Lieferungen - 371192-2019

06/08/2019    S150

Polen-Katowice: Rohrleitungen und Formstücke

2019/S 150-371192

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2019/S 135-333771)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Polska Grupa Górnicza S.A.
Postanschrift: ul. Powstańców 30
Ort: Katowice
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Postleitzahl: 40-039
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Joanna Palt
E-Mail: j.palt@pgg.pl
Telefon: +48 327161485

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.pgg.pl

Adresse des Beschafferprofils: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa rur stalowych kołnierzowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych (nr grupy 272-1)

Referenznummer der Bekanntmachung: 701902621
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
44163000 Rohrleitungen und Formstücke
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986 t.j.), zwanej w treści niniejszej SIWZ ustawą Pzp lub ustawą, oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert, JEDZ oraz dokumentów i oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty wraz z załącznikami oraz JEDZ, pod rygorem nieważności, sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa rur stalowych kołnierzowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
01/08/2019
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 135-333771

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: II.2.1
Los-Nr.: 5
Stelle des zu berichtigenden Textes: Nazwa
Anstatt:

Rura stalowa bez szwu kołnierzowa 108,0X4,5X6000 P235TR1 2,5MPA z kołnierzami luźnymi typu 02 i przyspawanymi pierścieniami typu 32

muss es heißen:

Rura stalowa kołnierzowa 108,0X4,5X6000 P235TR1 2,5MPA z kołnierzami luźnymi typu 02 i przyspawanymi pierścieniami typu 32.

Wg asortymentu określonego w Załączniku nr 2 do SIWZ.

Abschnitt Nummer: II.2.1
Los-Nr.: 14
Stelle des zu berichtigenden Textes: Nazwa
Anstatt:

Rura stalowa bez szwu kołnierzowa ciśnieniowa 108,0X4,5X6000 S235TR1 OC 4,0MPA z kołnierzami luźnymi i przyspawanymi pierścieniami

muss es heißen:

Rura stalowa kołnierzowa ciśnieniowa 108,0X4,5X6000 S235TR1 OC 2,5MPA z kołnierzami luźnymi i przyspawanymi pierścieniami.

Wg asortymentu określonego w Załączniku nr 2 do SIWZ.

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: