Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist die Gelegenheit, Ihre Ideen zu teilen und Europas Zukunft mitzugestalten. Verschaffen Sie sich Gehör!

Lieferungen - 371498-2021

22/07/2021    S140

România-Pietroasa: Camioane dotate cu echipamente de manipulare

2021/S 140-371498

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Produse

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2021/S 121-318244)

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comuna Pietroasa
Număr naţional de înregistrare: 4641326
Adresă: Str. Principală nr. 253
Localitate: Pietroasa
Cod NUTS: RO111 Bihor
Cod poștal: 417365
Țară: România
Persoană de contact: Alina-Anca Scrofan
E-mail: primaria.pietroasa@cjbihor.ro
Telefon: +40 359199064
Fax: +40 359199066
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.primariapietroasabh.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Achiziționare autocamion 6x6 cu platformă forestieră cu racoanțe și macara pliabilă în sistem de leasing financiar

Număr de referinţă: 4641326/2021/3
II.1.2)Cod CPV principal
42415210 Camioane dotate cu echipamente de manipulare
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Achiziționare autocamion 6x6 cu platformă forestieră cu racoanțe și macara pliabilă în sistem de leasing financiar.

Valoarea totala estimata privind achizitia publica: 850 000 RON, fara TVA.

Autoritatea contractanta va răspunde, in mod clar si complet, tuturor solicitărilor de clarificare/informații suplimentare cu șase zile înainte de data-limita de depunere a ofertelor, in măsura in care solicitările sunt transmise in termenul precizat la cap. I.1. (nouă zile înainte de data-limita de depunere a ofertelor).

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
17/07/2021
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2021/S 121-318244

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: IV.2.2)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
În loc de:
Data: 21/07/2021
A se citi:
Data: 30/07/2021
Numărul secţiunii: IV.2.7)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Condiții de deschidere a ofertelor
În loc de:
Data: 21/07/2021
A se citi:
Data: 30/07/2021
Numărul secţiunii: IV.2.6)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
În loc de:
Data: 21/12/2021
A se citi:
Data: 30/12/2021
VII.2)Alte informații suplimentare: