Euroopan unionin julkaisutoimisto päivittää parhaillaan verkkosivujaan, joiden sisältöön Yhdistyneen kuningaskunnan ero EU:sta vaikuttaa. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Palvelut - 372948-2014

Näytä suppea näkymä

01/11/2014    S211    Euroopan komissio - Palvelut - hankintailmoitus - Avoin menettely 

Luxemburg-Luxemburg: Arkkitehtonisen, teknisen ja rahoituksellisen tuen ja konsultoinnin toimeksiannot

2014/S 211-372948

Hankintailmoitus

Palvelut

Direktiivi 2004/18/EY

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)

Virallinen nimi: Euroopan komissio
Postiosoite: Jean Monnet -rakennus, toimisto A1/029
Postitoimipaikka: Luxemburg
Postinumero: 2920
Maa: Luxemburg
Vastaanottaja: infrastruktuuri- ja logistiikkatoimisto – Luxemburg, yksikkö OIL.06, linja 002 – hankintamenettelyt ja sopimukset
Sähköpostiosoite: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Puhelin: +352 4301-38312
Faksi: +352 4301-32109

Internet-osoite (-osoitteet):

Hankintaviranomaisen yleisosoite: http://ec.europa.eu/oil/appels_fr.htm

Sähköinen tiedonsaanti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=625

Osoite, josta saa lisätietoja:
Edellä mainittu yhteyspiste/yhteyspisteet

Osoite, josta saa eritelmiä ja täydentäviä asiakirjoja (myös kilpailullista neuvottelumenettelyä ja dynaamista hankintajärjestelmää koskevia asiakirjoja):
Edellä mainittu yhteyspiste/yhteyspisteet

Osoite, johon tarjoukset tai osallistumishakemukset on lähetettävä:
Edellä mainittu yhteyspiste/yhteyspisteet

I.2)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.3)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto
I.4)Hankintasopimus tehdään muiden hankintaviranomaisten puolesta

Hankintaviranomainen tekee hankintoja muiden hankintaviranomaisten puolesta: kyllä

Virallinen nimi: Euroopan parlamentti
Postiosoite: Konrad Adenauer -rakennus
Postitoimipaikka: Luxemburg
Postinumero: 2929
Maa: Luxemburg

Virallinen nimi: Euroopan unionin tuomioistuin
Postiosoite: plateau de Kirchberg
Postitoimipaikka: 2925
Postinumero: Luxembourg
Maa: Luxemburg

Virallinen nimi: Euroopan tilintarkastustuomioistuin
Postiosoite: 12, rue Alcide de Gasperi
Postitoimipaikka: Luxemburg
Postinumero: 1615
Maa: Luxemburg

II kohta: Hankintasopimuksen kohde

II.1)Kuvaus
II.1.1)Hankintaviranomaisen sopimukselle antama nimi:
Arkkitehtonisen, teknisen ja rahoituksellisen tuen ja konsultoinnin toimeksiannot
II.1.2)Sopimuksen tyyppi sekä toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka
Palvelut
Palvelujen pääluokka nro 12: Arkkitehtipalvelut; tekniset suunnittelupalvelut ja tekniset kokonaispalvelut; kaupunkisuunnittelu- ja maisemasuunnittelupalvelut; edellisiin liittyvät tieteelliset ja tekniset konsulttipalvelut; tekniset testaus- ja analysointipalvelut

NUTS-koodi LU0

II.1.3)Tietoa julkisesta hankintasopimuksesta, puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä (DPS)
Tähän ilmoitukseen liittyy puitejärjestelystä sopiminen
II.1.4)Tietoa puitejärjestelystä
Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa
Lukumäärä suunnitellun puitejärjestelyn osallistujista: 3

Puitejärjestelyn kesto

Kesto (vuosina): 4
II.1.5)Lyhyt kuvaus sopimuksesta tai hankinnasta (hankinnoista)
Tämän sopimuksen tavoitteena Luxemburgissa sijaitsevan hankintaviranomaisen kiinteistönhallintaan ja kiinteistöpolitiikkaan liittyvien arkkitehtuuria/tekniikkaa ja tukea/konsultointia koskevien toimeksiantojen suorittaminen.
Näihin hanketyyppisiin arkkitehtuuria/tekniikkaa koskeviin toimeksiantoihin sisältyy tutkimuksia ja/tai töiden seurantaa ja tarkastamista rakennusalalla. Toimeksiannon yhteydessä suoritetaan kokonaisia tai osittaisia hankkeita, mukaan luettuina (tapauksesta riippuen) seuraavat vaiheet: alustavat tutkimukset, alustava suunnitelma, suunnitelma, luvat, tarjouspyyntöjä koskeva tuki, töiden seuranta ja tarkastaminen sekä tuki töiden hyväksymisvaiheessa ja takuuaikana.
Tuki- ja konsultointitoimeksiannot suoritetaan rakennusalalla. Kukin toimielin hallinnoi käytössään olevia rakennuksia velvollisuuksiensa mukaisesti vuokralaisena, käyttöoikeuden haltijana, omistajana jne.
II.1.6)Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV)

71000000

II.1.7)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Sopimukseen sovelletaan WTO:n julkisia hankintoja koskevaa sopimusta (GPA): kyllä
II.1.8)Osat
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.9)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2)Sopimuksen kattama määrä tai sopimuksen laajuus
II.2.1)Kokonaismäärä tai laajuus:
Hankkeiden arvioitu määrä: 11 hanketta jaoteltuina seuraavasti: kahdeksan arvoltaan 0–500 000 euron hanketta, kaksi arvoltaan 500 001–2 000 000 euron hanketta ja yksi arvoltaan 2 000 001–5 000 000 euron hanke neljän vuoden aikana.
Tuen arvioitu määrä tunteina: 11 000 tuntia jaoteltuina seuraavasti: 500 tuntia hankkeen johtajien osalta, 5 000 tuntia kenttätyöntekijöiden osalta, 5 000 tuntia kenttäjohtajien osalta ja 500 tuntia teknisen tuen osalta.
II.2.2)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.3)Tietoa järjestelmien jatkamisesta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.3)Hankintasopimuksen kesto tai loppuun saattamisen määräaika
Kesto (kuukausina): 48 (sopimuksen tekemisestä)

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Hankintasopimukseen liittyvät ehdot
III.1.1)Vaaditut takuut ja vakuudet:
III.1.2)Tärkeimmät rahoitus- ja maksuehdot ja/tai viittaus niitä koskeviin määräyksiin:
Ehdot ilmoitetaan sopimusluonnoksessa.
III.1.3)Sopimuspuoleksi valittavalta taloudellisten toimijoiden ryhmältä vaadittava oikeudellinen muoto:
Ehdot ilmoitetaan hallinnollisissa ehdoissa.
III.1.4)Muut erityisehdot
Hankintasopimuksen toteuttamiseen sovelletaan erityisehtoja: ei
III.2)Osallistumisehdot
III.2.1)Taloudellisten toimijoiden henkilökohtainen tilanne, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä: ehdot ilmoitetaan hallinnollisissa ehdoissa.
III.2.2)Taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne
Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä: ehdot ilmoitetaan hallinnollisissa ehdoissa.
III.2.3)Tekninen suorituskyky
Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä:
ehdot ilmoitetaan hallinnollisissa ehdoissa.
III.2.4)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.3)Palveluhankintasopimukseen liittyvät ehdot
III.3.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
Palvelun suorittaminen on varattu tietylle ammattikunnalle: ei
III.3.2)Palvelun suorittamisesta vastaava henkilöstö
Oikeushenkilöiden on ilmoitettava palvelun suorittamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimet ja ammatillinen pätevyys: kyllä

IV kohta: Menettely

IV.1)Menettelyn luonne
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.2)Tarjous- tai osallistumishakemuksen saavien toimijoiden lukumäärää koskevat rajoitukset
IV.1.3)Toimijoiden lukumäärän rajoittaminen neuvottelun aikana
IV.2)Ratkaisuperusteet
IV.2.1)Ratkaisuperusteet
Taloudellisesti edullisin tarjous, kun otetaan huomioon eritelmissä, tarjouspyynnössä tai neuvottelukutsussa mainitut perusteet
IV.2.2)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
Sähköistä huutokauppaa käytetään: ei
IV.3)Hallinnolliset tiedot
IV.3.1)Hankintaviranomaisen asiakirja-aineistolle antama viitenumero:
OIL/06/PO/2014/001.
IV.3.2)Samaa hankintasopimusta koskeva ilmoitus / koskevia ilmoituksia on julkaistu aiemmin
ei
IV.3.3)Eritelmien ja täydentävien asiakirjojen tai hankekuvauksen saantia koskevat ehdot
Asiakirjat ovat maksullisia: ei
IV.3.4)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
10.12.2014 - 16:00
IV.3.5)Päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.3.6)Kieli (kielet), jolla (joilla) tarjoukset tai osallistumispyynnöt voidaan laatia
Mikä tahansa EU:n virallinen kieli
IV.3.7)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.3.8)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 16.12.2014 - 15:00

Paikka:

Euroopan komissio, Jean Monnet -rakennus, rue Alcide de Gasperi, huone JMO A1/040A, 2920 Luxemburg, LUXEMBURG.

Tarjousten avaustilaisuudessa saa olla läsnä ulkopuolisia henkilöitä: kyllä
Lisätietoa valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä: Yksi henkilö kultakin tarjoajalta voi osallistua. Henkilöiden, jotka haluavat osallistua avaustilaisuuteen, on lähetettävä osallistumista koskeva kirjallinen vahvistus (faksitse numeroon +352 4301-32109) viimeistään 11.12.2014 (16:00) ja toimitettava tarjouksen tehneeltä yritykseltä saatu asianmukainen valtuutus. Jos tarjoaja osallistuu tarjousten avaustilaisuuteen ilmoittautumatta etukäteen, komissio voi kieltää häneltä pääsyn huoneeseen organisatoristen syiden perusteella.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankintasopimus liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
VI.3)Lisätiedot
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin

Virallinen nimi: Euroopan unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxemburg
Postinumero: 2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Faksi: +352 4303-2100
Internet-osoite: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Muutoksenhaku
VI.4.3)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhausta

Virallinen nimi: Euroopan komissio, infrastruktuuri- ja logistiikkatoimisto – Luxemburg, vastaanottaja: Inez Jacquemyn
Postitoimipaikka: Luxemburg
Postinumero: 2920
Maa: Luxemburg
Puhelin: +352 4301-36491
Faksi: +352 4301-33789

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
22.10.2014