Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist die Gelegenheit, Ihre Ideen zu teilen und Europas Zukunft mitzugestalten. Verschaffen Sie sich Gehör!

Dienstleistungen - 371518-2021

22/07/2021    S140

România-Bucureşti: Servicii de exploatare forestieră

2021/S 140-371518

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Regia Națională a Pădurilor – Romsilva R.A.
Număr naţional de înregistrare: RO1590120
Adresă: Str. Petricani nr. 9A, sector 2
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 023842
Țară: România
Persoană de contact: Direcția Silvică Suceava – Birou producție
E-mail: daniel.robu@rnp.rosilva.ro
Telefon: +40 213171005
Fax: +40 213169745
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.rosilva.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: Regie autonomă
I.5)Activitate principală
Altă activitate: Silvicultură și exploatări forestiere

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii de exploatare forestieră, negociere – 10 dssv

Număr de referinţă: 10
II.1.2)Cod CPV principal
77211100 Servicii de exploatare forestieră
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Servicii de exploatare forestiera.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 15 322.00 RON
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO215 Suceava
Locul principal de executare:

Subunitatile Directiei Silvice Suceava.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Servicii de exploatare forestiera OS/lot partida/nr. sumal: Malini 22 340 2100029300980.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Atribuirea unui contract fără publicarea prealabilă a unei invitaţii la procedura concurenţială de ofertare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în cazurile enumerate mai jos
  • Nicio ofertă sau nicio ofertă/cerere de participare adecvată ca răspuns la o procedură restrânsă
  • Extremă urgenţă determinată de evenimente care nu puteau fi prevăzute de către autoritatea contractantă şi în conformitate cu condiţiile stricte prevăzute de directivă
Explicaţie:

Conform prevederilor art. 104 alin. (1) lit. c) din Legea 98/2016, deoarece serviciile de exploatare forestiera sunt pentru exploatarea partizilor de produse accidentale si de igiena, conform Adresei nr. 5830/20.4.2018 a Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice.

IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 14069
Titlu:

Servicii de exploatare forestieră, negociere – 10 dssv

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
23/06/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 0
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Caratistu Com
Număr naţional de înregistrare: RO7282693
Adresă: Str. Principală nr.
Localitate: Mălini
Cod NUTS: RO215 Suceava
Cod poștal: 727352
Țară: România
E-mail: mcimpulungeanu@gmail.com
Telefon: +4 0740631817
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 18 000.25 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 15 322.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
17/07/2021