Palvelut - 371594-2021

23/07/2021    S141

Belgia-Bryssel: Liikkuvuuspaketin 1 tehokas ja yhdenmukaistettu täytäntöönpano

2021/S 141-371594

Korjausilmoitus

Muutoksia tai lisätietoja koskeva ilmoitus

Palvelut

(Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosa, 2021/S 130-344249)

Oikeusperusta:
Asetus (EU, Euratom) N:o 2018/1046

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan komissio, liikkuvuuden ja liikenteen pääosasto (MOVE), MOVE.DDG2.C.1 -- Road Transport
Postiosoite: Rue Demot 28
Postitoimipaikka: Brussels
NUTS-koodi: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Postinumero: 1040
Maa: Belgia
Sähköpostiosoite: MOVE-C1-Secretariat@ec.europa.eu
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://ec.europa.eu/info/departments/mobility-and-transport_en

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Liikkuvuuspaketin 1 tehokas ja yhdenmukaistettu täytäntöönpano

Viitenumero: MOVE/2021/OP/0006
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
60100000 Tieliikennepalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Tämän tarjouspyynnön aiheena ovat tieliikennealan sosiaaliset, tekniset sekä turvallisuutta ja markkinoita koskevat ohjeet ja koulutusmateriaalit liikkuvuuspaketin I hyväksymisen jälkeen sekä siihen liittyvien koulutus- ja levitystoimien toteuttaminen. Työn on perustuttava edellisen TRACE (Transport Regulators Align Control Enforcement) -hankkeen tuloksiin, jonka tarkoituksena on kehittää yhdenmukaistettu eurooppalainen koulutusmuoto valvojille, jotka valvovat ajo- ja lepoajan sääntöjen noudattamista kaupallisessa tieliikenteessä. Tämän hankkeen yhteydessä laaditut asiakirjat ja toteutetut toimet auttavat saavuttamaan yhteisymmärryksen voimassa olevista uusista säännöistä ja niiden yhdenmukaisesta ja tehokkaasta täytäntöönpanosta kaikkialla EU:ssa.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
18/07/2021
VI.6)Alkuperäisen ilmoituksen viite
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2021/S 130-344249

VII kohta: Muutokset

VII.1)Korjattavat tai lisättävät tiedot
VII.1.2)Teksti, jota alkuperäisessä ilmoituksessa oikaistaan
Osan numero: IV.2.2)
Muutettava kohta: Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Oikaistava tieto:
Päivämäärä: 02/09/2021
Paikallinen aika: 12:00
Oikaisu:
Päivämäärä: 17/09/2021
Paikallinen aika: 12:00
Osan numero: IV.2.7)
Muutettava kohta: Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Oikaistava tieto:
Päivämäärä: 03/09/2021
Paikallinen aika: 11:00
Oikaisu:
Päivämäärä: 20/09/2021
Paikallinen aika: 11:00
VII.2)Muut täydentävät tiedot: