Services - 372898-2016

25/10/2016    S206

Hungary-Budapest: Training services

2016/S 206-372898

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Magyar Államkincstár
National registration number: AK15596
Postal address: Hold utca 4.
Town: Budapest
NUTS code: HU101 Budapest
Postal code: 1054
Country: Hungary
Contact person: dr. Mészáros Gabriella
E-mail: kozbeszerzes@allamkincstar.gov.hu
Telephone: +36 13273647
Fax: +36 13273593
Internet address(es):
Main address: http://www.allamkincstar.gov.hu
Address of the buyer profile: http://www.allamkincstar.gov.hu
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/a-kincstar/uvegzseb_szolgaltatas/271/
Additional information can be obtained from another address:
Official name: Csendes Consulting Kft.
Postal address: József nádor tér 5–6., III. emelet
Town: Budapest
NUTS code: HU101 Budapest
Postal code: 1051
Country: Hungary
Contact person: Faludi Balázs
E-mail: kozbeszerzes@csendesconsulting.hu
Telephone: +36 703235371
Fax: +36 17002293
Internet address(es):
Main address: http://www.allamkincstar.gov.hu
Address of the buyer profile: http://www.allamkincstar.gov.hu
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Official name: Csendes Consulting Kft.
Postal address: József nádor tér 5–6., III. emelet
Town: Budapest
Postal code: 1051
Country: Hungary
Contact person: Faludi Balázs
E-mail: kozbeszerzes@csendesconsulting.hu
Fax: +36 17002293
NUTS code: HU101 Budapest
Internet address(es):
Main address: http://www.allamkincstar.gov.hu
Address of the buyer profile: http://www.allamkincstar.gov.hu
I.4)Type of the contracting authority
Other type: központi költségvetési szerv
I.5)Main activity
Economic and financial affairs

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Az Önkormányzati ASP országos kiterjesztésének megvalósításához kapcs. oktatási szolg.: tananyagfejlesztés, oktatási keretrendszerrel kapcsolatos szolg., valamint webes szemináriumok technikai tám.

II.1.2)Main CPV code
80500000 Training services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

A közbeszerzés tárgya.

Az Önkormányzati ASP országos kiterjesztésének megvalósításához kapcsolódó oktatási szolgáltatások: tananyagfejlesztés, oktatási keretrendszerrel kapcsolatos szolgáltatások ellátása, valamint webes szemináriumok technikai támogatása a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.

A részletes feladatleírást a műszaki leírás tartalmazza.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1.00 HUF
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Az Önkormányzati ASP országos kiterjesztésének megvalósításához kapcsolódó oktatási szolgáltatások: Oktatási anyagok és segédletek frissítése és fejlesztése

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
80590000 Tutorial services
80420000 E-learning services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU101 Budapest
Main site or place of performance:

Ajánlatkérő székhelye (1054 Budapest, Hold utca 4.).

További teljesítési helyszínek: Ajánlattevő székhelye, Ajánlatkérő telephelye.

II.2.4)Description of the procurement:

A közbeszerzés tárgya.

Az Önkormányzati ASP országos kiterjesztésének megvalósításához kapcsolódó oktatási szolgáltatások: Oktatási anyagok és segédletek frissítése és fejlesztése a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.

A közbeszerzés mennyisége.

Oktatási anyagok és segédletek frissítése és fejlesztése:

— részletes terv készítése, ami kiterjed az eredménytermékek teljes körű definiálására, az együttműködési keretek rögzítésére, és a folyamatok meghatározására,

— e-learning tananyagok,

— e-leaning vizsgaanyagok,

— elektronikus oktatói kézikönyvek jelenléti képzésekhez,

— hallgatói útmutatók,

— kurzusok létrehozása,

— összefoglaló tájékoztatók az egyes kurzusokról.

A részletes feladatleírást a műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Szakemberek szakmai tapasztalata / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1.00 HUF
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 21
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: KÖFOP-1.0.0 – VEKOP-15-2016-00008.
II.2.14)Additional information

Ajánlatkérő feltételes közbeszerzési eljárást indít, tekintettel arra, hogy támogatásra irányuló igényt (támogatásiszerződés-módosítást) nyújtott be és az Ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja (Kbt. 53. § (6) bek.).

II.2)Description
II.2.1)Title:

Az Önkormányzati ASP országos kiterjesztésének megvalósításához kapcsolódó oktatási szolgáltatások: Oktatási környezet (oktatási keretrendszer és webinar eszköz) biztosítása

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
80420000 E-learning services
80590000 Tutorial services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU101 Budapest
Main site or place of performance:

Ajánlatkérő székhelye (1054 Budapest, Hold utca 4.).

További teljesítési helyszínek: Ajánlattevő székhelye, Ajánlatkérő telephelye.

II.2.4)Description of the procurement:

A közbeszerzés tárgya.

Az Önkormányzati ASP országos kiterjesztésének megvalósításához kapcsolódó oktatási szolgáltatások: Oktatási környezet (oktatási keretrendszer és webinar eszköz) biztosítása a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.

A Magyar Államkincstár oktatási keretrendszere és az Önkormányzati ASP oktatási keretrendszere egyaránt a MOODLE rendszer:

A Moodle fogalom neve a Modular Object – Oriented Dynamic Learning Environment angol kifejezés rövidítése, azaz moduláris objektum – orientált dinamikus tanulási környezet.

A Moodle LMS (Learning Management System) alkalmazás, azaz tanulásirányítási rendszer, vagyis eLearning oktatási keretrendszer.

Az LMS általános feladata az, hogy azonosítsa a felhasználóit, és szerepkörük, jogosultságaik szerint a megfelelő tananyagokkal (kurzusokkal) rendelje össze őket.

A Moodle oktatási keretrendszer elsősorban Linux operációs környezetben fut, PHP leíró programnyelv jellemzi, és:

— nyitott forráskódú, GPL licenc, így szabadon fejleszthető és alkalmazható,

— könnyen megtanulható,

— könnyen adaptálható,

— dinamikusan fejlődő,

— jól skálázható,

— testre szabható,

— további platformokra is telepíthető (Windows, Mac OS X, NetWare 6, komplex programcsomag).

Az üzemeltetéshez szükséges infrastruktúrát Ajánlatkérő biztosítja.

Ajánlattevőnek a MOODLE oktatási keretrendszer mindenkori, aktuálisan legutolsó verziószám szerinti változatát kell használnia.

A közbeszerzés mennyisége.

Oktatási környezet (oktatási keretrendszer és webinar eszköz) biztosítása:

— oktatási keretrendszer menedzsment (alkalmazás üzemeltetés) szolgáltatás biztosítása,

— részletes terv készítése, ami kiterjed az eredménytermékek teljes körű definiálására, az együttműködési keretek rögzítésére, és a folyamatok meghatározására,

— tananyagok elérhetőségének biztosítása,

— kurzusok szervezésének biztosítása és oktatási adminisztráció támogatása,

— elektronikus vizsgák feltételeinek biztosítása,

— oktatói felület,

— statisztikák készítése,

— elégedettségi és egyéb kérdőívek felvétele,

— webinar rendszer (webes konzultációs lehetőség: web szeminárium) biztosítása,

— részletes terv készítése, ami kiterjed az eredménytermékek teljes körű definiálására, az együttműködési keretek rögzítésére, és a folyamatok meghatározására,

— video konferencia lehetőség egy időben 100 fő részvételével, az interaktivitás lehetőségének biztosításával,

— konferencia előadás közben slide-show (prezentációs anyagok) megjelenítése,

— konferencia előadás közben képernyőkép közvetítése (pl. szakrendszeri folyamatok bemutatása),

— az előre feltöltött fájlok letöltési lehetősége a konferencia résztvevői számára.

A részletes feladatleírást a műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Szakemberek szakmai tapasztalata / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1.00 HUF
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 21
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: A projekt neve: Az önkormányzati ASP rendszer továbbfejlesztése és országos kiterjesztése (ASP 2.0) kiemelt projekt. A projekt azonosító száma: KÖFOP-1.0.0 – VEKOP-15-2016-00008.
II.2.14)Additional information

Ajánlatkérő feltételes közbeszerzési eljárást indít, tekintettel arra, hogy támogatásra irányuló igényt (támogatásiszerződés-módosítást) nyújtott be és az Ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja (Kbt. 53. § (6) bek.).

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Mindkét rész vonatkozásában:

A kizáró okok felsorolása:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.

Az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdésben foglalt kizáró okok hatálya alá tartozik, illetőleg akivel szemben a Kbt. 62.§ (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be. Az ajánlatkérőnek ugyancsak ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet/személyt, aki a Kbt. 62.§ (2) bekezdésben foglalt kizáró okok hatálya alá tartozik, illetőleg akivel szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be.

Igazolási mód:

— ajánlattevőnek – közös ajánlattétel esetén mindegyik közös ajánlattevőnek külön – az ajánlatához csatolnia kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban Kr.) 1. § (1) bekezdése szerinti, kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumot (továbbiakban: EEKD),

— az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében,

— azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtania,

— ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására ajánlattevő köteles a Kr. 8. §, 10. §, 12. §, 14. §, 16. § szerint igazolni a kizáró okok fenn nem állását,

— folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani (Kr. 13. §),

— a kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozat(ok) keltezése nem lehet korábbi a felhívás feladásának napjánál.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban Kr.) 1. § (1) bekezdése szerinti, kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumot (továbbiakban: EEKD). Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű, az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát (EEKD IV. rész alfa szakasz).

Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására ajánlattevő köteles alátámasztani az EEKD-ban foglaltakat, alkalmasságának részletes igazolásával. Az alkalmasság igazolására irányadóak még a Kr. 19. § (3) és (10) bekezdéseiben, valamint a Kbt. 65. § (6)–(8), (11) bek. és 67. § (3) bekezdéseiben foglaltak.

Irányadó még a Kbt. 69. § (11) bekezdése.

Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására benyújtandó dokumentumok – mindkét rész esetében:

P1. Ajánlattevő csatolja a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 3 lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából (oktatási szolgáltatásból származó árbevétel) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozatot attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

A Kbt. 65. §-a szerint az előírt alkalmassági követelményeknek az Ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben az ajánlattételi nyilatkozatban meg kell jelölni ezt a szervezetet és az ajánlattételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az Ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.

Az a szervezet, amelynek adatait az Ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az Ajánlatkérőt az Ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

Nem használhatja fel a gazdasági szereplő alkalmassága igazolására azokat az adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként – a jogelőd kapacitás szervezetként való bevonása nélkül – maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági szereplő tekintetében az eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy – ha a jogelőd megszűnt – megszűnése hiányában fennállna. A gazdasági szereplő ebben az esetben is élhet a Kbt. 64. § szerinti lehetőséggel és felhasználhatja a jogelődnek az alkalmasság igazolására szolgáló adatait, ha a korábban felmerült kizáró okkal összefüggésben igazolja megbízhatóságát.

Közös ajánlattétel esetén ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek a P1. alkalmassági követelménynek.

Minimum level(s) of standards possibly required:

P1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 3 lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából [oktatási szolgáltatásból származó árbevétel] származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem érte el összesen az:

1. rész esetében az 50 000 000 HUF-ot;

2. rész esetében a 30 000 000 HUF-ot.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Ajánlattevőnek (AT) az ajánlatához csatolnia kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban Kr.) 1. § (1) bekezdése szerinti, kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumot (továbbiakban: EEKD). Ajánlatkérő (AK) az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazd. szereplő egyszerű, az EEKD-ba foglalt nyíl-t (EEKD IV. rész alfa szakasz).

AK a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására AT köteles alátámasztani az EEKD-ban foglaltakat, alkalmasságának részletes igazolásával. Az alkalmasság igazolására irányadóak még a Kr. 22. § (5) bek. valamint a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11) bek. és a Kbt. 67. § (3) bekezdéseiben foglaltak.

Irányadó még a Kbt. 69. § (11) bekezdése.

AK Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására benyújtandó dokumentumok – mindkét részben:

M1. AT a Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján igazolja alkalmasságát azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Az AT-nek nyíl. kell, hogy a bemutatott sze.-kkel milyen jogviszonyban áll, továbbá szerepeltetni kell egy összesítő táblázatot a bevonásra kerülő sze-k tekintetében min. az alábbi tartalommal: sze. neve, képzettsége/végzettsége, releváns szakmai gyak. időtartama, projekt szerepkör,. Csatolni kell a sze. gyakorlatának alátámasztására a sze. által aláírt szakmai önéletrajzot, a végzettséget igazoló okiratok másolatát, valamint egy olyan összefoglaló táblázatot, amely a releváns szakmai tapasztalat tekintetében tart. az alábbi információkat: sze. neve, projekt szerepkör, projekt szerepkörnek/feladatnak megfelelő szakmai tapasztalat leírása, időtartam, időtartam összesen (hónapban), önéletrajz hivatkozás/ajánlat oldalszám.

A szö. részletesen – dátumokkal (év/hó) – térjen ki a szakember szakmai gyakorlatára, és beazonosíthatóan – pl. kiemeléssel lábjegyzettel, egyéb módon – jelölje a felhívásban előírt M.1. alkalmassági feltétel egyes pontjaiban meghatározott releváns tapasztalatokat.

A sze-nek nyilatkoznia kell arról, hogy az AT nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz. Amennyiben a sze. egyazon időben több tárgyi projektben is részt vett, az egyes projektek során szerzett gyakorlatainak hónapszáma nem összeadható, vagyis egy évben maximálisan 12 hónap számítható, függetlenül attól, hogy a szakember esetleg egy időben több projekten is dolgozott.

A Kbt. 65. §-a szerint az előírt alkalmassági köv-nek az AT-k bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben az aj-ban meg kell jelölni ezt a szervezetet és az AF vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt/eket, amelynek igazolása érdekében az AT ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A sze-k – azok végzettségére, képzettségére – rendelkezésre állására vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg azt a szolgáltatást vagy szállítást, amelyhez e kapacitásokra szükség van.

Irányadó még a Kbt. 65. § (7) és (11) bek.-e. Közös ajánlattétel esetén ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek a M1. alkalmassági követelménynek.

Minimum level(s) of standards possibly required:

M1. Az 1. rész esetében a szerződés teljesítésére alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik:

M1.1.a) legalább 1 fő, a teljesítésben részt vevő projektvezetővel, aki:

— államilag elismert felsőfokú végzettséggel,

— legalább 24 hónap projektvezetői és/vagy szakmai vezetői tapasztalattal rendelkezik e-learning tananyag-fejlesztési projekt területen;

M1.2.a) legalább 1 fő, a teljesítésben részt vevő e-learning módszertani szakértő szakemberrel, aki

— államilag elismert felsőfokú végzettséggel,

— legalább 36 hónap e-learning módszertani szakértő szakmai tapasztalattal rendelkezik.

E-learning módszertani szakértő szakember: az elektronikus tanulás sajátosságaiban, a felnőttképzés sajátosságaiban, az e-learning tartalomszervezés- és fejlesztés módszertanában jártas szakember;

M1.3.a) legalább 1 fő, a teljesítésben részt vevő e-tartalom szerkesztő szakemberrel, aki:

— államilag elismert felsőfokú végzettséggel,

— legalább 12 hónap e-tartalom szerkesztő szakmai tapasztalattal rendelkezik.

E-tartalom szerkesztő szakember: az elektronikus tananyagok gyártásában jártas szakember.

A projektvezető lehet azonos személy az e-learning módszertani szakértő szakemberrel.

A 2. rész esetében a szerződés teljesítésére alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik:

M1.1.b) legalább 1 fő, a teljesítésben részt vevő projektvezetővel, aki:

— államilag elismert felsőfokú végzettséggel,

— legalább 24 hónap projektvezetői és/vagy szakmai vezetői tapasztalattal rendelkezik oktatási keretrendszer bevezetése, fejlesztése projekt területen;

M1.2.b) legalább 1 fő, a teljesítésben részt vevő oktatási keretrendszer szakértő szakemberrel, aki:

— államilag elismert felsőfokú végzettséggel,

— legalább 36 hónap szakmai tapasztalattal rendelkezik a MOODLE keretrendszer paraméterezésében és üzemeltetésben.

Oktatási keretrendszer szakértő szakember: tapasztalattal rendelkezik a MOODLE oktatási keretrendszer (az elektronikus tanulást és oktatásszervezést támogató informatikai rendszer) paraméterezésében és teljes körű alkalmazás-üzemeltetésben;

M1.3.b) legalább 1 fő, a teljesítésben részt vevő web konzultációs szakemberrel, aki:

— legalább 12 hónap web konzultáció támogatói és/vagy elektronikus oktatási tutorálási, és/vagy távoktatás támogatói szakmai tapasztalattal rendelkezik.

A projektvezető lehet azonos személy az oktatási keretrendszer szakemberrel.

Amennyiben ajánlattevő mindkét rész esetében ajánlatot tesz, ugyanazon szakember mindkét rész esetében az alkalmasság igazolására bemutatásra kerülhet, az egyes részek esetében meghatározottak korlátozások mellett, Ajánlatkérő további, részek között korlátozást nem alkalmaz.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Az ellenszolgáltatás teljesítése az alábbi jogszabályok rendelkezései alapján történik: Kbt. 135. § (1), (3)–(6) bek., Ptk. 6:130. § (1) és (2) bek., 2003. évi XCII. törvény 36/A. §. Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF). Az ellenszolgáltatással kapcsolatos részletes információkat a szerződéstervezet tartalmazza.

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 119. § szakasza alapján a szerződés – tartalékkeret nélküli – elszámolható összege 50 %-ának megfelelő mértékű szállítói előleg vehető igénybe. Az előleget az irányító hatóság közvetlenül a szállító részére folyósítja. Előleg igénylése esetén a 272/2014. (X.5.) Korm. rendelet 118/A. § (2a) bekezdése irányadó.

A projekt neve: Az önkormányzati ASP rendszer továbbfejlesztése és országos kiterjesztése (ASP 2.0) kiemelt projekt.

A projekt azonosító száma: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-2016-00008.

A támogatás intenzitása: 100 %.

Finanszírozás módja: szállítói.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 28/11/2016
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Hungarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 28/11/2016
Local time: 11:00
Place:

Csendes Consulting Kft., 1051 Budapest, József nádor tér 5–6. III. emelet.

Information about authorised persons and opening procedure:

Ajánlatkérő az ajánlatok bontása vonatkozásában a Kbt. 68. §-a szerint jár el.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1. A II.1.5) pontban feltüntetett szám a felhívás feladásához szükséges technikai szám, nincs valós információ tartalma.

2. A II.2.5) pont szerinti értékelési szempontok esetében mindkét rész vonatkozásában a kiosztható pontszámok határa 1–100 pont. Pontszámok kiosztásának módszere: 1. értékelési szempont fordított arányosítás, 2. értékelési szempont: pontkiosztás. Az értékelés rendszerét részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

3. Az ajánlati kötöttség időtartama 60 nap az ajánlattételi határidő lejártától számítottan (Kbt. 81. § (11) bek.).

4. Ajánlatkérő (továbbiakban AK) nem ír elő ajánlati biztosítékot.

5. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek mindkét rész vonatkozásában.

Késedelmi AK: napi 1 %, de legfeljebb 15 %. A kötbérmaximum elérése esetén AK jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy a szerződéstől elállni.

Meghiúsulási kötbér: 20 %. A mellékkötelezettségekről további információt a szerződéstervezet tartalmaz.

6. AK nem teszi lehetővé, és nem követeli meg gazdálkodó szervezet létrehozását. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ában foglalt feltételek irányadók. AK az alkalmassági követelményeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg: III.1.2, III.1.3.

7. Kbt. 39. § (1) bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentáció (KD) elérhető a http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/a-kincstar/uvegzseb_szolgaltatas/271/ linken elérhető letöltési oldalon. Az Önkormányzati ASP országos kiterjesztésének megvalósításához kapcsolódó oktatási szolgáltatások: tananyagfejlesztés, oktatási keretrendszerrel kapcsolatos szolgáltatások, valamint webes szemináriumok technikai támogatása megnevezéssel.

A KD Kbt. 57. § (2) bekezdése szerinti letöltését az ajánlattevőnek (továbbiakban AT) cégszerűen aláírt nyilatkozat AK részére történő megküldésével (faxon +36 17002293 vagy e-mail-en kozbeszerzes@csendesconsulting.hu ) kell igazolnia.

A nyilatkozatot legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártáig kell az AK rendelkezésére bocsátani, de javasoljuk annak korábbi időpontban történő megküldését annak érdekében, hogy az AK a kiegészítő tájékoztatást a KD-t letöltő AT-nek megküldhesse.

8. Az alkalmasság megállapításához szükséges pénzügyi adatok figyelembe vételéről információkat a közbeszerzési dokumentáció tartalmaz. Az eljárásban a közép-európai idő az irányadó. A közbeszerzési eljárás nyelve a magyar nyelv. A magyar nyelvű fordításra vonatkozóan a közbeszerzési dokumentáció tartalmaz részletes információkat.

9. AK a Kbt. 71. § szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás (HP) lehetőségét, 71. § (6) bekezdés alapján előírja, hogy ha a HP-sal az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges újabb HP, akkor az AK kizárólag egy alkalommal fog újabb HP-t elrendelni.

10. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján az eredeti ajánlati példányban szereplő dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatók. Az ajánlat 68. § (2) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia. AT-nek (közös ATk-nek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdésében foglaltak, valamint a Kbt. 66. § (6) a) és b) pontja vonatkozásában, továbbá a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § tekintetében. A Kbt. § (6) a) és b) pont valamint 321/2015.KR 13. § esetében a nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni.

11. Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni, ami tartalmazza a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot. AT-nek ajánlatához csatolnia kell az értékelés alapját képező szakmai ajánlatát (üzleti titokkal kapcsolatban a Kbt. 44. § -ban foglaltak az irányadóak).

12. Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó: Faludi Balázs, lajstromszáma: 00659.

13. Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell a szakmai ajánlatát/ajánlatait a dokumentációban és műszaki leírásban részletezettek szerint.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó utca 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

A Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.

A VI.3) pont További információk folytatása:

14. Az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat/dokumentumokat az ajánlattevő, alvállalkozó az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő nevében aláíró személy (továbbiakban: aláíró személy) vonatkozásában csatolni kell az ajánlathoz:

(i) olyan okiratot (pld. alapító okirat, alapszabály), amelyből megállapítható az aláíró személy képviseletre való jogosultsága; valamint

(ii) olyan közjegyző által készített aláírási címpéldányt vagy ügyvéd által ellenjegyzett vagy 2 tanú aláírásával ellátott dokumentumot, melyből egyértelműen megállapítható az aláíró személy aláírásának mintája („az aláírás külalakjának igazolására csatolt dokumentum”).

Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó és egyben az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő a 2013. évi V. törvény (új Ptk.) 3:89. §-a szerinti gazdasági társaság, úgy nem kell csatolni az aláíró személy képviseletre való jogosultságát igazoló fenti (i) okiratot, mivel ez ingyenesen ellenőrizhető.

Természetes személynek (ide értve az egyéni vállalkozót is) – értelemszerűen – saját személye vonatkozásában nem kell csatolni a saját személyének képviseletre való jogosultságát igazoló fenti (i) szerinti okiratot.

Az (ii) pont vonatkozásában a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.) hatálya alá tartozó ajánlattevő, alvállalkozó és egyben az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő esetében az aláíró személy vonatkozásában – figyelemmel a Ctv. 9. §-ára – közjegyző által készített aláírási címpéldányt vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintát kell csatolni.

Amennyiben az aláíró személy meghatalmazottat állít, akkor a meghatalmazott személy(ek)nek a képviseleti jogosultságra vonatkozó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó, a képviseletre jogosult által aláírt meghatalmazást is szükséges csatolni.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó utca 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Date of dispatch of this notice:
21/10/2016