Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist die Gelegenheit, Ihre Ideen zu teilen und Europas Zukunft mitzugestalten. Verschaffen Sie sich Gehör!

Lieferungen - 371480-2021

22/07/2021    S140

România-Iași: Accesorii pentru computere

2021/S 140-371480

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași
Număr naţional de înregistrare: 4701126
Adresă: Bulevardul Carol I nr. 11
Localitate: Iași
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Cod poștal: 700506
Țară: România
Persoană de contact: Cosmin Ungureanu
E-mail: serviciulachizitii@uaic.ro
Telefon: +40 232201039
Fax: +40 232201148
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.uaic.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Organism de drept public
I.5)Activitate principală
Educație

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizare accesorii PC

Număr de referinţă: 2129/AP/12.04.2021
II.1.2)Cod CPV principal
30237200 Accesorii pentru computere
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Contract de furnizare accesorii PC

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor este: pana in a 15-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare in a 20-a zi si, respectiv a 11-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor. Daca aceste termene vor fi zile nelucratoare, autoritatea va raspunde in ultima zi lucratoare inainte de termenul respectiv.

Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (http://e-licitatie.ro/pub).

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 2 671.80 RON
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Accesorii PC 1

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
30237200 Accesorii pentru computere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:

Magazia Centrală a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Camin C5, str. T. Maiorescu nr. 7-9, Iasi.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare accesorii PC conform caietului de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Proiect POC, Actiunea 1.2.3., Acronim Privatesky, ID: P_40_371, cod SMIS 106611, contract 13/1.9.2016, avand titlul „Dezvoltare experimentală în parteneriat public privat pentru crearea de platforme cloud autohtone cu caracteristici avansate de protecție a datelor”.

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Accesorii PC 2

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
30237200 Accesorii pentru computere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:

Magazia Centrală a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Camin C5, str. T. Maiorescu nr. 7-9, Iasi.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare accesorii PC conform caietului de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Proiect POC, Actiunea 1.2.3., Acronim Privatesky, ID: P_40_371, cod SMIS 106611, contract 13/1.9.2016, avand titlul „Dezvoltare experimentală în parteneriat public privat pentru crearea de platforme cloud autohtone cu caracteristici avansate de protecție a datelor”.

II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2021/S 080-205408
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 879
Lot nr.: 2
Titlu:

Accesorii PC 2

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
05/07/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: S.C. Quartz Matrix S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: 5150840
Adresă: Bulevardul Carol I nr. 5, sector: -, județ: Iași, localitate: Iași, cod poștal: 700496
Localitate: Iași
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Cod poștal: 700496
Țară: România
E-mail: office@quartzmatrix.ro
Telefon: +40 724864759
Fax: +40 232217262
Adresă internet: www.quartzmatrix.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 2 672.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 2 671.80 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: www.cnsc.ro
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Biroul juridic al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Adresă: Bulevardul Carol I nr. 11
Localitate: Iași (Iași)
Cod poștal: 700506
Țară: România
Telefon: +40 232201131
Adresă internet: www.uaic.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
17/07/2021