Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Works - 371831-2021

Submission deadline has been amended by:  455963-2021
23/07/2021    S141

Netherlands-Utrecht: Construction work

2021/S 141-371831

Contract notice

Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gemeente Utrecht
National registration number: 71663234
Postal address: Stadsplateau 1
Town: Utrecht
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 3521 AZ
Country: Netherlands
Contact person: Jeroen Veenendaal
E-mail: j.veenendaal@utrecht.nl
Telephone: +31 302860000
Internet address(es):
Main address: http://www.utrecht.nl/inkoop
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/35ec93f7c02bcf8c2d7176ac0440924c
Additional information can be obtained from another address:
Official name: Gemeente Utrecht
Town: Utrecht
NUTS code: NL Nederland
Country: Netherlands
E-mail: inkoop@utrecht.nl
Internet address(es):
Main address: http://www.tenderned.nl
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/35ec93f7c02bcf8c2d7176ac0440924c
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Official name: inschrijvingen of aanvragen tot deelneming dienen te worden gedaan via www.tenderned.nl
Town: Utrecht
Country: Netherlands
E-mail: inkoop@utrecht.nl
NUTS code: NL Nederland
Internet address(es):
Main address: http://www.tenderned.nl
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Raamovereenkomst verkeersregelinstallaties

Reference number: 2021-SB-047
II.1.2)Main CPV code
45000000 Construction work
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

De gemeente wil één partij aan zich binden die in staat is om gedurende een periode van vier jaar (twee jaar initieel en twee x één jaar verlenging) werkzaamheden met betrekking tot de verkeersregelinstallaties voor de gemeente te verzorgen. De gemeente is op zoek naar een partij die wil investeren in een goede (lange termijn)relatie met de gemeente en die zich onderscheidt door accurate levering van kwalitatief goed uitgevoerde werkzaamheden.

De scope van de opdracht zijn de in het RAW-bestek omschreven werkzaamheden: het wijzigen, uitbreiden of tijdelijk ombouwen van verkeersregelinstallaties binnen de grenzen van de gemeente. In het RAW-bestek is een uitgebreide opsomming van de (aard van de) te verrichten werkzaamheden opgenomen.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
50232200 Traffic-signal maintenance services
45316212 Installation of traffic lights
45233222 Paving and asphalting works
35262000 Crossing control signalling equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
II.2.4)Description of the procurement:

De in de inschrijfstaat opgenomen hoeveelheden betreffen indicatieve hoeveelheden. De gemeente heeft echter wel als uitgangspunt gehanteerd om deze hoeveelheden te baseren op een schatting van werkelijk uit te voeren werkzaamheden in de periode van twee jaar (initiële contractduur). Hierbij is uitgegaan van circa 16 te vervangen verkeersregelinstallaties en projectmatig onderhoud. De gemeente Utrecht verwacht dat onder de RAW-raamovereenkomst voor een totaalbedrag van ten minste 8 000 000- EUR, exclusief omzetbelasting, aan deelopdrachten zal worden verstrekt gedurende de vier jaren. Maximale opdrachtwaarde 12 000 000 EUR door onzekerheden van projecten.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Plan van aanpak / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Duurzaamheid / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Innovatie / Weighting: 10
Price - Weighting: 40
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/12/2021
End: 30/11/2025
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

De af te sluiten Overeenkomst heeft een looptijd van twee jaar, met een optie van tweemaal een verlenging van een jaar. De maximale looptijd van de Overeenkomst kan vier (4) jaar bedragen.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

De af te sluiten Overeenkomst heeft een looptijd van twee jaar, met een optie van tweemaal een verlenging van een jaar. De maximale looptijd van de Overeenkomst kan vier (4) jaar bedragen.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

— Uitsluitingsgronden — Uniform Europees Aanbestedingsdocument.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

— Vakbekwaamheid.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 28/09/2021
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 28/09/2021
Local time: 12:01

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Midden-Nederland
Postal address: postbus 16005
Town: Utrecht
Postal code: 3500 DA
Country: Netherlands
E-mail: midden-nederland@rechtspraak.nl
Internet address: http://www.rechtspraak.nl
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Financiën, Inkoop en Juridische Zaken
Postal address: postbus 10080
Town: Utrecht
Postal code: 3505 AB
Country: Netherlands
E-mail: inkoop@utrecht.nl
Internet address: http://www.utrecht.nl/Inkoop
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/07/2021