Forniture - 372542-2018

25/08/2018    S163    Forniture - Informazioni complementari - Procedura aperta 

Polonia-Pszczyna: Elettricità

2018/S 163-372542

Rettifica

Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche

Forniture

(Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 2018/S 160-366490)

Base giuridica:

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Gmina Pszczyna
Indirizzo postale: ul. Rynek 2
Città: Pszczyna
Codice NUTS: PL22A
Codice postale: 43-200
Paese: Polonia
Persona di contatto: Józef Bałuch
E-mail: pszczyna@pszczyna.pl
Tel.: +48 324493956
Fax: +48 324493955

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: www.pszczyna.pl

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Gmina Pawłowice
Indirizzo postale: ul. Zjednoczenia 60
Città: Pawłowice
Codice NUTS: PL22
Codice postale: 43-250
Paese: Polonia
Persona di contatto: jw.
E-mail: gmina@pawlowice.pl

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: www.pawlowice.pl

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Gmina Goczałkowice-Zdrój
Indirizzo postale: ul. Szkolna 13
Città: Goczałkowice-Zdrój
Codice NUTS: PL22A
Codice postale: 43-230
Paese: Polonia
Persona di contatto: jw.
E-mail: gmina@goczalkowicezdroj.pl

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: www.goczalkowicezdroj.pl

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Gmina Miedźna
Indirizzo postale: ul. Wiejska 131
Città: Miedźna
Codice NUTS: PL
Codice postale: 43-227
Paese: Polonia
Persona di contatto: jw.
E-mail: urzad@miedzna.pl

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: www.miedzna.pl

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Powiat Pszczyński
Indirizzo postale: ul. 3 Maja 10
Città: Pszczyna
Codice NUTS: PL22A
Codice postale: 43-200
Paese: Polonia
Persona di contatto: jw.
E-mail: powiat@powiat.pszczyna.pl

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: www.powiat.pszczyna.pl

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Pszczyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Indirizzo postale: ul. Jana Kilińskiego 5a
Città: Pszczyna
Codice NUTS: PL22A
Codice postale: 43-200
Paese: Polonia
Persona di contatto: jw.
E-mail: sekretariat@ptbspszczyna.pl

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: www.ptbspszczyna.pl

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o.
Indirizzo postale: ul. 3 Maja 9
Città: Pszczyna
Codice NUTS: PL22A
Codice postale: 43-200
Paese: Polonia
Persona di contatto: jw.
E-mail: arip@pszczyna.info.pl

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: www.pszczyna.info.pl

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o.
Indirizzo postale: ul. Zdrojowa 4
Città: Pszczyna
Codice NUTS: PL22A
Codice postale: 43-200
Paese: Polonia
Persona di contatto: jw.
E-mail: poczta@pik-pszczyna.pl

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: www.pszczyna.pl

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Gminny Ośrodek Kultury w Goczałkowicach-Zdroju
Indirizzo postale: ul. Szkolna 13
Città: Goczałkowice-Zdrój
Codice NUTS: PL22A
Codice postale: 43-230
Paese: Polonia
Persona di contatto: jw.
E-mail: gok@goczalkowicezdroj.pl

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: www.gok.goczalkowicezdroj.pl

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Indirizzo postale: ul. Józefa Lompy 19
Città: Miedźna
Codice NUTS: PL22A
Codice postale: 43-227
Paese: Polonia
Persona di contatto: jw.
E-mail: kontakt@gzgk-miedzna.pl

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: www.gzgk-miedzna.pl

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Miejsko Powiatowo Biblioteka Publiczna
Indirizzo postale: ul. Piastowska 1
Città: Pszczyna
Codice NUTS: PL22A
Codice postale: 43-200
Paese: Polonia
Persona di contatto: jw.
E-mail: mbp@pszczyna.pl

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: www.biblioteka-pszczyna.home.pl

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Pszczyński Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Indirizzo postale: ul. dr. Witolda Antesa 1
Città: Pszczyna
Codice NUTS: PL22A
Codice postale: 43-200
Paese: Polonia
Persona di contatto: jw.
E-mail: biuro@port-pszczyna.pl

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: www.bip.pszczyna.pl

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie
Indirizzo postale: ul. Dworcowa 23
Città: Pszczyna
Codice NUTS: PL22A
Codice postale: 43-200
Paese: Polonia
Persona di contatto: jw.
E-mail: pup@pup-pszczyna.pl

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: www.pszczyna.praca.gov.pl

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego i wybranych obiektów w granicach administracyjnych Gminy Pszczyna, Gminy Pawłowice, Gminy Goczałkowice-Zdrój, Gminy Miedźna, Powiatu Pszczyńskiego

Numero di riferimento: IZP.271.1.0069.2018
II.1.2)Codice CPV principale
09310000
II.1.3)Tipo di appalto
Forniture
II.1.4)Breve descrizione:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne (dalej: PE) przez Zamawiającego do jego budynków oraz jego infrastruktury (zgodnie z posiadanymi umocowaniami) lub do infrastruktury, w której Zamawiający jest stroną umowy dystrybucyjnej. Niniejsze zamówienie nie obejmuje usług dystrybucji energii elektrycznej. Parametry jakościowe energii elektrycznej określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4.5.2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.Zamówienie obejmuje sprzedaż energii w okresie od 1.1.2019 r. do 31.12.2020 r.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
23/08/2018
VI.6)Riferimento dell'avviso originale
Numero dell'avviso nella GU S: 2018/S 160-366490

Sezione VII: Modifiche

VII.1)Informazioni da correggere o aggiungere
VII.1.2)Testo da correggere nell'avviso originale
Numero della sezione: I.1
Punto in cui si trova il testo da modificare: Osoba do kontaktów
anziché:

jw.

leggi:

Józef Bałuch

Numero della sezione: II.1.1
Punto in cui si trova il testo da modificare: Nazwa
anziché:

Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego i wybranych obiektów w granicach administracyjnych Gminy Pszczyna, Gminy Pawłowice, Gminy Goczałkowice-Zdrój, Gminy Miedźna, Powiatu Pszczyńskiego

leggi:

Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego i wybranych obiektów w granicach administracyjnych Gminy Pszczyna, Gminy Pawłowice, Gminy Goczałkowice-Zdrój, Gminy Miedźna, Powiatu Pszczyńskiego, Gminnego Ośrodka Kultury w Goczałkowicach-Zdrój, Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miedźnej, Miejsko – Powiatowej Biblioteki Publicznej w Pszczynie, Pszczyński Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie oraz PTBS Sp. z o.o., ARiP Sp. z o.o., PIK Sp. z o.o.

VII.2)Altre informazioni complementari: