С удоволствие съобщаваме, че новата версия на портала TED ще започне да функционира на 29.01.2024 г. (датата е ориентировъчна - очаква се потвърждение!) Искате ли да научите за новите функции, подобренията и въздействието върху потребителите? Вижте нашата статия и научете повече за основните промени и нови функции.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Можете да се регистрирате за нашия 4-и семинар с повторни ползватели на данни от TED, който ще се проведе на 14 декември 2023 г.

Услуги - 371571-2021

TIЗаглавиеИcпaния-Vigo: Чартиране на офшорни патрулни плавателни съдове в областта на рибарството
NDНомер на публикацията на обявлението371571-2021
PDДата на публикуване23/07/2021
OJНомер на броя на ОВ S141
TWГрад/населено място на купувачаVIGO
AUОфициално наименование на купувачаЕвропейска агенция за контрол на рибарството (EFCA)
OLЕзик на произходEN
CYДържава на купувачаES
AAВид купувач5 - Европейска институция/агенция или международна организация
HAИнституция/агенция на ЕСагенции
DSДокумент изпратен12/07/2021
DTКраен срок за подаване15/09/2021
NCВид поръчка4 - Услуги
PRВид процедура1 - Открита процедура
TDВид на обявлението3 - Обявление за поръчка
RPРегламент3 - европейска институция/агенция или международна организация
TYВид на оферта1 - Кандидатстване за всички лотове
ACКритерии за възлагане2 - Икономически най-изгодната оферта
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)60651000 - Услуги по даване под наем на плавателни съдове с екипаж
60640000 - Манипулиране на товари в плавателни средства
60650000 - Услуги по даване под наем на плавателни средства с екипаж
60651100 - Услуги по даване под наем на морски плавателни съдове с екипаж
60651500 - Услуги на спасителни кораби
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)ES114
IAИнтернет адрес (URL)http://www.efca.europa.eu
DIПравно основаниеРегламент (ЕС, Евратом) № 2018/1048