Supplies - 371461-2021

22/07/2021    S140

Romania-Sibiu: Medical consumables

2021/S 140-371461

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Spital General CF Sibiu
National registration number: 3096175
Postal address: Str. Constantin Noica nr. 20
Town: Sibiu
NUTS code: RO126 Sibiu
Postal code: 550169
Country: Romania
Contact person: Gabriel Dumbrava
E-mail: spitalcfsibiu@gmail.com
Telephone: +40 269213163
Fax: +40 269213008
Internet address(es):
Main address: www.spitalcfsibiu.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100124856
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
National or federal agency/office
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Furnizare echipamente de protecție

Reference number: 7610/04.12.2020
II.1.2)Main CPV code
33140000 Medical consumables
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Furnizarea de echipamente de protectie in vederea implementarii proiectului proiectului „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la Spitalul General CF Sibiu”, finanțat prin POIM 2014-2020, cod SMIS 140704.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 15.

Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in a 10-a zi inainte de termenul-limita stabilit pentru depunerea ofertelor conform art. 160 alin. (2) din Legea 98/2016.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 2 172 689.08 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 6
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 6
The contracting authority reserves the right to award contracts combining the following lots or groups of lots:

Oferta se poate depune pentru unul sau mai multe loturi

II.2)Description
II.2.1)Title:

Halate chirurgicale ramforsate sterile

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33199000 Medical clothing
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO126 Sibiu
Main site or place of performance:

Sediul Spitalului CF Sibiu

II.2.4)Description of the procurement:

Halate chirurgicale ramforsate sterile - 15.000 bucati

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 340 336.13 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 4
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

„Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la Spitalul General CF Sibiu” finanțat prin POIM 2014-2020 Cod SMIS 140704

II.2.14)Additional information

Vezi Caiet de sarcini atasat

II.2)Description
II.2.1)Title:

Masca filtru FFP3

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO126 Sibiu
Main site or place of performance:

Sediul Spitalului CF Sibiu

II.2.4)Description of the procurement:

Masca filtru FFP3 - 7.000 bucați

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 382 352.94 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 4
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

„Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la Spitalul General CF Sibiu” finanțat prin POIM 2014-2020 Cod SMIS 140704

II.2.14)Additional information

Vezi Caietul de sarcini atasat

II.2)Description
II.2.1)Title:

Combinezon impermeabil COVID-19

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
35113410 Garments for biological or chemical protection
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO126 Sibiu
Main site or place of performance:

Sediul Spitalului CF Sibiu

II.2.4)Description of the procurement:

Combinezon impermeabil COVID-19 - 7.500 bucăți

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 756 302.52 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 4
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

„Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la Spitalul General CF Sibiu” finanțat prin POIM 2014-2020 Cod SMIS 140704

II.2.14)Additional information

Vezi Caiet de sarcini atasat

II.2)Description
II.2.1)Title:

Masca chirurgicală 3 pliuri

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO126 Sibiu
Main site or place of performance:

Sediul Spitalului CF Sibiu

II.2.4)Description of the procurement:

Masca chirurgicala 3 pliuri - 75.000 bucați

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 220 588.24 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 4
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

„Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la Spitalul General CF Sibiu” finanțat prin POIM 2014-2020 Cod SMIS 140704

II.2.14)Additional information

Vezi Caietul de sarcini atasat

II.2)Description
II.2.1)Title:

Masca cu filtru FFP2

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO126 Sibiu
Main site or place of performance:

Sediul Spitalului CF Sibiu

II.2.4)Description of the procurement:

Masca filtru FFP2 - 15.000 bucați

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 415 966.39 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 4
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

„Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la Spitalul General CF Sibiu” finanțat prin POIM 2014-2020 Cod SMIS 140704

II.2.14)Additional information

Vezi Caietul de sarcini atasat

II.2)Description
II.2.1)Title:

Halate vizitator 35g/mp

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33199000 Medical clothing
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO126 Sibiu
Main site or place of performance:

Sediul Spitalului CF Sibiu

II.2.4)Description of the procurement:

Halate vizitator 35g/mp - 8.000 bucati

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 57 142.86 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 4
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

„Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la Spitalul General CF Sibiu” finanțat prin POIM 2014-2020 Cod SMIS 140704

II.2.14)Additional information

Vezi Caietul de sarcini atasat

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Cerinţa nr.1

Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator trebuie să demonstreze că nu se încadrează în prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:

In acest sens, Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator va completa DUAE - "Motive de excludere" - Sectiunea "Motive referitoare la condamnarile penale".

De asemenea, ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire, asupra ofertelor admisibile, anterior atribuirii contractului, va prezenta, la solicitarea Autoritatii Contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/confirmă neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 164 de mai sus, atat pentru ofertantul unic/Ofertantul asociat cat si pentru Subcontractantul/Tertul sustinator declarati in oferta:

— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv.

Cazierele judiciare se vor incarca in SEAP doar in urma solicitarii autoritatii contractante si trebuie sa fie valabile la data incarcarii in SEAP.

— alte documente edificatoare, dupa caz.

Cerinţa nr.2

Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/ 2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:

In acest sens, Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator va completa DUAE - "Motive de excludere" Sectiunea "Motive legate de plata impozitelor sau a contributiilor la asigurarile sociale".

De asemenea, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, asupra ofertelor admisibile, anterior atribuirii contractului, va prezenta, la solicitarea Autorității Contractante, următoarele documente edificatoare care probeaza/ confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 de mai sus, atat pentru ofertantul unic/Ofertantul asociat cat si pentru Subcontractantul/Tertul sustinator declarati in oferta:

A. Persoanele juridice romane trebuie sa prezinte:

— certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, din care sa reiasă lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestui certificat.

B. Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine (certificate de atestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente, etc.) prin care sa dovedeasca faptul ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, in conformitate cu legislatia nationala a tarii de rezidenta a ofertantului unic/ ofertantului asociat/subcontractantului/tertului sustinator sau a tarii in care ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator este stabilit. Din documentele edificatoare prezentate trebuie sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestora.

Cerinţa 3

Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art.167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:

In acest sens, Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator va completa DUAE - "Motive de excludere" - Sectiunea "Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale".

Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator, va prezenta o Declaratie cu privire la conflictul de interese in conformitate cu prevederile art. 60 alin. (1) lit. a), lit. d) si lit. e) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Se va prezenta de catre Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator, odata cu DUAE.

Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, asupra ofertelor admisibile anterior atribuirii contractului va prezenta, la solicitarea Autoritatii Contractante, urmatoarele documente edificatoare:

— certificate/caziere/documente edificatoare care probeaza / confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 167 alin. (1), atat pentru ofertantul unic/Ofertantul asociat cat si pentru Subcontractantul/Tertul sustinator declarati in oferta,

— documente edificatoare prin care sa demonstreze faptul ca ofertantul unic/Ofertantul asociat cat si pentru Subcontractantul/Tertul sustinator declarati in oferta se incadreaza in prevederile art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice (daca este cazul),

— alte documente edificatoare, dupa caz.

Persoanele cu funcții de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt menţionate atât în Fişa de date cât şi în Formularul privind conflictul de interese.

Cerinta 1

Toti operatorii economici (ofertantii, ofertantii asociati, tertii sustinatori si subcontractantii) participanti la procedura de atribuire trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare/ atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional conforme legii tarii de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului, sau, dupa caz, activitatile pentru partea proprie de contract.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:

Se va completa DUAE de catre toti operatorii economici (ofertantii, ofertantii asociati, tertii sustinatori si subcontractantii) participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, si includ:

1. Certificatul constatator emis de ONRC sau, in cazul persoanelor juridice straine, documente echivalente emise in tara de rezidenta. Informatiile de la nivelul documentelor prezentate vor fi reale, actuale la momentul prezentarii.

2. Alte documente edificatoare, dupa caz.

Documentele vor fi valabile la momentul prezentarii. In cazul in care documentele solicitate nu sunt emise in limba romana se va prezenta si traducerea autorizata in limba romana.

Justificare cerinţă:

— Este necesar a se solicita certificat ONRC întrucât acesta ține o evidență cu privire la statutul juridic ofertantului, furnizează informații legate de administrarea societăţii, cu privire la administrator/i şi componenţa consiliului de administraţie, astfel încât autoritatea contractantă să poată verifica existenţa vreunui posibil conflict de interese, potrivit art. 59-60 din Legea nr. 98/2016. Totodată în acesta se fac mențiuni cu privire la aplicarea Legii nr.85/2014 privind procedura insolvenței, sau că ofertantul este în incapacitate de plată.

Cerinta 2

Aviz eliberat de Ministerul sănătăţii prin Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale (ANMDM), pentru comercializarea echipamentelor medicale specifice procedurii. Actul normativ care impune obligativitatea acestei autorizari – alin.(1),(2), art.926 din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, titlul XX, dispozitive medicale, cu completarile si modificarile ulterioare si Ordinul ministrului sanatatii nr.566/2020 pentru aprobarea normelor privind reforma în domeniul sănătăţii, referitoare la avizarea activităţilor în domeniul dispozitivelor medicale.

Pentru persoanele fizice/juridice straine se solicita prezentarea de documente din care sa reiasa ca ofertantul desfasoara in tara de origine legal activitati economice care includ si pe cele care fac obiectul prezentei achizitii. Documentele vor fi insotite de traducere autorizata in limba romana.

Operatorul economic (lider, asociat,subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

NOTA: Nu se accepta ofertanti in curs de avizare. In cazul unei oferte depuse de catre o asociere, avand in vedere ca acestia raspund solidar in fata autoritatii contractante, fiecare asociat in parte are obligatia de a prezenta Avizul de functionare emis de catre Ministerul Sanatatii mentionat anterior.

Justificare cerinţă:

Potrivit art.926 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în sistemul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

„Activitatile de comercializare, de distributie si de prestari de servicii in domeniul dispozitivelor medicale, tehnologiilor si dispozitivelor asistive se desfasoara cu respectarea prevederilor prezentului titlu si ale normelor metodologice aprobate prin ordin al ministrului sanatatii.

Activitatile prevazute la alin. (1) sunt supuse controlului prin avizare. Exceptie de la aceasta cerinta fac activitatile care se realizeaza de catre insusi producatorul dispozitivelor medicale, tehnologiilor si dispozitivelor asistive ce fac obiectul acestor activitati.

Avizul prevazut la alin. (2) se emite de ANMDMR, cu respectarea normelor metodologice aplicabile, in baza evaluarii competentei si a capabilitatii persoanelor fizice sau juridice, dupa caz, de a realiza activitatile pentru care solicita avizul.”

Ordinul nr. 566/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XX din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, r... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 1,2,3,4,5,6 Proportia de subcontractare În cazul în care are intentia sa subcontracteze parte/parti din contract, ofertantul are obligatia de a cuprinde în oferta sa denumirea subcontractantilor si datele de contact ale acestora, partea/partile din contract care urmeaza a fi îndeplinite de catre acestia, valoarea la care se ridica partea/partile respective, precum si acordul subcontractantilor cu privire la aceste aspecte. Raspunderea contractantului în ceea ce priveste modul de îndeplinire a contractului de achizitie publica nu este diminuata în cazul în care o parte/parti din contract sunt îndeplinite de subcontractanti. Subcontractantul/subcontractantii nu trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 164, art. 165 si 167 si nici sa genereze situatiile prevazute la art. 59-60 din Legea nr. 98/2016.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Ofertantul va completa campurile corespunzatoare din DUAE cu privire la subcontractare. Subcontractantii nominalizati in oferta vor completa DUAE cu informatiile aferente situatiei lor. Se va prezenta Formularul - Acordul de subcontractare.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 23/08/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 23/11/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 23/08/2021
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Information about authorised persons and opening procedure:

Comisia de evaluare

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Spitalul General CF Sibiu
Postal address: Str. Constantin Noica nr. 20
Town: Sibiu
Postal code: 550169
Country: Romania
E-mail: spitalcfsibiu@gmail.com
Telephone: +40 269213163
Internet address: www.spitalcfsibiu.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/07/2021