Dienstleistungen - 372887-2020

07/08/2020    S152

Česko-Plzeň: Programování aplikačního programového vybavení

2020/S 152-372887

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Služby

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2020/S 136-334896)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Plzeňský kraj
Národní identifikační číslo: 70890366
Poštovní adresa: Škroupova 18
Obec: Plzeň
Kód NUTS: CZ032 Plzeňský kraj
PSČ: 306 13
Země: Česko
Kontaktní osoba: Mgr. Jarmila Pechátová
E-mail: jarmila.pechatova@plzensky-kraj.cz
Tel.: +420 377195636
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.plzensky-kraj.cz/
Adresa profilu zadavatele: https://ezak.cnpk.cz/vz00008027

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

„Komponenta pro pořizování ÚPD (územně plánovací dokumentace) v jednotné digitální podobě v DMVS (Digitální mapa veřejné správy)

II.1.2)Hlavní kód CPV
72212000 Programování aplikačního programového vybavení - RC06 - CA43
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

a) Vytvoření nebo dodání komponenty (programového vybavení) zajišťující kontrolu, transformaci a import (tzv. ETL nástroje) geodat ÚPD do jednotného datového skladu územního plánování Plzeňského kraje.

b) Jednotná publikace dat ÚPD nového datového modelu pomocí mapového klienta v rámci Geoportálu Plzeňského kraje.

c) Tvorba metodických pokynů jednotného zpracování ÚPD pro zpracovatele ÚPD Plzeňského kraje jejichž součástí bude též definice a popis jednotného datového modelu, definice struktury dat a jejich jednotná symbologie.

d) Poskytování služeb technické podpory naimplementovaného softwarového nástroje (zaškolení administrátora, upgrade a update, odstraňování závad aplikace aj.).

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
03/08/2020
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2020/S 136-334896

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: III.1.1)
Místo v textu, které má být změněno: Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Namísto:

Dodavatel prokáže splnění profesní způsobilosti dle § 77 zákona předložením:

a) výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence (pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje);

b) dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky (pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují), a to doklad zahrnující příslušné živnostenské oprávnění ve vztahu k předmětu VZ.

Má být:

Dodavatel prokáže splnění profesní způsobilosti dle § 77 zákona předložením:

a) výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence (pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje).

Číslo oddílu: IV.2.2)
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek
Namísto:
Datum: 17/08/2020
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 31/08/2020
Místní čas: 10:00
Číslo oddílu: IV.2.7
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 17/08/2020
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 31/08/2020
Místní čas: 10:00
VII.2)Další dodatečné informace:

Dodatečné informace zveřejněny na profilu zadavatele na https://ezak.cnpk.cz/vz00008027.