Servizzi - 371574-2021

23/07/2021    S141

il-Finlandja-Ħelsinki: Studju dwar ir-Rwol tas-Sommarju tal-Istudju Robust fil-Valutazzjoni tal-Perikli b’Suġġerimenti Prattiċi dwar it-Titjib tal-Kunċett tal-Mudelli Armonizzati tal-OECD

2021/S 141-371574

Avviż dwar l-għoti ta’ kuntratt

Ir-riżultati tal-proċedura tal-akkwist

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Regolament (UE, Euratom) Nru 2018/1046

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: L-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (ECHA)
Indirizz postali: Telakkakatu 6
Belt: Helsinki
Kodiċi NUTS: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Kodiċi postali: 00150
Pajjiż: Il-Finlandja
Posta elettronika: procurement@echa.europa.eu
Telefown: +358 9686180
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: www.echa.europa.eu
Indirizz tal-profil tax-xerrej: https://echa.europa.eu/about-us/procurement
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Servizzi pubbliċi ġenerali

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Studju dwar ir-Rwol tas-Sommarju tal-Istudju Robust fil-Valutazzjoni tal-Perikli b’Suġġerimenti Prattiċi dwar it-Titjib tal-Kunċett tal-Mudelli Armonizzati tal-OECD

Numru ta' referenza: ECHA/2021/46
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
90711100 Valutazzjoni tar-riskju jew tal-periklu għajr għall-kostruzzjoni
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

L-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (ECHA) tipprevedi li tagħti kuntratt ta’ servizz għal studju dwar ir-rwol tas-sommarju tal-istudju robust (RSS) fil-valutazzjoni tal-perikli. L-għan huwa li jiġi identifikat titjib fil-formati tas-sommarju tal-istudju żviluppati fil-livell tal-OECD (Mudelli Armonizzati tal-OECD) li jistgħu jwasslu għall-possibbiltà li jiġi ssimplifikat jew imtejjeb il-format attwali u jiġu identifikati modi kif titjieb l-affidabbiltà fil-kunċett tal-RSS.

Ix-xogħol se jikkonsisti fit-twettiq ta’ riċerka, intervisti u stħarriġ tal-letteratura fost l-awturi u l-evalwaturi ta’ sommarji tal-istudju. Il-fornitur tas-servizz se jqabbel ukoll id-differenzi bejn is-sommarji ġġenerati mill-fornitur tas-servizz innifsu u s-sommarji diġà disponibbli fil-bażi tad-dejta tal-ECHA u sorsi oħra, jekk disponibbli. Il-ġenerazzjoni ta’ RSS se ssir għal diversi punti ta’ tmiem li jkopru l-oqsma li ġejjin: proprjetajiet fiżikokimiċi, destin u mġiba, ekotossikoloġija u tossikoloġija.

II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.1.7)Valur totali tal-ksib (mingħajr VAT)
Valur mingħajr VAT: 180 000.00 EUR
II.2)Deskrizzjoni
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
71241000 Studji ta' fattibbiltà, servizz ta' konsulenza, analiżi
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: FI Suomi / Finland
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Is-servizzi se jitwettqu fil-bini tal-kuntrattur.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Sejħa miftuħa għall-offerti. L-għan hu t-twaqqif ta’ kuntratt ta’ servizz dirett ma’ fornitur uniku għall-provvista tal-istudju.

Ir-riżultat tax-xogħol se jkun serje ta’ RSS f’għamla IUCLID u rapport b’sejbiet u rakkomandazzjonijiet għal aktar xogħol fl-oqsma tal-IUCLID u l-Mudelli Armonizzati tal-OECD.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: Il-kwalità, il-kompletezza u r-rilevanza tal-metodoloġija proposta għall-kunsinna tax-xogħlijiet kollha meħtieġa taħt il-pakketti tax-xogħol WP1-WP3 stabbiliti fl-ispeċifikazzjonijiet tas-sejħa għall-offerti taħt it-Taqsima 1.4.2 / Peżar: 55
Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: Il-kompożizzjoni, l-organizzazzjoni u l-immaniġġjar tat-tim propost / Peżar: 15
Prezz - Peżar: 30
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: le
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.1)Pubblikazzjoni preċedenti dwar din il-proċedura
Numru tal-avviż fil-ĠU S: 2021/S 084-213106
IV.2.8)Informazzjoni dwar it-tmiem tas-sistema dinamika tax-xiri
IV.2.9)Informazzjoni dwar it-tmiem tas-sejħa għall-kompetizzjoni fl-għamla ta' avviż ta' informazzjoni minn qabel

Taqsima V: Għoti tal-kuntratt

Nru tal-kuntratt: ECHA/2021/46
Titlu:

Studju dwar ir-Rwol tas-Sommarju tal-Istudju Robust fil-Valutazzjoni tal-Perikli b’Suġġerimenti Prattiċi dwar it-Titjib tal-Kunċett tal-Mudelli Armonizzati tal-OECD

Kuntratt/lott jingħata: iva
V.2)Għoti tal-kuntratt
V.2.1)Id-data tal-iffirmar tal-kuntratt:
13/07/2021
V.2.2)Informazzjoni dwar sejħiet għall-offerti
In-numru ta' offerti li waslu: 2
In-numru ta’ offerti li waslu permezz ta' mezzi elettroniċi: 2
Il-kuntratt ingħata lil grupp ta' operaturi ekonomiċi: le
V.2.3)Isem u indirizz tal-kuntrattur
Isem uffiċjali: Yordas GmbH
Indirizz postali: Aussere Nurnberger Strasse 62
Belt: Forchheim
Kodiċi NUTS: DE Deutschland
Kodiċi postali: 91301
Pajjiż: Il-Ġermanja
Indirizz tal-Internet: https://www.yordasgroup.com/
Il-kuntrattur huwa SME: le
V.2.4)Informazzjoni dwar il-valur tal-kuntratt/lott (mingħajr VAT)
Stima tal-valur totali inizjali tal-kuntratt/lott: 180 000.00 EUR
Valur totali tal-kuntratt/lott: 169 000.00 EUR
V.2.5)Informazzjoni dwar is-sottokuntrattar
Il-kuntratt x’aktarx li jiġi sottokuntrattat
Il-valur jew proporzjon li x’aktarx jiġi sottokuntrattat lil partijiet terzi
Proporzjon: 75 %
Deskrizzjoni qasira tal-parti tal-kuntratt li se tingħata b'sottokuntratt:

Appoġġ għal WP1,WP2 uWP3 b’kompetenza fil-Valutazzjoni tal-periklu kimiku fil-kunċett REACH, dokumentazzjonijiet tekniċi li fihom RSS ta’ punti ta' tmiem differenti, mudelli armonizzati tal-OECD, IUCLID u l-ġbir ta’ input u l-analiżi tad-dejta.

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.3)Informazzjoni addizzjonali:

Dawk li jitfgħu l-offerti u l-parteċipanti f'din il-proċedura tal-ksib huma mgħarrfa li għall-għanijiet tal-ħarsien tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni, id-dejta personali tagħhom tista' tgħaddi għand is-servizzi tal-awditjar intern, il-Qorti Ewropea tal-Awdituri, il-penil dwar l-irregolaritajiet finanzjarji jew l-Uffiċċju Ewropew ta' Kontra l-Frodi (OLAF), u bejn l-uffiċjali tal-awtorizzazzjoni tal-korpi tal-Unjoni, il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi. L-awtorità li qiegħda toħroġ il-kuntratt u l-OLAF jistgħu wkoll jivverifikaw jew jeħtieġu awditu fuq l-implimentazzjoni tal-kuntratt li jirriżulta minn din il-proċedura tal-ksib.

VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefown: +358 4303-1
Faks: +358 4303-2100
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid:

Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid:

Inti tista' tressaq kwalunkwe osservazzjoni dwar il-proċedura tal-għoti lill-awtorità li qiegħda toħroġ il-kuntratt indikata taħt l-intestatura I.1). Jekk temmen li kien hemm amministrazzjoni ħażina, tista' tressaq ilment lill-Ombudsman Ewropew fi żmien sentejn mid-data li fiha sirt taf dwar il-fatti li fuqhom huwa bbażat l-ilment (ara http://www.ombudsman.europa.eu). Ilment bħal dan mhux se jwassal biex jew ikun sospiż il-limitu taż-żmien għat-tressiq ta' appell jew biex jinfetaħ perijodu ġdid għat-tressiq ta' appell. Fi żmien xahrejn (2) min-notifika dwar id-deċiżjoni tal-għoti inti tista' tressaq appell quddiem il-korp li għalih hemm referenza f'VI.4.1).

VI.4.4)Servizz minn fejn tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: L-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (ECHA)
Indirizz postali: Telakkakatu 6
Belt: Helsinki
Kodiċi postali: 00150
Pajjiż: Il-Finlandja
Posta elettronika: procurement@echa.europa.eu
Telefown: +358 9686180
Indirizz tal-Internet: https://echa.europa.eu/about-us/procurement
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
13/07/2021