Services - 371507-2020

07/08/2020    S152

Lithuania-Vilnius: Programming services

2020/S 152-371507

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: VĮ Registrų centras
National registration number: 124110246
Postal address: Lvovo g. 25-101
Town: Vilnius
NUTS code: LT LIETUVA
Postal code: LT-09320
Country: Lithuania
Contact person: Laura Kuliešaitė
E-mail: laura.kuliesaite@registrucentras.lt
Telephone: +370 52507609
Internet address(es):
Main address: http://www.registrucentras.lt/
Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/2334
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=528197
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=528197&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Licencijų informacinės sistemos (LIS) vystymas ir priežiūra

II.1.2)Main CPV code
72243000 Programming services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Perkamos programavimo paslaugos, susijusios su valstybės įmonės Registrų centro eksploatuojamos Licencijų informacinės sistemos (LIS) priežiūra, plėtra ir modernizavimu (programinės įrangos kūrimas, projektavimas, programavimas, testavimas, įdiegimas ir dokumentavimas).

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 195 000.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
72253200 Systems support services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT LIETUVA
II.2.4)Description of the procurement:

Perkamos programavimo paslaugos, susijusios su valstybės įmonės Registrų centro eksploatuojamos Licencijų informacinės sistemos (LIS) priežiūra, plėtra ir modernizavimu (programinės įrangos kūrimas, projektavimas, programavimas, testavimas, įdiegimas ir dokumentavimas).

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 195 000.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Techninėje specifikacijoje nurodytų paslaugų (išskyrus garantinę priežiūrą) teikimo terminas – 24 mėnesiai su galimybe pratęsti tomis pačiomis sąlygomis ne daugiau kaip 1 (vieną) kartą 12 (dvylikai) mėnesių.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Tiekėjas turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD) – aktualią redakciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis VPĮ 46 str.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Netaikoma.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Nurodyti pirkimo sąlygose.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Už tinkamai ir kokybiškai suteiktas paslaugas paslaugų gavėjas su paslaugų teikėju atsiskaito mokėjimo nurodymu, pinigus pervesdamas į paslaugų teikėjo sutartyje nurodytą banko sąskaitą ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo suteiktų paslaugų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros gavimo ir patvirtinimo informacinėje sistemoje „E. sąskaita“ dienos (elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekiama adresu: www.esaskaita.eu.). Už techninėje specifikacijoje nurodytas priežiūros paslaugas atsiskaitoma už praėjusį kalendorinį mėnesį suteiktas paslaugas pagal paslaugų teikėjo pasiūlyme nurodytą mėnesinį priežiūros įkainį. Už techninėje specifikacijoje nurodytas vystymo paslaugas atsiskaitoma pagal paslaugų teikėjo pasiūlyme nurodytą vystymo paslaugų valandinį įkainį.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 04/09/2020
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 04/09/2020
Local time: 10:45

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

Sutarties trukmė su galimais pratęsimais – 60 mėnesių. Paslaugų (išskyrus garantinę priežiūrą) teikimo terminas – 24 mėn. su galimybe pratęsti 1 (vieną) kartą 12 mėn. tomis pačiomis sąlygomis. Garantinės priežiūros teikimo terminas – 24 mėn. nuo suteiktų paslaugų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Vilniaus apygardos teismas
Town: Vilnius
Country: Lithuania
VI.5)Date of dispatch of this notice:
03/08/2020