Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten.

Lieferungen - 37295-2017

01/02/2017    S22

die Tschechische Republik-Pardubice: Oberleitungsbusse

2017/S 022-037295

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2016/S 246-449150)

Rechtsgrundlage:

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Dopravní podnik města Pardubic a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 63217066
Postanschrift: Teplého 2141
Ort: Pardubice
NUTS-Code: CZ053 Pardubický kraj
Postleitzahl: 532 20
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): Mgr. Monika Šplíchalová, MBA
E-Mail: info@zadavaciservis.cz
Telefon: +420 607832375
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.dpmp.cz/
Adresse des Beschafferprofils: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilDPMP

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dodávka 15 nízkopodlažních trolejbusů.

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34622300 Oberleitungsbusse
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka patnácti nízkopodlažních trolejbusů v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
27/01/2017
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2016/S 246-449150

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.1.1)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Anstatt:

Seznam a stručný popis podmínek:

Dodavatel prokazuje dle § 77, odst. 1 zákona splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Dále dodavatel dle § 77, odst. 2 zákona prokáže splnění profesní způsobilosti předložením dokladu, že je:

— oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují.

Doklady k prokázání splnění profesní způsobilosti dodavatel nemusí předložit, pokud právní předpisy v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují.

muss es heißen:

Seznam a stručný popis podmínek:

Dodavatel prokazuje dle § 77, odst. 1 zákona splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Dále dodavatel dle § 77, odst. 2 zákona prokáže splnění profesní způsobilosti předložením dokladu, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky.

Dodavatel se sídlem v České republice je tak povinen předložit doklad o tom, že má živnostenské oprávnění na živnost volnou pro obory činnosti „Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku“ nebo „Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií“, dodavatel se sídlem v jiném státu je povinen předložit obdobný doklad.

Doklady k prokázání splnění profesní způsobilosti dodavatel nemusí předložit, pokud právní předpisy v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují.

Abschnitt Nummer: IV.2.2)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Anstatt:
Tag: 30/01/2017
Ortszeit: 14:00
muss es heißen:
Tag: 13/03/2017
Ortszeit: 14:00
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Stelle des zu berichtigenden Textes: Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Anstatt:
Tag: 11/03/2017
muss es heißen:
Tag: 30/04/2017
Abschnitt Nummer: IV.2.7)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Podmínky pro otevírání nabídek
Anstatt:
Tag: 30/01/2017
Ortszeit: 14:00
muss es heißen:
Tag: 13/03/2017
Ortszeit: 14:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: