Zobrazování adres URL v oznámeních s elektronickými formuláři ovlivňuje technická chyba. Na odstranění tohoto problému pracujeme. Mezitím doporučujeme smazat čárku (nebo jakýkoli jiný zvláštní znak), který se objeví na konci URL. Děkujeme za pochopení a omlouváme se za vzniklé nepříjemnosti.

Služby - 371594-2021

23/07/2021    S141

Belgie-Brusel: Účinné a harmonizované prosazování balíčku č. 1 pro mobilitu

2021/S 141-371594

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Služby

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2021/S 130-344249)

Právní základ:
Nařízení (EU, Euratom) č. 2018/1046

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská komise, Generální ředitelství pro mobilitu a dopravu (MOVE), MOVE.DDG2.C.1 – Road Transport
Poštovní adresa: Rue Demot 28
Obec: Brussels
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
PSČ: 1040
Země: Belgie
E-mail: MOVE-C1-Secretariat@ec.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://ec.europa.eu/info/departments/mobility-and-transport_en

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Účinné a harmonizované prosazování balíčku č. 1 pro mobilitu

Spisové číslo: MOVE/2021/OP/0006
II.1.2)Hlavní kód CPV
60100000 Služby silniční dopravy
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem této výzvy k podání nabídek je vypracování metodických a školicích materiálů týkajících se sociálních, technických, bezpečnostních a tržních pravidel v odvětví silniční dopravy po přijetí balíčku I o mobilitě, jakož i provedení souvisejících vzdělávacích a propagačních činností. Práce by měla vycházet z výsledků předchozího projektu nazvaného „TRACE“ (Prosazování kontrolních orgánů v dopravě), který je zaměřen na vytvoření evropského harmonizovaného vzoru odborné přípravy pro donucovací orgány, kteří kontrolují dodržování pravidel pro dobu řízení a odpočinku v obchodní silniční dopravě. Dokumenty vypracované a činnosti prováděné v rámci tohoto projektu přispějí k dosažení společného porozumění novým platným pravidlům a jejich důslednému a účinnému prosazování v celé EU.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
18/07/2021
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2021/S 130-344249

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2)
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 02/09/2021
Místní čas: 12:00
Má být:
Datum: 17/09/2021
Místní čas: 12:00
Číslo oddílu: IV.2.7)
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 03/09/2021
Místní čas: 11:00
Má být:
Datum: 20/09/2021
Místní čas: 11:00
VII.2)Další dodatečné informace: