Usluge - 371720-2018

25/08/2018    S163

Belgija-Boussu: Pružanje podrške Europskoj komisiji u uvođenju Europskog sustava za upravljanje željezničkim prometom (European Rail Management Traffic System – ERTMS) u osnovne i sveobuhvatne mreže: Ugrađene i infrastrukturne strategije uvođenja

2018/S 163-371720

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2018/S 134-304484)

Pravna osnova:

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska komisija
Mjesto: Boussu
NUTS kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Poštanski broj: 1000
Država: Belgija
Osoba za kontakt: Ian Conlon
E-pošta: ian.conlon@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://ec.europa.eu/transport/

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Pružanje podrške Europskoj komisiji u uvođenju Europskog sustava za upravljanje željezničkim prometom (European Rail Management Traffic System – ERTMS) u osnovne i sveobuhvatne mreže: Ugrađene i infrastrukturne strategije uvođenja

II.1.2)Glavna CPV oznaka
60210000 Usluge javnog prijevoza željeznicom
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Opći je cilj ove studije poduprijeti interoperabilnost i uvođenje Europskog sustava za upravljanje željezničkim prometom analiziranjem potrebnih koraka za postizanje jednostavnije ugrađene konfiguracije prometno-upravljačkog i signalno-sigurnosnog sustava (control command and signalling – CCS) s perspektive operatora smanjujući troškove i složenost nadogradnje, naknadne ugradnje i održavanja.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
20/08/2018
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2018/S 134-304484

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za zaprimanje ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Umjesto:
Datum: 27/08/2018
Lokalno vrijeme: 16:00
Glasi:
Datum: 10/09/2018
Lokalno vrijeme: 16:00
Broj odjeljka: IV.2.7)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Uvjeti za otvaranje ponuda
Umjesto:
Datum: 28/08/2018
Lokalno vrijeme: 11:00
Glasi:
Datum: 11/09/2018
Lokalno vrijeme: 11:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: