Sedan den 2 november 2022 är TED-webbplatsen redo för eForms. Ändrad sökfunktion: du måste anpassa dina fördefinierade expertsökningar. Läs mer om förändringarna i TED-nyheterna och på de uppdaterade hjälpsidorna.

Tjänster - 371103-2014

TIRubrikBelgien-Bryssel: Anbudsinfordran nr 06A050/2014/M051 – ramavtal för hållbar skötsel av grönområden utomhus, gröna tak och inomhusväxter vid Europaparlamentets byggnader i Bryssel – inköp av växter och behållare
NDMeddelandets publiceringsnummer371103-2014
PDPubliceringsdatum31/10/2014
OJEUT S210
TWUpphandlarens ortBRYSSEL
AUUpphandlarens officiella namnEuropaparlamentet
OLOriginalspråkFR
CYUpphandlarens landBE
AATyp av upphandlare5 - EU-institution/organ eller internationell organisation
HAEU-institution/EU-byråEuropaparlamentet
DSDokument skickat21/10/2014
DDTidsfrist för att begära in handlingar19/11/2014
DTSista inlämningsdag22/12/2014
NCTyp av kontrakt4 - Tjänster
PRTyp av förfarande1 - Öppet förfarande
TDMeddelandetyp3 - Meddelande om upphandling
RPFörordning3 - EU-institution/organ eller internationell organisation
TYTyp av anbud1 - Anbud på alla delar
ACTilldelningskriterier1 - Lägsta pris
PCGemensam terminologi för offentlig upphandling (CPV-kod)77000000 - Jordbruks-, skogsbruks-, trädgårds-, vattenbruks- och biodlingstjänster
IAInternetadresshttp://europarl.europa.eu
DIRättslig grundKlassiska direktivet 2004/18/EG