Från i dag den 2 november 2022 är TED-webbplatsen redo för eForms. Ändrad sökfunktion: du måste anpassa dina fördefinierade expertsökningar. Läs mer om förändringarna i TED-nyheterna och på de uppdaterade hjälpsidorna

Varor - 371491-2021

22/07/2021    S140

România-Târgu Mureș: Simulator tehnic de cercetare, de testare şi ştiinţific

2021/S 140-371491

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș
Număr naţional de înregistrare: 4322742
Adresă: Str. Gheorghe Marinescu nr. 38
Localitate: Târgu Mureș
Cod NUTS: RO125 Mureş
Cod poștal: 540142
Țară: România
Persoană de contact: Leb Annamaria, Prunas Ramona
E-mail: umfachizitii@umfst.ro
Telefon: +40 265215551
Fax: +40 265211944
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.umfst.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: Instituție de învățământ
I.5)Activitate principală
Educație

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Dotarea cu echipamente didactice și de cercetare a laboratoarelor din cadrul Facultății de Inginerie și Tehnologia Informației

Număr de referinţă: 0
II.1.2)Cod CPV principal
38970000 Simulator tehnic de cercetare, de testare şi ştiinţific
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie „George Emil Palade” din Targu Mures (UMFST „GE Palade” Târgu Mures) lanseaza procedura de atribuire a contractelor de achizitie publica de produse, avand ca obiect: „Dotarea cu echipamente

didactice si de cercetare a laboratoarelor din cadrul Facultatii de Inginerie si Tehnologia Informatiei”.

Modernizarea, respectiv digitalizarea invatamantului si cercetarii la UMFST „GE Palade” Târgu Mures reprezinta un obiectiv strategic in dezvoltarea universitatii.

Cresterea numarului de studenti, dezvoltarea rapida a tehnologiei, cat si tendintele de modernizare in ce priveste echipamentele destinate activitatilor didactice si de cercetare induc necesitatea progresului permanent in procesul de invatamant tehnic.

Pentru a face fata provocarilor produse de noua revolutie industriala, viitorii ingineri trebuie sa dobandeasca cunostinte temeinice despre interconectare, integrarea echipamentelor si tehnologiilor, transparenta informatiilor cat si descentralizarea deciziilor.

In acest context, universitatea este datoare sa puna la dispozitie atat informatii teoretice, cat si practice, sustinute de un suport tehnic modern si competitiv care sa permita viitorilor ingineri sa faca fata cu succes provocarilor cu care industria ingineriei ii

întampina.

Prin urmare, autoritatea contractanta achizitioneaza echipamente necesare dotarii laboratoarelor din cadrul Facultatii de Inginerie si Tehnologia Informatiei, dupa cum urmeaza:

— lot 1 – stand didactic masurare cu fibra optica in medicina (catetere masura temperatura si presiune);

— lot 2 – set hardware si software pentru investigare biosemnale;

— lot 3 – set instrumentatie virtuala cu module experiment;

— lot 4 – strung cu comanda numerica;

— lot 5 – strung normal, de precizie si viteza de aschiere constanta;

— lot 6 – masina de rectificat plan;

— lot 7 – masina de rectificat rotund;

— lot 8 – stand didactic Smart Grids;

— lot 9 – stand pentru simularea centralelor electrice;

— lot 10 – laborator Industry 4,0.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor: 17.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare in a 11-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 2 013 300.00 RON
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 9 – Stand pentru simularea centralelor electrice

Lot nr.: 9
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
38970000 Simulator tehnic de cercetare, de testare şi ştiinţific
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO125 Mureş
Locul principal de executare:

UMFST „GE Palade” Târgu Mureș, Facultatea de Inginerie si Tehnologia Informatiei, str. N. Iorga nr. 1, Targu Mures, jud. Mures, in conformitate cu cerintele caietului de sarcini al achizitiei.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lot 9 – stand pentru simularea centralelor electrice, conform cantitatilor si prevederilor din caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Modalitati de finantare si plata: venituri proprii UMFST.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 1 – Stand didactic măsurare cu fibră optică în medicină (catetere măsură temperatură și presiune)

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
38970000 Simulator tehnic de cercetare, de testare şi ştiinţific
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO125 Mureş
Locul principal de executare:

UMFST „GE Palade” Târgu Mureș, Facultatea de Inginerie si Tehnologia Informatiei, str. N. Iorga nr. 1, Targu Mures, jud. Mures, in conformitate cu cerintele caietului de sarcini al achizitiei.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lot 1 – stand didactic masurare cu fibra optica in medicina (catetere masura temperatura si presiune), conform cantitatilor si prevederilor din caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Modalitati de finantare si plata: venituri proprii UMFST.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 3 – Set instrumentație virtuală cu module experiment

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
38970000 Simulator tehnic de cercetare, de testare şi ştiinţific
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO125 Mureş
Locul principal de executare:

UMFST „GE Palade” Târgu Mureș, Facultatea de Inginerie si Tehnologia Informatiei, str. N. Iorga nr. 1, Targu Mures, jud. Mures, in conformitate cu cerintele caietului de sarcini al achizitiei.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lot 3 – set instrumentatie virtuala cu module experiment, conform cantitatilor si prevederilor din caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Modalitati de finantare si plata: venituri proprii UMFST.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 4 – Strung cu comandă numerică

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
42621000 Strunguri
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO125 Mureş
Locul principal de executare:

UMFST „GE Palade” Târgu Mureș, Facultatea de Inginerie si Tehnologia Informatiei, str. N. Iorga nr. 1, Targu Mures, jud. Mures, in conformitate cu cerintele caietului de sarcini al achizitiei.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lot 4 – strung cu comanda numerica, conform cantitatilor si prevederilor din caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Modalitati de finantare si plata: venituri proprii UMFST.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 5 – Strung normal, de precizie și viteză de așchiere constantă

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
42621000 Strunguri
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO125 Mureş
Locul principal de executare:

UMFST „GE Palade” Târgu Mureș, Facultatea de Inginerie si Tehnologia Informatiei, str. N. Iorga nr. 1, Targu Mures, jud. Mures, in conformitate cu cerintele caietului de sarcini al achizitiei.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lot 5 – strung normal, de precizie si viteza de aschiere constanta, conform cantitatilor si prevederilor din caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Modalitati de finantare si plata: venituri proprii UMFST.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 6 – Mașină de rectificat plan

Lot nr.: 6
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
43414000 Maşini de rectificat
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO125 Mureş
Locul principal de executare:

UMFST „GE Palade” Târgu Mureș, Facultatea de Inginerie si Tehnologia Informatiei, str. N. Iorga nr. 1, Targu Mures, jud. Mures, in conformitate cu cerintele caietului de sarcini al achizitiei.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lot 6 – masina de rectificat plan, conform cantitatilor si prevederilor din caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Modalitati de finantare si plata: venituri proprii UMFST.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 8 – Stand didactic Smart Grids

Lot nr.: 8
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
38970000 Simulator tehnic de cercetare, de testare şi ştiinţific
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO125 Mureş
Locul principal de executare:

UMFST „GE Palade” Târgu Mureș, Facultatea de Inginerie si Tehnologia Informatiei, str. N. Iorga nr. 1, Targu Mures, jud. Mures, in conformitate cu cerintele caietului de sarcini al achizitiei.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lot 8 -– stand didactic Smart Grids, conform cantitatilor si prevederilor din caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Modalitati de finantare si plata: venituri proprii UMFST.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 10 – Laborator Industry 4,0

Lot nr.: 10
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
38970000 Simulator tehnic de cercetare, de testare şi ştiinţific
38810000 Echipament de comandă a proceselor industriale
39294000 Aparate şi echipamente utilizate în scopuri demonstrative
42997300 Roboţi industriali
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO125 Mureş
Locul principal de executare:

UMFST „GE Palade” Târgu Mureș, Facultatea de Inginerie si Tehnologia Informatiei, str. N. Iorga nr. 1, Targu Mures, jud. Mures, in conformitate cu cerintele caietului de sarcini al achizitiei.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lot 10 – Laborator Industry 4,0, conform cantitatilor si prevederilor din caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica. / Pondere: 15
Prețul - Pondere: 85
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Modalități de finanțare si plata: venituri proprii UMFST.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 2 – Set hardware și software pentru investigare biosemnale

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
38970000 Simulator tehnic de cercetare, de testare şi ştiinţific
33197000 Echipament medical computerizat
48180000 Pachete software pentru uz medical
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO125 Mureş
Locul principal de executare:

UMFST „GE Palade” Târgu Mureș, Facultatea de Inginerie si Tehnologia Informatiei, str. N. Iorga nr. 1, Targu Mures, jud. Mures, in conformitate cu cerintele caietului de sarcini al achizitiei.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lot 2 – set hardware si software pentru investigare biosemnale, conform cantitatilor si prevederilor din caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Modalitati de finantare si plata: venituri proprii UMFST.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 7 – Mașină de rectificat rotund

Lot nr.: 7
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
43414000 Maşini de rectificat
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO125 Mureş
Locul principal de executare:

UMFST „GE Palade” Târgu Mureș, Facultatea de Inginerie si Tehnologia Informatiei, str. N. Iorga nr. 1, Targu Mures, jud. Mures, in conformitate cu cerintele caietului de sarcini al achizitiei.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lot 7 – masina de rectificat rotund, conform cantitatilor si prevederilor din caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Modalitati de finantare si plata: venituri proprii UMFST.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2021/S 007-010819
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 120
Lot nr.: 9
Titlu:

Lot 9 – Stand pentru simularea centralelor electrice

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
16/06/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Techno Volt
Număr naţional de înregistrare: RO 11997742
Adresă: Str. Olăneşti nr. 4, sector 6
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 060401
Țară: România
E-mail: office@technovolt.ro
Telefon: +40 212201302
Fax: +40 212210925
Adresă internet: www.technovolt.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 122 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 121 800.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 117
Lot nr.: 2
Titlu:

Lot 2 – Set hardware și software pentru investigare biosemnale

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
16/06/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Techno Volt
Număr naţional de înregistrare: RO 11997742
Adresă: Str. Olăneşti nr. 4, sector 6
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 060401
Țară: România
E-mail: office@technovolt.ro
Telefon: +40 212201302
Fax: +40 212210925
Adresă internet: www.technovolt.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 193 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 192 500.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 122
Lot nr.: 10
Titlu:

Lot 10 – Laborator Industry 4,0

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
23/06/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Asti Automation
Număr naţional de înregistrare: RO 14660090
Adresă: Calea Plevnei nr. 139, sector 6
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 060011
Țară: România
E-mail: office@astiautomation.com
Telefon: +40 213125907
Fax: +40 213125907
Adresă internet: www.astiautomation.com
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 973 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 970 000.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 116
Lot nr.: 1
Titlu:

Lot 1 – Stand didactic măsurare cu fibră optică în medicină (catetere măsură temperatură și presiune)

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
16/06/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Techno Volt
Număr naţional de înregistrare: RO 11997742
Adresă: Str. Olăneşti nr. 4, sector 6
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 060401
Țară: România
E-mail: office@technovolt.ro
Telefon: +40 212201302
Fax: +40 212210925
Adresă internet: www.technovolt.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 130 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 129 200.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 118
Lot nr.: 3
Titlu:

Lot 3 – Set instrumentație virtuală cu module experiment

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
16/06/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Techno Volt
Număr naţional de înregistrare: RO 11997742
Adresă: Str. Olăneşti nr. 4, sector 6
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 060401
Țară: România
E-mail: office@technovolt.ro
Telefon: +40 212201302
Fax: +40 212210925
Adresă internet: www.technovolt.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 130 500.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 130 200.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 119
Lot nr.: 8
Titlu:

Lot 8 – Stand didactic Smart Grids

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
16/06/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Techno Volt
Număr naţional de înregistrare: RO 11997742
Adresă: Str. Olăneşti nr. 4, sector 6
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 060401
Țară: România
E-mail: office@technovolt.ro
Telefon: +40 212201302
Fax: +40 212210925
Adresă internet: www.technovolt.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 125 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 124 600.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 132
Lot nr.: 5
Titlu:

Lot 5 – Strung normal, de precizie și viteză de așchiere constantă

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
07/07/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Knuth-Allmetech
Număr naţional de înregistrare: RO 16928654
Adresă: Str. Morilor nr. 36
Localitate: Iași
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Cod poștal: 700011
Țară: România
E-mail: allmetech@allmetech.com
Telefon: +40 726265564
Fax: +4 0332401292
Adresă internet: www.allmetech.com
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 69 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 51 450.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 133
Lot nr.: 6
Titlu:

Lot 6 – Mașină de rectificat plan

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
07/07/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Knuth-Allmetech
Număr naţional de înregistrare: RO 16928654
Adresă: Str. Morilor nr. 36
Localitate: Iași
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Cod poștal: 700011
Țară: România
E-mail: allmetech@allmetech.com
Telefon: +40 726265564
Fax: +4 0332401292
Adresă internet: www.allmetech.com
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 132 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 102 900.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 131
Lot nr.: 4
Titlu:

Lot 4 – Strung cu comandă numerică

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
07/07/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Knuth-Allmetech
Număr naţional de înregistrare: RO 16928654
Adresă: Str. Morilor nr. 36
Localitate: Iași
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Cod poștal: 700011
Țară: România
E-mail: allmetech@allmetech.com
Telefon: +40 726265564
Fax: +4 0332401292
Adresă internet: www.allmetech.com
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 96 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 95 100.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 134
Lot nr.: 7
Titlu:

Lot 7 – Mașina de rectificat rotund

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
07/07/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Knuth-Allmetech
Număr naţional de înregistrare: RO 16928654
Adresă: Str. Morilor nr. 36
Localitate: Iași
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Cod poștal: 700011
Țară: România
E-mail: allmetech@allmetech.com
Telefon: +40 726265564
Fax: +4 0332401292
Adresă internet: www.allmetech.com
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 117 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 95 550.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
17/07/2021