) - Grobiņa posma km 10.610 - 33.850 seguma atjaunošanas būvdarbu uzraudzība

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Valsts reģionālā autoceļa P130 Līgas - Kandava - Veģi posma 0.080 - 3.340 km, posma 5.560 - 14.290 km un posma 21.356 - 27.940 km seguma atjaunošanas būvdarbu uzraudzība

Lot nº: 8
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
71520000 Services de conduite des travaux
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: LV00 Latvija
Lieu principal d'exécution:

Latvija

II.2.4)Description des prestations:

Valsts reģionālā autoceļa P130 Līgas - Kandava - Veģi posma 0.080 - 3.340 km, posma 5.560 - 14.290 km un posma 21.356 - 27.940 km seguma atjaunošanas būvdarbu uzraudzība

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Valsts reģionālā autoceļa P24 Smiltene - Valka posma km 15,385 – 30,590 un posma km 30,590 – 41,995 seguma atjaunošanas būvdarbu uzraudzība

Lot nº: 9
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
71520000 Services de conduite des travaux
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: LV00 Latvija
Lieu principal d'exécution:

Latvija

II.2.4)Description des prestations:

Valsts reģionālā autoceļa P24 Smiltene - Valka posma km 15,385 – 30,590 un posma km 30,590 – 41,995 seguma atjaunošanas būvdarbu uzraudzība

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

A/c V584 Silmala-Štikāni-Saveļi 0,60-6,20 km, V593 Vērēmi-Rogovka 6,60-14,38 km un V595 Viļāni-Maltas Trūpi-Lomi posma 0,00-1,86 km un 2,50-10,57 km seguma atjaunošanas būvdarbu uzraudzība

Lot nº: 10
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
71520000 Services de conduite des travaux
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: LV00 Latvija
Lieu principal d'exécution:

Latvija

II.2.4)Description des prestations:

A/c V584 Silmala-Štikāni-Saveļi 0,60-6,20 km, V593 Vērēmi-Rogovka 6,60-14,38 km un V595 Viļāni-Maltas Trūpi-Lomi posma 0,00-1,86 km un 2,50-10,57 km seguma atjaunošanas būvdarbu uzraudzība

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Valsts galvenā autoceļa A10 Rīga - Ventspils posma km 115,325 – 126,500 seguma atjaunošanas būvdarbu uzraudzība

Lot nº: 11
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
71520000 Services de conduite des travaux
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: LV00 Latvija
Lieu principal d'exécution:

Latvija

II.2.4)Description des prestations:

Valsts galvenā autoceļa A10 Rīga - Ventspils posma km 115,325 – 126,500 seguma atjaunošanas būvdarbu uzraudzība

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Valsts galvenā autoceļa A2 Rīga - Sigulda - Igaunijas robeža (Veclaicene) abas brauktuves posma 39,44 - 46,30 km pārbūves būvdarbu uzraudzība

Lot nº: 12
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
71520000 Services de conduite des travaux
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: LV00 Latvija
Lieu principal d'exécution:

Latvija

II.2.4)Description des prestations:

Valsts galvenā autoceļa A2 Rīga - Sigulda - Igaunijas robeža (Veclaicene) abas brauktuves posma 39,44 - 46,30 km pārbūves būvdarbu uzraudzība

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 087-208166
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 1
Lot nº: 1
Intitulé:

A/c P11 Kocēni–Limbaži–Tūja posma km 15,900-19,220, P14 Umurga–Cēsis–Līvi posma km 39,700-42,630 un P30 Cēsis–Vecpiebalga–Madona posma km 8,02-11,74 seguma atjaunošanas būvdarbu uzraudzība

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
04/04/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 2
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Būvju profesionālā uzraudzība"
Numéro national d'identification: 40003816956
Adresse postale: Jūrmala, Ķemeru iela 16A
Ville: Jūrmala
Code NUTS: LV00 Latvija
Code postal: 2015
Pays: Lettonie
Courriel: info@siabpu.lv
Téléphone: +371 22009962
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 20 906.00 EUR
V.2.5)Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée
Proportion: 81 %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:

uzraudzība

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 2
Lot nº: 2
Intitulé:

Valsts reģionālā autoceļa P37 Pļaviņas – Madona – Gulbene (Madona – Cesvaine) posma km 42,787 – 60,140 pārbūves būvdarbu uzraudzība

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
05/04/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 3
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Būvju profesionālā uzraudzība"
Numéro national d'identification: 40003816956
Adresse postale: Jūrmala, Ķemeru iela 16A
Ville: Jūrmala
Code NUTS: LV00 Latvija
Code postal: 2015
Pays: Lettonie
Courriel: info@siabpu.lv
Téléphone: +371 22009962
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 135 042.00 EUR
V.2.5)Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée
Proportion: 82 %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:

uzraudzība

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 3
Lot nº: 3
Intitulé:

Valsts reģionālā autoceļa P32 Augšlīgatne – Skrīveri posma km 13,966-16,956, posma km 28,442-36,377 un posma km 41,896-47,157 seguma atjaunošanas būvdarbu uzraudzība

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
13/04/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 2
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: AS "Ceļuprojekts"
Numéro national d'identification: 40003026637
Adresse postale: Rīga, Murjāņu iela 7A
Ville: Rīga
Code NUTS: LV00 Latvija
Code postal: 1024
Pays: Lettonie
Courriel: iepirkumi@celuprojekts.lv
Téléphone: +371 67840571
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 17 771.00 EUR
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 4
Lot nº: 4
Intitulé:

Valsts vietējo autoceļu V459 Pleševa – Čilipīne - Kudreva posma km 0,00 - 3,35 un V493 Ruskulova - Bērzpils posma km 17,18 - 31,51 seguma atjaunošanas būvdarbu uzraudzība

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
19/04/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Būvju profesionālā uzraudzība"
Numéro national d'identification: 40003816956
Adresse postale: Jūrmala, Ķemeru iela 16A
Ville: Jūrmala
Code NUTS: LV00 Latvija
Code postal: 2015
Pays: Lettonie
Courriel: info@siabpu.lv
Téléphone: +371 22009962
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 19 314.00 EUR
V.2.5)Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée
Proportion: 85 %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:

uzraudzība

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 5
Lot nº: 5
Intitulé:

A3 Inčukalns–Valmiera–Igaunijas robeža (Valka)km 48,478-60,205 un km 79,407-89,144, V182 Cempi-Brenguļi-Trikāta-Vijciems km 6.92-15.70, V213 Valmiera-Mujāni km 4.24-8.10 seg. atj. būvdarbu uzraudzība

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
18/05/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Būvju profesionālā uzraudzība"
Numéro national d'identification: 40003816956
Adresse postale: Jūrmala, Ķemeru iela 16A
Ville: Jūrmala
Code NUTS: LV00 Latvija
Code postal: 2015
Pays: Lettonie
Courriel: info@siabpu.lv
Téléphone: +371 22009962
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 40 210.00 EUR
V.2.5)Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée
Proportion: 90 %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:

uzraudzība

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 6
Lot nº: 6
Intitulé:

Valsts galvenā autoceļa A7 Rīga – Bauska – Lietuvas robeža (Grenctāle) posma 44,796 – 65,450 km seguma atjaunošanas būvdarbu uzraudzība

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
18/05/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Būvju profesionālā uzraudzība"
Numéro national d'identification: 40003816956
Adresse postale: Jūrmala, Ķemeru iela 16A
Ville: Jūrmala
Code NUTS: LV00 Latvija
Code postal: 2015
Pays: Lettonie
Courriel: info@siabpu.lv
Téléphone: +371 22009962
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 43 307.00 EUR
V.2.5)Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée
Proportion: 89 %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:

uzraudzība

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 7
Lot nº: 7
Intitulé:

Valsts reģionālā autoceļa P111 Ventspils (Leči) - Grobiņa posma km 10.610 - 33.850 seguma atjaunošanas būvdarbu uzraudzība

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
23/05/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 3
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Būvju profesionālā uzraudzība"
Numéro national d'identification: 40003816956
Adresse postale: Jūrmala, Ķemeru iela 16A
Ville: Jūrmala
Code NUTS: LV00 Latvija
Code postal: 2015
Pays: Lettonie
Courriel: info@siabpu.lv
Téléphone: +371 22009962
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 41 717.00 EUR
V.2.5)Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée
Proportion: 88 %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:

uzraudzība

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 8
Lot nº: 8
Intitulé:

Valsts reģionālā autoceļa P130 Līgas - Kandava - Veģi posma 0.080 - 3.340 km, posma 5.560 - 14.290 km un posma 21.356 - 27.940 km seguma atjaunošanas būvdarbu uzraudzība

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
03/06/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 4
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Firma L4"
Numéro national d'identification: 40003236001
Adresse postale: Rīga, Jelgavas iela 90
Ville: Rīga
Code NUTS: LV00 Latvija
Code postal: 1004
Pays: Lettonie
Courriel: lvciepirkumi@L4.lv
Téléphone: +371 67500180
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 32 180.00 EUR
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 9
Lot nº: 9
Intitulé:

Valsts reģionālā autoceļa P24 Smiltene - Valka posma km 15,385 – 30,590 un posma km 30,590 – 41,995 seguma atjaunošanas būvdarbu uzraudzība

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
03/06/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 2
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Būvju profesionālā uzraudzība"
Numéro national d'identification: 40003816956
Adresse postale: Jūrmala, Ķemeru iela 16A
Ville: Jūrmala
Code NUTS: LV00 Latvija
Code postal: 2015
Pays: Lettonie
Courriel: info@siabpu.lv
Téléphone: +371 22009962
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 51 827.00 EUR
V.2.5)Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée
Proportion: 82 %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:

uzraudzība

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 10
Lot nº: 10
Intitulé:

A/c V584 Silmala-Štikāni-Saveļi 0,60-6,20 km, V593 Vērēmi-Rogovka 6,60-14,38 km un V595 Viļāni-Maltas Trūpi-Lomi posma 0,00-1,86 km un 2,50-10,57 km seguma atjaunošanas būvdarbu uzraudzība

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
06/06/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Būvju profesionālā uzraudzība"
Numéro national d'identification: 40003816956
Adresse postale: Jūrmala, Ķemeru iela 16A
Ville: Jūrmala
Code NUTS: LV00 Latvija
Code postal: 2015
Pays: Lettonie
Courriel: info@siabpu.lv
Téléphone: +371 22009962
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 24 912.00 EUR
V.2.5)Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée
Proportion: 88 %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:

uzraudzība

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 11
Lot nº: 11
Intitulé:

Valsts galvenā autoceļa A10 Rīga - Ventspils posma km 115,325 – 126,500 seguma atjaunošanas būvdarbu uzraudzība

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
13/06/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 4
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ceļu inženieri"
Numéro national d'identification: 40003708021
Adresse postale: Ogres nov., Ikšķile, Aveņu iela 1
Ville: Ikšķile, Ikšķiles nov.
Code NUTS: LV00 Latvija
Code postal: 5052
Pays: Lettonie
Courriel: info@cigrupa.lv
Téléphone: +371 65029105
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 38 260.00 EUR
V.2.5)Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée
Proportion: 83 %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:

uzraudzība

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 12
Lot nº: 12
Intitulé:

Valsts galvenā autoceļa A2 Rīga - Sigulda - Igaunijas robeža (Veclaicene) abas brauktuves posma 39,44 - 46,30 km pārbūves būvdarbu uzraudzība

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
30/06/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 2
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Firma L4"
Numéro national d'identification: 40003236001
Adresse postale: Rīga, Jelgavas iela 90
Ville: Rīga
Code NUTS: LV00 Latvija
Code postal: 1004
Pays: Lettonie
Courriel: lvciepirkumi@L4.lv
Téléphone: +371 67500180
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 111 160.00 EUR
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

Vispārīgajai vienošanai ir noteikts termiņa ierobežojums (nav noteikts līgumcenas ierobežojums) . Šis paziņojums ir par faktiskajām noslēgto līgumu cenām vispārīgās vienošanās ietvaros 2022 gada II ceturksnī

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Iepirkumu uzraudzības birojs
Adresse postale: Eksporta iela 6
Ville: Rīga
Code postal: LV-1010
Pays: Lettonie
Courriel: pasts@iub.gov.lv
Téléphone: +371 67326719
Fax: +371 67326720
Adresse internet: http://www.iub.gov.lv
VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Iepirkumu uzraudzības birojs
Adresse postale: Eksporta iela 6
Ville: Rīga
Code postal: LV-1010
Pays: Lettonie
Courriel: pasts@iub.gov.lv
Téléphone: +371 67326719
Fax: +371 67326720
Adresse internet: http://www.iub.gov.lv
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
04/07/2022