Från i dag den 2 november 2022 är TED-webbplatsen redo för eForms. Ändrad sökfunktion: du måste anpassa dina fördefinierade expertsökningar. Läs mer om förändringarna i TED-nyheterna och på de uppdaterade hjälpsidorna

Varor - 371491-2021

22/07/2021    S140

Rumänien-Târgu Mureș: Forskningssimulatorer, testsimulatorer och simulatorer för vetenskapligt bruk

2021/S 140-371491

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș
Nationellt registreringsnummer: 4322742
Postadress: Str. Gheorghe Marinescu nr. 38
Ort: Târgu Mureș
Nuts-kod: RO125 Mureş
Postnummer: 540142
Land: Rumänien
Kontaktperson: Leb Annamaria, Prunas Ramona
E-post: umfachizitii@umfst.ro
Telefon: +40 265215551
Fax: +40 265211944
Internetadress(er):
Allmän adress: www.umfst.ro
Upphandlarprofil: www.e-licitatie.ro
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Utbildning

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Dotarea cu echipamente didactice și de cercetare a laboratoarelor din cadrul Facultății de Inginerie și Tehnologia Informației

Referensnummer: 0
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
38970000 Forskningssimulatorer, testsimulatorer och simulatorer för vetenskapligt bruk
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 2 013 300.00 RON
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Lot 9 – Stand pentru simularea centralelor electrice

Del nr: 9
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
38970000 Forskningssimulatorer, testsimulatorer och simulatorer för vetenskapligt bruk
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: RO125 Mureş
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Lot 1 – Stand didactic măsurare cu fibră optică în medicină (catetere măsură temperatură și presiune)

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
38970000 Forskningssimulatorer, testsimulatorer och simulatorer för vetenskapligt bruk
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: RO125 Mureş
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Lot 3 – Set instrumentație virtuală cu module experiment

Del nr: 3
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
38970000 Forskningssimulatorer, testsimulatorer och simulatorer för vetenskapligt bruk
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: RO125 Mureş
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Lot 4 – Strung cu comandă numerică

Del nr: 4
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
42621000 Svarvar
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: RO125 Mureş
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Lot 5 – Strung normal, de precizie și viteză de așchiere constantă

Del nr: 5
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
42621000 Svarvar
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: RO125 Mureş
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Lot 6 – Mașină de rectificat plan

Del nr: 6
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
43414000 Slipmaskiner
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: RO125 Mureş
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Lot 8 – Stand didactic Smart Grids

Del nr: 8
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
38970000 Forskningssimulatorer, testsimulatorer och simulatorer för vetenskapligt bruk
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: RO125 Mureş
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Lot 10 – Laborator Industry 4,0

Del nr: 10
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
38970000 Forskningssimulatorer, testsimulatorer och simulatorer för vetenskapligt bruk
38810000 Utrustning för industriell processtyrning
39294000 Apparater och utrustning för demonstrationsändamål
42997300 Industrirobotar
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: RO125 Mureş
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Lot 2 – Set hardware și software pentru investigare biosemnale

Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
38970000 Forskningssimulatorer, testsimulatorer och simulatorer för vetenskapligt bruk
33197000 Medicinsk datautrustning
48180000 Medicinsk programvara
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: RO125 Mureş
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Lot 7 – Mașină de rectificat rotund

Del nr: 7
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
43414000 Slipmaskiner
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: RO125 Mureş

Avsnitt IV: Förfarande

IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2021/S 007-010819

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 120
Del nr: 9
Benämning på upphandlingen:

Lot 9 – Stand pentru simularea centralelor electrice

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
16/06/2021
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Techno Volt
Nationellt registreringsnummer: RO 11997742
Postadress: Str. Olăneşti nr. 4, sector 6
Ort: București
Nuts-kod: RO321 Bucureşti
Postnummer: 060401
Land: Rumänien
E-post: office@technovolt.ro
Telefon: +40 212201302
Fax: +40 212210925
Internetadress: www.technovolt.ro
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 122 000.00 RON
Kontraktets/delens totala värde: 121 800.00 RON
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 117
Del nr: 2
Benämning på upphandlingen:

Lot 2 – Set hardware și software pentru investigare biosemnale

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
16/06/2021
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Techno Volt
Nationellt registreringsnummer: RO 11997742
Postadress: Str. Olăneşti nr. 4, sector 6
Ort: București
Nuts-kod: RO321 Bucureşti
Postnummer: 060401
Land: Rumänien
E-post: office@technovolt.ro
Telefon: +40 212201302
Fax: +40 212210925
Internetadress: www.technovolt.ro
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 193 000.00 RON
Kontraktets/delens totala värde: 192 500.00 RON
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 122
Del nr: 10
Benämning på upphandlingen:

Lot 10 – Laborator Industry 4,0

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
23/06/2021
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Asti Automation
Nationellt registreringsnummer: RO 14660090
Postadress: Calea Plevnei nr. 139, sector 6
Ort: București
Nuts-kod: RO321 Bucureşti
Postnummer: 060011
Land: Rumänien
E-post: office@astiautomation.com
Telefon: +40 213125907
Fax: +40 213125907
Internetadress: www.astiautomation.com
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 973 000.00 RON
Kontraktets/delens totala värde: 970 000.00 RON
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 116
Del nr: 1
Benämning på upphandlingen:

Lot 1 – Stand didactic măsurare cu fibră optică în medicină (catetere măsură temperatură și presiune)

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
16/06/2021
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Techno Volt
Nationellt registreringsnummer: RO 11997742
Postadress: Str. Olăneşti nr. 4, sector 6
Ort: București
Nuts-kod: RO321 Bucureşti
Postnummer: 060401
Land: Rumänien
E-post: office@technovolt.ro
Telefon: +40 212201302
Fax: +40 212210925
Internetadress: www.technovolt.ro
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 130 000.00 RON
Kontraktets/delens totala värde: 129 200.00 RON
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 118
Del nr: 3
Benämning på upphandlingen:

Lot 3 – Set instrumentație virtuală cu module experiment

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
16/06/2021
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Techno Volt
Nationellt registreringsnummer: RO 11997742
Postadress: Str. Olăneşti nr. 4, sector 6
Ort: București
Nuts-kod: RO321 Bucureşti
Postnummer: 060401
Land: Rumänien
E-post: office@technovolt.ro
Telefon: +40 212201302
Fax: +40 212210925
Internetadress: www.technovolt.ro
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 130 500.00 RON
Kontraktets/delens totala värde: 130 200.00 RON
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 119
Del nr: 8
Benämning på upphandlingen:

Lot 8 – Stand didactic Smart Grids

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
16/06/2021
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Techno Volt
Nationellt registreringsnummer: RO 11997742
Postadress: Str. Olăneşti nr. 4, sector 6
Ort: București
Nuts-kod: RO321 Bucureşti
Postnummer: 060401
Land: Rumänien
E-post: office@technovolt.ro
Telefon: +40 212201302
Fax: +40 212210925
Internetadress: www.technovolt.ro
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 125 000.00 RON
Kontraktets/delens totala värde: 124 600.00 RON
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 132
Del nr: 5
Benämning på upphandlingen:

Lot 5 – Strung normal, de precizie și viteză de așchiere constantă

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
07/07/2021
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Knuth-Allmetech
Nationellt registreringsnummer: RO 16928654
Postadress: Str. Morilor nr. 36
Ort: Iași
Nuts-kod: RO213 Iaşi
Postnummer: 700011
Land: Rumänien
E-post: allmetech@allmetech.com
Telefon: +40 726265564
Fax: +4 0332401292
Internetadress: www.allmetech.com
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 69 000.00 RON
Kontraktets/delens totala värde: 51 450.00 RON
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 133
Del nr: 6
Benämning på upphandlingen:

Lot 6 – Mașină de rectificat plan

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
07/07/2021
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Knuth-Allmetech
Nationellt registreringsnummer: RO 16928654
Postadress: Str. Morilor nr. 36
Ort: Iași
Nuts-kod: RO213 Iaşi
Postnummer: 700011
Land: Rumänien
E-post: allmetech@allmetech.com
Telefon: +40 726265564
Fax: +4 0332401292
Internetadress: www.allmetech.com
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 132 000.00 RON
Kontraktets/delens totala värde: 102 900.00 RON
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 131
Del nr: 4
Benämning på upphandlingen:

Lot 4 – Strung cu comandă numerică

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
07/07/2021
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Knuth-Allmetech
Nationellt registreringsnummer: RO 16928654
Postadress: Str. Morilor nr. 36
Ort: Iași
Nuts-kod: RO213 Iaşi
Postnummer: 700011
Land: Rumänien
E-post: allmetech@allmetech.com
Telefon: +40 726265564
Fax: +4 0332401292
Internetadress: www.allmetech.com
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 96 000.00 RON
Kontraktets/delens totala värde: 95 100.00 RON
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 134
Del nr: 7
Benämning på upphandlingen:

Lot 7 – Mașina de rectificat rotund

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
07/07/2021
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Knuth-Allmetech
Nationellt registreringsnummer: RO 16928654
Postadress: Str. Morilor nr. 36
Ort: Iași
Nuts-kod: RO213 Iaşi
Postnummer: 700011
Land: Rumänien
E-post: allmetech@allmetech.com
Telefon: +40 726265564
Fax: +4 0332401292
Internetadress: www.allmetech.com
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 117 000.00 RON
Kontraktets/delens totala värde: 95 550.00 RON
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
17/07/2021