Webové sídlo TED je od 2. 11. 2022 pripravené na používanie elektronických formulárov. Došlo k zmenám vo vyhľadávaní: upravte si svoje preddefinované kritériá expertného vyhľadávania. Informácie o zmenách nájdete na stránke s aktualitami a na aktualizovaných stránkach Pomocníka.

Služby - 372947-2014

TINázovBelgicko-Brusel: Rámcová zmluva na hospodársku analýzu environmentálnych politík a politík efektívnosti zdrojov
NDČíslo zverejnenia oznámenia372947-2014
PDDátum uverejnenia01/11/2014
OJČíslo vydania série S úradného vestníka211
TWMesto kupujúcehoBRUSEL
AUOficiálny názov kupujúcehoEurópska komisia, Generálne riaditeľstvo pre životné prostredie, SRD.2 – Financie
OLPôvodný jazykEN
CYKrajina kupujúcehoBE
AATyp kupujúceho5 - Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
HAInštitúcia/agentúra EÚEurópska komisia
DSDokument bol zaslaný22/10/2014
DTLehota na predloženie15/12/2014
NCTyp zmluvy4 - Služby
PRTyp postupu1 - Verejná súťaž
TDTyp oznámenia3 - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
RPNariadenie3 - Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
TYTyp ponuky1 - Ponuka pre všetky časti
ACKritériá pridelenia zákazky2 - Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
PCSpoločný slovník obstarávania (CPV)90700000 - Environmentálne služby
IAInternetová adresa (URL)http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
DIPrávny základKlasická smernica 2004/18/ES