Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Works - 372324-2021

23/07/2021    S141

Netherlands-Utrecht: Highway maintenance work

2021/S 141-372324

Modification notice

Modification of a contract/concession during its term

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Rijkswaterstaat Programma's Projecten en Onderhoud
National registration number: 82067183
Postal address: Griffioenlaan 2
Town: Utrecht
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 3526 LA
Country: Netherlands
Contact person: W.J. Mertens
E-mail: aanbestedingsteam-GWW@rws.nl
Internet address(es):
Main address: http://www.rijkswaterstaat.nl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

31108577: het meerjarig in stand houden, monitoren en informeren over de toestand van het areaal, met upgrade-werkzaamheden in het beheergebied Rijkswaterstaat Zuid Nederland in drie percelen

Reference number: 31108577
II.1.2)Main CPV code
45233139 Highway maintenance work
II.1.3)Type of contract
Works
II.2)Description
II.2.1)Title:

Perceel West

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
45233139 Highway maintenance work
71334000 Mechanical and electrical engineering services
77310000 Planting and maintenance services of green areas
45233210 Surface work for highways
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL4 Zuid-Nederland
Main site or place of performance:

Provincie Noord-Brabant en/of Limburg

II.2.4)Description of the procurement at the time of conclusion of the contract:

Zie het reeds ingevulde veld m.b.t. de korte omschrijving.

II.2.7)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2020
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

Section IV: Procedure

IV.2)Administrative information
IV.2.1)Contract award notice concerning this contract
Notice number in the OJ S: 2018/S 055-120957

Section V: Award of contract/concession

Contract No: 1
Lot No: 1
Title:

31108577: het meerjarig in stand houden, monitoren en informeren over de toestand van het areaal, met upgrade-werkzaamheden in het beheergebied Rijkswaterstaat Zuid Nederland in drie percelen

V.2)Award of contract/concession
V.2.1)Date of conclusion of the contract/concession award decision:
12/10/2017
V.2.2)Information about tenders
The contract/concession has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Mourik Groot-Ammers B.V.
National registration number: 23040742
Postal address: Voorstraat 67
Town: GROOT-AMMERS
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 2964AJ
Country: Netherlands
E-mail: aanbestedingen-infra@mourik.com
Telephone: +31 184667200
Fax: +31 184662316
Internet address: http://www.mourik.com
The contractor/concessionaire is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot/concession (at the time of conclusion of the contract;excluding VAT)
Total value of the procurement: 13 870 000.00 EUR

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Burgerlijke Rechter te 's-Gravenhage
Town: Den Haag
Country: Netherlands
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Internet address: http://www.rijkswaterstaat.nl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Zie ARW 2016

VI.5)Date of dispatch of this notice:
20/07/2021

Section VII: Modifications to the contract/concession

VII.1)Description of the procurement after the modifications
VII.1.1)Main CPV code
45220000 Engineering works and construction works
VII.1.2)Additional CPV code(s)
VII.1.3)Place of performance
NUTS code: NL411 West-Noord-Brabant
Main site or place of performance:

Areaal RWS, district West-Brabant

VII.1.4)Description of the procurement:

Voor het meerjarig in stand houden, monitoren en informeren over de toestand van het areaal, met upgradewerkzaamheden in het beheergebied Rijkswaterstaat Zuid Nederland in perceel West.

Vanwege de omstandigheden zijn de aanvullende werkzaamheden in onderhavig verzoek tot wijziging noodzakelijk geworden. Omdat er sprake is van 'end of life' van de verlichtingsinstallatie bij verzorgingsplaats de 'Wouwse Tol', is het in het kader van het vast onderhoud noodzakelijk dat de verlichting wordt vervangen. De aanvullende werkzaamheden zijn niet opgenomen in de oorspronkelijke aanbestedingsstukken en verandering van opdrachtnemer is niet mogelijk om economische redenen en zou daarmee tot aanzienlijke kostenstijgingen leiden. De verhoging van de prijs bedraagt niet meer dan 50 % van de waarde van de oorspronkelijke opdracht. Hiermee is voldaan aan de vereisten van art. 2.163d Aw.

VII.1.5)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in months: 3
VII.1.6)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Total value of the contract/lot/concession: 49 653.00 EUR
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Mourik Infra B.V.
Postal address: Voorstraat 67
Town: Groot-Ammers
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 2964 AJ
Country: Netherlands
The contractor/concessionaire is an SME: yes
VII.2)Information about modifications
VII.2.1)Description of the modifications
Nature and extent of the modifications (with indication of possible earlier changes to the contract):

Vanwege de omstandigheden zijn de aanvullende werkzaamheden in onderhavig verzoek tot wijziging noodzakelijk geworden. Omdat er sprake is van 'end of life' van de verlichtingsinstallatie bij verzorgingsplaats de 'Wouwse Tol', is het in het kader van het vast onderhoud noodzakelijk dat de verlichting wordt vervangen. De aanvullende werkzaamheden zijn niet opgenomen in de oorspronkelijke aanbestedingsstukken en verandering van opdrachtnemer is niet mogelijk om economische redenen en zou daarmee tot aanzienlijke kostenstijgingen leiden. De verhoging van de prijs bedraagt niet meer dan 50 % van de waarde van de oorspronkelijke opdracht. Hiermee is voldaan aan de vereisten van art. 2.163d Aw.

VII.2.2)Reasons for modification
Need for additional works, services or supplies by the original contractor/concessionaire (Art. 43(1)(b) of Directive 2014/23/EU, Art. 72(1)(b) of Directive 2014/24/EU, Art. 89(1)(b) of Directive 2014/25/EU)
Description of the economic or technical reasons and the inconvenience or duplication of cost preventing a change of contractor:

Om de onderhoudstaak te blijven vervullen is het noodzakelijk om het noordelijke deel van de verlichting ter hoogte van knooppunt Hooipolder te retrofitten.

De Wijziging wordt opgedragen op basis van artikel 2.163d, omdat:

1. De door de oorspronkelijke opdrachtnemer te verrichten, aanvullende werken, leveringen, diensten zijn noodzakelijk, en 2. Verandering ON niet mogelijk om economische of technische redenen, en leidt tot aanzienlijk ongemak/kostenstijging voor aanbestedende dienst, en

3. Prijsverhoging tot maximaal 50 % van de initiële opdrachtwaar

VII.2.3)Increase in price
Updated total contract value before the modifications (taking into account possible earlier contract modifications and price adaptions and, in the case of Directive 2014/23/EU, average inflation in the Member State concerned)
Value excluding VAT: 2 330 015.00 EUR
Total contract value after the modifications
Value excluding VAT: 16 200 015.00 EUR