Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist die Gelegenheit, Ihre Ideen zu teilen und Europas Zukunft mitzugestalten. Verschaffen Sie sich Gehör!

Bauleistung - 371530-2021

22/07/2021    S140

Rumänien-Timișoara: Bauarbeiten für Abwasserkanäle

2021/S 140-371530

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Bauauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2021/S 132-352011)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Aquatim S.A. Timișoara
Nationale Identifikationsnummer: RO 3041480
Postanschrift: Str. Gheorghe Lazăr nr. 11A
Ort: Timișoara
NUTS-Code: RO424 Timiş
Postleitzahl: 300081
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Viorel Avramovici
E-Mail: ion.benghia@aquatim.ro
Telefon: +40 256200262
Fax: +40 256294753
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.aquatim.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

CL 27 – Execuţie reţele de apă şi canalizare Checea, Cenei

Referenznummer der Bekanntmachung: DA3041480/2021/03FE
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45232400 Bauarbeiten für Abwasserkanäle
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Obiectul contractului il constituie executia retelelor noi de apa si retelelor noi de apa uzata in Checea si Cenei, astfel:

— Checea

—— execuţie reţele noi alimentare cu apa:

——— conducta de transport in lungime cumulată de L = 10 757 m;

——— conducte alimentare cu apă in lungime cumulată de L = 8 881 m (extindere L= 4 468 m, reabilitare L = 4 413 m);

——— gospodărie de apă cu: rezervor suprateran 400 m3, staţie de pompare în reţea, staţie de clorinare;

—— execuţie reţele noi de canalizare:

—— lungime cumulată de L = 11 086 m;

—— staţii de pompare ape uzate – 5 bucăţi;

—— conductă refulare L = 9 770 m;

— Cenei

—— execuţie reţele noi alimentare cu apa:

——— conducta de transport in lungime cumulată de L = 2 114 m;

——— conducte alimentare cu apă in lungime cumulată de L = 774 m;

——— gospodărie de apă cu: rezervor suprateran 400 m3, staţie de pompare în reţea, staţie de clorinare;

—— execuţie reţele noi de canalizare:

——— lungime cumulată de L = 15 398 m;

——— staţii de pompare ape uzate – 5 bucăţi;

——— conductă refulare L = 4 072 m.

Contractul include:

(a) activitatile de proiectare pentru devierea/protejarea retelelor utilitare intâlnite pe traseul retelelor de apa/apa uzata, care vor fi cotate de ofertanți conform Capitolul 3 CS-Preambul, liste, fise tehnice, preambul CL27. Proiectul va include printre altele toate documentele necesare (dupa cum ar fi memorii, desene, calcule etc.) pentru elaborarea proiectului tehnic in conformitate cu legislatia nationala si orice documentatie necesara pentru obtinerea autorizatiilor necesare;

(b) lucrari de constructie;

(c) alimentare cu energie electrica a obiectivelor;

(d) testare si punere in functiune;

(e) remedierea eventualelor defecte aparute in perioada de notificare a defectelor (perioada de garantie).

Contractul ramane valabil pana la indeplinirea tuturor obligatiilor de catre parti.

Contractul se compune din perioada de executie a lucrarilor care este de 24 de luni de la ordinul de incepere a lucrarilor, la care se adauga perioada de notificare a defectelor/perioada de garantie care este de minim 36 de luni de la semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

Termenul limita pana la care operatorii economici au dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este: 21 de zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

Termenul pana la care entitatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari: a 11-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/07/2021
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 132-352011

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.1.3)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Capacitatea tehnică şi profesională
Anstatt:

Prin sintagma „lucrari similare sau superioare din punctul de vedere al complexitatii” se intelege: lucrări de construire/reabilitare/modernizare/extindere pentru următoarele tipuri de rețele: aducțiuni/rețele de apă/rețele de canalizare/colectoare/conducte de refulare/alte tipuri de conducte si/sau executie gospodărie de apa, executie stații de pompare apa uzata (SPAU-ri).

muss es heißen:

Prin sintagma „lucrari similare sau superioare din punctul de vedere al complexitatii” se intelege: lucrări de construire/reabilitare/modernizare/extindere pentru următoarele tipuri de rețele: aducțiuni/rețele de apă/rețele de canalizare/colectoare/conducte de refulare/alte tipuri de conducte, aferente infrastructurii de apa/ apa uzată si/sau executie gospodărie de apa si/sau executie stații de pompare apa uzata (SPAU-ri).

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: