Internetske stranice TED-a bit će spremne za e-obrasce od 2. studenoga 2022. Pretraživanje se promijenilo: prilagodite unaprijed definirane stručne upite. Upoznajte se s promjenama u rubrici Novosti o stranici i na ažuriranim stranicama za pomoć.

Usluge - 371594-2021

23/07/2021    S141

Belgija-Bruxelles: Učinkovita i usklađena provedba paketa za mobilnost 1

2021/S 141-371594

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2021/S 130-344249)

Pravna osnova:
Uredba (EU, Euratom) br. 2018/1046

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska komisija, Glavna uprava za mobilnost i transport (MOVE), MOVE.DDG2.C.1 — Road Transport
Poštanska adresa: Rue Demot 28
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Poštanski broj: 1040
Država: Belgija
E-pošta: MOVE-C1-Secretariat@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://ec.europa.eu/info/departments/mobility-and-transport_en

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Učinkovita i usklađena provedba paketa za mobilnost 1

Referentni broj: MOVE/2021/OP/0006
II.1.2)Glavna CPV oznaka
60100000 Usluge cestovnog prijevoza
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Predmet je ovog poziva na nadmetanje izrada smjernica i materijala za osposobljavanje o socijalnim, tehničkim, sigurnosnim i tržišnim pravilima u sektoru cestovnog prometa, nakon usvajanja Paketa mjera za mobilnost I, kao i provođenje povezanih aktivnosti osposobljavanja i širenja. Rad se treba temeljiti na rezultatima prethodnog projekta pod nazivom TRACE (provedba nadzora prometnih regulatora) čiji je cilj razvoj europskog usklađenog formata osposobljavanja za provedbena tijela koja nadziru poštovanje pravila o vožnji i vremenu odmora u komercijalnom cestovnom prijevozu. Izrađen dokumenti i aktivnosti provedene u sklopu ovog projekta pridonijet će postizanju zajedničkog razumijevanja novih važećih pravila te njihove dosljedne i učinkovite provedbe diljem EU-a.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
18/07/2021
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2021/S 130-344249

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za zaprimanje ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Umjesto:
Datum: 02/09/2021
Lokalno vrijeme: 12:00
Glasi:
Datum: 17/09/2021
Lokalno vrijeme: 12:00
Broj odjeljka: IV.2.7)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Uvjeti za otvaranje ponuda
Umjesto:
Datum: 03/09/2021
Lokalno vrijeme: 11:00
Glasi:
Datum: 20/09/2021
Lokalno vrijeme: 11:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: