Dienstleistungen - 372887-2020

07/08/2020    S152

Tschechien-Plzeň: Programmierung von Anwendersoftware

2020/S 152-372887

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 136-334896)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Plzeňský kraj
Nationale Identifikationsnummer: 70890366
Postanschrift: Škroupova 18
Ort: Plzeň
NUTS-Code: CZ032 Plzeňský kraj
Postleitzahl: 306 13
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): Mgr. Jarmila Pechátová
E-Mail: jarmila.pechatova@plzensky-kraj.cz
Telefon: +420 377195636
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.plzensky-kraj.cz/
Adresse des Beschafferprofils: https://ezak.cnpk.cz/vz00008027

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Komponenta pro pořizování ÚPD (územně plánovací dokumentace) v jednotné digitální podobě v DMVS (Digitální mapa veřejné správy)

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72212000 Programmierung von Anwendersoftware - RC06 - CA43
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 136-334896

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.1.1)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Anstatt:

Dodavatel prokáže splnění profesní způsobilosti dle § 77 zákona předložením:

a) výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence (pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje);

b) dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky (pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují), a to doklad zahrnující příslušné živnostenské oprávnění ve vztahu k předmětu VZ.

muss es heißen:

Dodavatel prokáže splnění profesní způsobilosti dle § 77 zákona předložením:

a) výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence (pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje).

Abschnitt Nummer: IV.2.2)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Lhůta pro doručení nabídek
Anstatt:
Tag: 17/08/2020
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 31/08/2020
Ortszeit: 10:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Podmínky pro otevírání nabídek
Anstatt:
Tag: 17/08/2020
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 31/08/2020
Ortszeit: 10:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

Dodatečné informace zveřejněny na profilu zadavatele na https://ezak.cnpk.cz/vz00008027.