Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Árubeszerzések - 372390-2017

22/09/2017    S182

Magyarország-Budapest: Különleges célú gépjárművek

2017/S 182-372390

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Nemzeti azonosító szám: AK04357
Postai cím: Andor utca 47–49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mile Márk, főosztályvezető
E-mail: kozbeszerzes@kef.gov.hu
Telefon: +36 17953802
Fax: +36 17950421
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kef.gov.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.kef.gov.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közbeszerzés, ellátás, üzemeltetés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A Népeg.ügyi Strat. végrehajt-ból eredő feladatok elvég-re kész. új mobil szűrőegys-ek beszerz.

II.1.2)Fő CPV-kód
34144000 Különleges célú gépjárművek
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A Népegészségügyi Stratégia végrehajtásából eredő feladatok elvégzésére készülő új mobil szűrőegységek beszerzése 2 részajánlati körben (rk.) az alábbiak szerint:

1. rk.: 10 db, mammográfiás készülékkel felszerelt mobil szűrőegység beszerzése.

2. rk.: 10 db, általános vizsgálatok elvégzésére alkalmas mobil szűrőegység beszerzése.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 2 800 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

10 db, mammográfiás készülékkel felszerelt mobil szűrőegység beszerzése

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34144000 Különleges célú gépjárművek
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
A teljesítés fő helyszíne:

Eladó magyarországi telephelye.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Népegészségügyi Stratégia végrehajtásából eredő feladatok elvégzésére készülő új mobil szűrőegységek beszerzése címén az 1. rk.-ben 10 db, mammográfiás készülékkel felszerelt mobil szűrőegység beszerzése.

Az 1. rk. tekintetében a teljesítési határidő az 1. darab mammográfiás készülékkel felszerelt mobil szűrőegységre vonatkozóan szerződéskötéstől számított 5 hónap, míg a fennmaradó 9 darab tekintetében szerződéskötéstől számított 10 hónap. Előteljesítés, illetve részteljesítés megengedett.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Korrózióálló anyag százalékos mértéke (%) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Vállalt jótállási idő (hónap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Alacsonypadlós terület nagysága (m2) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: Mammográfiás készülék rázkódás elleni védelmének biztosítása / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 60
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

10 db, általános vizsgálatok elvégzésére alkalmas mobil szűrőegység beszerzése

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34144000 Különleges célú gépjárművek
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
A teljesítés fő helyszíne:

Eladó magyarországi telephelye.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Népegészségügyi Stratégia végrehajtásából eredő feladatok elvégzésére készülő új mobil szűrőegységek beszerzése címén a 2. rk.-ben 10 db, általános vizsgálatok elvégzésére alkalmas mobil szűrőegység beszerzése.

A 2. rk. vonatkozásában a teljesítési határidő az 1. darab általános vizsgálatok elvégzésére alkalmas mobil szűrőegységre vonatkozóan szerződéskötéstől számított 1 hónap, míg a fennmaradó 9 darab tekintetében a nyertes ajánlattevő ajánlata szerint, de legfeljebb 6 hónap. Ajánlatkérő 1 hónap alatt 30 naptári napot, míg 6 hónap alatt 180 naptári napot ért. Előteljesítés, illetve részteljesítés megengedett.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Vállalt teljesítési határidő a fennmaradó 9 db mobil szűrőegység tekintetében (naptári nap) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: Vállalt jótállás idő (hónap) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 75
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Tárgyalásos eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 044-080160
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Adásvételi szerződés 10 db, mammográfiás készülékkel felszerelt mobil szűrőegység beszerzése tárgyban

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
18/09/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: H1 Systems Mérnöki Szolgáltatások Kft.
Postai cím: Művelődés u. 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Not specified
Postai irányítószám: 1223
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1 800 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 750 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 2
Rész száma: 2
Elnevezés:

Adásvételi szerződés 10 db, általános vizsgálatok elvégzésére alkalmas mobil szűrőegység beszerzése tárgyban

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
14/09/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: KRAVTEX Kereskedelmi Kft.
Postai cím: Liszt Ferenc utca 7.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
Postai irányítószám: 9022
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1 000 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 050 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A 44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18. § b)-c) pontja szerinti adatok

— az 1. részajánlati kör tekintetében:

Nyertes ajánlattevő adószáma: 11185448-2-43.

További ajánlattevő neve: Scania Hungária Kft. és Tornádó International Kft., mint közös ajánlattevők

Scania Hungária Kft. címe: 2051 Biatorbágy, Rozália Park 1.

Tornádó International Kft. címe: 6800 Hódmezővásárhely, Csomorkányi út 4.

Scania Hungária Kft. adószáma: 10415577-2-44.

Tornádó International Kft. adószáma: 11080910-2-06.

— a 2. részajánlati kör tekintetében:

Nyertes ajánlattevő adószáma: 10737451-2-08.

További ajánlattevő neve: Scania Hungária Kft. és Tornádó International Kft., mint közös ajánlattevők

Scania Hungária Kft. címe: 2051 Biatorbágy, Rozália Park 1.

Tornádó International Kft. címe: 6800 Hódmezővásárhely, Csomorkányi út 4.

Scania Hungária Kft. adószáma: 10415577-2-44.

Tornádó International Kft. adószáma: 11080910-2-06.

Alvállalkozásra vonatkozó információk:

Nyertes ajánlattevő az 1. részajánlati körben alvállalkozót kíván igénybe venni az összeszerelési feladatokra, a jármű tesztelésére, üzembe helyezésére, a 10 db mammográfiás készülékkel felszerelt mobil szűrőegység beépítésére, tesztelésére, a járművek belső, funkcionális kialakításának tervezésére, megvalósítására, a funkcionális működéshez kapcsolódó engedélyek beszerzésére.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
21/09/2017