Tájékoztatjuk, hogy programozási hiba miatt az URL-címek nem megfelelően jelennek meg az e-hirdetményekben. Már dolgozunk a probléma megoldásán. Addig is azt javasoljuk, hogy távolítsa el az URL végén megjelenő vesszőt (vagy más különleges karaktert). Szíves elnézését kérjük a kellemetlenségért.

Építési beruházás - 372673-2022

11/07/2022    S131

Magyarország-Békéscsaba: Mélyépítési munkák alagút, akna és aluljáró kivételével

2022/S 131-372673

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: AK00861
Postai cím: Szent István tér 7.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332 Békés
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Sódar Anita
E-mail: drsodar@bcsvarosfejlesztes.hu
Telefon: +36 66241781
Fax: +36 66523872
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bekescsaba.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.bekescsaba.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

„Keret-megállapodás keretében mélyépítési és térfelszín rekonstrukciós jellegű valamint azokhoz kapcsolódó tervezési munkák, így különösen parképítés- és felújítás, közműépítés- és felújítás

II.1.2)Fő CPV-kód
45221250 Mélyépítési munkák alagút, akna és aluljáró kivételével
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

A Modern Városok Program keretében megvalósuló békéscsabai útfejlesztési célok megvalósítása elnevezésű projekt keretében a kivitelezéshez szükséges tervek elkészítése, valamint az útfelújítások kivit

Rész száma: 4
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45221250 Mélyépítési munkák alagút, akna és aluljáró kivételével
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU332 Békés
A teljesítés fő helyszíne:

Békéscsaba közigazgatási területén meghatározott utcákban

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

„A Modern Városok Program keretében megvalósuló békéscsabai útfejlesztési célok megvalósítása elnevezésű projekt keretében a kivitelezéshez szükséges tervek elkészítése, valamint az útfelújítások kivitelezése vállalkozási szerződés keretében (Támogató Okirat száma: GF/JSZF/816/5 (2020))”- 1. rész”

Az 1. részben az alábbi útszakaszok burkolat felújítása szükséges:

Sorszám - Utca megnevezése - útburkolat szakasza - felület - (hrsz)

1 Sikonyi út Békési út és Május 1. u. között 2 734 m2 (6108/2, 807, 867, 868, 872)

2 Bankó András utca teljes hosszban 1 757 m2 (998)

3 Móricz Zsigmond utca teljes hosszban 1 395 m2 (1106)

4 Telep utca teljes hosszban 1 394 m2 (721)

5 Hétvezér utca teljes hosszban 773 m2 (1300)

6 Szilágyi Dezső utca 1-5. sz. előtt 274 m2 (533)

7 Dr. Becsey Oszkár utca Bajza u. és Degré u. között 1 663 m2 (264, 297, 319)

8 Pásztor utca 31-41. sz. előtt 658 m2 (1772/75)

9 Pásztor utca 58-64. sz. előtt (Féja Géza tér felől) 303 m2 (1772/57)

10 Egyetértés utca teljes hosszban 672 m2 (1885)

11 Felső Körös sor 50-60. sz. között 354 m2 (1854/13)

12 Felső Körös sor 65-70. sz. között 257 m2 (1772/75)

13 Szőlő utca Szőlő u. 105. és Kanálisi u. között 1 001 m2 (12301)

14 Kanálisi utca teljes hosszban 264 m2 (12263)

15 Málnás utca teljes hosszban 363 m2 (12286)

16 Árpád sor Árpád sor 96. sz. és Kanálisi u. között 1 879 m2 (379, 1612)

17 Degré utca Árpád sor és Szőlő u. között 562 m2 (373)

18 Degré utca Gyermekotthon előtti buszforduló 890 m2 (1509/2, 1554/31)

19 Trófea utca Festő u. és Szépkert u. között 980 m2 (13814)

20 Görbe utca 2-20. sz. előtt 800 m2 (13896)

21 Selyemakác utca 20 cm FZKA profilrendezéssel 800 m2 (1863, 20700/3)

22 Feketefenyő utca 7-9. sz. és Lapos u. között 634 m2 (14701)

23 Fövenyes utca garázsok előtt és Fövenyes u. 2-26. sz. között 2 194 m2 (1709/128)

24 Bethlen utca Kölcsey u. és Csorba u. között 1 096 m2 (2204)

25 Tessedik utca Wesselényi u. és Batthyány u. között 471 m2 (2661)

26 Haán Lajos térre vezető út Lencsési út és Haán Lajos tér 23. sz. között 915 m2 (1709/127)

27 Wesselényi utca Bartók Béla út és Wesselényi u. 5. sz. között 335 m2 (2884)

28 Damjanich utca Bartók Béla út és Damjanich u. 16. sz. között 1 000 m2 (2119)

29 Munkácsy utca Bartók Béla út és Posta köz között 1 649 m2 (1947)

30 Katona utca Andrássy út 28-30. sz . Között és Wlassics sétány 25. sz. körül 1 710 m2 (3009/3, 3014/20)

31 Klapka utca teljes hosszban 977 m2 (2817)

32 Belvárosi óvodához vezető út Anrdássy út 24-28. sz. mellett, mögött 1 007 m2 (2998/14)

33 Wlassics utca 17-23. sz. mögött 938 m2 (2998/14)

34 Dózsa György út 2-22. sz. mögött (garázssornál) 2 410 m2 (2056/11)

35 Révai utca teljes hosszban 734 m2 (2151)

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 450
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 199-518106

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 4
Elnevezés:

MVP útfelújítás 1. rész

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
23/07/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Hódút Kft.
Postai cím: Béke u. 150.
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
Postai irányítószám: 6060
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 580 319 109.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama és a VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama pontokban megjelölt 450 munkanap alatt ajánlatkérő 450 naptári napot ért

A módosítás dátuma: 2022. június 23.

A hirdetmény II. és V. szakaszában feltüntetett rész szám (4) a korábban feladott eredményről szóló tájékoztató miatt került megjelölésre. Ténylegesen az adott eljárás 1. részére vonatkozó szerződés került módosításra.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
06/07/2022

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45221250 Mélyépítési munkák alagút, akna és aluljáró kivételével
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU332 Békés
A teljesítés fő helyszíne:

Békéscsaba közigazgatási területén meghatározott utcákban

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

„A Modern Városok Program keretében megvalósuló békéscsabai útfejlesztési célok megvalósítása elnevezésű projekt keretében a kivitelezéshez szükséges tervek elkészítése, valamint az útfelújítások kivitelezése vállalkozási szerződés keretében (Támogató Okirat száma: GF/JSZF/816/5 (2020))”- 1. rész”

Az 1. részben az alábbi útszakaszok burkolat felújítása szükséges:

Sorszám - Utca megnevezése - útburkolat szakasza - felület - (hrsz)

1 Sikonyi út Békési út és Május 1. u. között 2 734 m2 (6108/2, 807, 867, 868, 872)

2 Bankó András utca teljes hosszban 1 757 m2 (998)

3 Móricz Zsigmond utca teljes hosszban 1 395 m2 (1106)

4 Telep utca teljes hosszban 1 394 m2 (721)

5 Hétvezér utca teljes hosszban 773 m2 (1300)

6 Szilágyi Dezső utca 1-5. sz. előtt 274 m2 (533)

7 Dr. Becsey Oszkár utca Bajza u. és Degré u. között 1 663 m2 (264, 297, 319)

8 Pásztor utca 31-41. sz. előtt 658 m2 (1772/75)

9 Pásztor utca 58-64. sz. előtt (Féja Géza tér felől) 303 m2 (1772/57)

10 Egyetértés utca teljes hosszban 672 m2 (1885)

11 Felső Körös sor 50-60. sz. között 354 m2 (1854/13)

12 Felső Körös sor 65-70. sz. között 257 m2 (1772/75)

13 Szőlő utca Szőlő u. 105. és Kanálisi u. között 1 001 m2 (12301)

14 Kanálisi utca teljes hosszban 264 m2 (12263)

15 Málnás utca teljes hosszban 363 m2 (12286)

16 Árpád sor Árpád sor 96. sz. és Kanálisi u. között 1 879 m2 (379, 1612)

17 Degré utca Árpád sor és Szőlő u. között 562 m2 (373)

18 Degré utca Gyermekotthon előtti buszforduló 890 m2 (1509/2, 1554/31)

19 Trófea utca Festő u. és Szépkert u. között 980 m2 (13814)

20 Görbe utca 2-20. sz. előtt 800 m2 (13896)

21 Selyemakác utca 20 cm FZKA profilrendezéssel 800 m2 (1863, 20700/3)

22 Feketefenyő utca 7-9. sz. és Lapos u. között 634 m2 (14701)

23 Fövenyes utca garázsok előtt és Fövenyes u. 2-26. sz. között 2 194 m2 (1709/128)

24 Bethlen utca Kölcsey u. és Csorba u. között 1 096 m2 (2204)

25 Tessedik utca Wesselényi u. és Batthyány u. között 471 m2 (2661)

26 Haán Lajos térre vezető út Lencsési út és Haán Lajos tér 23. sz. között 915 m2 (1709/127)

27 Wesselényi utca Bartók Béla út és Wesselényi u. 5. sz. között 335 m2 (2884)

28 Damjanich utca Bartók Béla út és Damjanich u. 16. sz. között 1 000 m2 (2119)

29 Munkácsy utca Bartók Béla út és Posta köz között 1 649 m2 (1947)

30 Katona utca Andrássy út 28-30. sz . Között és Wlassics sétány 25. sz. körül 1 710 m2 (3009/3, 3014/20)

31 Klapka utca teljes hosszban 977 m2 (2817)

32 Belvárosi óvodához vezető út Anrdássy út 24-28. sz. mellett, mögött 1 007 m2 (2998/14)

33 Wlassics utca 17-23. sz. mögött 938 m2 (2998/14)

34 Dózsa György út 2-22. sz. mögött (garázssornál) 2 410 m2 (2056/11)

35 Révai utca teljes hosszban 734 m2 (2151)

A Sikonyi út 0+000 - 0+100,51 km szelvények között eredetileg felújítandó szakasz helyébe az Alkotmány utca 23-27. szám (114 m hosszú, 660. hrsz) közötti útszakasz burkolatfelújítása lép.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 450
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 580 319 109.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Hódút Kft.
Postai cím: Béke u. 150.
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
Postai irányítószám: 6060
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

1. A Szerződés 4. pontjában rögzített teljesítési helyszínek felsorolást tartalmazó táblázat 1. sora az alábbi rendelkezéssel egészül ki:

A Sikonyi út 0+000 - 0+100,51 km szelvények között eredetileg felújítandó szakasz helyébe az Alkotmány utca 23-27. szám (114 m hosszú, 660. hrsz) közötti útszakasz burkolatfelújítása lép.

2. A Szerződés 6. pontjában rögzített vállalkozói díj mértékét a módosítás nem érinti.

3. A Szerződés módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.

4. A jelen Szerződésmódosítás a Szerződéssel együtt hatályos, annak elválaszthatatlan részét képezi.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

A Vállalkozó 2022. május 31-ei keltezéssel benyújtotta a Megrendelő felé a szerződésmódosítás melléklete szerinti módosítási kérelmét, az alábbi indokkal:

A Sikonyi út felújítási munkái a 0+000 - 0+568,15 km szelvények közötti útszakasz építését érinti a „Modern Városok Program keretében a Wenckheim turista- és kerékpárút kialakítása” részét képező - Békéscsaba, Ligeti soron és Sikonyi úton kerékpárforgalmi létesítmény építési feladatainak ellátására” projekt (Azonosítószám: GF/SZKF/1132/7/2017.), amelynek építési munkái részben átfedést mutatnak a 0+000- 0+100,51 km szelvények között. Az átfedésben lévő terület mennyiségével (cca. 450 m2) azonosan új útszakasz bevonása indokolt.

A szerződésmódosítás jogcíme: Kbt. 141. § (6) bekezdés

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 580 319 109.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 580 319 109.00 HUF