Árubeszerzések - 372390-2017

22/09/2017    S182

Magyarország-Budapest: Különleges célú gépjárművek

2017/S 182-372390

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Nemzeti azonosító szám: AK04357
Postai cím: Andor utca 47–49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mile Márk, főosztályvezető
E-mail: kozbeszerzes@kef.gov.hu
Telefon: +36 17953802
Fax: +36 17950421
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kef.gov.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.kef.gov.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közbeszerzés, ellátás, üzemeltetés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A Népeg.ügyi Strat. végrehajt-ból eredő feladatok elvég-re kész. új mobil szűrőegys-ek beszerz.

II.1.2)Fő CPV-kód
34144000 Különleges célú gépjárművek
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A Népegészségügyi Stratégia végrehajtásából eredő feladatok elvégzésére készülő új mobil szűrőegységek beszerzése 2 részajánlati körben (rk.) az alábbiak szerint:

1. rk.: 10 db, mammográfiás készülékkel felszerelt mobil szűrőegység beszerzése.

2. rk.: 10 db, általános vizsgálatok elvégzésére alkalmas mobil szűrőegység beszerzése.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 2 800 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

10 db, mammográfiás készülékkel felszerelt mobil szűrőegység beszerzése

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34144000 Különleges célú gépjárművek
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
A teljesítés fő helyszíne:

Eladó magyarországi telephelye.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Népegészségügyi Stratégia végrehajtásából eredő feladatok elvégzésére készülő új mobil szűrőegységek beszerzése címén az 1. rk.-ben 10 db, mammográfiás készülékkel felszerelt mobil szűrőegység beszerzése.

Az 1. rk. tekintetében a teljesítési határidő az 1. darab mammográfiás készülékkel felszerelt mobil szűrőegységre vonatkozóan szerződéskötéstől számított 5 hónap, míg a fennmaradó 9 darab tekintetében szerződéskötéstől számított 10 hónap. Előteljesítés, illetve részteljesítés megengedett.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Korrózióálló anyag százalékos mértéke (%) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Vállalt jótállási idő (hónap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Alacsonypadlós terület nagysága (m2) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: Mammográfiás készülék rázkódás elleni védelmének biztosítása / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 60
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

10 db, általános vizsgálatok elvégzésére alkalmas mobil szűrőegység beszerzése

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34144000 Különleges célú gépjárművek
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
A teljesítés fő helyszíne:

Eladó magyarországi telephelye.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Népegészségügyi Stratégia végrehajtásából eredő feladatok elvégzésére készülő új mobil szűrőegységek beszerzése címén a 2. rk.-ben 10 db, általános vizsgálatok elvégzésére alkalmas mobil szűrőegység beszerzése.

A 2. rk. vonatkozásában a teljesítési határidő az 1. darab általános vizsgálatok elvégzésére alkalmas mobil szűrőegységre vonatkozóan szerződéskötéstől számított 1 hónap, míg a fennmaradó 9 darab tekintetében a nyertes ajánlattevő ajánlata szerint, de legfeljebb 6 hónap. Ajánlatkérő 1 hónap alatt 30 naptári napot, míg 6 hónap alatt 180 naptári napot ért. Előteljesítés, illetve részteljesítés megengedett.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Vállalt teljesítési határidő a fennmaradó 9 db mobil szűrőegység tekintetében (naptári nap) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: Vállalt jótállás idő (hónap) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 75
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Tárgyalásos eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 044-080160
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Adásvételi szerződés 10 db, mammográfiás készülékkel felszerelt mobil szűrőegység beszerzése tárgyban

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
18/09/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: H1 Systems Mérnöki Szolgáltatások Kft.
Postai cím: Művelődés u. 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Not specified
Postai irányítószám: 1223
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1 800 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 750 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 2
Rész száma: 2
Elnevezés:

Adásvételi szerződés 10 db, általános vizsgálatok elvégzésére alkalmas mobil szűrőegység beszerzése tárgyban

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
14/09/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: KRAVTEX Kereskedelmi Kft.
Postai cím: Liszt Ferenc utca 7.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
Postai irányítószám: 9022
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1 000 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 050 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A 44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18. § b)-c) pontja szerinti adatok

— az 1. részajánlati kör tekintetében:

Nyertes ajánlattevő adószáma: 11185448-2-43.

További ajánlattevő neve: Scania Hungária Kft. és Tornádó International Kft., mint közös ajánlattevők

Scania Hungária Kft. címe: 2051 Biatorbágy, Rozália Park 1.

Tornádó International Kft. címe: 6800 Hódmezővásárhely, Csomorkányi út 4.

Scania Hungária Kft. adószáma: 10415577-2-44.

Tornádó International Kft. adószáma: 11080910-2-06.

— a 2. részajánlati kör tekintetében:

Nyertes ajánlattevő adószáma: 10737451-2-08.

További ajánlattevő neve: Scania Hungária Kft. és Tornádó International Kft., mint közös ajánlattevők

Scania Hungária Kft. címe: 2051 Biatorbágy, Rozália Park 1.

Tornádó International Kft. címe: 6800 Hódmezővásárhely, Csomorkányi út 4.

Scania Hungária Kft. adószáma: 10415577-2-44.

Tornádó International Kft. adószáma: 11080910-2-06.

Alvállalkozásra vonatkozó információk:

Nyertes ajánlattevő az 1. részajánlati körben alvállalkozót kíván igénybe venni az összeszerelési feladatokra, a jármű tesztelésére, üzembe helyezésére, a 10 db mammográfiás készülékkel felszerelt mobil szűrőegység beépítésére, tesztelésére, a járművek belső, funkcionális kialakításának tervezésére, megvalósítására, a funkcionális működéshez kapcsolódó engedélyek beszerzésére.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
21/09/2017