Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Lieferungen - 371460-2021

22/07/2021    S140

Rumänien-Motru: Medizinische Geräte

2021/S 140-371460

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Spital Municipal Motru
Nationale Identifikationsnummer: 5632555
Postanschrift: Str. Dr. Carol Davila nr. 4
Ort: Motru
NUTS-Code: RO412 Gorj
Postleitzahl: 215200
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Janina Uretyan
E-Mail: spitalmotru@yahoo.com
Telefon: +40 253410003
Fax: +40 253410078
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: WWW.spitalmotru.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100124853
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Spital
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Contract de achiziție publică pentru furnizare aparatură medicala necesară în vederea consolidării capacității Spitalului Municipal Motru în gestionarea și STOP-area crizei sanitare COVID-19 divizat în 32 de loturi

Referenznummer der Bekanntmachung: 1368104851
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33100000 Medizinische Geräte
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Contract de achiziție publică pentru furnizare aparatură medicala necesară în vederea consolidării capacitații Spitalului Municipal Motru in gestionarea si STOP-area crizei sanitare COVID-19 este divizat în 32 de loturi și include cu titlu accesoriu operațiuni/activități, cum ar fi, dar fără a se limita la: transport, manipulare, asigurare macarale necesare incarcare/descarcare, instalare/montaj, interconectare la rețeaua existentă, racordare echipamente, reducerea presiunii, teste de acceptanță/probe funcționale/punere în funcțiune, instruire/formare utilizatori, suport tehnic constând în asistență tehnică la vânzare și post-vânzare, asigurare garanție legală/comercială, mentenanță preventivă și corectivă în perioada de garanție legală/comercială ofertată, după caz (fiecare dintre operațiunile necesare, respectiv descrierea specifică a operațiunilor/intervențiilor cu titlu accesoriu ce trebuie efectuate în cadrul activităților desfășurate este detaliată în contextul prezentului caiet de sarcini. Fiecare produs va conține toate accesoriile/subansamblele/părțile componente/consumabilele etc. necesare punerii și menținerii în funcțiune/utilizării (spre exemplificare, cabluri conectare, conectori, kit inițial de instalare și punere în funcțiune, accesorii/materiale de protecție etc., după caz), chiar dacă acestea n-au fost precizate în mod expres în caietul de sarcini.

Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data-limită de depunere a ofertelor: 18.

În conformitate cu dispozițiile art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractantă stabilește un singur termen-limită pentru solicitările de clarificări formulate de către operatorii economici și pentru a răspunde în mod clar și complet [conf. art. 161 alin. (2) din Legea nr. 98/2016] tuturor solicitărilor de clarificări/informații suplimentare care pot fi solicitate pe perioada de depunere a ofertelor (răspuns consolidat).

Numărul de zile minim pentru publicarea răspunsului consolidat al autorității contractante la solicitările de clarificări primite în termenul stabilit: 15

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 6 812 315.14 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für maximale Anzahl an Losen: 32
Maximale Anzahl an Losen, die an einen Bieter vergeben werden können: 32
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Echipamente ecografie - 1. ECOGRAF 3D CU SONDA VAGINALA maternitate (ECOGRAF MOLTIDISCIPLINAR CU SONDA VAGINALA); 2. ECOGRAF CU 3 SONDE (liniara, convexa, cardio).

Los-Nr.: 28
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33100000 Medizinische Geräte
33190000 Verschiedene medizinische Geräte und Produkte
51410000 Installation von medizinischen Einrichtungen
71356300 Technische Unterstützung
80511000 Ausbildung des Personals
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO412 Gorj
Hauptort der Ausführung:

SPITAL MUNICIPAL MOTRU

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Echipamente ecografie

1 ECOGRAF 3D CU SONDA VAGINALA maternitate (ECOGRAF MOLTIDISCIPLINAR CU SONDA VAGINALA) 1 BUC

2 ECOGRAF CU 3 SONDE (liniara, convexa, cardio) 1 BUC

Contract de achiziție publică pentru furnizare aparatură medicala necesară în vederea consolidării capacitații Spitalului Municipal Motru in gestionarea si STOP-area crizei sanitare COVID - 19” este divizat în 32 de loturi și include cu titlu accesoriu operațiuni/activități, cum ar fi dar fără a se limita la: transport, manipulare, asigurare macarale necesare încărcare/descărcare, instalare/montaj, interconectare la rețeaua existentă, racordare echipamente, reducerea presiunii, teste de acceptanță/probe funcționale/punere în funcțiune, instruire/formare utilizatori, suport tehnic constând în asistență tehnică la vânzare și post-vânzare, asigurare garanție legală/comercială, mentenanță preventivă și corectivă în perioada de garanție legală/comercială ofertată, după caz.

Fiecare produs va conține toate accesoriile/subansamblele/părțile componente/consumabilele etc. necesare punerii și menținerii în funcțiune/utilizării (spre exemplificare, cabluri conectare, conectori, kit inițial de instalare și punere î funcțiune, accesorii/materiale de protecție etc., după caz), chiar dacă a cestea n-au fost precizate în mod expres în caietul de sarcini.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 643 283.20 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 60
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Grant (buget eligibil 100 %). Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020; Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19; Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19; Operațiunea: Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 - Proiectul nr. <cod SMIS... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Ajustarea pretului: NU

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

ANALIZOR GAZE SANGVINE – 1. ANALIZOR GAZE SANGVINE (ANALIZOR DE GAZE IN SANGE).

Los-Nr.: 19
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33100000 Medizinische Geräte
33190000 Verschiedene medizinische Geräte und Produkte
51410000 Installation von medizinischen Einrichtungen
71356300 Technische Unterstützung
80511000 Ausbildung des Personals
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO412 Gorj
Hauptort der Ausführung:

SPITAL MUNICIPAL MOTRU

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

ANALIZOR GAZE SANGVINE

1 ANALIZOR GAZE SANGVINE (ANALIZOR DE GAZE IN SANGE) 1 BUC

Contract de achiziție publică pentru furnizare aparatură medicala necesară în vederea consolidării capacitații Spitalului Municipal Motru in gestionarea si STOP-area crizei sanitare COVID - 19” este divizat în 32 de loturi și include cu titlu accesoriu operațiuni/activități, cum ar fi dar fără a se limita la: transport, manipulare, asigurare macarale necesare încărcare/descărcare, instalare/montaj, interconectare la rețeaua existentă, racordare echipamente, reducerea presiunii, teste de acceptanță/probe funcționale/punere în funcțiune, instruire/formare utilizatori, suport tehnic constând în asistență tehnică la vânzare și post-vânzare, asigurare garanție legală/comercială, mentenanță preventivă și corectivă în perioada de garanție legală/comercială ofertată, după caz.

Fiecare produs va conține toate accesoriile/subansamblele/părțile componente/consumabilele etc. necesare punerii și menținerii în funcțiune/utilizării (spre exemplificare, cabluri conectare, conectori, kit inițial de instalare și punere în funcțiune, accesorii/materiale de protecție etc., după caz), chiar dacă acestea n-au fost precizate în mod expres în caietul de sarcini

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 24 850.00 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 60
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Grant (buget eligibil 100 %). Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020; Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19; Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19; Operațiunea: Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 - Proiectul nr. <cod SMIS... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Ajustarea pretului: NU

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

LAMPA UV - 1. LAMPA UV (LAMPA UV-C).

Los-Nr.: 27
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33100000 Medizinische Geräte
33190000 Verschiedene medizinische Geräte und Produkte
51410000 Installation von medizinischen Einrichtungen
71356300 Technische Unterstützung
80511000 Ausbildung des Personals
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO412 Gorj
Hauptort der Ausführung:

SPITAL MUNICIPAL MOTRU

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

LAMPA UV

1 LAMPA UV (LAMPA UV-C) 16 BUC

Contract de achiziție publică pentru furnizare aparatură medicala necesară în vederea consolidării capacitații Spitalului Municipal Motru in gestionarea si STOP-area crizei sanitare COVID - 19” este divizat în 32 de loturi și include cu titlu accesoriu operațiuni/activități, cum ar fi dar fără a se limita la: transport, manipulare, asigurare macarale necesare încărcare/descărcare, instalare/montaj, interconectare la rețeaua existentă, racordare echipamente, reducerea presiunii, teste de acceptanță/probe funcționale/punere în funcțiune, instruire/formare utilizatori, suport tehnic constând în asistență tehnică la vânzare și post-vânzare, asigurare garanție legală/comercială, mentenanță preventivă și corectivă în perioada de garanție legală/comercială ofertată, după caz.

Fiecare produs va conține toate accesoriile/subansamblele/părțile componente/consumabilele etc. necesare punerii și menținerii în funcțiune/utilizării (spre exemplificare, cabluri conectare, conectori, kit inițial de instalare și punere în funcțiune, accesorii/materiale de protecție etc., după caz), chiar dacă acestea n-au fost precizate în mod expres în caietul de sarcini.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 43 200.00 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 60
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Grant (buget eligibil 100 %). Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020; Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19; Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19; Operațiunea: Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 - Proiectul nr. <cod SMIS... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Ajustarea pretului: NU

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

INCALZITOR DE TRANSFUZII - 1. INCALZITOR DE TRANSFUZII (DISPOZITIV DEZGHETARE - INCALZIRE PUNGI SANGE).

Los-Nr.: 31
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33100000 Medizinische Geräte
33190000 Verschiedene medizinische Geräte und Produkte
51410000 Installation von medizinischen Einrichtungen
71356300 Technische Unterstützung
80511000 Ausbildung des Personals
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO412 Gorj
Hauptort der Ausführung:

SPITAL MUNICIPAL MOTRU

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

INCALZITOR DE TRANSFUZII

1 INCALZITOR DE TRANSFUZII (DISPOZITIV DEZGHETARE - INCALZIRE PUNGI SANGE) 2 BUC

Contract de achiziție publică pentru furnizare aparatură medicala necesară în vederea consolidării capacitații Spitalului Municipal Motru in gestionarea si STOP-area crizei sanitare COVID - 19” este divizat în 32 de loturi și include cu titlu accesoriu operațiuni/activități, cum ar fi dar fără a se limita la: transport, manipulare, asigurare macarale necesare încărcare/descărcare, instalare/montaj, interconectare la rețeaua existentă, racordare echipamente, reducerea presiunii, teste de acceptanță/probe funcționale/punere în funcțiune, instruire/formare utilizatori, suport tehnic constând în asistență tehnică la vânzare și post-vânzare, asigurare garanție legală/comercială, mentenanță preventivă și corectivă în perioada de garanție legală/comercială ofertată, după caz.

Fiecare produs va conține toate accesoriile/subansamblele/părțile componente/consumabilele etc. necesare punerii și menținerii în funcțiune/utilizării (spre exemplificare, cabluri conectare, conectori, kit inițial de instalare și punere în funcțiune, accesorii/materiale de protecție etc., după caz), chiar dacă acestea n-au fost precizate în mod expres în caietul de sarcini.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 75 380.00 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 60
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Grant (buget eligibil 100 %). Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020; Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19; Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19; Operațiunea: Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 - Proiectul nr. <cod SMIS... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Ajustarea pretului: NU

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

ECHIPAMENTE CARDIOLOGIE - 1. DEFIBRILATOR (DEFIBRILATOR CU MONITOR); 2. EKG/Electrocardiograf (SISTEM EKG).

Los-Nr.: 8
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33100000 Medizinische Geräte
33190000 Verschiedene medizinische Geräte und Produkte
51410000 Installation von medizinischen Einrichtungen
71356300 Technische Unterstützung
80511000 Ausbildung des Personals
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO412 Gorj
Hauptort der Ausführung:

SPITAL MUNICIPAL MOTRU

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

ECHIPAMENTE CARDIOLOGIE

1 DEFIBRILATOR (DEFIBRILATOR CU MONITOR) 3 BUC

2 EKG/ Electrocardiograf (SISTEM EKG) 3 BUC

„Contract de achiziție publică pentru furnizare aparatură medicala necesară în vederea consolidării capacitații Spitalului Municipal Motru in gestionarea si STOP-area crizei sanitare COVID - 19” este divizat în 32 de loturi și include cu titlu accesoriu operațiuni/activități, cum ar fi dar fără a se limita la: transport, manipulare, asigurare macarale necesare încărcare/descărcare, instalare/montaj, interconectare la rețeaua existentă, racordare echipamente, reducerea presiunii, teste de acceptanță/probe funcționale/punere în funcțiune, instruire/formare utilizatori, suport tehnic constând în asistență tehnică la vânzare și post-vânzare, asigurare garanție legală/comercială, mentenanță preventivă și corectivă în perioada de garanție legală/comercială ofertată, după caz.

Fiecare produs va conține toate accesoriile/subansamblele/părțile componente/consumabilele etc. necesare punerii și menținerii în funcțiune/utilizării (spre exemplificare, cabluri conectare, conectori, kit inițial de instalare și punere în funcțiune, accesorii/materiale de protecție etc., după caz), chiar dacă acestea n-au fost precizate în mod expres în caietul de sarcini.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 234 000.00 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 60
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Grant (buget eligibil 100 %). Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020; Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19; Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19; Operațiunea: Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 - Proiectul nr. <cod SMIS... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Ajustarea pretului: NU

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

FRIGIDER MORTUAR - 1. FRIGIDER MORTUAR.

Los-Nr.: 30
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33100000 Medizinische Geräte
33190000 Verschiedene medizinische Geräte und Produkte
51410000 Installation von medizinischen Einrichtungen
80511000 Ausbildung des Personals
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO412 Gorj
Hauptort der Ausführung:

SPITAL MUNICIPAL MOTRU

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

FRIGIDER MORTUAR

1 FRIGIDER MORTUAR 1 BUC

Contract de achiziție publică pentru furnizare aparatură medicala necesară în vederea consolidării capacitații Spitalului Municipal Motru in gestionarea si STOP-area crizei sanitare COVID - 19” este divizat în 32 de loturi și include cu titlu accesoriu operațiuni/activități, cum ar fi dar fără a se limita la: transport, manipulare, asigurare macarale necesare încărcare/descărcare, instalare/montaj, interconectare la rețeaua existentă, racordare echipamente, reducerea presiunii, teste de acceptanță/probe funcționale/punere în funcțiune, instruire/formare utilizatori, suport tehnic constând în asistență tehnică la vânzare și post-vânzare, asigurare garanție legală/comercială, mentenanță preventivă și corectivă în perioada de garanție legală/comercială ofertată, după caz.

Fiecare produs va conține toate accesoriile/subansamblele/părțile componente/consumabilele etc. necesare punerii și menținerii în funcțiune/utilizării (spre exemplificare, cabluri conectare, conectori, kit inițial de instalare și punere în funcțiune, accesorii/materiale de protecție etc., după caz), chiar dacă acestea n-au fost precizate în mod expres în caietul de sarcini.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 10 000.00 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 60
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Grant (buget eligibil 100 %). Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020; Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19; Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19; Operațiunea: Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 - Proiectul nr. <cod SMIS... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Ajustarea pretului: NU

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

INTUBATIE - 1. VIDEOLARINGOSCOP; 2. LARINGOSCOP (SET LARINGOSCOP).

Los-Nr.: 16
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33100000 Medizinische Geräte
33190000 Verschiedene medizinische Geräte und Produkte
51410000 Installation von medizinischen Einrichtungen
71356300 Technische Unterstützung
80511000 Ausbildung des Personals
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO412 Gorj
Hauptort der Ausführung:

SPITAL MUNICIPAL MOTRU

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

INTUBATIE

1 VIDEOLARINGOSCOP 2 BUC

2 LARINGOSCOP (SET LARINGOSCOP) 4 BUC

Contract de achiziție publică pentru furnizare aparatură medicala necesară în vederea consolidării capacitații Spitalului Municipal Motru in gestionarea si STOP-area crizei sanitare COVID - 19” este divizat în 32 de loturi și include cu titlu accesoriu operațiuni/activități, cum ar fi dar fără a se limita la: transport, manipulare, asigurare macarale necesare încărcare/descărcare, instalare/montaj, interconectare la rețeaua existentă, racordare echipamente, reducerea presiunii, teste de acceptanță/probe funcționale/punere în funcțiune, instruire/formare utilizatori, suport tehnic constând în asistență tehnică la vânzare și post-vânzare, asigurare garanție legală/comercială, mentenanță preventivă și corectivă în perioada de garanție legală/comercială ofertată, după caz.

Fiecare produs va conține toate accesoriile/subansamblele/părțile componente/consumabilele etc. necesare punerii și menținerii în funcțiune/utilizării (spre exemplificare, cabluri conectare, conectori, kit inițial de instalare și punere în funcțiune, accesorii/materiale de protecție etc., după caz), chiar dacă acestea n-au fost precizate în mod expres în caietul de sarcini.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 40 800.00 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 60
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Grant (buget eligibil 100 %). Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020; Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19; Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19; Operațiunea: Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 - Proiectul nr. <cod SMIS... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Ajustarea pretului: NU

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

MOBILIER MEDICAL - 1. STATIVE PERFUZII

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33100000 Medizinische Geräte
33190000 Verschiedene medizinische Geräte und Produkte
51410000 Installation von medizinischen Einrichtungen
71356300 Technische Unterstützung
80511000 Ausbildung des Personals
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO412 Gorj
Hauptort der Ausführung:

SPITAL MUNICIPAL MOTRU

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

MOBILIER MEDICAL

1 STATIVE PERFUZII 25 BUC

Contract de achiziție publică pentru furnizare aparatură medicala necesară în vederea consolidării capacitații Spitalului Municipal Motru in gestionarea si STOP-area crizei sanitare COVID - 19” este divizat în 32 de loturi și include cu titlu accesoriu operațiuni/activități, cum ar fi dar fără a se limita la: transport, manipulare, asigurare macarale necesare încărcare/descărcare, instalare/montaj, interconectare la rețeaua existentă, racordare echipamente, reducerea presiunii, teste de acceptanță/probe funcționale/punere în funcțiune, instruire/formare utilizatori, suport tehnic constând în asistență tehnică la vânzare și post-vânzare, asigurare garanție legală/comercială, mentenanță preventivă și corectivă în perioada de garanție legală/comercială ofertată, după caz.

Fiecare produs va conține toate accesoriile/subansamblele/părțile componente/consumabilele etc. necesare punerii și menținerii în funcțiune/utilizării (spre exemplificare, cabluri conectare, conectori, kit inițial de instalare și punere în funcțiune, accesorii/materiale de protecție etc., după caz), chiar dacă acestea n-au fost precizate în mod expres în caietul de sarcini.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 9 500.00 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 60
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Grant (buget eligibil 100 %). Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020; Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19; Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19; Operațiunea: Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 - Proiectul nr. <cod SMIS... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Ajustarea pretului: NU

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

SERINGI AUTOMATE - 1. INFUZOMAT (Pompa de perfuzie); 2. INJECTOMAT (Seringa automata); 3. POMPA HRANIRE; 4. INCALZITOR SOLUTII PERFUZABILE (DISPOZITIV INCALZIRE SOLUTII PERFUZABILE).

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33100000 Medizinische Geräte
33190000 Verschiedene medizinische Geräte und Produkte
51410000 Installation von medizinischen Einrichtungen
71356300 Technische Unterstützung
80511000 Ausbildung des Personals
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO412 Gorj
Hauptort der Ausführung:

SPITAL MUNICIPAL MOTRU

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

SERINGI AUTOMATE

1 INFUZOMAT (Pompa de perfuzie) 20 BUC

2 INJECTOMAT (Seringa automata) 16 BUC

3 POMPA DE HRANIRE 3 BUC

4 INCALZITOR SOLUTII PERFUZABILE (DISPOZITIV INCALZIRE SOLUTII PERFUZABILE) 3 BUC

Contract de achiziție publică pentru furnizare aparatură medicala necesară în vederea consolidării capacitații Spitalului Municipal Motru in gestionarea si STOP-area crizei sanitare COVID - 19” este divizat în 32 de loturi și include cu titlu accesoriu operațiuni/activități, cum ar fi dar fără a se limita la: transport, manipulare, asigurare macarale necesare încărcare/descărcare, instalare/montaj, interconectare la rețeaua existentă, racordare echipamente, reducerea presiunii, teste de acceptanță/probe funcționale/punere în funcțiune, instruire/formare utilizatori, suport tehnic constând în asistență tehnică la vânzare și post-vânzare, asigurare garanție legală/comercială, mentenanță preventivă și corectivă în perioada de garanție legală/comercială ofertată, după caz.

Fiecare produs va conține toate accesoriile/subansamblele/părțile componente/consumabilele etc. necesare punerii și menținerii în funcțiune/utilizării (spre exemplificare, cabluri conectare, conectori, kit inițial de instalare și punere în funcțiune, accesorii/materiale de protecție etc., după caz), chiar dacă acestea n-au fost precizate în mod expres în caietul de sarcini.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 182 600.00 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 60
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Grant (buget eligibil 100 %). Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020; Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19; Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19; Operațiunea: Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 - Proiectul nr. <cod SMIS... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Ajustarea pretului: NU

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

STERILIZARE - 1. ETUVA STERILIZARE INSTRUMENTAR 100 litri (ETUVA AUTOCLAVA); 2. STERILIZATOR CU ABUR DE CAPACITATE MARE AUTOMAT (AUTOCLAVA DE CAPACITATE MARE).

Los-Nr.: 11
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33100000 Medizinische Geräte
33190000 Verschiedene medizinische Geräte und Produkte
51410000 Installation von medizinischen Einrichtungen
71356300 Technische Unterstützung
80511000 Ausbildung des Personals
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO412 Gorj
Hauptort der Ausführung:

SPITAL MUNICIPAL MOTRU

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

STERILIZARE

1 ETUVA STERILIZARE INSTRUMENTAR 100 litri (ETUVA AUTOCLAVA) - 1 buc

2 STERILIZATOR CU ABUR DE CAPACITATE MARE AUTOMAT (AUTOCLAVA DE CAPACITATE MARE) - 1buc

Contract de achiziție publică pentru furnizare aparatură medicala necesară în vederea consolidării capacitații Spitalului Municipal Motru in gestionarea si STOP-area crizei sanitare COVID - 19” este divizat în 32 de loturi și include cu titlu accesoriu operațiuni/activități, cum ar fi dar fără a se limita la: transport, manipulare, asigurare macarale necesare încărcare/descărcare, instalare/montaj, interconectare la rețeaua existentă, racordare echipamente, reducerea presiunii, teste de acceptanță/probe funcționale/punere în funcțiune, instruire/formare utilizatori, suport tehnic constând în asistență tehnică la vânzare și post-vânzare, asigurare garanție legală/comercială, mentenanță preventivă și corectivă în perioada de garanție legală/comercială ofertată, după caz.

Fiecare produs va conține toate accesoriile/subansamblele/părțile componente/consumabilele etc. necesare punerii și menținerii în funcțiune/utilizării (spre exemplificare, cabluri conectare, conectori, kit inițial de instalare și punere în funcțiune, accesorii/materiale de protecție etc., după caz), chiar dacă acestea n-au fost precizate în mod expres în caietul de sarcini.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 513 053.42 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 60
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Grant (buget eligibil 100 %). Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020; Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19; Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19; Operațiunea: Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 - Proiectul nr. <cod SMIS... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Ajustarea pretului: NU

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

PRIM AJUTOR - 1. TERMOMETRU NON CONTACT (TERMOMETRU MEDICAL NON CONTACT); 2. TENSIOMETRU; 3. BALON RUBENS (BALON RESUSCITARE); 4. GEANTA RESUSCITARE ECHIPATA (TRUSA SANITARA PRIM AJUTOR).

Los-Nr.: 17
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33100000 Medizinische Geräte
33190000 Verschiedene medizinische Geräte und Produkte
51410000 Installation von medizinischen Einrichtungen
71356300 Technische Unterstützung
80511000 Ausbildung des Personals
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO412 Gorj
Hauptort der Ausführung:

SPITAL MUNICIPAL MOTRU

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

PRIM AJUTOR

1 TERMOMETRU NON CONTACT (TERMOMETRU MEDICAL NON CONTACT) 10 BUC

2 TENSIOMETRU 10 BUC

3 BALON RUBENS (BALON RESUSCITARE) 10 BUC

4 GEANTA RESUSCITARE ECHIPATA (TRUSA SANITARA PRIM AJUTOR) 2 BUC

Contract de achiziție publică pentru furnizare aparatură medicala necesară în vederea consolidării capacitații Spitalului Municipal Motru in gestionarea si STOP-area crizei sanitare COVID - 19” este divizat în 32 de loturi și include cu titlu accesoriu operațiuni/activități, cum ar fi dar fără a se limita la: transport, manipulare, asigurare macarale necesare încărcare/descărcare, instalare/montaj, interconectare la rețeaua existentă, racordare echipamente, reducerea presiunii, teste de acceptanță/probe funcționale/punere în funcțiune, instruire/formare utilizatori, suport tehnic constând în asistență tehnică la vânzare și post-vânzare, asigurare garanție legală/comercială, mentenanță preventivă și corectivă în perioada de garanție legală/comercială ofertată, după caz.

Fiecare produs va conține toate accesoriile/subansamblele/părțile componente/consumabilele etc. necesare punerii și menținerii în funcțiune/utilizării (spre exemplificare, cabluri conectare, conectori, kit inițial de instalare și punere în funcțiune, accesorii/materiale de protecție etc., după caz), chiar dacă acestea n-au fost precizate în mod expres în caietul de sarcini. 2

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 16 220.00 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 60
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Grant (buget eligibil 100 %). Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020; Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19; Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19; Operațiunea: Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 - Proiectul nr. <cod SMIS... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Ajustarea pretului: NU

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

ELECTROCAUTER - 1. ELECTROCAUTER.

Los-Nr.: 22
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33100000 Medizinische Geräte
33190000 Verschiedene medizinische Geräte und Produkte
51410000 Installation von medizinischen Einrichtungen
71356300 Technische Unterstützung
80511000 Ausbildung des Personals
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO412 Gorj
Hauptort der Ausführung:

SPITAL MUNICIPAL MOTRU

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

ELECTROCAUTER

1 ELECTROCAUTER 2 BUC

Contract de achiziție publică pentru furnizare aparatură medicala necesară în vederea consolidării capacitații Spitalului Municipal Motru in gestionarea si STOP-area crizei sanitare COVID - 19” este divizat în 32 de loturi și include cu titlu accesoriu operațiuni/activități, cum ar fi dar fără a se limita la: transport, manipulare, asigurare macarale necesare încărcare/descărcare, instalare/montaj, interconectare la rețeaua existentă, racordare echipamente, reducerea presiunii, teste de acceptanță/probe funcționale/punere în funcțiune, instruire/formare utilizatori, suport tehnic constând în asistență tehnică la vânzare și post-vânzare, asigurare garanție legală/comercială, mentenanță preventivă și corectivă în perioada de garanție legală/comercială ofertată, după caz.

Fiecare produs va conține toate accesoriile/subansamblele/părțile componente/consumabilele etc. necesare punerii și menținerii în funcțiune/utilizării (spre exemplificare, cabluri conectare, conectori, kit inițial de instalare și punere în funcțiune, accesorii/materiale de protecție etc., după caz), chiar dacă acestea n-au fost precizate în mod expres în caietul de sarcini.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 25 168.00 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 60
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Grant (buget eligibil 100 %). Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020; Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19; Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19; Operațiunea: Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 - Proiectul nr. <cod SMIS... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Ajustarea pretului: NU

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

VIZUALIZOR VENE - 1. VIZUALIZOR VENE (APARAT DE DETECTAT VENE).

Los-Nr.: 21
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33100000 Medizinische Geräte
33190000 Verschiedene medizinische Geräte und Produkte
51410000 Installation von medizinischen Einrichtungen
71356300 Technische Unterstützung
80511000 Ausbildung des Personals
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO412 Gorj
Hauptort der Ausführung:

SPITAL MUNICIPAL MOTRU

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

VIZUALIZOR VENE

1 VIZUALIZOR VENE (APARAT DE DETECTAT VENE) 2 BUC

Contract de achiziție publică pentru furnizare aparatură medicala necesară în vederea consolidării capacitații Spitalului Municipal Motru in gestionarea si STOP-area crizei sanitare COVID - 19” este divizat în 32 de loturi și include cu titlu accesoriu operațiuni/activități, cum ar fi dar fără a se limita la: transport, manipulare, asigurare macarale necesare încărcare/descărcare, instalare/montaj, interconectare la rețeaua existentă, racordare echipamente, reducerea presiunii, teste de acceptanță/probe funcționale/punere în funcțiune, instruire/formare utilizatori, suport tehnic constând în asistență tehnică la vânzare și post-vânzare, asigurare garanție legală/comercială, mentenanță preventivă și corectivă în perioada de garanție legală/comercială ofertată, după caz.

Fiecare produs va conține toate accesoriile/subansamblele/părțile componente/consumabilele etc. necesare punerii și menținerii în funcțiune/utilizării (spre exemplificare, cabluri conectare, conectori, kit inițial de instalare și punere în funcțiune, accesorii/materiale de protecție etc., după caz), chiar dacă acestea n-au fost precizate în mod expres în caietul de sarcini.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 47 200.00 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 60
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Grant (buget eligibil 100 %). Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020; Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19; Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19; Operațiunea: Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 - Proiectul nr. <cod SMIS... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Ajustarea pretului: NU

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

ECHIPAMENTE PACIENȚI - 1. TARGA CONSULTATIE PACIENTI SI TRANSPORT CPU (TARGA HIDRAULICA PENTRU URGENTA); 2. CARUCIOR TRATAMENT; 3. CARUCIOR TRANSPORT TIP TARGA (SCAUN CU ROTILE); 4. TARGA TRANSPORT PACIENTI; 5. BRANCARD TIP SCAUN (TARGA TIP SCAUN).

Los-Nr.: 6
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33100000 Medizinische Geräte
33190000 Verschiedene medizinische Geräte und Produkte
51410000 Installation von medizinischen Einrichtungen
71356300 Technische Unterstützung
80511000 Ausbildung des Personals
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO412 Gorj
Hauptort der Ausführung:

SPITAL MUNICIPAL MOTRU

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Echipamente pacienți

1 TARGA CONSULTATIE PACIENTI SI TRANSPORT CPU (TARGA HIDRAULICA PENTRU URGENTA) 6BUC

2 CARUCIOR TRATAMENT 10 BUC

3 CARUCIOR TRANSPORT TIP TARGA (SCAUN CU ROTILE) 2BUC

4 TARGA TRANSPORT PACIENTI 1BUC

5 BRANCARD TIP SCAUN (TARGA TIP SCAUN) 1BUC

Contract de achiziție publică pentru furnizare aparatură medicala necesară în vederea consolidării capacitații Spitalului Municipal Motru in gestionarea si STOP-area crizei sanitare COVID - 19” este divizat în 32 de loturi și include cu titlu accesoriu operațiuni/activități, cum ar fi dar fără a se limita la: transport, manipulare, asigurare macarale necesare încărcare/descărcare, instalare/montaj, interconectare la rețeaua existentă, racordare echipamente, reducerea presiunii, teste de acceptanță/probe funcționale/punere în funcțiune, instruire/formare utilizatori, suport tehnic constând în asistență tehnică la vânzare și post-vânzare, asigurare garanție legală/comercială, mentenanță preventivă și corectivă în perioada de garanție legală/comercială ofertată, după caz.

Fiecare produs va conține toate accesoriile/subansamblele/părțile componente/consumabilele etc. necesare punerii și menținerii în funcțiune/utilizării (spre exemplificare, cabluri conectare, conectori, kit inițial de instalare și punere în funcțiune, accesorii/materiale de protecție etc., după caz), chiar dacă acestea n-au fost precizate în mod expres în caietul de sarcini.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 131 500.00 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 60
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Grant (buget eligibil 100 %). Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020; Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19; Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19; Operațiunea: Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 - Proiectul nr. <cod SMIS... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Ajustarea pretului: NU

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

SISTEM INTEGRAT DISTRUGERE DESEURI - 1. SISTEM INTEGRAT DISTRUGERE DESEURI.

Los-Nr.: 29
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33100000 Medizinische Geräte
33190000 Verschiedene medizinische Geräte und Produkte
51410000 Installation von medizinischen Einrichtungen
71356300 Technische Unterstützung
80511000 Ausbildung des Personals
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO412 Gorj
Hauptort der Ausführung:

SPITAL MUNICIPAL MOTRU

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

SISTEM INTEGRAT DISTRUGERE DESEURI

1 SISTEM INTEGRAT DISTRUGERE DESEURI 1 BUC

Contract de achiziție publică pentru furnizare aparatură medicala necesară în vederea consolidării capacitații Spitalului Municipal Motru in gestionarea si STOP-area crizei sanitare COVID - 19” este divizat în 32 de loturi și include cu titlu accesoriu operațiuni/activități, cum ar fi dar fără a se limita la: transport, manipulare, asigurare macarale necesare încărcare/descărcare, instalare/montaj, interconectare la rețeaua existentă, racordare echipamente, reducerea presiunii, teste de acceptanță/probe funcționale/punere în funcțiune, instruire/formare utilizatori, suport tehnic constând în asistență tehnică la vânzare și post-vânzare, asigurare garanție legală/comercială, mentenanță preventivă și corectivă în perioada de garanție legală/comercială ofertată, după caz.

Fiecare produs va conține toate accesoriile/subansamblele/părțile componente/consumabilele etc. necesare punerii și menținerii în funcțiune/utilizării (spre exemplificare, cabluri conectare, conectori, kit inițial de instalare și punere în funcțiune, accesorii/materiale de protecție etc., după caz), chiar dacă acestea n-au fost precizate în mod expres în caietul de sarcini.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 658 057.40 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 60
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Grant (buget eligibil 100 %). Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020; Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19; Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19; Operațiunea: Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 - Proiectul nr. <cod SMIS... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Ajustarea pretului: NU

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

MONITOARE FUNCTII VITALE - 1. SISTEM CENTRAL DE MONITORIZARE COMPUS DIN 10 MONITOARE INTERNE COVID (Stație centrala monitorizare compus din 10 monitoare COVID); 2. SISTEM CENTRAL DE MONITORIZARE COMPUS DIN 10 MONITOARE CPU; 3. SISTEM CENTRAL DE MONITORIZARE COMPUS DIN 8 MONITOATE ATI (Stație central

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33100000 Medizinische Geräte
33190000 Verschiedene medizinische Geräte und Produkte
51410000 Installation von medizinischen Einrichtungen
71356300 Technische Unterstützung
80511000 Ausbildung des Personals
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO412 Gorj
Hauptort der Ausführung:

SPITAL MUNICIPAL MOTRU

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

MONITOARE FUNCTII VITALE

1 SISTEM CENTRAL DE MONITORIZARE COMPUS DIN 10 MONITOARE INTERNE COVID (Stație centrala monitorizare compus din 10 monitoare COVID) 1 BUC

2 SISTEM CENTRAL DE MONITORIZARE COMPUS 10 MONITOARE CPU 1 BUC

3 SISTEM CENTRAL DE MONITORIZARE COMPUS DIN 8 MONITOATE ATI (Stație centrala monitorizare compus din 8 monitoare) 1 BUC

4 MONITOR FUNCTII VITALE NN 2 BUC

Contract de achiziție publică pentru furnizare aparatură medicala necesară în vederea consolidării capacitații Spitalului Municipal Motru in gestionarea si STOP-area crizei sanitare COVID - 19” este divizat în 32 de loturi și include cu titlu accesoriu operațiuni/activități, cum ar fi dar fără a se limita la: transport, manipulare, asigurare macarale necesare încărcare/descărcare, instalare/montaj, interconectare la rețeaua existentă, racordare echipamente, reducerea presiunii, teste de acceptanță/probe funcționale/punere în funcțiune, instruire/formare utilizatori, suport tehnic constând în asistență tehnică la vânzare și post-vânzare, asigurare garanție legală/comercială, mentenanță preventivă și corectivă în perioada de garanție legală/comercială ofertată, după caz.

Fiecare produs va conține toate accesoriile/subansamblele/părțile componente/consumabilele etc. necesare punerii și menținerii în funcțiune/utilizării (spre exemplificare, cabluri conectare, conectori, kit inițial de instalare și punere în funcțiune, accesorii/materiale de protecție etc., după caz), chiar dacă acestea n-au fost precizate în mod expres în caietul de sarcini

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 560 720.00 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 60
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Grant (buget eligibil 100 %). Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020; Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19; Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19; Operațiunea: Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 - Proiectul nr. <cod SMIS... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Ajustarea pretului: nu

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

INSTALATIE APA STERILA BLOC OPERATOR - 1. INSTALATIE APA STERILA BLOC OPERATOR (LAVOAR APA STERILA BLOC OPERATOR).

Los-Nr.: 32
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33100000 Medizinische Geräte
33190000 Verschiedene medizinische Geräte und Produkte
51410000 Installation von medizinischen Einrichtungen
71356300 Technische Unterstützung
80511000 Ausbildung des Personals
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO412 Gorj
Hauptort der Ausführung:

SPITAL MUNICIPAL MOTRU

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

INSTALATIE APA STERILA BLOC OPERATOR

1 INSTALATIE APA STERILA BLOC OPERATOR (LAVOAR APA STERILA BLOC OPERATOR) 2 BUC

Contract de achiziție publică pentru furnizare aparatură medicala necesară în vederea consolidării capacitații Spitalului Municipal Motru in gestionarea si STOP-area crizei sanitare COVID - 19” este divizat în 32 de loturi și include cu titlu accesoriu operațiuni/activități, cum ar fi dar fără a se limita la: transport, manipulare, asigurare macarale necesare încărcare/descărcare, instalare/montaj, interconectare la rețeaua existentă, racordare echipamente, reducerea presiunii, teste de acceptanță/probe funcționale/punere în funcțiune, instruire/formare utilizatori, suport tehnic constând în asistență tehnică la vânzare și post-vânzare, asigurare garanție legală/comercială, mentenanță preventivă și corectivă în perioada de garanție legală/comercială ofertată, după caz.

Fiecare produs va conține toate accesoriile/subansamblele/părțile componente/consumabilele etc. necesare punerii și menținerii în funcțiune/utilizării (spre exemplificare, cabluri conectare, conectori, kit inițial de instalare și punere în funcțiune, accesorii/materiale de protecție etc., după caz), chiar dacă acestea n-au fost precizate în mod expres în caietul de sarcini.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 13 627.92 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 60
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Grant (buget eligibil 100 %). Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020; Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19; Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19; Operațiunea: Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 - Proiectul nr. <cod SMIS... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Ajustarea pretului: NU

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

ECHIPAMENTE NEONATOLOGIE - 1. INCUBATOR NN (INCUBATOR TRANSPORT NOU NASCUTI); 2. MASA RADIANTA NN (MASA RADIANTA RESUSCITARE NOU NASCUTI).

Los-Nr.: 10
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33100000 Medizinische Geräte
33190000 Verschiedene medizinische Geräte und Produkte
51410000 Installation von medizinischen Einrichtungen
71356300 Technische Unterstützung
80511000 Ausbildung des Personals
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO412 Gorj
Hauptort der Ausführung:

SPITAL MUNICIPAL MOTRU

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

ECHIPAMENTE NEONATOLOGIE

1 INCUBATOR NN (INCUBATOR TRANSPORT NOU NASCUTI) 1 BUC

2 MASA RADIANTA NN (MASA RADIANTA RESUSCITARE NOU NASCUTI) 1 BUC

Contract de achiziție publică pentru furnizare aparatură medicala necesară în vederea consolidării capacitații Spitalului Municipal Motru in gestionarea si STOP-area crizei sanitare COVID - 19” este divizat în 32 de loturi și include cu titlu accesoriu operațiuni/activități, cum ar fi dar fără a se limita la: transport, manipulare, asigurare macarale necesare încărcare/descărcare, instalare/montaj, interconectare la rețeaua existentă, racordare echipamente, reducerea presiunii, teste de acceptanță/probe funcționale/punere în funcțiune, instruire/formare utilizatori, suport tehnic constând în asistență tehnică la vânzare și post-vânzare, asigurare garanție legală/comercială, mentenanță preventivă și corectivă în perioada de garanție legală/comercială ofertată, după caz.

Fiecare produs va conține toate accesoriile/subansamblele/părțile componente/consumabilele etc. necesare punerii și menținerii în funcțiune/utilizării (spre exemplificare, cabluri conectare, conectori, kit inițial de instalare și punere în funcțiune, accesorii/materiale de protecție etc., după caz), chiar dacă acestea n-au fost precizate în mod expres în caietul de sarcini

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 72 320.00 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 60
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Grant (buget eligibil 100 %). Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020; Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19; Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19; Operațiunea: Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 - Proiectul nr. <cod SMIS... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Ajustarea pretului: NU

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

APARAT AEROSOLI -1. APARAT AEROSOLI (APARAT AEROSOLI CU ULTRASUNETE).

Los-Nr.: 20
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33100000 Medizinische Geräte
33190000 Verschiedene medizinische Geräte und Produkte
51410000 Installation von medizinischen Einrichtungen
71356300 Technische Unterstützung
80511000 Ausbildung des Personals
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO412 Gorj
Hauptort der Ausführung:

SPITAL MUNICIPAL MOTRU

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

APARAT AEROSOLI

1 APARAT AEROSOLI (APARAT AEROSOLI CU ULTRASUNETE) 3 BUC

Contract de achiziție publică pentru furnizare aparatură medicala necesară în vederea consolidării capacitații Spitalului Municipal Motru in gestionarea si STOP-area crizei sanitare COVID - 19” este divizat în 32 de loturi și include cu titlu accesoriu operațiuni/activități, cum ar fi dar fără a se limita la: transport, manipulare, asigurare macarale necesare încărcare/descărcare, instalare/montaj, interconectare la rețeaua existentă, racordare echipamente, reducerea presiunii, teste de acceptanță/probe funcționale/punere în funcțiune, instruire/formare utilizatori, suport tehnic constând în asistență tehnică la vânzare și post-vânzare, asigurare garanție legală/comercială, mentenanță preventivă și corectivă în perioada de garanție legală/comercială ofertată, după caz.

Fiecare produs va conține toate accesoriile/subansamblele/părțile componente/consumabilele etc. necesare punerii și menținerii în funcțiune/utilizării (spre exemplificare, cabluri conectare, conectori, kit inițial de instalare și punere în funcțiune, accesorii/materiale de protecție etc., după caz), chiar dacă acestea n-au fost precizate în mod expres în caietul de sarcini.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 30 600.00 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 60
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Grant (buget eligibil 100 %). Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020; Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19; Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19; Operațiunea: Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 - Proiectul nr. <cod SMIS... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Ajustarea pretului: NU

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

CONTAINER FRIGORIFIC DEPOZITARE DESEURI MEDICALE - 1. CONTAINER FRIGORIFIC DEPOZITARE DESEURI MEDICALE (CAMERA FRIGORIFICA DEPOZITARE DESEURI).

Los-Nr.: 26
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33100000 Medizinische Geräte
33190000 Verschiedene medizinische Geräte und Produkte
51410000 Installation von medizinischen Einrichtungen
71356300 Technische Unterstützung
80511000 Ausbildung des Personals
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO412 Gorj
Hauptort der Ausführung:

SPITAL MUNICIPAL MOTRU

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

CONTAINER FRIGORIFIC DEPOZITARE DESEURI MEDICALE

1 CONTAINER FRIGORIFIC DEPOZITARE DESEURI MEDICALE (CAMERA FRIGORIFICA DEPOZITARE DESEURI) 1 BUC

Contract de achiziție publică pentru furnizare aparatură medicala necesară în vederea consolidării capacitații Spitalului Municipal Motru in gestionarea si STOP-area crizei sanitare COVID - 19” este divizat în 32 de loturi și include cu titlu accesoriu operațiuni/activități, cum ar fi dar fără a se limita la: transport, manipulare, asigurare macarale necesare încărcare/descărcare, instalare/montaj, interconectare la rețeaua existentă, racordare echipamente, reducerea presiunii, teste de acceptanță/probe funcționale/punere în funcțiune, instruire/formare utilizatori, suport tehnic constând în asistență tehnică la vânzare și post-vânzare, asigurare garanție legală/comercială, mentenanță preventivă și corectivă în perioada de garanție legală/comercială ofertată, după caz.

Fiecare produs va conține toate accesoriile/subansamblele/părțile componente/consumabilele etc. necesare punerii și menținerii în funcțiune/utilizării (spre exemplificare, cabluri conectare, conectori, kit inițial de instalare și punere în funcțiune, accesorii/materiale de protecție etc., după caz), chiar dacă acestea n-au fost precizate în mod expres în caietul de sarcini.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 14 532.00 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 60
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Grant (buget eligibil 100 %). Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020; Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19; Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19; Operațiunea: Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 - Proiectul nr. <cod SMIS... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Ajustarea pretului: NU

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

ECHIPAMENTE ATI - 1. APARAT VENTILARE MECANICA; 2. APARAT ANESTEZIE.

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33100000 Medizinische Geräte
33190000 Verschiedene medizinische Geräte und Produkte
51410000 Installation von medizinischen Einrichtungen
71356300 Technische Unterstützung
80511000 Ausbildung des Personals
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO412 Gorj
Hauptort der Ausführung:

SPITAL MUNICIPAL MOTRU

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

ECHIPAMENTE ATI

1 APARAT VENTILARE MECANICA 5 BUC

2 APARAT ANESTEZIE 3 BUC

Contract de achiziție publică pentru furnizare aparatură medicala necesară în vederea consolidării capacitații Spitalului Municipal Motru in gestionarea si STOP-area crizei sanitare COVID - 19” este divizat în 32 de loturi și include cu titlu accesoriu operațiuni/activități, cum ar fi dar fără a se limita la: transport, manipulare, asigurare macarale necesare încărcare/descărcare, instalare/montaj, interconectare la rețeaua existentă, racordare echipamente, reducerea presiunii, teste de acceptanță/probe funcționale/punere în funcțiune, instruire/formare utilizatori, suport tehnic constând în asistență tehnică la vânzare și post-vânzare, asigurare garanție legală/comercială, mentenanță preventivă și corectivă în perioada de garanție legală/comercială ofertată, după caz.

Fiecare produs va conține toate accesoriile/subansamblele/părțile componente/consumabilele etc. necesare punerii și menținerii în funcțiune/utilizării (spre exemplificare, cabluri conectare, conectori, kit inițial de instalare și punere în funcțiune, accesorii/materiale de protecție etc., după caz), chiar dacă acestea n-au fost precizate în mod expres în caietul de sarcini.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 784 500.00 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 60
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Grant (buget eligibil 100 %). Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020; Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19; Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19; Operațiunea: Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 - Proiectul nr. <cod SMIS... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Ajustarea pretului: NU

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

CONCENTRATOR OXIGEN 10 litri - 1. CONCENTRATOR OXIGEN 10 litri.

Los-Nr.: 25
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33100000 Medizinische Geräte
33190000 Verschiedene medizinische Geräte und Produkte
51410000 Installation von medizinischen Einrichtungen
71356300 Technische Unterstützung
80511000 Ausbildung des Personals
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO412 Gorj
Hauptort der Ausführung:

SPITAL MUNICIPAL MOTRU

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

CONCENTRATOR OXIGEN 10 litri

1 CONCENTRATOR OXIGEN 10 litri 6 BUC

Contract de achiziție publică pentru furnizare aparatură medicala necesară în vederea consolidării capacitații Spitalului Municipal Motru in gestionarea si STOP-area crizei sanitare COVID - 19” este divizat în 32 de loturi și include cu titlu accesoriu operațiuni/activități, cum ar fi dar fără a se limita la: transport, manipulare, asigurare macarale necesare încărcare/descărcare, instalare/montaj, interconectare la rețeaua existentă, racordare echipamente, reducerea presiunii, teste de acceptanță/probe funcționale/punere în funcțiune, instruire/formare utilizatori, suport tehnic constând în asistență tehnică la vânzare și post-vânzare, asigurare garanție legală/comercială, mentenanță preventivă și corectivă în perioada de garanție legală/comercială ofertată, după caz.

Fiecare produs va conține toate accesoriile/subansamblele/părțile componente/consumabilele etc. necesare punerii și menținerii în funcțiune/utilizării (spre exemplificare, cabluri conectare, conectori, kit inițial de instalare și punere în funcțiune, accesorii/materiale de protecție etc., după caz), chiar dacă acestea n-au fost precizate în mod expres în caietul de sarcini.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 46 800.00 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 60
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Grant (buget eligibil 100 %). Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020; Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19; Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19; Operațiunea: Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 - Proiectul nr. <cod SMIS... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Ajustarea pretului: NU

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

LAMPA SCIALITICA BLOC OPERATOR - 1. LAMPA SCIALITICA BLOC OPERATOR (Lampa scialitica LED de tavan).

Los-Nr.: 23
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33100000 Medizinische Geräte
33190000 Verschiedene medizinische Geräte und Produkte
51410000 Installation von medizinischen Einrichtungen
71356300 Technische Unterstützung
80511000 Ausbildung des Personals
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO412 Gorj
Hauptort der Ausführung:

SPITAL MUNICIPAL MOTRU

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

LAMPA SCIALITICA BLOC OPERATOR

1 LAMPA SCIALITICA BLOC OPERATOR (Lampa scialitica LED de tavan) 2 BUC

Contract de achiziție publică pentru furnizare aparatură medicala necesară în vederea consolidării capacitații Spitalului Municipal Motru in gestionarea si STOP-area crizei sanitare COVID - 19” este divizat în 32 de loturi și include cu titlu accesoriu operațiuni/activități, cum ar fi dar fără a se limita la: transport, manipulare, asigurare macarale necesare încărcare/descărcare, instalare/montaj, interconectare la rețeaua existentă, racordare echipamente, reducerea presiunii, teste de acceptanță/probe funcționale/punere în funcțiune, instruire/formare utilizatori, suport tehnic constând în asistență tehnică la vânzare și post-vânzare, asigurare garanție legală/comercială, mentenanță preventivă și corectivă în perioada de garanție legală/comercială ofertată, după caz.

Fiecare produs va conține toate accesoriile/subansamblele/părțile componente/consumabilele etc. necesare punerii și menținerii în funcțiune/utilizării (spre exemplificare, cabluri conectare, conectori, kit inițial de instalare și punere în funcțiune, accesorii/materiale de protecție etc., după caz), chiar dacă acestea n-au fost precizate în mod expres în caietul de sarcini.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 159 912.00 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 60
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Grant (buget eligibil 100 %). Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020; Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19; Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19; Operațiunea: Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 - Proiectul nr. <cod SMIS... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Ajustarea pretului: NU

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

PULSOXIMETRE - 1. Pulsoximetre.

Los-Nr.: 15
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33100000 Medizinische Geräte
33190000 Verschiedene medizinische Geräte und Produkte
51410000 Installation von medizinischen Einrichtungen
71356300 Technische Unterstützung
80511000 Ausbildung des Personals
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO412 Gorj
Hauptort der Ausführung:

SPITAL MUNICIPAL MOTRU

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

PULSOXIMETRE

1 PULSOXIMETRU 5 BUC

Contract de achiziție publică pentru furnizare aparatură medicala necesară în vederea consolidării capacitații Spitalului Municipal Motru in gestionarea si STOP-area crizei sanitare COVID - 19” este divizat în 32 de loturi și include cu titlu accesoriu operațiuni/activități, cum ar fi dar fără a se limita la: transport, manipulare, asigurare macarale necesare încărcare/descărcare, instalare/montaj, interconectare la rețeaua existentă, racordare echipamente, reducerea presiunii, teste de acceptanță/probe funcționale/punere în funcțiune, instruire/formare utilizatori, suport tehnic constând în asistență tehnică la vânzare și post-vânzare, asigurare garanție legală/comercială, mentenanță preventivă și corectivă în perioada de garanție legală/comercială ofertată, după caz.

Fiecare produs va conține toate accesoriile/subansamblele/părțile componente/consumabilele etc. necesare punerii și menținerii în funcțiune/utilizării (spre exemplificare, cabluri conectare, conectori, kit inițial de instalare și punere în funcțiune, accesorii/materiale de protecție etc., după caz), chiar dacă acestea n-au fost precizate în mod expres în caietul de sarcini.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 47 775.00 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 60
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Grant (buget eligibil 100 %). Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020; Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19; Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19; Operațiunea: Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 - Proiectul nr. <cod SMIS... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Ajustarea pretului: NU

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

MASINI SPALAT - 1. STERILIZATOR PLOSTI (MASINA DE DESINFECTAT PLOSTI); 2. MASINA DE SPALAT INSTRUMENTAR (MASINA DE DESINFECTAT INSTRUMENTAR).

Los-Nr.: 12
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33100000 Medizinische Geräte
33190000 Verschiedene medizinische Geräte und Produkte
51410000 Installation von medizinischen Einrichtungen
71356300 Technische Unterstützung
80511000 Ausbildung des Personals
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO412 Gorj
Hauptort der Ausführung:

SPITAL MUNICIPAL MOTRU

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

MASINI SPALAT

1 STERILIZATOR PLOSTI (MASINA DE DESINFECTAT PLOSTI) 2 BUC

2 MASINA DE SPALAT INSTRUMENTAR (MASINA DE DESINFECTAT INSTRUMENTAR) 1 BUC

Contract de achiziție publică pentru furnizare aparatură medicala necesară în vederea consolidării capacitații Spitalului Municipal Motru in gestionarea si STOP-area crizei sanitare COVID - 19” este divizat în 32 de loturi și include cu titlu accesoriu operațiuni/activități, cum ar fi dar fără a se limita la: transport, manipulare, asigurare macarale necesare încărcare/descărcare, instalare/montaj, interconectare la rețeaua existentă, racordare echipamente, reducerea presiunii, teste de acceptanță/probe funcționale/punere în funcțiune, instruire/formare utilizatori, suport tehnic constând în asistență tehnică la vânzare și post-vânzare, asigurare garanție legală/comercială, mentenanță preventivă și corectivă în perioada de garanție legală/comercială ofertată, după caz.

Fiecare produs va conține toate accesoriile/subansamblele/părțile componente/consumabilele etc. necesare punerii și menținerii în funcțiune/utilizării (spre exemplificare, cabluri conectare, conectori, kit inițial de instalare și punere în funcțiune, accesorii/materiale de protecție etc., după caz), chiar dacă acestea n-au fost precizate în mod expres în caietul de sarcini.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 109 500.00 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 60
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Grant (buget eligibil 100 %). Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020; Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19; Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19; Operațiunea: Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 - Proiectul nr. <cod SMIS... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Ajustarea pretului: NU

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

LAMPI EXAMINARE - 1. LAMPA DE EXAMINARE FIXA; 2. REFLECTOR EXAMINARE CU PICIOR (Lampa examinare cu LED mobila).

Los-Nr.: 18
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33100000 Medizinische Geräte
33190000 Verschiedene medizinische Geräte und Produkte
51410000 Installation von medizinischen Einrichtungen
71356300 Technische Unterstützung
80511000 Ausbildung des Personals
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO412 Gorj
Hauptort der Ausführung:

SPITAL MUNICIPAL MOTRU

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

LAMPI EXAMINARE

1 LAMPA DE EXAMINARE FIXA 10 BUC

2 REFLECTOR EXAMINARE CU PICIOR (Lampa examinare cu LED mobila) 16 BUC

Contract de achiziție publică pentru furnizare aparatură medicala necesară în vederea consolidării capacitații Spitalului Municipal Motru in gestionarea si STOP-area crizei sanitare COVID - 19” este divizat în 32 de loturi și include cu titlu accesoriu operațiuni/activități, cum ar fi dar fără a se limita la: transport, manipulare, asigurare macarale necesare încărcare/descărcare, instalare/montaj, interconectare la rețeaua existentă, racordare echipamente, reducerea presiunii, teste de acceptanță/probe funcționale/punere în funcțiune, instruire/formare utilizatori, suport tehnic constând în asistență tehnică la vânzare și post-vânzare, asigurare garanție legală/comercială, mentenanță preventivă și corectivă în perioada de garanție legală/comercială ofertată, după caz.

Fiecare produs va conține toate accesoriile/subansamblele/părțile componente/consumabilele etc. necesare punerii și menținerii în funcțiune/utilizării (spre exemplificare, cabluri conectare, conectori, kit inițial de instalare și punere în funcțiune, accesorii/materiale de protecție etc., după caz), chiar dacă acestea n-au fost precizate în mod expres în caietul de sarcini.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 36 400.00 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 60
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Grant (buget eligibil 100 %). Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020; Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19; Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19; Operațiunea: Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 - Proiectul nr. <cod SMIS... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Ajustarea pretului: NU

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

RX MOBIL DIGITAL PENTRU ATI-ECHIPAMENT RADIOLOGIC MOBIL CU 2 DETECTORI DIGITALI WIRELESS - 1. ECHIPAMENT RADIOLOGIC MOBIL CU 2 DETECTORI DIGITALI WIRELESS (APARAT DE RADIOLOGIE MOBIL CU DETECTOR DIGITAL).

Los-Nr.: 13
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33100000 Medizinische Geräte
33190000 Verschiedene medizinische Geräte und Produkte
51410000 Installation von medizinischen Einrichtungen
71356300 Technische Unterstützung
80511000 Ausbildung des Personals
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO412 Gorj
Hauptort der Ausführung:

SPITAL MUNICIPAL MOTRU

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

RX MOBIL DIGITAL PENTRU ATI- ECHIPAMENT RADIOLOGIC MOBIL CU 2 DETECTORI DIGITALI WIRELESS

1 ECHIPAMENT RADIOLOGIC MOBIL CU 2 DETECTORI DIGITALI WIRELESS (APARAT DE RADIOLOGIE MOBIL CU DETECTOR DIGITAL) 1 BUC

Contract de achiziție publică pentru furnizare aparatură medicala necesară în vederea consolidării capacitații Spitalului Municipal Motru in gestionarea si STOP-area crizei sanitare COVID - 19” este divizat în 32 de loturi și include cu titlu accesoriu operațiuni/activități, cum ar fi dar fără a se limita la: transport, manipulare, asigurare macarale necesare încărcare/descărcare, instalare/montaj, interconectare la rețeaua existentă, racordare echipamente, reducerea presiunii, teste de acceptanță/probe funcționale/punere în funcțiune, instruire/formare utilizatori, suport tehnic constând în asistență tehnică la vânzare și post-vânzare, asigurare garanție legală/comercială, mentenanță preventivă și corectivă în perioada de garanție legală/comercială ofertată, după caz.

Fiecare produs va conține toate accesoriile/subansamblele/părțile componente/consumabilele etc. necesare punerii și menținerii în funcțiune/utilizării (spre exemplificare, cabluri conectare, conectori, kit inițial de instalare și punere în funcțiune, accesorii/materiale de protecție etc., după caz), chiar dacă acestea n-au fost precizate în mod expres în caietul de sarcini.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Caracteristici tehnice si de performanta /calitate punctate: 1 Dimensiune maxima a celei mai mari pete focale a tubului Rx 2 Înălțimea minima a petei focale fata de podea 3 Înălțimea maxima a petei focale fata de podea 4 Putere generator 5 Greutatea sistemului 6 Viteza maxima de deplasare a sistemului 7 Strat de vopsea anti-microbian aplicat pe echipament: / Gewichtung: 50
Preis - Gewichtung: 50
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 789 572.00 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 60
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Grant (buget eligibil 100 %). Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020; Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19; Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19; Operațiunea: Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 - Proiectul nr. <cod SMIS... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Ajustarea pretului: NU

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

INCALZITOR/RACITOR PACIENTI - 1. INCALZITOR/RACITOR PACIENTI (SISTEM INCALZIRE PACIENT).

Los-Nr.: 24
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33100000 Medizinische Geräte
33190000 Verschiedene medizinische Geräte und Produkte
51410000 Installation von medizinischen Einrichtungen
71356300 Technische Unterstützung
80511000 Ausbildung des Personals
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO412 Gorj
Hauptort der Ausführung:

SPITAL MUNICIPAL MOTRU

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

INCALZITOR/RACITOR PACIENTI

1 INCALZITOR/RACITOR PACIENTI (SISTEM INCALZIRE PACIENT) 1 BUC

Contract de achiziție publică pentru furnizare aparatură medicala necesară în vederea consolidării capacitații Spitalului Municipal Motru in gestionarea si STOP-area crizei sanitare COVID - 19” este divizat în 32 de loturi și include cu titlu accesoriu operațiuni/activități, cum ar fi dar fără a se limita la: transport, manipulare, asigurare macarale necesare încărcare/descărcare, instalare/montaj, interconectare la rețeaua existentă, racordare echipamente, reducerea presiunii, teste de acceptanță/probe funcționale/punere în funcțiune, instruire/formare utilizatori, suport tehnic constând în asistență tehnică la vânzare și post-vânzare, asigurare garanție legală/comercială, mentenanță preventivă și corectivă în perioada de garanție legală/comercială ofertată, după caz.

Fiecare produs va conține toate accesoriile/subansamblele/părțile componente/consumabilele etc. necesare punerii și menținerii în funcțiune/utilizării (spre exemplificare, cabluri conectare, conectori, kit inițial de instalare și punere în funcțiune, accesorii/materiale de protecție etc., după caz), chiar dacă acestea n-au fost precizate în mod expres în caietul de sarcini.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 45 500.00 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 60
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Grant (buget eligibil 100 %). Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020; Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19; Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19; Operațiunea: Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 - Proiectul nr. <cod SMIS... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Ajustarea pretului: NU

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

REABILITAREA SI EXTINDEREA INSTALATIEI GAZE MEDICALE (OXIGEN) prin achiziția de: 1. REZERVOR CRIOGENIC OXIGEN MEDICINAL LICHID SI VAPORIZATOARE; 2. STATIE DE REDUCERE A PRESIUNI AUTOMATA; 3. PRIZE INDIVIDUALE OXIGEN MEDICINAL; 4. PANOU DE MONITORIZARE SI ALARMARE PRESIUNI GAZE MEDICINALE I

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33100000 Medizinische Geräte
33190000 Verschiedene medizinische Geräte und Produkte
51410000 Installation von medizinischen Einrichtungen
71356300 Technische Unterstützung
80511000 Ausbildung des Personals
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO412 Gorj
Hauptort der Ausführung:

Spitalul Municipal Motru

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

REABILITAREA SI EXTINDEREA INSTALATIEI GAZE MEDICALE (OXIGEN) prin achiziția de:

1 REZERVOR CRIOGENIC OXIGEN MEDICINAL LICHID SI VAPORIZATOARE- 1buc.

2 STATIE DE REDUCERE A PRESIUNI AUTOMATA -1buc.

3 PRIZE INDIVIDUALE OXIGEN MEDICINAL -255buc.

4 PANOU DE MONITORIZARE SI ALARMARE PRESIUNI GAZE MEDICINALE I GAZ OXIGEN MEDICINAL -4buc.

5 SISTEM DE OXIGENARE FORMAT DIN DEBIMETRU SI UMIDIFICATOR AUTOCLAVABIL -255buc.

6 SISTEM COMPLET DE PRODUCERE VACUUM MEDICAL CU 3 POMPE -1BUC

7 SISTEM DE ASIPIRATIE CU REGULATOR DE VACUUM -28 BUC

8 SISTEM COMPLET DE PRODUCERE AER MEDICAL CU 2 COMPRESOARE FARA ULEI -1BUC

9 PANOU DE MONITORIZARE SI ALARMARE PRESIUNI GAZE MEDICINALE 3 GAZE: OXIGEN MEDICINAL, AER MEDICAL, VACUUM MEDICAL- 2BUC

10 ROBINETI GAZE MEDICALE DN 10 -40 BUC

11 TUBULATURA CUPRU MEDICAL 22 X 1MM -30 ML

12 TUBULATURA CUPRU MEDICAL 18 X 1MM -400 ML

13 TUBULATURA CUPRU MEDICAL 10 X 1MM -700 ML

Contract de achiziție publică pentru furnizare aparatură medicala necesară în vederea consolidării capacitații Spitalului Municipal Motru in gestionarea si STOP-area crizei sanitare COVID - 19” este divizat în 32 de loturi și include cu titlu accesoriu operațiuni/activități, cum ar fi dar fără a se limita la: transport, manipulare, asigurare macarale necesare încărcare/descărcare, instalare/montaj, interconectare la rețeaua existentă, racordare echipamente, reducerea presiunii, teste de acceptanță/probe funcționale/punere în funcțiune, instruire/formare utilizatori, suport tehnic constând în asistență tehnică la vânzare și post-vânzare, asigurare garanție legală/comercială, mentenanță preventivă și corectivă în perioada de garanție legală/comercială ofertată, după caz.

Fiecare produs va conține toate accesoriile/subansamblele/părțile componente/consumabilele etc. necesare punerii și menținerii în funcțiune/utilizării (spre exemplificare, cabluri conectare, conectori, kit inițial de instalare și punere în funcțiune, accesorii/materiale de protecție etc., după caz), chiar dacă acestea n-au fost precizate în mod expres în caietul de sarcini.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Componenta tehnica / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Componenta tehnica / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 80
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 1 110 776.20 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 60
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020; Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19; Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19; Operațiunea: Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 - Proiectul nr. <cod SMIS2014+> 139832 denumit: “Conso... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Ajustarea pretului: NU

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

ECHIPAMENTE DEZINFECTIE AER SI SUPRAFETE - 1. NEBULIZATOR PENTRU DEZINFECTIE SPATII (Nebulizator pentru dezinfecție spatii si suprafețe); 2. APARAT CLIMATIZARE+STERILIZARE AER bloc operator (Sterilizator medical pentru aer-bloc operator); 3. APARAT CLIMATIZARE+STERILIZARE AER cpu (STERILIZATOR MEDIC

Los-Nr.: 9
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33100000 Medizinische Geräte
33190000 Verschiedene medizinische Geräte und Produkte
51410000 Installation von medizinischen Einrichtungen
71356300 Technische Unterstützung
80511000 Ausbildung des Personals
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO412 Gorj
Hauptort der Ausführung:

SPITAL MUNICIPAL MOTRU

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

ECHIPAMENTE DEZINFECTIE AER SI SUPRAFETE

1 NEBULIZATOR PENTRU DEZINFECTIE SPATII (Nebulizator pentru dezinfecție spatii si suprafețe) 4 BUC

2 APARAT CLIMATIZARE+STERILIZARE AER bloc operator (Sterilizator medical pentru aer-bloc operator) 2 BUC

3 APARAT CLIMATIZARE+STERILIZARE AER cpu (STERILIZATOR MEDICAL PENTRU AER CPU) 4 BUC

4 APARAT CLIMATIZARE+STERILIZARE AER ati (STERILIZATOR MEDICAL PENTRU AER ATI) 3 BUC

Contract de achiziție publică pentru furnizare aparatură medicala necesară în vederea consolidării capacitații Spitalului Municipal Motru in gestionarea si STOP-area crizei sanitare COVID - 19” este divizat în 32 de loturi și include cu titlu accesoriu operațiuni/activități, cum ar fi dar fără a se limita la: transport, manipulare, asigurare macarale necesare încărcare/descărcare, instalare/montaj, interconectare la rețeaua existentă, racordare echipamente, reducerea presiunii, teste de acceptanță/probe funcționale/punere în funcțiune, instruire/formare utilizatori, suport tehnic constând în asistență tehnică la vânzare și post-vânzare, asigurare garanție legală/comercială, mentenanță preventivă și corectivă în perioada de garanție legală/comercială ofertată, după caz.

Fiecare produs va conține toate accesoriile/subansamblele/părțile componente/consumabilele etc. necesare punerii și menținerii în funcțiune/utilizării (spre exemplificare, cabluri conectare, conectori, kit inițial de instalare și punere în funcțiune, accesorii/materiale de protecție etc., după caz), chiar dacă acestea n-au fost precizate în mod expres în caietul de sarcini.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 210 300.00 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 60
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Grant (buget eligibil 100 %). Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020; Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19; Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19; Operațiunea: Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 - Proiectul nr. <cod SMIS... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Ajustarea pretului: NU

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

CURATATORIE - 1. Masina profesionala de spalat rufe; 2. Uscator professional rufe.

Los-Nr.: 14
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33100000 Medizinische Geräte
33190000 Verschiedene medizinische Geräte und Produkte
51410000 Installation von medizinischen Einrichtungen
71356300 Technische Unterstützung
80511000 Ausbildung des Personals
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO412 Gorj
Hauptort der Ausführung:

SPITAL MUNICIPAL MOTRU

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

CURATATORIE

1 MASINA PROFESIONALA SPALAT RUFE 1 BUC

2 USCATOR PROFESIONAL RUFE 1 BUC

Contract de achiziție publică pentru furnizare aparatură medicala necesară în vederea consolidării capacitații Spitalului Municipal Motru in gestionarea si STOP-area crizei sanitare COVID - 19” este divizat în 32 de loturi și include cu titlu accesoriu operațiuni/activități, cum ar fi dar fără a se limita la: transport, manipulare, asigurare macarale necesare încărcare/descărcare, instalare/montaj, interconectare la rețeaua existentă, racordare echipamente, reducerea presiunii, teste de acceptanță/probe funcționale/punere în funcțiune, instruire/formare utilizatori, suport tehnic constând în asistență tehnică la vânzare și post-vânzare, asigurare garanție legală/comercială, mentenanță preventivă și corectivă în perioada de garanție legală/comercială ofertată, după caz.

Fiecare produs va conține toate accesoriile/subansamblele/părțile componente/consumabilele etc. necesare punerii și menținerii în funcțiune/utilizării (spre exemplificare, cabluri conectare, conectori, kit inițial de instalare și punere în funcțiune, accesorii/materiale de protecție etc., după caz), chiar dacă acestea n-au fost precizate în mod expres în caietul de sarcini.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 61 560.00 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 60
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Grant (buget eligibil 100 %). Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020; Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19; Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19; Operațiunea: Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 - Proiectul nr. <cod SMIS... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Ajustarea pretului: NU

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

ASPIRATOARE - 1. ASPIRATOR CHIRURGICAL BLOC OPERATOR; 2. ASPIRATOR SECRETII.

Los-Nr.: 7
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33100000 Medizinische Geräte
33190000 Verschiedene medizinische Geräte und Produkte
51410000 Installation von medizinischen Einrichtungen
71356300 Technische Unterstützung
80511000 Ausbildung des Personals
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO412 Gorj
Hauptort der Ausführung:

SPITAL MUNICIPAL MOTRU

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

ASPIRATOARE

1 ASPIRATOR SECRETII 6 BUC

2 ASPIRATOR CHIRURGICAL bloc operator 3BUC

Contract de achiziție publică pentru furnizare aparatură medicala necesară în vederea consolidării capacitații Spitalului Municipal Motru in gestionarea si STOP-area crizei sanitare COVID - 19” este divizat în 32 de loturi și include cu titlu accesoriu operațiuni/activități, cum ar fi dar fără a se limita la: transport, manipulare, asigurare macarale necesare încărcare/descărcare, instalare/montaj, interconectare la rețeaua existentă, racordare echipamente, reducerea presiunii, teste de acceptanță/probe funcționale/punere în funcțiune, instruire/formare utilizatori, suport tehnic constând în asistență tehnică la vânzare și post-vânzare, asigurare garanție legală/comercială, mentenanță preventivă și corectivă în perioada de garanție legală/comercială ofertată, după caz.

Fiecare produs va conține toate accesoriile/subansamblele/părțile componente/consumabilele etc. necesare punerii și menținerii în funcțiune/utilizării (spre exemplificare, cabluri conectare, conectori, kit inițial de instalare și punere în funcțiune, accesorii/materiale de protecție etc., după caz), chiar dacă acestea n-au fost precizate în mod expres în caietul de sarcini.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 63 108.00 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 60
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Grant (buget eligibil 100 %). Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020; Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19; Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19; Operațiunea: Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 - Proiectul nr. <cod SMIS... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Ajustarea pretului: NU

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Cerinţa nr. 1.

Ofertanţii, terţii susţinători şi subcontractanţii sau orice persoana care este membru al consiliului/organului de administrare, de conducere sau de supervizare al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia nu trebuie să se regăsească în situaţiile prevăzute la art. 164, 165-(1), 167 din Legea nr. 98/2016.

(i) AC are dreptul, conf. art. 166-(1)-Lg.98/2016, în sit. excepționale, și ptr. motive imperative de interes general, precum sănătatea publică sau protecţia mediului, să nu excludă un OE aflat în sit. de mai sus.

(ii) Conf. art. 53-(2)-(3) din Lg.98/2016 AC solicită, iar OE are obligația de a comunica datele de identificare a deținătorilor/beneficiarilor reali ai acțiunilor la purtător, în sit. în care forma de organizare a OE (OI/ofertantul asociat/subcontractantul propus/terțul susținător) la procedură este de societate pe acțiuni, cu capital social reprezentat prin acțiuni la purtător.

Dacă va fi cazul, Reprezentant legal al OE depune o declarație pe propria răspundere cu privire la deținătorii/beneficiarii reali ai acțiunilor la purtător, sub sancțiunile prevăzute de art. 326 din Lg.286/2009 privind Codul penal. Conf. art. 60-(f) și 167- (1-1) din Lg.98/2016, AC este obligată să excludă din PA orice OE (OI/ofertantul asociat/subcontractantul propus/terțul susținător), organizat ca societate pe acțiuni, al cărui capital social este reprezentat prin acțiuni la purtător și care nu face dovada identității deținătorilor/ beneficiarilor reali ai acțiunilor la purtător.

Modalitatea de indeplinire:

Se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. 1 din Lg. 98/2016.

Doc. justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea AC doar ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor sunt:

• certificate constatatoare privind lipsa datorii restante cu privire la plata impozite, taxe sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.) in limitele specificate de art. 166-(2)-Lg.98/2016; OE trebuie să prezinte certificate valabile la momentul prezentării.

• cazierul judiciar al OE şi al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului OE, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, aşa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

• după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166-(2), art. 167-(2), art. 171 din Lg. 98/2016;

• alte documente edificatoare, după caz.

! DUAE este configurat de autoritatea contractanta direct în SEAP, iar OE/ofertanții vor completa DUAE în SEAP în mod direct, după autentificare, de fiecare participant. Ofertanții vor completa DUAE având în vedere Notificarea ANAP privind utilizarea DUAE integrat în SEAP din 02/07/2019.

Notă:

(i) Dovada îndeplinirii obligații de plata a taxe, impozite si contribuții se va face la nivelul societății/companiei. Dovada, se va realiza pentru sediul social si ptr. toate sediile secundare/punctele de lucru stabile pentru care contribuabilul (i) figurează cu bunuri (mobile/ imobile) impozabile si/sau (ii) are obligația sa solicite înregistr. fiscala a acestora (potrivit Formularului ANAF 060 – Declarație de înregistrare fiscala/declarație de mențiuni pentru sediile secundare) ca plătitor de impozit pe venituri din salarii, potrivit Lg.273/2006 privind finanțele publice locale.

(ii) În cazul ofertanţilor care sunt persoane juridice străine se vor prezenta certificate/documente echivalente care să fie valabile la momentul prezentării precum si un certificat de rezidenta fiscala (evitarea dublei impuneri) valabil pentru anul calendaristic în curs ori a unui angajament de obținere a acestui document, cel mai târziu până la data semnării contractului, cu respectarea prevederilor Legii nr. 571/2003 (pentru impunerea unor venituri realizate din România de persoane fizice si juridice nerezidente) - http://ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do.”.

(iii) În cazul în care în ţara de origine sau ţara în care este stabilit ofertantul/terţul susţinător/subcontractantul nu se

Emit doc. de natura celor prevăzute mai sus, sau respectivele doc. nu vizează toate sit. prevăzute la art. 164, 165, 166-(2), 167 şi 171 din Lg. nr. 98/2016, AC are obligaţia de a accepta o declaraţie pe proprie răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens.

(iv) Se vor depune, odată cu DUAE: angajament ferm al terț susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, acord de subcontractare și/sau acord de asociere, după caz. Nedepunerea acestora odată cu DUAE, constituie temei pentru solicit. de clarificări ptr. eventualele inadvertențe de formă ale inf. cuprinse în secțiunile DUAE, atât ale ofertantului, cât și ale subcontractantului/terțului susținător, după caz, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a PA.

(v) Dacă este cazul, OE va transmite versiuni sau traduceri ale doc. justificative in limba procedurii si anume română, însoțite de doc. originale sau copii legalizate ale acestora.

Cerinţa nr. 2.

Declaraţie pe proprie răspundere privind conflictul de interese. OE (OI, membru al unei asocieri, subcontractant, terț susținător) nu trebuie sa se afle in niciuna dintre sit. menționate la art. 59-60-Lg.98/2016, ref. la conflictul de interese, sub rezerva ca au fost aplicate masuri mai puțin invazive de către AC (spre ex., înlocuirea persoanelor implicate in PA conf. art. 62-(3)-Lg.98/2016). Numele persoanelor cu funcții de decizie în cadrul AC sau al furnizorului de serv. de achiziție implicate în PA: Dr. Efrim Alin Cristian (manager spital), Lapadat Sabina (Manager Financiar Proiect);Draica Otilia (Director Tehnic Proiect);Uretyan Janina (Manager achizitii Proiect); Basarab Alexandra (Presedinte comisie de evaluare), Chitu Robert -Stefan (Membru comisie de evaluare),Cruceru Sidonia Georgeta(Manager Proiect membru rezerva comisie de evaluare)

Modalitatea de indeplinire:Decl. pe proprie răspundere privind conflictul de interese se va întocmi de către fiecare ofertant/asociat, inclusiv de către terţ susţinător / subcontractant, după caz, şi va fi prezentată de toţi participanţii odată cu depunerea DUAE şi a ofertei in SEAP. Declaraţia va conţine informaţii aferente situaţiei lor.

În decl. se precizează:

(i) numele, prenumele şi funcţia deţinută de persoanele cu funcţii de decizie care sunt implicate în desfăşurarea procedurii de atribuire sau care pot influenţa rezultatul acesteia în cadrul autorităţii/entităţii contractante, precum şi a celor cu putere de reprezentare din partea furnizorului de servicii auxiliare, dar şi a celor implicate în procedură din partea acestuia din urmă, așa cum aceștia sunt precizați la cerința nr. 2;

(ii) datele de identificare ale membrilor consiliului de administrație/organului de conducere sau de supervizare și/sau acționarilor ori asociaților semnificativi care dețin cumulat mai mult de 10 % din capitalul social al OE sau îi conferă deținătorului cel puțin 10 % din totalul drepturilor de vot în adunarea generală.

Cerinţa nr. 3.

Declaraţie pe proprie răspundere privind încadrarea operatorilor economici în prevederile Art. 3, alin. (1), lit. jj) din Legea 98/2016.

OE (individual, membru al unei asocieri, subcontractant, terț susținător) trebuie să se încadreze în prevederile Art. 3, alin. (1), lit. jj) din Legea 98/2016.

Modalitatea de indeplinire: Decl. pe proprie răspundere privind încadrarea operatorilor economici în prevederile Art. 3, alin. (1), lit. jj) din Legea 98/2016 se va întocmi de către fiecare ofertant/asociat, inclusiv de către terţ susţinător / subcontractant, după caz, şi va fi prezentată de toţi participanţii odată cu depunerea DUAE şi a ofertei in SEAP.

Au dreptul de a participa la procedurile de atribuire prevăzute la Art. 68 din Legea 98/2016, în calitate de ofertant individual/ofertant asociat/candidat/terț susținător/subcontractant, operatorii economici definiți la art. 3 alin. (1) lit. jj) din Legea 98/2016. În conformitate cu prevederile Art. 53 Alin. 1_1 din Legea 98 2016, autoritatea contractantă exclude din procedura de atribuire orice persoană fizică sau juridică, având calitatea de ofertant individual/ofertant asociat/candidat/terţ susţinător/subcontractant, care nu se încadrează în definiţia de la art. 3 alin. (1) lit. jj), fără a mai fi necesară verificarea încadrării în prevederile art. 164, 165 şi 167.

Situațiile de excludere se aplică tuturor OE implicați in PA – ofertanți/terți susținători/subcontractori.

Note generale cerința nr. 1 și 2:

(i) Situațiile de excludere se aplică tuturor OE implicați in PA – ofertanți/terți susținători/subcontractori.

(ii) AC exclude un OE, în orice moment al PA, în cazul în care ia la cunoștință că OE se află, având în vedere acțiunile sau inacțiunile săvârșite înainte sau în cursul PA, în una dintre sit. prevăzute la art. 164, 165 și 167 din Lg.98/2016, de natură să atragă excluderea din PA.

Cerinţa nr. 1 (ptr. oricare dintre loturile ofertate)

Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condiţiile legii din ţara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situaţiile de anulare a constituirii, precum şi faptul că are capacitatea de exercitare a activităţii profesionale ce face obiectul contractului de achiziţie publică/ sectorială.

Cerinţa se aplică inclusiv pentru documentaţia care trebuie prezentată de subcontractanţi şi/sau terţi susţinători care comp... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Loturile: 1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,2,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,3,30,31,32,4,5,6,7,8,9 Proportia de subcontractare Se vor depune odată cu DUAE următoarele documente: angajamentul ferm al terţului susţinător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susţinerea acestuia, a acordului de subcontractare şi/sau a acordului de asociere, după caz. Persoana care asigură susţinerea capacităţii tehnice nu trebuie să se afle în situaţia care determină excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 164, art. 165 şi art. 167 din Legea nr. 98/2016, respectiv art. 177, art. 178 şi art. 180 din Legea nr. 99/2016; în acest sens se va completa un DUAE distinct.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

(i) Daca terțul/terții nu îndeplinește/îndeplinesc criteriile relevante privind capacitatea sau se încadrează în unul dintre motivele de excludere prevăzute la art. 59-60; art. 164; art. 165-(1); art. 167; art. 168; art. 170; art. 171; art. 183-185 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta va solicita, o singura data, ca operatorul economic sa înlocuiască terțul/terții susținător/susținători fără ca acest aspect sa aducă atingere principiului tratamentului egal prevăzut la art. 2 alin. (2) lit. b)-Lg. 98/2016. (ii) In situația in care ofertanții beneficiază de susținere din partea unui/unor terți pentru îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica, se vor aplica prevederile art. 182 - 185 din Legea 98/2016, precum si prevederile art. 48-50 din HG 395/2016. (iii) Autoritatea Contractanta are obligația de a lua in considerare aceasta susținere pentru îndeplinirea criteriilor minime impuse in documentația de atribuire, cu condiția ca ofertantul sa poată demonstra ca dispune efectiv de resursele transferabile ale entităților ce acorda susținerea, necesare pentru realizarea contractului și acestea sunt/pot fi transferabile. (iv) Angajamentul ferm încheiat intre ofertant si terțul susținător va conține clauze care sa garanteze autorității contractante materializarea aspectelor care fac obiectul angajamentului ferm in situația in care contractantul întâmpina dificultăți pe parcursul executării contractului. (v) In scopul verificării îndeplinirii criteriilor de calificare de către terțul/terții care acorda susținere, autoritatea contractanta poate solicita terțului/terțelor susținători, oricând pe parcursul procesului de evaluare, documente si informații suplimentare in legătură cu angajamentul dat sau cu documentele prezentate, in cazul in care exista rezerve in ceea ce privește corectitudinea informațiilor sau documentelor prezentate sau cu privire la posibilitatea de executare a obligațiilor asumate prin angajamentul ferm. (vi) Autoritatea contractanta a inclus in contract clauze specifice care sa permită acesteia sa urmărească orice pretenție la daune pe care contractantul ar putea sa o aibă împotriva terțului/terților susținători/susținători pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin angajamentul ferm.”

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 01/09/2021
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 01/03/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 01/09/2021
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Comisia de evaluare

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

(1) Pentru loturile la care se aplică criteriul de atribuire „prețul cel mai scăzut”

Modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu preț total egal:

Conf. art. 138, alin. (2) din HG 395/2016, în situația in care există două sau mai multe oferte clasate pe primul loc, în urma stabilirii clasamentului final conform criteriului de atribuire, deoarece au prețuri totale egale, autoritatea contractanta va solicita clarificări prin intermediul SEAP, în vederea încărcării electronice de către operatorii economici de documente (formular de ofertă) care conțin noi preturi. Ulterior primirii acestora, în cazul în care vor continua sa subziste situații de natura celor anterior menționate se va reaplica sistemul explicitat în cadrul prezentei note, până la momentul în care se va realiza departajarea ofertelor pe poziții distincte în clasament.

In cadrul procesului de reofertare prin intermediul SEAP, ofertanții au obligația de a îmbunătăți sau de a menține oferta inițială transmisa in SEAP. In situația in care ofertanții nu transmit noile oferte in conformitate cu solicitările autorității contractante, autoritatea contractanta va respinge ofertele respective ca fiind inacceptabilă în temeiul Art. 134, alin. (5) din HG 395/2016.

Indiferent de criteriul aplicat pentru atribuirea contractului, compararea prețurilor prevăzute în propunerile financiare ale ofertanților se realizează la valoarea fără TVA.

(2) Pentru loturile la care se aplică criteriul de atribuire “Cel mai bun raport calitate – preț”

Modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu punctaj cumulat total egal/același punctaj:

i) În cazul în care, după aplicarea criteriului de atribuire, respectiv în urma aplicării algoritmului de calcul, două sau mai multe oferte prezintă punctaj cumulat total egal/același punctaj, în vederea departajării acestora, clasamentul se va stabili în ordinea descrescătoare a clasamentului refăcut prin luarea în considerare a punctajului obținut de ofertele respective pentru factorul de evaluare "prețul ofertei" având ponderile cele mai mari. În cazul în care prin aplicarea acestui sistem vor rezulta în continuare doua sau mai multe oferte care se clasează pe poziția 1, autoritatea contractanta va reface clasamentul luând în considerare ceilalți sub-factori/factori de evaluare (urmărind ordinea precizării acestora în documentația de atribuire). Acest sistem urmează sa fie aplicat ori de câte ori este necesar până la realizarea departajării ofertelor pe poziții distincte în clasament, luându-se în considerare punctajul obținut pentru sub-factorul/factorul de evaluare subsecvent (următorul factor de evaluare a propunerii tehnice conform celor sus-menționate). Oferta câștigătoare va fi declarata cea care se clasează pe poziția/locul 1 din clasamentul refăcut potrivit acestor reguli.

ii) În situația în care prin aplicarea acestui sistem se ajunge la epuizarea factorilor de evaluare ai propunerii tehnice fără însă sa se fi obținut o departajare a ofertelor pe poziții distincte în clasament, autoritatea contractanta va recurge la solicitarea transmiterii prin SEAP, de către operatorii economici, de documente care conțin noi prețuri (re-ofertare de preț). Având în vedere că prețul criptat în SEAP nu se mai poate modifica, anunțul de atribuire va conține prețul final ofertat în situația descrisă anterior.

iii) Ulterior, în cazul în care vor continua sa subziste situații de natura celor anterior menționate, se va reaplica sistemul explicitat în cadrul prezentei note asigurându-se parcurgerea tuturor pașilor stabiliți, până la momentul în care se va realiza o departajare a ofertelor pe poziții/locuri distincte în clasament.

(3) În situația în care în urma demersurilor realizate de autoritatea contractantă în baza art. 196 alin. (2) din Legea 98/2016 ofertantul clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire, nu demonstrează în mod corespunzător îndeplinirea integrală a tuturor c... detalii pe www.e-licitatie.ro

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: București
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/07/2021