Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist die Gelegenheit, Ihre Ideen zu teilen und Europas Zukunft mitzugestalten. Verschaffen Sie sich Gehör!

Dienstleistungen - 371503-2021

22/07/2021    S140

România-Bistrița: Servicii de deszăpezire

2021/S 140-371503

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Județul Bistrița-Năsăud
Număr naţional de înregistrare: 4347550
Adresă: Str. Petru Rareș nr. 1
Localitate: Bistrița
Cod NUTS: RO112 Bistriţa-Năsăud
Cod poștal: 420080
Țară: România
Persoană de contact: Elisabeta Ungureanu
E-mail: licitatii@cjbn.ro
Telefon: +40 263230741
Fax: +40 263214750
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.portalbn.ro/cj/Pagini/default.aspx
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100124845
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Întreținere curentă pe timp de iarnă în perioada 2021/2022-2024/2025 a drumurilor județene din administrarea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Număr de referinţă: 4347550/2021/12533
II.1.2)Cod CPV principal
90620000 Servicii de deszăpezire
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Acordul-cadru are ca obiect prevenirea şi organizare a intervenţiilor pentru combaterea poleiului şi înzăpezirii drumurilor judeţene din judeţul Bistrița-Năsăud, aflate în administrarea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, în vederea asigurării viabilităţii drumurilor pe timp de iarnă.

Activitatea privind întreţinerea curentă pe timp de iarnă are caracter strategic, de importanţă naţională şi se desfăşoară sub directa îndrumare şi conducere a administratorului drumului.

Pentru eficientizarea activității de iarnă și reducerea timpului necesar până la începerea intervențiilor pe drum, drumurile județene aflate în administrarea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud sunt împărțite în cinci loturi pentru care se va încheia câte un acord-cadru, respectiv:

— lot 1 – Bistrița;

— lot 2 – Beclean;

— lot 3 – Năsăud;

— lot 4 – Șieu;

— lot 5 – Lechința.

Se va încheia un acord-cadru pentru o perioadă de patru ani pe fiecare lot în parte, cu câte patru contracte subsecvente, unul pentru fiecare an, respectiv: 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 şi 2024-2025.

Notă: AC va răspunde la solicitările de clarificări cu 11 zile inainte de data-limită de depunere a ofertelor. Conform art. 160 din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, obligatia AC de a raspunde la solicitările de clarificari este conditionata de transmiterea solicitarilor de clarificari cu 18 zile înainte de termenul-limită de depunere a ofertelor.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 26 000 000.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru numărul maxim de loturi: 5
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 5
Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a atribui contracte prin combinarea următoarelor loturi sau grupuri de loturi:

Unul sau mai multe loturi

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot - Năsăud

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
90620000 Servicii de deszăpezire
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO112 Bistriţa-Năsăud
Locul principal de executare:

Jud. Bistrița-Năsăud

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lot 3 - Năsăud

Valori estimate Acord cadru

— valoare minimă: 2.024.801,00 lei

— valoare maximă: 4.207.158,00 lei

Valori estimate Contract Subsecvent 1,2,3,4

— valoare minimă: 506.200,25 lei

— valoare maximă: 1.051.789,50 lei

Cantitățile estimate sunt conform Anexa 5.3 la Caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnică / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 4 207 158.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot - Bistrița

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
90620000 Servicii de deszăpezire
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO112 Bistriţa-Năsăud
Locul principal de executare:

Jud. Bistrița-Năsăud

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lot 1 - Bistrița

Valori estimate Acord cadru

— valoare minimă: 2.975.521 lei

— valoare maximă: 6.125.967 lei

Valori estimate Contract Subsecvent 1,2,3,4

— valoare minimă: 743.880,25 lei

— valoare maximă: 1.531.491,75 lei

Cantitățile estimate sunt conform Anexa 5.1 la Caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnică / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 6 125 967.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot - Lechința

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
90620000 Servicii de deszăpezire
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO112 Bistriţa-Năsăud
Locul principal de executare:

Jud. Bistrița-Năsăud

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lot 5 - Lechința

Valori estimate Acord cadru

— valoare minimă: 2.269.161,00 lei

— valoare maximă: 4.836.353,00 lei

Valori estimate Contract Subsecvent 1,2,3,4

— valoare minimă: 567.290,25 lei

— valoare maximă: 1.209.088,25 lei

Cantitățile estimate sunt conform Anexa 5.5 la Caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnică / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 4 836 353.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot - Beclean

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
90620000 Servicii de deszăpezire
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO112 Bistriţa-Năsăud
Locul principal de executare:

Jud. Bistrița-Năsăud

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lot 2 - Beclean

Valori estimate Acord cadru

— valoare minimă: 2.853.681,00 lei

— valoare maximă: 5.997.970,00 lei

Valori estimate Contract Subsecvent 1,2,3,4

— valoare minimă: 713.420,25 lei

— valoare maximă: 1.499.492,50 lei

Cantitățile estimate sunt conform Anexa 5.2 la Caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnică / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 5 997 970.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot - Șieu

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
90620000 Servicii de deszăpezire
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO112 Bistriţa-Năsăud
Locul principal de executare:

Jud. Bistrița-Năsăud

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lot 4 - Șieu

Valori estimate Acord cadru

— valoare minimă: 2.263.241,00 lei

— valoare maximă: 4.832.552,00 lei

Valori estimate Contract Subsecvent 1,2,3,4

— valoare minimă: 565.810,25 lei

— valoare maximă: 1.208.138,00 lei

Cantitățile estimate sunt conform Anexa 5.4 la Caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnică / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 4 832 552.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

CERINȚA 1. Ofertanții/asociați/terții susținători/subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016.

MODALITATEA PRIN CARE POATE FI DEMONSTRATĂ ÎNDEPLINIREA CERINȚEI: Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor (ofertanţi/asociaţi/subcontractanţi/terţi susţinători). Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile.

Aceste documente se vor preciza în cadrul acestei secțiuni și pot fi:

1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) VALABILE LA MOMENTUL PREZENTĂRII. Lipsa datoriilor restante se va dovedi pentru toate punctele de lucru menționate în ORC.

2. cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

3. după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice; alte documente edificatoare, după caz.

În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art.164, 165 și 167, autoritatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

Notă 1. În cazul în care ofertantul este o ASOCIERE se vor prezenta INFORMAŢII PRIVIND ASOCIEREA.

Odată cu depunerea DUAE ofertanţii vor prezenta acordul de asociere semnat şi ştampilat de către fiecare asociat în parte şi care cuprinde partea/părţile din contract îndeplinită de fiecare asociat. Acesta trebuie să fie în concordanţa cu oferta şi se va constitui în anexa la contractul de achiziţie publică.

Acordul de asociere va trebui sa conțină cel puțin următoarele informații: - asociații sunt responsabili solidar de execuția integrala a contractului, la termen si în condițiile asumate prin acesta; - liderului asocierii si membrii acesteia împreuna cu datele de identificare ale acestora; - comunicările dintre autoritatea contractanta si membrii asocierii cu privire la desfășurarea procedurii de atribuire se vor face cu liderul asocierii; - partea/părțile din contract care urmează sa fie îndeplinită/îndeplinite de fiecare asociat în parte, atât din punct de vedere procentual cât și al activităților pe care le îndeplinește fiecare asociat în parte.

Notă 2. În cazul în care ofertantul are intenţia să SUBCONTRACTEZE se vor prezenta INFORMAŢII PRIVIND SUBCONTRACTANTUL/SUBCONTRACTANȚII.

Odată cu depunerea DUAE ofertanţii vor prezenta acordul/acordurile de subcontractare semnate si ştampilate de către fiecare parte, încheiate între viitorul contractant şi subcontractanţii nominalizaţi în ofertă. Resursele materiale şi umane ale subcontractanţilor declaraţi se vor lua în considerare dacă se vor prezenta documente relevante pentru partea lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit. În conformitate cu art.3 alin.(1) lit.yy) din Legea 98/2016 subcontractant este ”orice operator economic care nu este parte a unui contract de achiziţie publică şi care execută şi/sau furnizează anumite părţi ori elemente ale lucrărilor sau ale construcţiei ori îndeplinesc activităţi care fac parte din obiectul contractului de achiziţie publică, răspunzând în faţa contractantului de organizarea şi derularea tuturor etapelor necesare în acest scop”.

Notă 3. În cazul în care ofertantul invocă susținerea unui terț se vor prezenta INFORMAŢII PRIVIND TERŢII SUSŢINĂTORI.

Operatorul economic are dreptul, dacă este cazul şi în legătură cu un anumit contract de achiziţie publică, să invoce susţinerea unui/unor terţ/terţi în ceea ce priveşte îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnică şi profesională, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între operatorul economic şi terţul/terţii respectiv/respectivi.

În cazul în care operatorul economic îşi demonstrează capacitatea tehnică invocând şi susţinerea acordată, de către unul sau mai mulţi terţi, atunci operatorul economic are obligaţia de a dovedi autorităţii contractante că a luat toate măsurile necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare, prezentând un angajament în acest sens din partea terţului/terţilor.

Odată cu depunerea DUAE se va prezenta atât angajamentul terţului susţinător, cât şi documentele anexe la angajament, transmise acestora de către terţ/terţii susţinători, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia/acestora, iar documentele justificative care probează cele asumate în angajamentul de susţinere vor fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

În scopul verificării îndeplinirii criteriilor de calificare de către terțul/terții care acorda susținere, autoritatea contractanta poate solicita terțului/terților susținător/i, oricând pe parcursul procesului de evaluare, documente și informații suplimentare în legătură cu angajamentul dat sau cu documentele prezentate, în cazul în care există rezerve în ceea ce privește corectitudinea informațiilor sau documentelor prezentate sau cu privire la posibilitatea de executare a obligațiilor asumate prin angajamentul ferm.

CERINȚA 2. Evitarea conflictului de interese în conformitate cu art.59,60 din Legea nr. 98/2016.

Persoanele cu funcţie de decizie implicate în procedură sunt: Moldovan Emil Radu - Preşedinte Consiliu Judeţean Bistrița-Năsăud; Tabără Camelia - Vicepreşedinte Consiliu Judeţean; Kecskes-Simionca Tiberiu-Ciprian - Vicepreşedinte Consiliu Judeţean; Moldovan Florin Grigore - Administrator public; Borș Crina Alexandrina - Secretarul general al judeţului; Cioarbă Teofil Iulian – Director executiv Direcția economică; Popescu Dorin Grigore - Director executiv Direcția drumuri județene, investiții; Pop Marian Gabriel - Șef Serviciu administrare drumuri județene; Ungureanu Elisabeta - Șef birou achiziții publice, contracte; Beican Iulia - consilier juridic superior Birou achiziții publice, contracte; Moldovan Andreea-Cristina - consilier achiziții publice superior Birou achiziții publice, contracte; Ulecan Natalia-Nicoleta - consilier achiziții publice superior Birou achiziții publice, contracte; Burzo Lenuța - consilier achiziții publice principal Birou achiziții publice, contracte; Poienar Victor – consilier superior Serviciul administrare drumuri județene; Nagy Vasile – consilier principal Serviciul administrare drumuri județene; Strugari Anamaria Georgeta – consilier asistent Serviciul administrare drumuri județene; Câmpan Aurora Anca - inspector superior Serviciul coordonare instituţii subordonate, administrare patrimoniu.

Consilieri Județeni: Antal Attila, Bertel Doru, Calo Viorica, Cârlig Cristian-Costel, Cîrcu Mirela –Maria, Coman Samuel-Leon, Darabont Emiliana Cristina, Dedean-Bortăș Ioan, Demian Ioan-Alin, Filipoiu Augustin-Florinel, Forai Mihael-Simion, Galeș Florin-Grigore, Ganea Octavian-Mihai, Lăcătuș Emil, Lupșan Nicolae-Grigore, Manea Angelo-Aurelian, Marica Marius-Macedon, Moldovan Florin-Cristian, Pintea Vasile-Lucian, Pop George, Puica Vasile, Rus Dorin-Octavian, Rus Marin-Vasile, Rus Romulus-Virgil, Scuturici Gheorghe, Sbîrciu Călin, Ulecan Maria, Zăgrean Ioan.

MODALITATEA PRIN CARE POATE FI DEMONSTRATĂ ÎNDEPLINIREA CERINȚEI: Se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile aferente situaţiei lor (ofertanţi/asociaţi/subcontractanţi/terţi susţinători). Odată cu DUAE se va prezenta DECLARAŢIA privind neîncadrarea în situaţiile potenţial generatoare de conflict de interese, completată de toți operatorii economici participanți la procedură (ofertanţi/asociați, terţi susţinători şi subcontractanţi).

CERINȚA 3. În situația în care forma de organizare a operatorului economic ofertant/candidat terţ susţinător sau subcontractant la procedură este societate pe acțiuni cu capital social reprezentat prin acțiuni la purtător, acesta are obligația de a comunica datele de identificare a deținătorii/beneficiarii reali ai acțiunilor la purtător, conform prevederilor art. 53 alin. (2) și (3) din Legea nr. 98/2016.

MODALITATEA PRIN CARE POATE FI DEMONSTRATĂ ÎNDEPLINIREA CERINȚEI: Documentele justificative care probează îndeplinirea cerinței urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. Reprezentantul legal al operatorului economic depune o Declaraţie pe propria răspundere cu privire la deţinătorii/beneficiarii reali ai acţiunilor la purtător, sub sancţiunile prevăzute de art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, conform model formular.

Operatorii economici (ofertanți/asociați/subcontractanți/terți susținători) ce depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condiţiile legii din ţara de rezidenţă, să reiasă că operatorul econ... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile: 1,2,3,4,5 Proportia de subcontractare Operatorii economici participanţi la procedură trebuie să prezinte INFORMAŢII PRIVIND SUBCONTRACTANŢII (dacă este cazul) În cazul în care are intenţia să subcontracteze parte/părţi din contract, ofertantul are obligaţia de a cuprinde în oferta sa denumirea subcontractanţilor şi datele de identificare ale acestora, partea/părţile din contract care urmează a fi îndeplinite de către aceştia, procentul de subcontractare raportat la valoarea totală ofertată, valoarea la care se ridică partea/părţile respective, precum și acordul subcontractanţilor cu privire la aceste aspecte. Răspunderea contractantului în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a contractului de achizitie publică nu este diminuată în cazul în care o parte/părti din contract sunt îndeplinite de subcontractanți.

Loturile: 1,2,3,4,5 Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat Operatorii economici participanţi la procedură trebuie să facă dovada experienţei similare, respectiv să dovedească faptul că în ultimii 3 ani împliniţi la data limită de depunere a ofertelor au prestat, la nivelul unui/mai multor contracte, servicii similare obiectului contractului, respectiv servicii de deszăpezire în valoare/valoare cumulată de minim: Lot 1 – 1.300.000 RON fără TVA Lot 2 – 1.200.000 RON fără TVA Lot 3 – 900.000 RON fără TVA Lot 4 – 1.000.000 RON fără TVA Lot 5 – 1.000.000 RON fără TVA Prin servicii duse la bun sfârșit se întelege: a) servicii recepţionate parţial, cu condiţia ca specificul contractului/activităţilor ce reprezintă experienţă similară să permită elaborarea unui livrabil care să poată fi utilizat de beneficiar ca rezultat independent; b) servicii recepţionate la sfârşitul prestării (sfârşitul prestării nu presupune expirarea perioadei de garanţie, respectiv a perioadei de notificare a defectelor). Documentele prin care operatorii economici pot îndeplini cerința privind experiența similară sunt următoarele, fără a se limita la: - recomandări; - procese-verbale de recepție; - certificări de bună execuție; - certificate constatatoare, etc. Documentele enumerate mai sus nu sunt cumulative.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile aferente situaţiei lor inclusiv cu procentul de subcontractare raportat la valoarea ofertată. Odată cu depunerea DUAE ofertanţii vor prezenta acordul/acordurile de subcontractare semnate si ştampilate de către fiecare parte, încheiate între ofertant şi subcontractanţii nominalizaţi în ofertă. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE şi a acordului de subcontractare urmează să fie prezentate, la solicitarea autoritătii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. Resursele materiale şi umane ale subcontractanţilor declaraţi se vor lua în considerare doar dacă se vor prezenta documente relevante pentru partea lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit. În conformitate cu art.3 alin.(1) lit.yy) din Legea nr. 98/2016 subcontractant este ”orice operator economic care nu este parte a unui contract de achiziţie publică şi care execută şi/sau furnizează anumite părţi ori elemente ale lucrărilor sau ale construcţiei ori îndeplinesc activităţi care fac parte din obiectul contractului de achiziţie publică, răspunzând în faţa contractantului de organizarea şi derularea tuturor etapelor necesare în acest scop”.

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile aferente situaţiei lor. La nivelul DUAE trebuie precizate următoarele informații: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, calitatea avută în contract (contractant unic/asociat/ subcontractant) tipul/categoriile de servicii prestate, valoarea prestată, beneficiarul acestuia și datele sale de contract, data și numărul documentului de recepție, ponderea și activitățile pentru care a fost responsabil în prestarea serviciilor precum și valoarea în lei fără TVA a activităților pe care le-a prestat în cadrul contractelor nominalizate. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. La solicitarea autorităţii contractante se vor prezenta părți relevante din contracte, recomandări/certificări/documente constatatoare etc. emise sau contrasemnate de beneficiar, continând valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent dacă aceştia sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi. Notă: 1) Pentru calculul echivalenţei se va aplica cursul mediu anual lei/valută pentru fiecare an raportat la cursul mediu de referinţă stabilit de BNR pentru anul respectiv (cursul mediu pentru anul 2018-1 Euro=4,6535 Lei, 2019-1 Euro=4,7452 Lei, 2020-4,8371 Lei). Pentru alte monede decât Euro, se transformă mai întâi în Euro apoi în Lei, utilizandu-se cursul mediu pentru anul 2018, 2019 și 2020 publicat pe site-ul http://www.ecb.int. 2) Numarul de ani solicitaţi în vederea demonstrării experienţei similare se va calcula prin raportare la data limită de depunere a ofertelor. În cazul în care termenul-limită se decalează, limita inferioară a perioadei de 3 ani se extinde cu perioada de timp aferentă decalării, urmând a fi considerată îndeplinită cerinţa pentru toţi operatorii care au prezentat dovada finalizării contractului de experienţă similară în intervalul de timp nou rezultat. 3) Daca un grup de operatori economici depune o oferta comună, cerinţa se demonstrează prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. 4) În situaţia în care operatorul economic ce prezintă respectiva experienţă a realizat activităţi în calitate de subcontractant în contractul prezentat drept experienţă similară pentru un antreprenor general condiţia este ca respectivele activităţi să fie confirmate de antreprenorul general, iar beneficiarul final a atestat faptul că respectivul operator economic a avut calitatea de subcontractor-conform prevederilor Instructiunii nr.2/2017. 5) Autoritatea contractantă are dreptul de a se adresa inclusiv beneficiarului final al serviciilor care fac obiectul contractului prezentat drept experiență similară pentru confirmarea celor prezentate de ofertant. 6) În vederea îndeplinirii cerinţei, ofertantul poate beneficia de susţinerea unui/unor terţ/terţi. În acest sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 2016 cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 48 din H.G. nr. 395/2016 cu modificările si completările ulterioare. În acest caz ofertantul va prezenta: a) Angajamentul ferm privind susţinerea capacităţii tehnice acordata de terţul susţinător insotit de: - Anexa nr. 1 la Angajament ferm privind susţinerea tehnică - Experienţă similară, - Anexa 2- Modul efectiv prin care terţul/terţii susţinător/susţinători asigura îndeplinirea propriului angajament de susţinere coform art 182 alin 4 din Legea 98/ 2016 cu modificările şi completările ulterioare. Angajamentul ferm cu anexe va fi încărcat în mod obligatoriu în SEAP împreună cu DUAE. b) certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul beneficiar/procese verbale de recepţie sau orice alte documente din care să reiasă îndeplinirea cerinței de experiență similară.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 24/08/2021
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 24/03/2022
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 24/08/2021
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Interacțiunea cu ofertanții, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfășura după următoarele reguli:

Reguli de comunicare și transmitere a datelor.

— Solicitările de clarificări aferente documentației de atribuire se vor adresa exclusiv în SEAP, la secțiunea Solicitări de clarificare/Întrebări/Comunicări, din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar răspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP la secțiunea Lista clarificări, notificări și decizii din cadrul anunțului de participare,

— Pentru comunicările ulterioare deschiderii ofertelor, comisia de evaluare va transmite solicitările de clarificări în legătura cu oferta prin utilizarea facilităților tehnice disponibile în SEAP (secțiunea Solicitare de clarificare/Întrebări/Comunicări). Operatorii economici vor transmite răspunsurile la solicitările de clarificări și eventualele documente solicitate pe parcursul evaluării ofertelor prin intermediul SEAP (secțiunea Solicitare de clarificare/ Intrebări/Comunicări), în format electronic, semnate cu semnatură electronică, conform Legii nr. 455/2001, privind semnatura electronică,

— În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc cu punctaje egale, autoritatea contractantă va solicita noi propuneri financiare acestora şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

Notă:

1) Având în vedere prevederile art. 57 alin. (4) din Legea 98/2016 operatorii economici indică şi dovedesc în cuprinsul ofertei care informaţii din propunerea tehnică, elemente din propunerea financiară şi/sau fundamentări/justificări de preţ/cost sunt confidenţiale întrucât sunt: date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală. Informaţiile indicate de operatorii economici din propunerea tehnică, elemente din propunerea financiară şi/sau fundamentări/justificări de preţ/cost ca fiind confidenţiale trebuie să fie însoţite de dovada care le conferă caracterul de confidenţialitate, dovadă ce devine anexă la ofertă, în caz contrar nefiind aplicabile prevederile art. 57 alin. (1) din lege - se va completa Formularul anexat

2) Orice mentiune/trimitere la standarde/stasuri/ specificatii tehnice la nivelul Caietului de sarcini se va citi "SAU ECHIVALENT". In conformitate cu principiul recunoasterii reciproce pentru personalul prezentat se accepta documente echivalente (emise in tara de rezidenta) celor solicitate la nivelul documentatiei de atribuire, in conformitate cu prevederile art 5 alin 2 din Instructiunea nr 1/2017.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute de Legea nr. 101/2016, cu toate modificarile si completarile ulterioare.

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
17/07/2021